Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je utorok 28. jún 2022 , meniny má Beáta , zajtra bude mať meniny Peter a Pavol, Petra. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


I. slovenská národná púť
Kruciáty oslobodenia človeka do Kroscienka

Z príležitosti 30. Výročia založenia Kruciáty oslobodenia človeka sa 1. septembra 2009 uskutočnila prvá celoslovenská národná púť Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ) k hrobu Božieho sluhu otca Františka Blachnického, zakladateľa KOČ v poľskom Kroscienku nad Dunajcom. Púte sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov z miest a obcí: Levoča, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Plavnica, Spišská Nová Ves, Smižany, Beharovce, Bošany, Lipany, Brezovička, Bodovce, Kurimany, Seč, Polianka a ďalšie.

V priestoroch dolného kostola v Kroscienku pútnikov privítal hlavný moderátor poľskej Kruciáty kňaz Adam Wąsik a o. Jozef Heske – slovenský moderátor Diakonie Oslobodenia Hnutia Svetlo – Život . Púť začala modlitbou chvál v dolnom kostole v Kroscienku, kde sú uložené pozostatky otca Františka Blachnického. Hudobný doprovod a spev zabezpečila gospelová skupina Božia armáda z Plavnice. Potom sa pútnikov ujala p. Regina, ktorá prítomným priblížila históriu Kopiej Gorky – centra, kde otec František Blachnický začal vytvárať Kruciátu triezvosti a Hnutie Svetlo – Život. Pristavili sa pri soche Panny Márie na nádvorí a navštívili Kaplnku Krista Sluhu. Tam pani Regina zdôraznila najmä postoj Pána Ježiša a Jeho Matky Panny Márie. Ježiš, ako Syn najvyššieho Boha neváhal sa znížiť a prijať postoj sluhu. Podobne aj Ježišova matka – P. Mária celým svojim žívotom nás učí pokore.

Potom k účastníkom prišla pani Stanisława Orzeł, blízka spolupracovníčka otca Blachnického a v Kaplnke svetla hovorila o histórii vzniku Kruciáty a o vzniku a rozvoji Hnutia Svetlo – Život. Nasledovalo malé agapé, počas ktorého si účastníci púte mohli trocha oddýchnuť a usporiadať dojmy z tejto púte.

Po krátkom oddychu nasledovala Krížová cesta podľa textov otca Blachnického.

Po nej bola záverečná svätá omša. Hlavným celebrantom bol o. Peter Komanický – národný moderátor Hnutia Svetlo – Život na Slovensku. Koncelebrovali prítomní slovenskí i poľskí kňazi, medzi nimi i o. Jozef Heske, Martin Goč, František Slovák, ale aj Piotr Kulbacki – bývalý moderátor Diakonie Oslobodenia v Poľsku.

Účastníci púte, ktorí prijali záväzok vstupu do Kruciáty oslobodenia človeka ako výraz svojho rozhodnutia odovzdali medzi obetnými darmi aj svoje deklarácie vstupu do KOČ. Na záver svätej omše o. Jozef Heske – slovenský moderátor Diakonie Oslobodenia prečítal list jednoty, ktorý účastníci púte poslali biskupom Slovenska:

Kruciata oslobodenia človeka na Slovensku

Najdôstojnejší otec biskup !

Srdečne Vás pozdravujeme z I. národnej púte Kruciaty oslobodenia človeka (KOČ), ktorá prebieha dňa 1.9.2009 v poľskom Kroscienku nad Dunajcom.
Stretávame sa pri hrobe zakladateľa otca Františka Blachnického, ktorý založením tohto diela odpovedal na výzvu pápeža Jána Pavla II., aby sme sa postavili proti všetkému, čo ničí dôstojnosť človeka. Bolo to pri prvej návšteve Svätého Otca v rodnej krajine. A dnes oslavujeme 30 rokov od tejto udalosti.
KOČ je veľmi aktuálne dielo, najmä preventívne pre ľudí, ktorí nie sú v závislosti na alkohole a iných otroctiev a dobrovoľne berú na seba záväzok abstinencie, ako obetu lásky za závislých a chcú novou kultúrou pretvoriť prostredie, v ktorom žijú.
Samozrejme je to dielo aj pre abstinujúcich závislých, ktorí chcú patriť do tohto spoločenstva, lebo v ňom pociťujú oporu a atmosféru novej kultúry. Je to pre nich veľká pomoc v ich zápase neduhom, ktorý ich trápi.
Dôležitou činnosťou KOČ je osobná a spoločná modlitba a evanjelizácia. Nemenej dôležitou službou je pomáhať závislým a ich rodinným príslušníkom.
Chceli by sme na Slovensku byť prínosom pre Cirkev a spoločnosť, v ktorej žijeme. Chceme Vám pomáhať pri duchovnej a mravnej obnove nášho národa.
Modlíme sa za Vás, aby Vás Pán žehnal pokojom a radosťou vo Vašej službe.
Srdečne Vás pozdravujú účastníci I. národnej púte KOČ v Kroscienku.

V Kroscienku, dňa 1.9.2009.
z tejto akcie ponúkame nasledujúce zábery

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign