Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Z pracovného stretnutia oblastí KOČ v Lipanoch, 21. mája 2022

V príjemnom prostredí čajovne v Lipanoch sa v sobotu, 21. mája konalo pracovné stretnutie jednotlivých oblastí Kruciáty oslobodenia človeka.

Na podujatí, ktoré sa začalo o deviatej hodine dopoludnia, sa zišli členovia z oblastí KOČ z Lendaku, Kežmarku, Levoče, Bardejova, Prešova a z domácich Lipian. Na úvod všetkých privítali Miriam a Štefan Kleinovci z Kežmarku, doterajší moderátorský pár KOČ. Podujatia sa zúčastnil aj kňaz z Hnutia Svetlo-Život Jozef Heske a nový moderátorský pár KOČ z Prešova – Beáta a Pavol Malíkovci, ktorí budú oficiálne uvedení do služby na duchovných cvičeniach HSŽ v Smižanoch začiatkom júna tohto roku.


Nad Božím Slovom

Pred samotným predstavením doterajších aktivít a celkového života jednotlivých oblastí, sa prítomní zamýšľali nad úryvkom zo Skutkov apoštolov zo 16. kapitoly. Viacerí z nich sa osobitne pristavili pri verši, v ktorom zaznelo: „Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.“ Zhodli sa na tom, že je veľmi potrebné vždy najprv prosiť v modlitbe Ducha Svätého o pomoc, múdrosť a rozlišovanie pred tým, než začneme konať, a to sa týka nielen nášho osobného duchovného života, ale aj života našich spoločenstiev, do ktorých patríme. Teda modlitbou k Duchu Svätému hľadať cestu, ktorou máme kráčať, lebo len on nám ukáže, čo a ako máme konať aj v rámci nášho poslania a služby v KOČ.


Vytrvalosť

Potom nasledovalo predstavovanie života jednotlivých komunít KOČ. Najprv sa ujali slova členovia KOČ v Lipanoch. Z vyjadrenia Danky vyplynula potreba neustálej vytrvalosti nielen v záväzku abstinencie, ale aj v celkovom fungovaní tohto spoločenstva a v jeho vízii do budúcnosti. Spomenula aj niekoľko podujatí, ktoré s Božou pomocou zorganizovali, medzi nimi napríklad duchovnú jednodňovú obnovu v Pôstnom období, ktorou sa zaiste povzbudili navzájom vo viere, ale aj v spomínanej vytrvalosti.


Nádej ostáva

Členovia KOČ v Prešove hovorili o postupnom rozbehu ich spoločenstva a aktivít, no uznali, že sa nachádzajú v určitom stupni krízy, keďže počty ich aktívnych členov sa znižujú. Majú síce aj sympatizantov, ale tí ešte neurobili rozhodný krok smerom k záväzku dobrovoľnej abstinencie. Zuzana k tomu podotkla: „Ako by nádej zhasína. Obdobie korony však malo význam a stalo sa sitom vo vytrvalosti.“


Osobné svedectvo

KOČ v Levoči prinieslo správu o tom, že sa stretávali aj počas pandémie prostredníctvom zoom-u a v súčasnosti už majú pravidelné osobné stretnutia vždy vo štvrtok. Štefan k tomu doplnil: „Každé stretnutie sa končí adoráciou v minoritskom Kostole sv. Ducha. Čo sa týka spoločenstva, zostali v ňom prevažne iba tí skalní.“ Dodal však, že, ak Boh dá, v lete by mali organizovať púť do Medžugorja, ako aj tradičnú mariánsku púť na Levočskú horu, ktorá by viedla po skrátenej trase z Kežmarku do Levoče. V tejto súvislosti pripomenul, že je potrebné podávať myšlienku o diele a poslaní Kruciáty aj osobným svedectvom a konkrétnou pomocou ľuďom, ktorí majú v rodine či v okolí niekoho závislého, alebo sami padajú pod tiažou nejakej závislosti.


Kruciáta dáva človeku veľa

KOČ v Lendaku zastupovala Rozália. Mávajú tam každú druhú stredu modlitby v tamojšom kostole. Ako však zdôraznila, chýba u nich také otvorenie sa každému, vypočutie, keďže počas stretnutia v kostole to nie je možné uskutočniť. „Je tu veľa závislých, a najmä z radov mladých, no z vlastnej skúsenosti s dielom Kruciáty môžem s radosťou povedať, že toto spoločenstvo dáva človeku veľmi veľa.“ Rozália skonštatovala, že tí, ktorí abstinujú, zotrvávajú i naďalej vo svojom záväzku a svoju abstinenciu obetujú za tých, ktorí padli pod ťarchou závislosti. Poukázala zároveň aj na dôležitosť spolupráce s duchovným otcom vo farnosti. „Je potrebné viac sa starať o duše a aktivizovať sa u nás v Lendaku pre dielo Kruciáty, obetovať sa závislých,“ dodala s naliehavosťou v hlase.


Kto preberie „štafetu“?

KOČ v Bardejove zastupoval aj Rudolf. Zhodnotil, že počet ich členov sa nezmenil. Stretávajú sa každý druhý týždeň. Poukázal na fakt absencie nových členov, ktorým by bolo možné prenechať „štafetu“. Svoje osobné svedectvo pripojila aj členka z Bardejova, ktorá porozprávala o tom, ako ju Pán uzdravil z vážnej choroby. Vníma to ako veľký dar byť s ostatnými na tomto stretnutí v Lipanoch. Zdôraznila cez svoj životný príbeh dôležitosť terapie Kristom, teda kristoterapie, ktorá spočíva vo vedomí, že Pán má každého človeka rád, že mu záleží na každom jednom z nás.


Angažovanosť prináša prvé ovocie

Manželia Kleinovci priblížili prítomnosť myšlienky o KOČ v Kežmarku. Vyzdvihli spoluprácu s tamojším dekanom, ktorý bol veľmi nápomocný a aktívny aj pri duchovnej aktivite s názvom – 40 dní v Pôste bez alkoholu, ktorá sa stretla vo farnosti s pozitívnymi reakciami. Pripomenuli tiež svätú omšu, slúženú otcom Jozefom Heskem v Kežmarku, a jeho prednášku na tému závislostí. Postupne sa u nich rozbehli aj mesačné stretnutia, čo je dobrým prísľubom do budúcnosti. Aj oni potvrdili, že pri šírení diela KOČ vo farnostiach je veľmi potrebné spolupracovať s konkrétnymi kňazmi.


Nový impulz

V rámci vízie zaznel z diskusie návrh, aby sa organizovali evanjelizačné výjazdy do farností spojené so svedectvami, ktoré by mohli byť novým impulzom pri odovzdávaní myšlienok o Kruciáte oslobodenia človeka. Prítomní sa zhodli na tom, aby sa v nastávajúcom období usporiadali púte do Levoče, Kroščienka či Litmanovej, ktoré by zaiste prihnali do „plachiet“ nový čerstvý vietor. Jozef Heske v tejto súvislosti zdôraznil: „Kresťan má byť ozajstným nasledovníkom Krista, nechať sa ním formovať a prijať poslanie ohlasovať Evanjelium, teda nemať strach urobiť rozhodnutie ísť za Ježišom.“ V závere sa prítomní pomodlili modlitbu člena KOČ a čajovňou sa následne rozliehal spev nábožných piesní. Do svojich domovov i spoločenstiev sa potom rozišli vzájomne povzbudení a s novou čerstvou motiváciou pre zápas o dôstojnosť každého človeka.


Vďaka Pánovi i tým ktorí sa na príprave tohto podujatia akýmkoľvek spôsobom podieľali. Nech prinesie svoje ovocie v pravom čase.


Pavol Kall

Zdroj fotografie: Daniela Polláková

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign