Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je streda 29. jún 2022 , meniny má Peter a Pavol, Petra , zajtra bude mať meniny Melánia. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


SLOVO MODERÁTOROV DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Milí naši,

na začiatku našej služby sme sa s mnohými stretli pri spoločných stretnutiach na Oáze, v Košiciach na blahorečení Anky Kolesárovej, na sympóziu v Levoči... Navštívili sme spoločenstvo v Levoči a v Lipanoch a máme v pláne navštíviť všetky oblasti. Všetky stretnutia sú pre nás veľkým obohatením. Prijatím služby sme sa stali vnímavejší na problémy závislosti a zotročenia človeka.

Vstúpili sme do adventného obdobia, ktoré sa vyznačuje dvojakým očakávaním: sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu na konci času /parúzia/, ale je to aj obdobie osobitnej úcty Ježišovej Matke. Nepoškvrnená Panna Mária, ktorá je patrónkou Kruciáty je našou veľkou orodovníčkou a pomocnicou na ceste života ale aj vo večnosti.

V mnohých výpovediach svätých, ktorí mali možnosť nazrieť do očistca sa uvádza, že Panna Mária, Posolkyňa Božej lásky, navštevuje očistec a vyslobodzuje mnohé duše každú sobotu a na svoje sviatky, zvlášť na Nepoškvrnené počatie, Nanebovzatie a v deň, keď ju Cirkev oslavuje ako Bohorodičku. Aj na Vianoce vďaka milosti Božieho narodenia. Panna Mária, zbiera modlitby, prosby, dobré skutky putujúcej Cirkvi, ktorou sme my a odovzdáva ich svojmu Synovi, ktorý ich premení na útechy a milosti pre sväté duše v očistci...“Modlite sa za tieto duše v očistci, ktoré sa modlia za vás! Keby ste vedeli, ako vás tieto sväté duše milujú! Netúžia po ničom inom, len aby ste boli spasení a aby ste sa vyhli očistcu, tým strašným mukám, ktoré poznajú, lebo ich sami zakúšajú. Nijaká modlitba sa nikdy nestratí.“ Očistec je svet modlitby. Duše prosia jedny za druhé, radujú sa, keď duša spomedzi nich si odpykala trest a vstupuje do neba. Prosia za zomrelých čo prichádzajú do očistca, prosia za nás tu na zemi, prihovárajú sa za nás, pokiaľ im to Boh dovolí, podporujú nás a pomáhajú nám. Modlitba duší v očistci je sústredená, vytrvalá, nezištná. Už nemôže získať zásluhy pre seba. Najvyšší dáva poznať niektorým dušiam v očistci potreby a prosby ich príbuzných a priateľov, čo sú ešte na zemi, tak ako ich prednášajú v modlitbách. A tieto sväté duše sa potom prihovárajú za týchto príbuzných či priateľov, obracajú sa s tým na Nepoškvrnenú Pannu, lebo vedia, že v nej nájdu mocnú Kráľovnú a veľmi milujúcu Matku. /Pohľad na očistec/

Je úžasné mať poznanie, že všetko dobro a obety zriekania, modlitby, môžeme obetovať za duše v očistci a tak aj s ich pomocou a orodovaním Nepoškvrnenej vyprosovať milosti u Boha. Iba Boh môže obrátiť srdce človeka. Otec František Blachnicki to vedel a s detskou dôverou odovzdával všetko Nepoškvrnenej...

Sv. Ambróz hovorí: „Ak chceš prijať Krista do seba, vyprosuj si niečo z tej krásnej Máriinej duše". A sv. Grignion dodáva: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma."

Miriam a Štefan Kleinoví

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign