Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Venujeme do tretieho tisícročia všetkým ľuďom dobrej vôle

Za občianske združenie Magnificat Anton Selecký
Bratislava 8. decembra 2000

Anton Selecký

DIAĽNICA DO PEKLA

Vydal: Magnificat Slovakia 851 01 Bratislava
Rok 2000

ISBN 80-967740-2-6

Vchádzajte tesnou bránou,
lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju
nachádzajú!

(Mt 7, 13-14)
Teologická recenzia:
ThDr. p. Leo P. Rúčka, OFM

Úvod

Diaľnica do pekla,
Som na diaľnici do pekla, na diaľnici
do pekla.
Žiadne stopky,
žiadne obmedzenie rýchlosti
nikto ma nespomalí,
budem sa krútiť ako koleso,
nikto ma nezastaví.
Hej, satan, platím svoje dlžoby
hrám v rockovej kapele.
Hej, mama, pozri sa na mňa,
som na ceste
do zasľúbenej zeme, wau,
nezastavujte ma, hej, hej...
Ó, idem dolu, celú tú cestu, wau, po diaľnici do pekla...

/z piesne LP platne Highway to Hell /Diaľnica do pekla/ austrálskej skupiny AC/DC/Antichrist/Death to Christ/Antikrist /Smrť Kristovi/ z roku 1979/

Nezastavujte ma. Idem do pekla! Slová, ktoré vyvolávajú zimomriavky. A predsa je to v dnešnej dobe jedno z premnohých otvorene deklarovaných ľudských rozhodnutí. Je možné, že mnohí nesúhlasíte. Zdá sa vám to nadsadené. A predsa - dnešný svet akoby začal mať v ceste do pekla zvláštnu záľubu. Nie všetci si to uvedomujú. Mnohí to berú ako módnu vlnu, ktorá pominie ako iné. Väčšina však podlieha mámeniu nespočetných tvárí zla, ktoré dnes oboplo ľudstvo sieťami všetkých svojich spôsobov. Ak idete po rušnej ulici, pozrite sa pozorne do tvárí, ktoré prechádzajú okolo vás. Podliehame akejsi neurčitej úzkosti a neistote, búrime sa, prepadáme panike, strácame zábrany i súdne uvažovanie, no tiež hľadáme a nachádzame, pretože Božie milosrdenstvo je nekonečné.
Boj o pokoj - o jeho zničenie - zúri všade okolo nás. V zmätku doby, v ktorej dominuje informatika, akoby ľudstvo prežívalo všetky svoje možnosti, stavy a celé svoje dejinné dedičstvo. Mnohí nevieme tento stav dešifrovať ani hodnotiť. Sme z toho zmätení.
Pred desiatimi rokmi sme vstúpili do obdobia, ktoré sa pre nás zdalo prechádzkou ružovým sadom“. Skončil sa komunizmus. Boli sme hrdí na svoju „nežnú revolúciu“. Obete, utrpenie a modlitby priniesli svoje ovocie. Známy predstaviteľ Mariánskeho kňazského hnutia tiež prišiel na Slovensko. V Šaštíne 12. septembra 1991 tlmočil posolstvo Panny Márie, v ktorom povedala:
„Nie zásluhou hnutí alebo politikov, ale iba na môj osobný príhovor prišlo toto vaše oslobodenie.“
Niekoľko dní predtým na moravskom Velehrade povedala:
„Dnes žehnám vás, slovanské národy, ktoré mimoriadne milujem a chránim. Stále som bola s vami v rozhodujúcich chvíľach, keď komunizmus odišiel od vás navždy porazený a osobne som intervenovala, aby sa tento prechod uskutočnil bez bratovražedných zápasov, bez prelievania krvi.“
Zdalo sa, že všetky hrôzy prenasledovania máme za sebou. Bol to však len koniec „Červeného draka“, ktorý uvoľnil miesto oveľa horšiemu nebezpečenstvu - „Čiernej šelme“. Misiu Panny Márie, ktorá pôsobí vo svete nepretržite už niekoľko desiatok rokov (Mariánske kňazské hnutia - 1975, Medžugorie - 1981) si však všimli skutočne iba tí „maličkí“, ktorí srdcom pochopili situáciu.
Dnes, desať rokov po páde komunizmu, sme vytriezveli aj z demokracie. A tak - vo vstupe do tretieho tisícročia graduje ďalší zápas, proti ktorému bol komunizmus iba „základným výcvikom“.
Kniha, ktorú držíte v ruke, vznikala práve počas posledných desiatich rokov. Jej snahou je faktograficky zachytiť plazivý, maskovaný, ale i celkom otvorený nástup kultu zla, ktorým chce peklo dostať ľudstvo do svojho područia. Ako povedala Nepoškvrnená Čistota v Litmanovej, „prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti. Úplne slobodní pre Boha“ (6. augusta 1995). Ruku na srdce, sme skutočne „slobodní pre Boha“? Cirkev, ktorá sa v dejinách vždy ubránila proti útlaku, má dnes neúmerné ťažkosti s rozmachom praktického materializmu, odpadu od Boha, liberalizmu. Svet biznisu, násilia a amorálnosti akoby nenarážal na žiadny odpor.
Doba, ktorá je už tu - to je doba, v ktorej prichádza Antikrist so svojou anticirkvou a antiapoštolmi.
Kniha Diaľnica do pekla nevznikla ako hypotetická príručka. Zakladá sa na objektívnych informáciách a pravdivých udalostiach. Rozhodne nechce nič vsugerovávať. Jej úlohou je podať obraz reálneho diania na duchovnom poli súčasného ľudstva. Chce svojím skromným pričinením osvetliť súvislosti, ktoré môžu súčasnému psychicky bombardovanému človeku uniknúť. Diaľnica do pekla vás chce prosto upozorniť. Určite nie je informatívne vyčerpávajúca a má svoje rezervy. Rozhodne nechce nikoho strašiť, ani mu brať nádej. Považujeme si však za povinnosť uviesť ju na verejnosť, pretože skutočnosti, ktoré prináša, sa týkajú - bez rozdielu - nás všetkých. Diaľnica do pekla chce poukázať na vážnu úlohu Katolíckej cirkvi, ktorá samotná bojuje s nepriateľom vo vnútri svojich hradieb. Pápež Ján Pavol II. ju však s istotou vedie cez úskalia týchto dní. Je našou veľkou nádejou i radosťou, že práve jeho si vybrala samotná Matka Cirkvi do tejto úlohy, a že on sám sa jej zasvätil ako Totus Tuus (Celý Tvoj). Mária volá aj teba. Kedykoľvek. Aj ty jej môžeš pomôcť. Jej, Žene, odetej do slnka. A aj keby si sa nachádzal na dnešnej diaľnici do pekla - denne sa ti ponúka odbočka z nej na síce úzku, ale istú cestičku do večného života. Anton Selecký Bratislava
8. decembra 2000
sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie

I. Č ASŤ
Tajomstvo neprávosti

V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávame s pojmom „New Age“(Nový vek). Takto sa nazýva jedno z najväčších antikristovsky ladených deštruktívnych hnutí, ktoré svojou rozvetvenou sieťou opriada dnes už takmer celý svet. Častejšie však ako so samotným názvom tohto hnutia sa stretávame s jeho zhubným vplyvom, predovšetkým na deti a mládež. Novoveké myšlienky, ktoré sa snažia najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie stále viac prenikať do povedomia ľudí, majú za úlohu spôsobiť a urýchliť onen veľký odpad od viery, ktorý predpokladá Sväté písmo (2 Sol 2, 3; Mt 24, 10; Mk 13, 22-23).
Preto je dnes pre nás tak veľmi aktuálna výstraha nášho Pána, ktorou začína svoju eschatologickú reč: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol“ (pozri Mt 24, 4n; Mk 13, 5n; Lk 21, 8). Iste to nie je náhoda, že touto výstrahou sa začína eschatologická reč (t. j. reč o posledných udalostiach) u všetkých troch svätopiscov. Keďže v prípade hnutia New Age ide o obrovský celosvetový zvod, je dobre poznať a aspoň trochu odhaliť jeho zvodnú masku, ciele a metódy jeho práce.
Nech Duch Svätý vedie pri čítaní nasledujúcich riadkov všetkých čitateľov svojím svetlom a nech ich uchová vo svojom pokoji.
Rozpravu o hnutí New Age začneme slovami M. Baziley Schlinkovej, ktoré napísala vo svojom diele „Nový vek z biblického pohľadu“ (Originál: M. Bazilea Schlink: New Age aus biblischer Sicht, Darmstadt-Eberstadt 1987). M. Bazilea v uvedenom diele píše:
V posledných rokoch sa učenie hnutia New Age intenzívne snaží vyplniť aj priestor otvorený demokraciou. Pracuje skryto, ale aj otvorene, a to prostriedkami, ktoré bežne človek nepostrehne, pokiaľ nemá o činnosti tohto hnutia náležité informácie.

Našou úlohou je podať výstižnú informáciu o hnutí New Age ako takom, a tiež k všeobecne známym informáciám pripojiť niekoľko osobných postrehov z činnosti tohto hnutia u nás.
V celom diele by sme sa chceli pridržiavať tej múdrej augustínovskej zásady:„Nenávidieť blud, ale milovať blúdiaceho.“ Preto aj akákoľvek kritika tohto hnutia, ktorej sa jednoducho nebolo možné vyhnúť, nie je zameraná proti ľuďom, ktorí sa azda nešťastne pod vplyv tohto hnutia dostali a neskôr sa stali jeho propagátormi, ale proti duchu, ktorý sa za týmto hnutím skrýva. Bystrý čitateľ ľahko spozná, že je to duch protiviaci sa Kristovmu Duchu, teda duch Antikrista.
Najjednoduchšie by bolo vysvetliť, čo hnutie New Age je, kedy a kde vzniklo, čo je preň charakteristické a aké sú jeho ciele. Zámerne sme však volili inú cestu k objasneniu celej problematiky. Cestu zdĺhavejšiu. Prosíme preto čitateľa o trpezlivosť, ktorá bude daňou za to, že nakoniec sa mu všetky otázky podstaty a konečných cieľov hnutia New Age stanú zrozumiteľné aj bez obšírnejšieho vysvetľovania.

Čo hovorí Sväté písmo

Nebudem slúžiť!
„Nihil sub sole novum - Nič nie je nové pod slnkom,“ poúča nás Kniha Kazateľ(Kaz 1, 9). A tak aj budovanie tohto nového veku ľudstva v zmysle predstáv hnutia New Age nie je nič iné ako nová verzia onej starodávnej vzbury Lucifera a klamlivého pokušenia, ktoré predniesol prarodičom v raji: „Budete ako Boh“ (pozri Gn 3,5).
Celá činnosť hnutia New Age je len jedným článkom onoho tajomstva neprávosti pôsobiaceho odvtedy, čo sa jeden z najinteligentnejších anjelov vzbúril proti Bohu a vyslovil to rúhavé: „Non serviam - Nebudem slúžiť.“Preto aj kvôli pochopeniu podstaty hnutia Nový vek bude dobre, keď si aspoň v krátkosti pripomenieme pôsobenie zla v celých dejinách sveta.

Smrtonosná pýcha
Od chvíle najväčšej tragédie, ktorá sa udiala v dejinách sveta, keď sa anjel stvorenie obdarené rozumom a slobodnou vôľou - dobrovoľne vzbúril proti svojmu Stvoriteľovi, vstupuje na scénu dejín zlo. Diabol sa stáva Božím odporcom.
Kniha Zjavenia sv. Jána apoštola (Apokalypsa) opisuje túto tragédiu takto: „Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.
A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre Slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času“(Zjv 12, 7-12).
Pád Lucifera predchádzala pýcha. Neuspokojil sa so svojou porážkou, ale plný závisti sa počas celých dejín usiluje zviesť k podobnej vzbure aj ľudí. „Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule.
Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a majú Ježišovo svedectvo.
I zastavil sa na morskom piesku“ (Zjv 12, 13-18).
Drak z citovaného úryvku Apokalypsy je symbolom diabla. Žena predstavuje Máriu ako prototyp, prvotný a vzorový úd Cirkvi. Syn ženy je Mesiáš. Proti Mesiášovi diabol nemá žiadnu šancu. Diabol totiž nie je žiadny druhý boh, ale iba padlý tvor, úplne zapredaný odporovaniu Bohu. Nad Máriou nemal satan ani na chvíľu moc, lebo Ona bola samým Bohom uchránená už i dedičného hriechu. Preto diabol svoj boj sústreďuje na nás ľudí, ktorí sa ešte nachádzame na púti do nebeskej domoviny.
A tento náš nepriateľ, podľa slov Svätého písma, „Obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (pozri 1 Pt 5, 8).

Šelma vystupuje z mora
Ako sme z citovaných statí Zjavenia apoštola Jána videli, boj satana sa z neba prenáša na zem a pokračuje tu proti nám ľuďom . Žiaľ, že v nás samých nachádza najväčších spojencov, ak nie sme dostatočne naplnení Svätým Duchom. Keby sme boli plní Svätého Ducha, nemal by nad nami žiadnu moc, lebo je napísané: „Ten, ktorý je vo vás (teda Duch Svätý), je väčší než ten, čo je vo svete (teda diabol)“ (pozri 1 Jn 4, 4). Čím sme však menej naplnení Duchom Svätým, tým viac sa otvárame pôsobeniu Zlého ducha a stávame sa priamo či nepriamo jeho spojencami. Každou neposlušnosťou voči Bohu teda nahrávame diablovi (nemôžeme totiž slúžiť naraz dvom pánom) a podporujeme jeho dielo pustošenia sveta.
Diabol však nachádza na zemi aj takých spojencov, ktorí sa úplne odovzdali jeho spolupráci v boji proti Bohu. Apokalypsa o tom hovorí:
„Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila.
Celá zem obdivovala šelmu; klaňali sa drakovi, že dal moc šelme; a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala a dostala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom ,ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej klaňať vš etci, čo obývajú zem , ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. Kto má uši, nech počúva“ (Zjv 13, 1-9).

Kto je šelma?

Šelma, vystupujúca z mora, je symbolom Božieho nepriateľa. Vo všeobecnosti predstavuje všetky protikristovské vlády v celých dejinách ľudstva. Zdá sa, že v dnešných časoch sa táto apokalyptická šelma konkretizuje v slobodomurárstve, o ktorom bude reč.
O tejto téme je potrebné písať jednak preto, lebo vo všeobecnosti panuje o nej nedostatok objektívnych informácií, a tiež preto, že úzko súvisí s nosnou témou knihy, s hnutím New Age.
O slobodomurárstve sa toho napísalo už viac. V spleti informácií treba rozlišovať medzi tými, ktoré pochádzajú od samotných slobodomurárov, alebo od ich priaznivcov, či z pera nezodpovedných novinárov, ktorí často píšu o tom, čomu sami dobre nerozumejú.
1. marca 1990 vyšiel v Mladej fronte článok „Slobodomurári sa vracajú“, ktorý je akýmsi náborom do slobodomurárskych lóží. V článku dokonca bola uvedená adresa, na ktorú možno podať prihlášku.
„Slobodomurári, členovia pôvodne tajnej, dnes uzavretej spoločnosti, ktorých účelom je mravné zdokonaľovanie členov a dobročinnosť..
Pravdepodobne sa tieto spoločnosti vyvinuli zo stredovekých tajných združení staviteľov chrámov, v ktorých boli zastúpení príslušníci všetkých stavebných živností, ktorí záväzkom mlčanlivosti zachovávali svoje remeselné tajomstvá. V zmysle dnešného slobodomurárstva bola táto spoločnosť vybudovaná v Anglicku, kde bola v r. 1717 vytvorená zo zbytkov starých slobodomurárskych lóží veľká lóža anglická a súčasne zmenený pôvodný účel: nemala už budovať chrámy kamenné, ale chrámy mravnosti a ľudskosti v srdciach ľudských...“

Tajný spolok
Murári (treba rozumieť - staviteľov, nie nádenníkov miešajúcich maltu) od najstarších čias užívali od panovníkov rôzne privilégiá, pretože ich remeslo bolo obzvlášť cenené. Združovali sa v gildách a bratstvách. Miesto ich stretnutí sa nazývalo búdou, domčekom alebo lóžou. Murársky cech sa skladal z majstrov, tovarišov a učňov. Prijímanie do týchto hodností sa konalo špeciálnymi ceremóniami. Ich znakmi boli kružidlo, uholnica, vodováha, hviezda, agát, trojuholník... V novo veku začínajú do lóží prenikať cudzie živly. Pretože toto murárske spoločenstvo malo spoločensky vysoké postavenie, začali s i zámožní ľudia kupovať členstvo. A tak okrem „riadnych murárov“ sa začínajú objavovať „murári prijatí“. Občianske vojny v prvej polovici 17. storočia spôsobili úpadok murárskeho remesla. Treba povedať, že murárske stanovy až do tejto doby neboli nijako mravne chybné.
Postupne sa však z lóží stávajú „krčmové spoločenstvá“, ktoré majú s murárstvom spoločného už veľmi málo. A tu sa prišlo na myšlienku využiť ako symboly, tak i tajomstvo lóží slobodných murárov na založenie tajného spolku, ktorý už sledoval celkom iné ciele. Zlom nastáva 24. júna 1717, keď sa lóže zo štyroch londýnskych krčiem spojili a vytvorili tzv. Veľkú lóžu londýnsku, ktorá sa stala základom pre ďalšie Veľké lóže, Veľké Orienty a iné slobodomurárske telesá. Od spomenutého dátumu sa vlastne datuje slobodomurárstvo v dnešnom ponímaní.
17. januára 1723 bola Veľkou lóžou londýnskou potvrdená slobodomurárska ústava, ktorú zostavil F. M. Anderson. Táto ústava vniesla do starého rámca „nového“ ducha. Nemožno tu hovoriť o nadväznosti na predchádzajúce murárstvo, pretože v priebehu rokov 1717-1723 sa vytvorili úplne nové princípy, na tvorbu ktorých mal výrazný vplyv ateizmus, materializmus a voľnomyšlienkarstvo, ďalej filozofia a mystiky prenikajúce z Orientu a Ďalekého východu (teozofia, hermetika, kabalistika, rosenkrucianizmus a pod.).
Slobodné murárstvo sa potom v priebehu ďalších rokov rozšírilo na všetky kontinenty.
Slobodomurári svoju činnosť vyvíjajú v lóžach, kde sa stretávajú podľa stupňov, pričom murári z vyšších stupňov navštevujú aj lóže nižšie, aby ich kontrolovali a ovplyvňovali. Tým sa vytvára obrovská pyramída, na vrchole ktorej malá skupina slobodomurárov 33. stupňa môže nechať kolovať svoju vôľu neviditeľným spôsobom. Možné je to z toho dôvodu, lebo medzi článkami pyramídy, teda jednotlivými stupňami zasvätenia, panuje záväzok prísnej mlčanlivosti o tajomstvách spolku, pričom skutočné a posledné ciele slobodomurárstva sú vlastne známe len najvyšším zasvätencom do tajomstva rádu. Všetky lóže sú podriadené Veľkej lóži (príp. Veľkému Orientu), ktorá ich despoticky ovláda.
Činnosť lóží s a drží určitých presných zásad. Realizáciu má na starosti paralelná sieť inštitúcií a spoločností. Účelom je: idey, ktoré sa vytvorili v lóžach, presadiť v jednotlivých oblastiach spoločenského života. Prvým typom týchto spoločností sú organizácie zložené čisto zo slobodomurárov. Tieto spoločnosti pôsobia dojmom svetských organizácií (napr. francúzska Liga pre ľudské práva). Schádzajú sa bez akéhokoľvek murárskeho ceremoniálu, takže ich pravá tvár voči vonkajšiemu svetu zostáva utajená. Druhým typom sú organizácie majúce svetských členov, ale ich vedenie je slobodomurárske, alebo aspoň majú medzi členmi slobodomurárov, ktorí vedenie ovplyvňujú.
Jednou z organizácií, ktoré sú silne späté so slobodomurárstvom, je napr. tzv. Rotary klub. Rotary kluby sa dnes zakladajú v mnohých mestách Slovenska. Snažia sa zmanipulovať zväčša prominentné osoby...

Boj proti Bohu
Pre kresťanov je slobodomurárstvo neprijateľné. To si uvedomujú nielen kresťania, ale aj sami slobodomurári. Tak napr. časopis Alpina – orgán švajčiarskej lóže, v jednom zo svojich čísiel píše: „Katolicizmus a slobodné murárstvo sa vzájomne vylučujú. Ak jedno triumfuje, musí druhé zmiznúť..“Aj napriek zavádzajúcim heslám, ako je napr. heslo Veľkej francúzskej revolúcie (bola dielom slobodomurárstva): „Bratstvo, rovnosť, sloboda“, a hlásaniu vzájomnej tolerancie a humanizmu, slobodomurárstvo v podstate „neuznáva“ existenciu Boha, maximálne nejakého indiferentného vesmírneho ducha (panteizmus).
Podľa neho človek je sám sebe bohom a kráľom , a kresťanstvo je najväčším zlom ľudstva.
Už v predchádzajúcich kapitolách bolo spomenuté, že výrazný vplyv na tvorbu princípov slobodomurárstva pri jeho zrode mali rôzne ezoterické filozofie. Tak aj dnešné slobodomurárstvo je spriaznené s mágiou, okultizmom a satanizmom. Medzi slobodomurármi sú niektorí „mystici“ oddaní okultným vedám. Výstižne to vyjadril Marques Riviere - konvertita zo slobodomurárstva, týmto svedectvom: „Slobodné murárstvo je posledným salónom, kde stretáme tých, ktorí študujú okultné vedy. Ak ich aj nenájdeme všetkých tam, istotne sa uplatňujú niekde nablízku... Vždy nájdeme lóže tzv. vážne, kde symbolizmus a štúdium okultných vied je vo veľkej úcte. Jestvujú dokonca i lóže, kde sa holduje praktickej mágii...“ (Sám sa na praktických pokusoch zúčastnil.) (*1,2)

Generalita slobodomurárov

Predstavili sme slobodomurárstvo ako hierarchicky utváraný tajný spolok, vzájomne sa podporujúce tajné bratstvo s dlhou stupnicou postupného zasväcovania do tajomstva rádu. Hovorili sme o 33 rádoch znázornených v pyramíde na jednodolárovke. Skutočnosťou dnes je, že práve rády nachádzajúce sa takmer na vrchole pyramídy slobodomurárskeho zasvätenia (konkrétne tzv. RT - Rothschildov trust, Rada 13, Rada 33, Klub 300, B‘nai B‘rith, Grand Orient) sa nazývajú spoločným menom ilumináti. Kto sú to? Ilumináti sú elita, „tí na vrchole“, tí, čo riadia medzinárodných bankárov, aby tí zase riadili (kontrolovali) v službách zla celý svet. Ich ľudia sú vychovávaní, vzdelávaní a pripravovaní, aby pôsobili v pozadí na všetkých vládnych úrovniach. Vo funkcii expertov a poradcov formujú vládnu politiku v súlade s tajnými plánmi svojich pánov. Zvádzajú ľudí preč od Boha tým, že im ponúkajú peniaze, svet, pôžitky a diabla.
Tí, čo vedú iluminátov, sú proti Kristovi, sú v službách satana. Vždy zostávajú v tme, neidentifikovaní a všeobecne nepodozrievaní. Zneužívajú všetky národy, aby slúžili diabolským zámerom. Rozdeľujú, aby ovládli, dodávajú zbrane a peniaze obidvom stranám, podnecujú ľudí, aby bojovali a navzájom sa zabíjali, a to s cieľom dosiahnuť svoje zámery. Podporujú terorizmus atómovej vojny a vedome spôsobujú celosvetový hlad. Ich základným cieľom je vytvorenie celosvetovej vlády, aby mohli celý svet riadiť a postupne zničiť všetky náboženstvá a vlády.
Ilumináti sa objavili v šesťdesiatych rokoch 18. storočia. Zorganizoval ich istý Adam Weishaupt, ktorý konvertoval ku katolicizmu a neskôr sa stal katolíckym kňazom. Potom na žiadosť finančníkov zbehol z Katolíckej cirkvi a zorganizoval skupinu iluminátov, ktorú financovali medzinárodní bankári. Od tých čias každá vojna, počnúc Francúzskou revolúciou, bola podporovaná iluminátmi, pôsobiacimi pod rôznymi menami a maskami. Vravím pod rôznymi menami a maskami, pretože keď sa ilumináti stali príliš známymi, začali účinkovať pod rôznymi inými názvami.
Prečo si však títo spiklenci vybrali pre svoju satanskú organizáciu názov ilumináti (t. j. osvietenci, osvietení ľudia)? Sám Weishaupt povedal, že to slovo je odvodené od Lucifera a znamená „nositelia svetla“.

Luciferské sprisahanie
Weishaupt bol jezuitmi odchovaný profesor kánonického práva. V čase, keď učil na Inglecotskej univerzite, opustil kresťanstvo a venoval sa luciferskému sprisahaniu. To bolo v roku 1770. Vypracoval plán, podľa ktorého mala Synagóga satana získať nadvládu nad svetom, aby mohla nad tými, ktorí by zostali z ľudstva po konečnej spoločenskej kataklizme, pomocou satanskej despocie uplatniť luciferskú ideológiu.
Weishaupt svoju úlohu splnil 1. mája 1776. Toho dňa oficiálne dokončil s voj plán, ktorý požadoval zničenie všetkých existujúcich vlád a náboženstiev. Tento cieľ sa mal dosiahnuť tým, že by sa masy ľudí rozdelili do vzájomne opozičných táborov podľa stále sa zvyšujúceho počtu politických, spoločenských a hospodárskych a iných problémov tak, ako je to teraz v Spojených štátoch. Opozičné strany sa potom mali vyzbrojiť a mali sa im poskytnúť vhodné incidenty, ktoré by ich primäli bojovať a vzájomne sa oslabiť, pričom by sa postupne ničili vlády jednotlivých štátov a náboženské inštitúcie.

Plán operácie
Hlavné body Weishauptovho plánu operácie vyžadovali, aby jeho ilumináti urobili tieto veci:
1. Na získanie kontroly nad ľuďmi na vyšších miestach rôznych vládnych a iných úrovní sa malo použiť peňažné podplácanie a sexuálne vydieranie. Len čo sa vplyvné osoby znížili ku klamstvu, podvodom a pokušeniam iluminátov, mali byť držaní v područí prostredníctvom politického a iného vydierania, hrozieb finančného zruinovania, verejného odhalenia a fyzického ublíženia aj smrti, spôsobenej im samotným a milovaným členom ich rodiny. 2. Ilumináti, ktorí boli na vysokých školách a univerzitách, mali vychovávať študentov s výnimočnými duševnými schopnosťami a tých, čo pochádzali z dobrých rodín s internacionálnou orientáciou, odporučiť na špeciálnu prípravu v oblasti internacionalizmu. Malo sa to robiť pomocou udeľovania štipendií ako je štipendium Rhodes - tým, ktorých ilumináti vyberú. Všetci títo učenci by mali byť presvedčovaní, že mimoriadne talentovaní a schopní ľudia majú právo ovládať tých, čo sú menej nadaní, pretože masy nevedia, čo je pre nich fyzicky, duševne a duchovne najlepšie.
3. Všetci vplyvní ľudia, ktorí sa dostanú do pasce iluminátov, a špeciálne pripravení študenti, by sa mali využiť ako agenti pôsobiaci ako experti v zákulisí všetkých vlád. Mali by radiť vrcholným predstaviteľom, aby prijali takú politiku, ktorá by v konečnom dôsledku slúžila tajným plánom iluminátov a spôsobila deštrukciu vlád a náboženstiev, ktorým mali slúžiť..
4. Mali by získať absolútnu kontrolu nad tlačou, aby všetky správy a informácie mohli byť usmernené tak, aby presvedčili ľudí, že jedna svetová vláda je jediným riešením našich početných a rozmanitých problémov. Mali by tiež vlastniť a riadiť všetky rozhlasové a televízne kanály v danom štáte. Po prečítaní týchto štyroch strategických bodov musíme uznať, že naše masovokomunikačné médiá sú na všetkých úrovniach kontrolované a že všetky štátne úrovne sú tiež infiltrované a kontrolované práve tak, ako to Weishaupt plánoval už v 18. storočí. Bohužiaľ, tento fakt si uvedomuje iba málo ľudí. A to je aj dôvod, prečo nerozumejú mnohým svetovým udalostiam, ktoré sa dnes odohrávajú.
Vráťme sa teraz späť k prvým dňom iluminátov.
Keďže koncom 18. storočia boli Británia a Francúzsko dvoma najväčšími svetovými mocnosťami, ilumináti začali podnecovať koloniálne vojny (vrátane Revolučnej vojny v Amerike), a tým oslabili britské impérium. Rovnako začali organizovať Francúzsku revolúciu, čím mali zničiť francúzske impérium. Weishaupt načasoval začiatok Francúzskej revolúcie na rok 1789. V roku 1784 však Božím riadením sa do rúk bavorskej vlády dostali dôkazy o existencii iluminátov. Tieto dôkazy mohli zachrániť Francúzsko, keby ich francúzska vláda neodmietla.

Zmarený plán
Svoje príkazy ohľadne Francúzskej revolúcie vydal Weishaupt v roku 1784. Nemecký spisovateľ Zwack s pracoval tieto skutočnosti do knižnej formy, ktorá obsahovala celú históriu iluminátov a Weishauptov plán. Výtlačok tejto knihy bol poslaný iluminátom vo Francúzsku, ktorých viedol Robespierre. Toho Weishaupt delegoval, aby začal organizovať Francúzsku revolúciu. Posla na ceste z Nemecka do Francúzska zabil blesk. Na jeho tele polícia našla podvratné materiály a odovzdala ich príslušným úradom.
Po starostlivom preskúmaní tohto plánu bavorská vláda nariadila polícii, aby vtrhla do nedávno zorganizovaných Weishauptových lóží a do príbytkov jeho najvplyvnejších spoločníkov. Všetky ďalšie dôkazy, ktoré sa takto získali, presvedčili úrady, že tie dokumenty boli pravými plánmi spiknutia, že ilumináti chceli prostredníctvom vojen a revolúcií zaviesť jednu celosvetovú vládu, ktorú si finančníci zamýšľali uzurpovať, len čo bude založená.
V roku 1785 bavorská vláda postavila iluminátov mimo zákona a uzavrela ich lóže. V roku 1786 boli publikované všetky podrobnosti spiknutia. Názov publikácie: „Pôvodné texty rádu a sekty iluminátov“. Výtlačky obsahujúce plán celého spiknutia boli zaslané všetkým vedúcim cirkevným a štátnym činiteľom v Európe. Moc iluminátov však bola taká veľká, že s a na varovanie nereagovalo.
V tom čase Weishaupt prikázal iluminátom infiltrovať sa do lóží Modrých slobodomurárov a v rámci všetkých tajných spoločností vytvoriť svoje vlastné tajné spoločnosti. Medzi iluminátov boli prijatí iba slobodomurári, ktorí sa ukázali byť internacionalistami a ktorí svojím správaním dokázali, že sa zriekli Boha.
Aby mohol Weishaupt infiltrovať do slobodomurárskych lóží v Británii, pozval na kontinent Johna Robisona. Robison bol vysoko postavený slobodomurár vŠkótsku. Bol profesorom prírodnej filozofie na univerzite v Edinburghu a tajomníkom Kráľovskej spoločnosti. Robison neuveril lži, že cieľom iluminátov je vytvoriť dobročinnú diktatúru a svoj názor vedel skryť tak úspešne, že mu Weishaupt zveril na preštudovanie a uchovanie kópiu svojho revidovaného plánu sprisahania.
Keďže varovanie týkajúce sa iluminátov bolo ignorované, v roku 1789 vypukla revolúcia, ako si to Weishaupt naplánoval. Aby Robison vystríhal ďalšie vlády pred nebezpečenstvom, v roku 1789 uverejnil knihu nazvanú „Dôkaz o spiknutí s cieľom zničiť všetky vlády a náboženstvá“, ale aj toto varovanie zostalo nepovšimnuté.
Napoleonské vojny
Osoby, ktoré riadili Francúzsku revolúciu, sa rozhodli zapojiť do ďalšieho medzinárodného sprisahania - napoleonských vojen, ktorými chceli zvrhnúť niekoľko ďalších korunovaných hláv v Európe.
Jedna vetva finančníkov podporovala Napoleona, zatiaľ čo iná vetva financovala Britániu, Nemecko a iné štáty. Obidve vetvy, samozrejme, dostávali príkazy od vedúcich osobností iluminátov.
Okamžite po napoleonských vojnách ilumináti predpokladali, že všetky zúčastnené štáty budú také zúfalé a také unavené, že budú ochotné prijať akékoľvek riešenie. A tak bol zvolaný tzv. Viedenský kongres. Na tomto stretnutí sa pokúsili vytvoriť „ligu národov“, čo bol ich prvý pokus o celosvetovú vládu.
Avšak ruský cár celé sprisahanie pochopil a zmaril ho.
Odmietnutie ruským cárom na Viedenskom kongrese v žiadnom prípade nezničilo plán iluminátov, iba ich prinútilo prijať novú stratégiu. Uvedomujúc si, že idea celosvetovej vlády je pre túto chvíľu stratená, rozhodli sa kvôli udržaniu moci, že utesnia svoju kontrolu nad finančným systémom európskych štátov.

Kontrolovať ekonomiku
Výsledok bitky pri Waterloo bol spočiatku zmenený na dezinformáciu. Finančníci rozšírili správu, že Napoleon bitku vyhral, čo spôsobilo paniku na anglickej burze. Všetky akcie okamžite poklesli prakticky na nulu. Medzinárodní bankári ich všetky skúpili, čo im umožnilo úplnú kontrolu nad ekonomikou Británie a v podstate celej Európy.
Ihneď po Viedenskom kongrese medzinárodní bankári nanútili Británii vytvorenie novej Anglickej banky (Bank of England), ktorú absolútne kontrolovali a kontrolujú až dodnes.
Weishaupt zomrel v roku 1830, ale ešte pred smrťou pripravil opravenú verziu pôvodného plánu iluminátov, ktorá mala pod rôznymi zámienkami organizovať, financovať, riadiť a kontrolovať všetky medzinárodné organizácie a skupiny tým, že bude do vrcholových riadiacich funkcií presadzovať svojich agentov.

Revolučný program
V roku 1848 Karol Marx pod vedením jednej skupiny iluminátov napísal Komunistický manifest a pod vedením druhej skupiny iluminátov antitézu k nemu napísal profesor Karl Ritter z Frankfurtskej univerzity. Zmyslom toho bolo použiť rozdiely v týchto dvoch doktrínach, aby ilumináti mohli oddeliť ľudí do protikladných táborov, vyzbrojiť ich a presvedčiť, aby proti sebe bojovali a vzájomne sa likvidovali - a najmä - aby ničili všetky politické a náboženské inštitúcie.
V Ritterovej práci po jeho smrti pokračoval nemecký tzv. filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche pomohol pri rozvíjaní rasizmu a nacizmu, čo bolo využité pri podnecovaní k prvej i druhej svetovej vojne.
V roku 1834 ilumináti vybrali talianskeho revolučného vodcu Giuseppe Mazziniho, aby na celom svete riadil ich revolučný program. V tejto funkcii slúžil až do svojej smrti v roku 1872. Niekoľko rokov predtým však medzi iluminátov priviedol amerického generála Alberta Pika. Pike bol fascinovaný myšlienkou svetovej vlády a nakoniec sa stal hlavou tohto sprisahania.

Svetové vojny
Medzi rokmi 1859 a 1871 Pike vypracoval vojenský plán na tri svetové vojny a rôzne revolúcie po celom svete, čo malo preniesť plán sprisahania do jeho záverečnej etapy v 20. storočí.
Prvá svetová vojna mala byť vedená tak, aby umožňovala iluminátom zničiť monarchiu v Rusku, ako sa zaprisahali medzinárodní bankári, keď cár odmietol ich plán na Viedenskom kongrese, a aby premenili Rusko na pevnosť ateistického komunizmu. Po ukončení vojny sa mal vybudovať komunizmus, ktorý mal byť použitý na zničenie vlád iných krajín a na oslabenie náboženstiev.
Druhá svetová vojna mala byť vyvolaná využitím rozporov medzi fašistickými a politickými sionistami. Počas vojny sa mal vybudovať medzinárodný komunizmus, kým sa silou nevyrovná spojenému kresťanstvu.
Tretiu svetovú vojnu má vyvolať agentmi iluminátov podnietený spor medzi politickými sionistami a vodcami moslimského sveta. Tá vojna sa má viesť takým spôsobom, že celý islam a politický sionizmus zničia jeden druhého, zatiaľ čo súčasne ostatné národy, opäť touto otázkou rozdelené, budú nútené bojovať proti sebe až do úplného vyčerpania - fyzicky, duševne, duchovne a ekonomicky. Tým sa pripraví scéna na vytvorenie svetovej vlády.

Svetová vláda
V záverečnej fáze sprisahania má celosvetová vláda pozostávať zo skupiny diktátorov - hlavného predstaviteľa Spojených národov, z Rady pre zahraničné vzťahy (skupina iluminátov v USA), niekoľkých miliardárov, komunistov a vedcov, ktorí preukázali svoju oddanosť tejto veľkej konšpirácii. Všetci ostatní majú byť zahrnutí do obrovskej masy absolútne zotročeného ľudstva.
V Spojených štátoch ihneď po ukončení 1. svetovej vojny ilumináti vytvorili tzv. Radu pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations), známu pod skratkou CFR. Túto radu teraz prakticky predstavujú ilumináti, pôsobiaci v USA. Jej najvyšší predstavitelia sú zväčša potomkami pôvodných iluminátov, aj keď mnohí z nich, aby zakryli tento fakt, zmenili svoje mená. V Anglicku existuje podobná organizácia iluminátov pôsobiaca pod menom Britský inštitút medzinárodných vecí. Podobné tajné organizácie iluminátov sú vo Francúzsku, v Nemecku a iných krajinách, pričom operujú pod rozličnými menami. Všetky tieto organizácie vrátane CFR, neustále vytvárajú početné pobočky.
Dotkli sme sa iba vrcholu ľadovca. Dúfajme, že je teraz jasnejšie, prečo hovoríme, že jadro všetkého zla pochádza od tých, ktorí kontrolujú svetové peniaze. Ak chceme mať na svete spravodlivosť a mier, musíme sa najprv oslobodiť od jarma medzinárodného finančníctva.
Náboženstvom všetkých iluminátov je tzv. Rítus Palladinov, to znamená, uctievanie Lucifera. Luciferos (z lat. lucis - svetlo a ferre - niesť), čiže svetlonos je jednoducho ich vodcovskou hviezdou. Považujú sa za osvietených svetlom, ktoré im vraj priniesol Lucifer.
Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že za pomoci iluminátov sa zrodila v roku 1789 tzv. Veľká francúzska revolúcia, tak neblaho preslávená svojím priam diabolským antiklerikálnym vyčíňaním, hoci pod nálepkou zdanlivo pekných hesiel: Bratstvo, Rovnosť, Sloboda. Od Francúzskej revolúcie, samozrejme, ilumináti pokročili dejinami ďalej, cez Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu, druhú svetovú vojnu až k dnešným ohniskám vojny na svete. Keď je už reč o revolúciách a vojnách, bude vhodné práve na nich znázorniť rafinovanosť slobodomurárskych intríg, ktoré by sme museli nazvať priam geniálnymi, keby nešlo o diabolskú genialitu.
Počas občianskej vojny Sever proti Juhu Sever financoval Rothschildov americký agent August Belmont, americký Juh Erlangersovci, príbuzní Rothschildovcov.
Podobná manipulácia bola aj v prípade 2. svetovej vojny, a nie je to inak ani v dnešných časoch.
Mohli by sme to prirovnať k akémusi druhu „svetového pingpongu“. V každom prípade z týchto vojen vyšli slobodomurári s posilnenými pozíciami. Na vojnách sa dá totiž dobre zarobiť, a keď sa obe strany vyčerpajú, ich rozbitá ekonomika sama vpadne do područia tých, ktorí majú peniaze.
S podobnou diabolskou taktikou slobodomurári narábajú nielen na politickom poli, ale aj v iných oblastiach. Asi by sme sa zhrozili, keby sme mohli naplno prekuknúť napríklad ich intrigy používané na demoralizovanie mládeže. Prostriedky a formy ich snaženia o uchopenie svetovlády sa, samozrejme, prispôsobujú danej dobe. Dnes by sme ich mohli rámcovo zhrnúť do nasledujúcich šiestich bodov:
1. zrušenie všetkých národných vlád,
2. odstránenie všetkého súkromného majetku,
3. zrušenie dedičského práva,
4. zlikvidovanie akéhokoľvek vlastenectva,
5. odstránenie manželstva,
6. odstránenie náboženstiev.
Posledný bod, ako sme už sčasti uviedli, by bolo možné doplniť v zmysle vízie iluminátov takto: Odstránenie existujúcich náboženstiev a zavedenie jedného celosvetového náboženstva (Religion, in which all men agree) - náboženstva, v ktorom sa všetci ľudia zhodnú.
Keby sme sa na vec dívali iba ľudským i očami, potom majú ilumináti na naplnenie tohto svojho programu všetky predpoklady, veď nie je žiadnym tajomstvom, že dnes práve oni ovládajú veľkú časť svetového kapitálu a svetového hospodárstva.
Po tom, čo sa doteraz napísalo o cieľoch najvplyvnejšej kasty slobodomurárstva, o iluminátoch, je jasnejšia veľmi úzka spojitosť medzi slobodomurárstvom (šelmou vystupujúcou z mora) a jeho novým svetovým náboženstvom (na vrchole ktorého stojí Lucifer a hneď pod ním Antikrist), ktoré dnes nachádza svoju reálnu podobu práve v hnutí New Age.

„Satan, náš kráľ“
Bolo to na Turíce 1889, keď slobodomurársky sprievod prechádzal ulicami Ríma s transparentom, na ktorom bolo napísané: „Nech žije Satan, náš kráľ.“Svoju príslušnosť k satanizmu demonštrovali aj v roku 1917, keď oslavovali dvesté výročie založenia slobodomurárskych lóží, pri pochode na námestí pred chrámom sv. Petra, pod oknami pápeža, keď niesli čierne zástavy s obrazom satana, drviaceho hlavu sv. Michala archanjela a transparenty s nápismi typu: „Satan ovládne Vatikán a pápež bude jeho otrokom,“ „Naše čierne zástavy zavlajú na všetkých talianskych kostoloch“ a pod. Toto sa dá vyčítať zo životopisu sv. Maximiliána Kolbeho, ktorý bol ako novic očitým svedkom týchto udalostí.
Satanská povaha slobodomurárstva sa tiež prejavila aj v tzv. Veľkej francúzskej revolúcii, v zúrivej nenávisti voči kléru, svätostánkom a pod. (prečítaj napr. životopis sv. Jána M. Vianneya).

Cieľ - nový svetový „poriadok“
Po obšírnejšom objasnení tematiky o slobodomurárstve možno nakoniec vysloviť o ňom stručnú a jasnú definíciu:
Slobodomurárstvo je hierarchicky utvorený tajný spolok (mafia), vzájomne sa podporujúce tajné bratstvo, s dlhou stupnicou postupného zasväcovania do tajomstva rádu, ktoré nižší zasvätenci vlastne ani nepoznajú. Je to „mysterium iniquitatis“ (2 Sol 2, 7), čiže „tajomstvo neprávosti“, ktoré vládne vo svete a má za úlohu spôsobiť zatemnenie slávy Najsvätejšej Trojice, zabrániť dušiam, aby sa spasili a spôsobiť onen veľký odpad od viery, predpovedaný vo Svätom písme pre posledné časy. Je to hierarchická „cirkev“ satanova, ktorej hlavným cieľom je zničenie pápežstva a Katolíckej cirkvi.
Slobodomurárstvu ide o vytvorenie svetovlády pod patronátom Lucifera. Toto nie je len akýmsi neurčitým tušením vonkajších pozorovateľov. Slobodomurárstvo sa týmto cieľom z čas u na čas, už priamo alebo nepriamo, prezentuje.
(Americká jednodolárovka: Novus Ordo Seclorum = nový svetový poriadok. Annuit Coeptis = naše podujatie je korunované víťazstvom, MDCCLXXVI = rok 1776 = založenie rádu iluminátov. Oko na vrchole pyramídy znázorňuje tzv. Veľkého zasväteného - v skutočnosti Lucifera.)
Slobodomurárstvo dnes už svoju svetovládu vidí, takpovediac, na dosah ruky. Úlohou slobodomurárskych lóží, najmä tých so špeciálnym zameraním zničiťCirkev a pápežstvo (ide predovšetkým o rád tzv. Rosenkruciánov - Rytierov ružového kríža), je pracovať denne s veľkou ľstivosťou (apokalyptická šelma), aby priviedli ľudstvo k pohŕdaniu Božím zákonom, k otvorenej opozícii voči desiatim Božím prikázaniam, k odopieraniu úcty patriacej Bohu a jej preukazovaniu falošným idolom - rozumu, telu, peniazom, nesvornosti, moci, násiliu, rozkoši. Toto je najväčšie rúhanie. Nebezpečie činnosti slobodomurárstva je práve v tom, že pracuje v skrytosti a ľstivo, využívajúc rôzne oznamovacie prostriedky a propagandu. Nezameriava sa ani tak na otvorené zaznávanie existencie Boha (to je už prežitý spôsob propagandy), ale na to, aby ľuďom zabránilo ísť po ceste spásy, aby sa svet neriadil Evanjeliom.

Potrebná Božia výzbroj
Keďže na pozadí slobodomurárstva stojí, či už priamo alebo nepriamo ,„Knieža tohto sveta“, najúčinnejším bojom je modlitba, živá viera a dôvera v Boha a život skutočne podľa Evanjelia. Treba nám vziať si k srdcu slová Písma, ktoré nám adresuje Boh cez sv. apoštola Pavla, a denne ich prežívať: „Napokon, bratia, upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obs táť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých...“ (Ef 6, 10-18)
Pápeži od samého začiatku vydali už niekoľko desiatok dekrétov proti slobodomurárstvu. Rovnako sa o ňom vyjadril aj II. vatikánsky koncil a vzťahuje sa naň i kánon 1374 CIC (Kódexu kánonického práva). (*1, 2, 3)

Vyhlásenie Kongregácie viery o slobodomurárstve
Skutočnosť, že v novom Kódexe kánonického práva nenachádzame zmienku o slobodomurárstve, ako to bolo v kódexe predchádzajúcom, viedla mnohých k otázke, či sa stanovisko Cirkvi zmenilo. Je to v kompetencii kongregácie odpovedať, že táto skutočnosť vyplýva z redakčných požiadaviek nového kódexu, ktoré sa sledovali aj pri ďalších združeniach; ani tie kódex nespomína, pretože sú zahrnuté v širších kategóriách. Stanovisko Cirkvi voči slobodomurárskym združeniam zostáva i naďalej negatívne, pretože ich princípy Cirkev vždy považovala za ne zlučiteľné s jej náukou, a preto i zapísať sa do nich je zakázané. Veriaci, ktorí sú členmi slobodomurárskych združení, sa nachádzajú v stave ťažkého hriechu a nemôžu pristupovať ku svätému prijímaniu. Nie je v kompetencii miestnych cirkevných autorít zaujímať stanovisko k povahe slobodomurárskych združení, ktoré by rušilo vyššie uvedené, zhodné s Vyhlásením tejto posvätnej kongregácie zo dňa 17. februára 1981 (Cf. AAS 73/1981, str. 240-241).
Najvyšší veľkňaz Ján Pavol II. na audiencii poskytnutej podpísanému kardinálovi - prefektovi súhlasil s týmto Vyhlásením, ktoré bolo prijaté na pravidelnom zasadnutí tejto posvätnej kongregácie a nariadil jeho publikovanie.
Rím, Kongregácia pre vieru, 26. novembra 1983
Joseph kard. Ratzinger, prefekt
+ Fr. Jérome Hamer, OP,
tit. arcibiskup Loriomský, sekretár
(Pozn.: Toto stanovisko Cirkvi k slobodomurárstvu bolo uverejnené o. i. aj v Katolíckych novinách č. 39/93.)

Temné „náboženstvo”

Začítajme sa do textu 13. hlavy Zjavenia apoštola Jána, ktorý nasleduje hneď za jeho videním šelmy vystupujúcej z mora:
„Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo čelo znak, že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť“ (Zjv 13, 11-18).
Baránok bol v Písme svätom vždy symbolom obety. V biblickej reči Nového zákona a hlavne v Apokalypse znázorňuje Ježiša Krista. Z uvedeného opisu šelmy vystupujúcej zo zeme je zrejmé, že pri všetkom vonkajšom zdaní náboženskosti je v skutočnosti nepriateľom Božím. „Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak“ (Zjv 13, 11). Vo všeobecnosti táto šelma vystupujúca zo zeme zosobňuje nepravých prorokov všetkých čias, najmä však Antikrista: „Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť“ (Zjv 13, 18). Písmená gréckej a hebrejskej abecedy mali totiž aj číselnú hodnotu. Podľa poradia písmen hebrejskej abecedy číslo 666 dáva význam: Nero cisár. Nero ako prvý prenasledovateľ kresťanov sa stal vskutku symbolom prenasledovania pre celé dejiny Cirkvi. Hoci spomínaná apokalyptická šelma znázorňuje falošných prorokov a antikristov v celých dejinách Cirkvi, osobitným spôsobom znázorňuje tých falošných prorokov, ktorých Písmo predpovedá na posledné časy. „Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mt 24, 24). Kde je ich podobnosť s prvou apokalyptickou šelmou? „Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami... a robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy...“ (Zjv 13, 12-14) Celkom zvláštnym spôsobom však táto šelma znázorňuje Antikrista, ktorý má v posledných časoch prísť „pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávostí pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení...“, a „ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu“ (pozri 2 Sol 2, 8-10).
Ak sme v kapitolách o slobodomurárstve povedali, že ono dnes predstavuje tú prvú šelmu s desiatimi rohmi, ktorú sv. apoštol Ján videl vystupovať z mora (Zjv 13, 1-10), tak podobne môžeme povedať, že hnutie New Age predstavuje dnes druhú apokalyptickú šelmu, podobnú baránkovi.
Dôvody na tento záver sa pokúsime uviesť v nasledujúcich kapitolách.

New Age - spojené náboženstvo
Keď v roku 1723 zostavil Angličan Anderson prvú slobodomurársku ústavu, bola v nej už určitá skromná zmienka aj o slobodomurárskom náboženstve. Dozvedáme sa tu, že slobodomurári vyznávajú „Religion, in which all men agree“ - teda „náboženstvo, v ktorom sa všetci ľudia zhodnú“! Hoci táto zmienka nehovorí zatiaľ o povahe slobodomurárskeho náboženstva veľa, predsa je kľúčovou vetou onoho objasňovaného súvisu medzi slobodomurárstvom a hnutím New Age.
V slobodomurárstve ide teda o nejaké nové náboženstvo. Ktovie, či mali samotní slobodomurári 18. storočia jasnú predstavu o tom, ako by to nové náboženstvo malo vlastne vyzerať. Zdá sa, že nie.
Teda náboženstvo áno, no nie na biblickom základe, ale nejaké naskrz nové... Aké?
Ťažko by nás mohlo nenapadnúť napomenutie apoštola Pavla:
„Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví..., budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať“ (Pozri 2 Tim 3, 1-5), a tiež: „Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú s i učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam“ (2 Tim 4, 3-4). Kto sa trochu hlbšie zaoberá skúmaním novodobých duchovných prúdov, iste bude nútený dať za pravdu téze, že toto Pavlovo proroctvo sa začína napĺňať . Nemožno totiž nevidieť, ako si určité typické črty tohto „nového“ náboženstva vo forme rôznych novodobých bludov kliesnia cestu k srdciam pre mnohých ľudí, nevynímajúc kresťanov. Zväčša pritom ujde pozornosti skutočnosť, že mnohé tieto bludy neprenikajú do spoločnosti iba spontánne, ale plánovite sa naočkovávajú zo slobodomurárskych lóží. Ich činnosť však zostáva verejnosti skrytá, aby mohli o to rafinovanejšie pôsobiť. Zvyčajne sa potom dostaví len účinok - rozriedenie a strata biblickej viery.
Možno to pripodobniť jedu vpustenému do krvného obehu. Najprv navonok nič zvláštneho nebadať. Až keď jed ochromí schopnosť krviniek viazať životodarný kyslík, nastáva smrť. Podobne pôsobia aj tieto novodobé bludy, samozrejme, v duchovnom slova zmysle.

Nový svetový poriadok
Teraz prikročme k vlastnej charakteristike hnutia New Age. Informácie uvedené v nasledujúcich kapitolách sme v prevažnej miere čerpali z knihy M. Baziley Schlinkovej, ktorá vyšla v českom preklade pod názvom: „Nový vek z biblického pohľadu“ (Luxpress, Praha 1992). K nim sme sa snažili pripojiť aj niekoľko vlastných postrehov zo skúmania tohto hnutia.
Hnutie Nový vek je syntézou orientálnych náboženstiev, gnózy a špiritizmu, založené na ezoterických (t. j. tajných) učeniach, sprostredkovaných duchovnými démonickými silami.
Jeho základom je viera v akúsi „vnútornú vládu“ nad našou planétou, uskutočňovanú prostredníctvom hierarchie duchovných bytostí, tzv. majstrov múdrosti, čo sú v skutočnosti démonické bytosti. Celé hnutie sa skladá z tisícok organizácií, ktoré svojimi sieťami obopínajú celý svet. Aj napriek svojej rozmanitosti je jednotné v boji o dosiahnutie dôležitého cieľa: zriadenie nového svetového poriadku. V tomto novom svetovom poriadku, ku ktorému Nový vek smeruje, nie je miesto pre kresťanského Boha. Na jeho miesto nastupuje na trón Lucifer. Preto niet divu, že v hnutí nachádzajú svoje miesto rôzne odvetvia okultizmu: astrológia, veštenie, jasnovidectvo, hypnóza, transcendentálna meditácia, ufológia, čarodejníctvo, ďalej oživená viera v prevteľovanie (tzv. reinkarnácia), germánsky mysticizmus a panteistické predstavy.

Z dejín hnutia Nový vek
Korene Nového veku siahajú až k roku 1875, keď Helena Petrovna Blavatská
- Ruska, žijúca v New Yorku, založila tzv. theozofickú spoločnosť . Charakteristickou črtou tejto spoločnosti je téza, že všetky náboženstvá obsahujú „spoločné pravdy“, ktoré sa ako most klenú nad všetkými rozdielmi. Theozofi tiež veria v existenciu „duchovných majstrov“, čo sú, podľa tejto náuky, buď duchovné bytosti, alebo „osudom mimoriadne nadaní ľudia“, ktorí sa vo svojom „vývoji“ dostali nad široké masy a boli mimoriadne osvietení. Vlastné základy samotného hnutia však položila až jeho veľkňažka Alica Baileyová (1880-1949) v USA. Ako špiritistické médium dostávala posolstvá od tzv. majstra múdrosti, Tibeťana Djawal Khula. Toto posolstvo prijímala od démonického ducha prostredníctvom tzv. automatického (samovoľného) písania (pozn.: ide o okultný fenomén, keď ruku píšuceho média riadi nie vôľa samotného média, ale démonický duch). Takisto získaný plán Nového veku Alica Baileyová potom vydala v početných spisoch ako tajné náuky, resp. plán Nového veku. Ten je záväzný dodnes a určuje smer hnutia.

Tajomná meditácia
Podľa spomenutého tajného plánu malo hnutie zostať „v podzemí“ až do roku 1975. Od tej doby má za povinnosť svoje plány zverejňovať. Učenie o Novom veku m á byť šírené všetkými dostupnými prostriedkami, aby sa ľudstvo dozvedelo správu o prichádzajúcom vystúpení „Krista Nového veku“ (pozn.: v skutočnosti ide o Antikrista).
V tejto súvislosti citujeme správu sestry Baziley Schlinkovej, ktorá sa problematikou hnutia bližšie zaoberá. Píše:
Koncom decembra 1986 bol šírený leták s nadpisom „Meditácia za uzdravenie nemocného sveta“. Nešlo v ňom skutočne o to, po čom všetci túžia? Nebol vskutku návodom na uzdravenie nášho nemocného sveta? Je samozrejmé, že my kresťania dobre vieme, aká cesta vedie k uzdraveniu sveta. Je len jeden, ktorý môže uzdraviť, a to je Boh - ten jediný, ktorý svet stvoril a skrz svojho Syna vykúpil. Spomenutá meditácia sa začína zdanlivo biblicky:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem... A Boh riekol: Buď svetlo a bolo svetlo.“A ďalej onen leták pokračuje: „Teraz je doba nového počiatku... Ľudstvo sa vracia k svojmu božstvu... spasenie bolo dokonané a svet je opäť v poriadku. Nastáva začiatok pokoja na zemi a všetkým sa dostáva dobrej vôle; láska sa rozlieva zo všetkých sŕdc, každá duša získava odpustenie, všetky srdcia sa zjednocujú v dokonalom porozumení. Stalo sa a je to tak.“
„Táto meditácia,“ pokračuje ďalej sestra Bazilea, „prebiehala ako celosvetová akcia. Na Silvestra - presne o polnoci sa uskutočnila vo všetkých strediskách a skupinách hnutia Nový vek a jej cieľom bolo vraj umocnenie „silového poľa“. Meditujúci pritom okrem iného hovorí:
„Ja som spolustvoriteľ s Bohom, prichádza nové nebo, pretože mojím prostredníctvom je vyjadrovaná Božia vôľa... som skutočne Boží Kristus... lebo Boh je všetko a všetko je Boh... čistá esencia bezpodmienečnej lásky... Vidím ju, ako z môjho vnútra vyžaruje ako zlaté svetlo... Ja som svetlo sveta... Z tohto svetla sveta vyviera teraz jediná prítomnosť a moc vesmíru... Teraz vidím pred svojím zrakom záchranu tejto planéty... všetky falošné predstavy viery a bludné myšlienky budú vyhladené...“
Nechceme teraz bližšie rozoberať túto meditáciu. Odporúčame však čitateľovi (ktorého pozornosti zaiste neušlo to, že za zdanlivo kresťanskou rečou uvedenej meditácie sa skrýva rafinovaný zvod), aby si ju dobre všimol, lebo je svojím obsahom i formou vyjadrovania veľmi príznačná pre spiritualitu hnutia. Viacerých bodov tejto meditácie sa dotkneme v ďalších kapitolách. Vráťme sa teda k ústrednej téme tejto kapitoly - k prieniku Nového veku na verejnosť.

Taktika Nového veku
Tu treba povedať, že hnutiu sa vždy podarilo takticky osnovať niečo nové, čím získalo sympatie verejnosti.
Prvé faktické kroky urobilo v oblasti pacifických (pokojamilovných) a antimilitaristických (odzbrojovacích) aktivít. Ďalšou etapou bola spochybňujúca a ničivá kritika všetkých náboženstiev, ktoré sa zameriavajú na vieru v nesmrteľnosť. Programy skupín Nového veku kladú do popredia zásady správnej výživy, čím získavajú ako v hospodárskych, tak aj v spoločenských vrstvách širokú odozvu - dokonca aj medzi kresťanmi. Vo svojom programe hnutie ponúka tiež napr. nielen uvedenie do všetkých druhov meditácií a psychotréningu, ale i tzv. alternatívnu medicínu. Zriaďuje obchody s prírodnými liečivami a zdravou výživou (biopotraviny a makrobiotika), zaoberá sa ekológiou - vrátane ochrany zvierat a rastlín, zapája sa do boja za odzbrojenie, ponúka kurzy pre manažérov a vedúcich pracovníkov v priemysle a hospodárstve, pričiňuje sa v programoch na pomoc hladujúcim a v organizovaní iných ľudomilných projektov.
Takto si hnutie systematicky podmaňuje verejnú mienku nič netušiacej spoločnosti.
Na tomto mieste treba ďalej spomenúť, že nielen dospelí, ale aj deti, mladiství sú ovplyvňovaní v duchu Nového veku, a to, okrem iného, napr. „vlnou fantázie“, ktorá sa ponúka vo filmoch, na videokazetách, audiokazetách, v obrázkových comicsoch, knihách, spoločenských hrách, v detských hračkách. V skupine desiatich najúspešnejších filmov bolo sedem, ktoré patrili práve do tejto kategórie. Na prvom mieste bol film „E.T.“ (Mimozemšťan), ktorý sa medzi deťmi na celom svete stal hitom číslo jeden. Na druhom mieste bol film „Hviezdne vojny“. V skutočnosti dve tretiny najviac navštevovaných filmov nesú označenie „fantastické“ (napr. „Nekonečný príbeh“, „Chlapec z Andromedy“ a ďalšie).
Podobne i knihy tohto druhu, vychádzajúce v miliónových nákladoch, sú bestsellermi. Zväčša majú okultný charakter: styk s mŕtvymi, zariekanie duchov, jasnovidectvo, telepatia, mágovia a čarodejníci.
Pod spoločným názvom „ezoterika“ sa dnes predávajú okultistické príručky, ktoré majú čitateľa zasvätiť do okultných praktík.
Medzi veľmi silné prostriedky, ktoré Nový vek používa na ovplyvňovanie más, najmä mládeže, patrí, samozrejme, hudba. Počet fanúšikov tzv. sférickej hudby (označovanej aj priamym názvom „hudba New Age“) stále stúpa. V predajniach sa čoraz častejšie objavujú kazety a CD-čka s tzv. ezoterickou, naturálnou či meditačnou hudbou. Vo výpočte uzlov naozaj rozsiahlo rozvinutej siete hnutia Nového veku by sme mohli ešte dlho pokračovať . Pristavme sa však ešte na chvíľu pri otázke samotnej podstaty hnutia.

Filozofia Nového veku
Cieľom filozofie Nového veku je vyrovnanie všetkých rozdielov: veda a okultizmus sú podľa neho celkom rovnocenné, a preto každé ich hodnotenie sa stavia do jednej roviny. Dobré a zlé už neexistuje. Všetko v tejto filozofii splýva v jedno. Z toho vyrastá i snaha po umelom zjednotení všetkých náboženstiev - tzv. synkretizmus - ktorý však nemá nič spoločné s ekumenizmom. Prívrženci Nového veku vidia najvyšší cieľ človeka v nájdení šťastia. Avšak aj pojem šťastia je v tejto filozofii zúžený iba na akési vlastné uspokojenie. Úspech a osobné uspokojenie hrajú tu prím. Strach pred predpovedanými apokalyptickými hrôzami a katastrofami je preto zbytočný, pretože je možné utešovať sa utópiou o „svetovej spoločnosti bez napätia“.

Ciele a plány Nového veku
Určujúci v tomto smere je už spomínaný tajný plán zriadenia nového náboženstva, ktoré bolo sprostredkované démonickými duchmi prostredníctvom média - Alice Baileyovej.
Politickým cieľom hnutia je získanie vlády nad svetom. Otvorene je propagované rozpustenie alebo zničenie jednotlivých národnostných celkov v záujme mieru a zachovania ľudstva. Na ceste k dosiahnutiu tohto politického plánu Nového veku je príznačná akási „centralizácia“ v špeciálnom slova zmysle. Sú tu určité medziciele, ktoré majú potom podobu snáh o:
- zavedenie spoločného svetového jazyka,
- zavedenie medzinárodného univerzálneho úverového systému,
- zriadenie svetovej centrály pre rozdeľovanie potravín, ktorá by zaisťovala, riadila a kontrolovala celosvetovú distribúciu potravín,
- jednotný svetový daňový systém,
- celosvetovo platnú povinnosť vojenskej služby na obranné účely (napriek pacifickým proklamáciám),
- zriadenie celosvetového hospodárskeho systému,
- postupné podriadenie a odovzdanie súkromného vlastníctva (v bankovníctve, doprave a výrobe) svetovému riadiacemu výboru,
- uznanie nutnosti podriadiť celosvetovej kontrole biologické otázky, určovanie hustoty obyvateľstva a zdravotníctva,
- zaručenie celosvetového minima slobody a životnej úrovne pre každého jednotlivca.
Z uvedeného výpočtu programových bodov hnutia New Age by sa na prvý nekritický pohľad zdalo, že prevažne ide o šľachetné ciele, ktoré by mohli pomôcť vybudovať usporiadanejšiu ľudskú spoločnosť. To by však naozaj bolo iba zdanie.
Tieto naoko pekné heslá (mnohé z nich totiž z etického hľadiska vôbec neobstoja) majú slúžiť hlavnému zámeru hnutia, k uchopeniu vlády nad svetom. A pretože hnutie New Age vystupuje na verejnosti s takýmito a podobnými „krásnymi“ heslami o mieri a láske, mnohých svojich prívržencov dokáže urobiť slepými voči ďalším svojim evidentne perverzným heslám, akými sú:
- árijstvo, t. j. vláda „západnej rasy“ (podobne ako u Hitlera),
- masové „zasvätenie“ planéty (v skutočnosti ide o tzv. zasvätenie ľudstva Luciferovi),
- očistné akcie, t. j. odstránenie či zničenie tých, ktorí s ich cieľmi nesúhlasia,
- prerušenie tehotenstva a umelé oplodňovanie,
- nútené obmedzovanie počtu detí,
- genetické manipulácie,
- eutanázia, t. j. „pomoc“ umierajúcim, pri ktorej sa z umierania stáva kult, pretože - podľa filozofov New Age - „je to krásny zážitok a prechod do novej existencie“.

Boh na obraz človeka
Hnutie New Age nesleduje len politické, hospodárske a náboženské ciele, ale ono samo je náboženstvom. Má totiž svoje „posvätné spisy“, „modlitebné formulky“ a tzv. mantry (meditačné slabiky známe z jogy). Má svoje duchovné centrá, ako napr. „Findhorn - Community“ v Škótsku (založené v roku 1962) a„Esalen“ v Kalifornii. Podobné strediská v súčasnej dobe sa objavujú v rôznych krajinách ako huby po daždi.
Možno bude pre čitateľa prekvapením, že takéto stredisko dnes už existuje aj na Slovensku v Bratislave a vydáva svoj časopis a tiež knižné publikácie. V hnutí sa objavujú určité pseudomystické zážitky, ktoré by sa mohli pripodobniť zážitkom, aké má kresťan po obrátení. V skutočnosti však ide o niečo úplne odlišné (okultizmus). Hnutie Nový vek má i svojich kňazov a kňažky, taktiež „prorokov a ľudí s nadprirodzenými schopnosťami“, ktorí im umožňujú robiť „veľké divy a zázraky“ (porov. Mt 24, 24). Hnutie hlása, že človek je bohom, a že človek pretvára boha na svoj obraz. Podľa ich základnej tézy je „všetko jedno“, a preto aj človek je súčasťou božstva, „kozmického vedomia“ a moci. Práve v tomto bode je najviac výrazný panteistický pojem boha. Boh v kresťanskom ponímaní tu nemá meno. Namiesto neho nastupuje pojem boha ako neosobného vesmírneho ducha. Na túto panteistickú predstavu boha upozorňujeme preto, lebo je príznačná pre všetky tzv. moderné náboženstvá či sekty, ale aj pre oblasť okultizmu ako takú (mágia, špiritizmus, parapsychológia a pod.).
Spojenie s „kozmickým vedomím“ môže podľa New Age človek dosiahnuť pomocou tzv. rozšíreného vedomia, prostredníctvom meditácií, jogy a pod. Opäť sme sa dostali k pojmu, ktorý je pre hnutie príznačný: „rozšírené vedomie“. Pojem, vyzerajúci veľmi múdro; v skutočnosti však nejde o nič iné, ako o otvorenie sa okultným démonickým silám.
Prívrženci hnutia tvrdia, že človek môže sám seba vykúpiť ( v úplnom rozpore s kresťanským učením), keď rozšíri svoje vedomie a tak nájde sám seba. Hoci hnutie neodporúča trvalé užívanie drog, predsa predáci hnutia v USA propagujú drogy (najmä LSD) ako prostriedok, ktorý má pomôcť, aby sa ľudia otvorili pre „duchovno“ (s rovnakými názormi sa stretávame pri hudobnej skupine New Age - Shalom ). Tu je dosť jasné, aký nízky je pojem duchovna a „boha“ v zmysle náuk Nového veku, keď sa k spojeniu s božstvom môže dopracovať pomocou užívania drog.
V ostatných rokoch počuť správy o tom , ako vo väčších slovenských mestách neznámi páni rozdávajú deťom cukríky napustené menšími dávkami drogy. Typickou črtou hnutia je tiež viera v prevteľovanie (tzv. reinkarnácia), podľa ktorej človek v skutočnosti neumiera, ale prevteľuje sa do nových a nových životných foriem, kvalita ktorých závisí od predchádzajúceho života. Viera v reinkarnáciu je ďalším typickým znakom novovekých bludov. A samotná skutočnosť, že viacerí, ktorí zabŕdli do sveta okultizmu a o tomto pojme vážne uvažujú (ako napr. prof. Raymond Moody), je dôkazom toho, že tu nejde o kontakt s Bohom, ale o číry okultizmus, v najlepšom prípade o psychologickú manipuláciu.

Satanistický charakter Nového veku
Nebezpečnosť náuky Nového veku najlepšie vynikne, keď poukážeme na jeho zrejmý satanistický charakter. Sčasti sme sa o ňom zmienili už v kapitole o iluminátoch. Tiež získanie spomínaného plánu New Age na ovládnutie sveta prostredníctvom špiritistického média je veľavravné. Mnohí prívrženci otvorene hovoria o satanistickom charaktere hnutia. Napr. jeden z hlavných vodcov Nového veku - David Spangler, od roku 1970 druhý riaditeľ popredného centra hnutia, „Findhornovej nadácie“ v Škótsku, napísal v jednej zo svojich početných kníh: „Lucifer pôsobí v každom z nás, aby nás uviedol do stavu dokonalosti. Ak vstupujeme do novej epochy, do veku dokonalosti ľudstva, potom každý z nás určitým spôsobom dosiahne bod, ktorý nazývame „luciferovskou iniciáciou“ - to jest „zasvätenie Luciferovi“. Je to zvláštna vstupná brána, ktorou musí každý jednotlivec prejsť, aby pocítil prítomnosť jeho svetla a dosiahol jeho dokonalosť.“ David Spangler, ktorý udržiava pravidelný kontakt s démonickými silami, tiež verejne vyhlásil, že svetlo, ktoré osvecuje jeho stredisko Findhorn, je svetlo Luciferovo, od ktorého očakáva pravé svetlo pre celý svet. Jadrom plánovaného svetového náboženstva je tzv. iniciácia, t. j. zasvätenie, ktoré nielen David Spangler, ale už aj Helena Blavatská a Alica Baileyová celkom otvorene označovali ako „luciferské“. Rôzni vodcovia hnutia sa pokúšali dosadiť Lucifera na trón. Alica Baileyová napr. vyhlásila, že „Lucifer je vládcom ľudstva“.
Aj v citovanej silvestrovskej meditácii nešlo vlastne o nič iné ako o vzývanie Lucifera. Nie náhodou sa tiež jedno okultné plánovacie stredisko Nového veku nazýva „Lucis - Trust“. Ešte výrečnejší je jeho pôvodný názov, pod ktorým bolo založené: „Lucifer Publishing Company“. Hovorí sa, že toto stredisko má k dispozícii takmer neobmedzené prostriedky, aby mohlo podporovať rozvoj ďalších stredísk Nového veku. Tak vznikajú rôzne podskupiny, ako napr. tzv. „World Goodwill - Svetová dobrá vôľa“ alebo „Arkanská škola“, ktorá sa stará o tajné diaľkové školenie nových prívržencov.

Falošný Kristus

Kľúčovou postavou pre plánované ovládnutie sveta a zavedenie svetového náboženstva je „Maitreya - falošný Kristus“, ktorého chcelo hnutie Nový vek uviesť na verejnosť 25. apríla 1982. Vtedy o tom písali mnohé zahraničné časopisy pod takýmito (a podobnými) titulkami: „Kristus je už medzi nami... Neprichádza svet súdiť, ale prináša pomoc a inšpiráciu. On je Maitreya, vychovávateľ sveta a nášho ľudského rodu. Je to osobnosť, pre ktorú máme najrôznejšie mená: Židia ho nazývajú Mesiášom, pre budhistov je piatym Budhom, pre mohamedánov Mohamedom a pre hinduistov Krišnom... Teraz je teda tu, aby nás uviedol do Nového veku. Jeho prítomnosť je pre nás zárukou, že nebude už tretia svetová vojna...“ Slovo Maitreya má svoj pôvod v Indii, lebo práve tu hinduisti očakávajú Maitreyu ako novodobé vtelenie božského princípu - mesiáša, ktorý má zachrániť súčasný svet od zmätkov. Hinduisti tiež veria náuke o prevteľovaní a sú presvedčení, že predchádzajúcimi reinkarnáciami Maitreyu bol Budha a Kristus.
Tento Maitreya - v ponímaní Nového veku - má do svojich rúk prevziať vládu na svete, ktorú mu zverí Lucifer. Má to byť vládca dosadený Luciferom. Pod jeho vedením sa má začať systém úplnej kontroly sveta. Aby člo vek získal povolenie na obchod a podnikanie, musí preukázať lojálnosť voči Maitreyovi. Všetkým obyvateľom sveta majú byť pridelené čísla, ktoré majú používať pri každej finančnej transakcii. Všetky platby majú prebiehať cez už spomenutý úverový systém. Na tomto mieste je vhodné znova si pripomenúť 13. hlavu Apokalypsy, o ktorej sme hovorili na začiatku: „Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak... A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí a chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak: V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“ (Zjv 13, 11n). K pečati na čele a ruke uvádza rakúsky žurnalista Franz Speckbacher v brožúre Menschen werden numeriert (Mediatrix Verlag) toto: „Americké koncerny a banky plánujú úplné uchopenie ľudstva označkovaním všetkých prostredníctvom neviditeľného identifikačného systému. Pod zámienkou zriadenia bezpeňažného finančného systému budú všetci občania nútení, aby nosili na čele alebo ruke laserové označenie. Predpokladaných 18 číselných kódov bude obsahovať všetky dôležité údaje. Poznávacie číslo sa začína medzinárodným kódom 666. Tento kód je už dnes zavedený v celom rade svetovo dôležitých bánk. Týmto kódom sú označené aj početné výrobky. Hlásenia o výskyte čísla 666 prichádzajú z celého sveta, takže nemôže ísť o náhodu.“
Z rôznych prameňov je známe, že číslo 666 je jeden z najpoužívanejších symbolov Nového veku. Podľa Alice Baileyovej toto číslo má „sväté vlastnosti“ a podľa učenia New Age má byť čo najčastejšie používané, aby sa urýchlil „pokrok“ civilizácie a nástup Nového veku. My zo Svätého písma vieme, že „posvätnosť“ tohto čísla je taká, ako toho, koho v biblickej reči znázorňuje (Antikrista). Hoci Maitreya je nazývaný „Kristom Nového veku“, ide v skutočnosti o Antikrista, ktorého, ako sme spomínali, hnutie chcelo predstaviť verejnosti už v roku 1982. Prečo sa však vystúpenie Maitreyu v tom roku neuskutočnilo? Asi „plán“ nie je ešte dôkladne pripravený a zaistený. Ako predpovedala Alica Baileyová, musí byť najprv široká verejnosť natoľko zoznámená s „planetárnou hierarchiou majstra“, aby veľká časť obyvateľstva bola pripravená prijať ho ako svojho „mesiáša“.
Všetkých, ktorí sa zdráhajú prijať ho ako „Krista“, očakáva „meč rozdelenia“. Prívrženci Nového veku síce hovoria o tom, že „náboženská sloboda je nutná“, ale v skutočnosti energicky obhajujú požiadavku, aby v Novom veku náboženská sloboda zanikla a bolo zavedené celosvetové náboženstvo záväzné pre všetkých. „Nový Kristus“ plánuje i „pretvorenie kresťanstva“, čo v podstate znamená snahu o jeho rozleptanie zvnútra, a ak sa to nepodarí, tak aj za cenu nového prenasledovania.
Spomeňme si na silvestrovskú meditáciu, v ktorej sa hovorí: „Pred svojím zrakom vidím zachránenú planétu, keď všetky falošné predstavy viery budú odstránené.“ Tým je mienená biblická viera. Po uvedení opisu plánov Maitreyu - mesiáša Nového veku - sa začítajme do Druhého listu apoštola Pavla Solúnčanom a vyvoďme si sami záver, o koho to vlastne v prípade Maitreyu v ponímaní Nového veku ide:
„Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.
Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži, a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť“ (2 Sol 2, 1-12). Nijako si nechceme trúfať podávať výklad apokalyptických statí Svätého písma, predsa však by sme radi obrátili pozornosť čitateľa na 7. hlavu Danielovho proroctva (pozri Dan 7, 1n), v ktorej prorok opisuje svoje videnia štyroch veľkých zvierat. V závere tohto videnia dostáva od anjela vysvetlenie o štvrtom zvierati. Aj podľa biblickej exegézy je tu zrejmá narážka na osobu Antikrista:
„Videl som vo svojom nočnom videní, a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili more. A š tyri veľké zvieratá vystúpili z mora; boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. A hľa: iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a tri rebrá malo v pysku. A takto mu hovorili: Hore sa, žer veľa mäsa! Potom som videl, a hľa, iné ako leopard; toto malo štyri vtáčie krídla na chrbte; štyri hlavy malo zviera a dostalo sa mu vladárstva. Potom som videl v nočných videniach, a hľa, štvrté zviera hrozné a strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých prvších zvierat a malo desať rohov. Pozoroval som rohy, a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri z prvších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako oči ľudské a ústa, ktoré hovorili veľké veci.
Pozeral som, kým postavili tróny a Starec dní si zasadol; rúcho jeho bolo biele ako sneh a vlasy na hlave jeho boli ako čistučká vlna; z plameňov ohňa bol jeho trón, ktorého kolesá boli ako blčiaci oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním, započal súd a knihy sa otvorili. Pozeral som pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som, kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa. A ostatným zvieratám bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na čas a dobu.
I videl som v nočnom videní, a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní a priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; vláda jeho je vláda večná, ktorá nezaniká a Kráľovstvo jeho, ktoré nezahynie. Ustrnul môj - Danielov - duch v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili. Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí.„Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. A svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.“ Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné; zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci a podľa výzoru bol väčší než ostatné. Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho, a prišiel čas , keď kráľovstvo dostali svätí.
Takto hovoril: „Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, celú zem bude rozžierať, mlátiť a šliapať.. A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od prvších a troch kráľov zosadí. A reči bude hovoriť proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude zamýšľať zmeniť časy a zákon, a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je kráľovstvo večné a všetky mocnárstva jemu slúžia a poslúchajú ho.
Mňa, Daniela, veľmi podesili moje myšlienky, farba sa na mne zmenila a zachoval som vec vo svojom srdci“ (Dan 7, 1-28).
Nie je v opise antikristovskej postavy, ktorá „bude zamýšľať zmeniť čas y a zákon“ (Dan 7, 25), narážka na to, že práve z hnutia Nový vek vzíde Antikrist? Úsudok o reálnosti takejto možnosti nech si vytvorí každý čitateľ sám...

Vek Vodnára
Ciele Nového veku majú byť dosiahnuté v tzv. veku Vodnára. Tento pojem pochádza z astrológie. Z astronomického pohľadu sa vždy asi po dvetisíc rokoch Slnko dostáva pri jarnej rovnodennosti do iného súhvezdia zvieratníka a práve z tejto skutočnosti odvodzujú astrológovia názor (v skutočnosti však ide o poveru), že s meniacim sa súhvezdím zvieratníkov sa mení aj vplyv a osud našej planéty. Teraz sa nachádzame v zvieratníku Ryby a okolo prelomu tisícročia má prejsť postavenie Slnka pri jarnej rovnodennosti do znamenia Vodnára. Niektorí vypočítali, že k tomuto prechodu došlo už okolo roku 1962. Prívrženci Nového veku tvrdia, že opustením súhvezdia Ryby (ryba bola v prvých storočiach symbolom kresťanstva) a prechodom do súhvezdia Vodnára zaniká kresťanská éra a nastupuje éra vhodná pre Nový vek.
Triezvemu čitateľovi je jasná nelogickosť a neopodstatnenosť tejto náuky. Nemožno však podceňovať jej nebezpečnosť, pretože početní filozofi Nového veku sa ju usilujú obliecť do vzletných a odborných pojmov, ktoré majú budiť dojem vedeckosti. Skutočnosť, že prívrženci Nového veku s touto náukou vážne počítajú (alebo ju zámerne používajú ako prostriedok na „vymývanie mozgov“?), potvrdzuje aj nasledujúci výňatok z oficiálneho časopisu New Age na Slovensku (Gardénia 1/93), odkiaľ citujeme:
„Znamenie Rýb patrí k vodnému trojuholníku. Preto musí ľudstvo v tejto epoche podstúpiť skúšku vodou... Ale už pomaly prichádza epocha Vodnára vek technických vymožeností. Vyžarovanie Vodnára, ktorý nepozná hranice, zmetáva z cesty všetky prekážky a prejavuje sa v ideách a sociálnych názoroch ľudstva. Vibrácie, ktoré vznikajú na prelome Rýb a Vodnára, spôsobujú revolúcie. Vodnár mení náhľady na náboženstvá a ruší všetky hranice. Cez svoju osobu dokazuje národu, že jadro všetkých náboženstiev je jedna rovnaká Pravda - ten istý Boh (ide už o spomínaný synkretizmus - pozn. autora). Stierajú sa aj hranice medzi náboženstvom a vedou, pretože ľudia objavujú, že všetko - aj hmota - je iba pohybom vĺn. Všetko je tá istá vlna. Duchovné vlnenie na zemi prináša veľa objavov... Vodnár ruší všetky hranice. Bezbrehosť bez koncentrovaného stredu však znamená duševnú chorobu, anarchiu a chaos. Účinkom Leva (jedno zo znamení zvieratníkov - pozn. autora) sa však dokážu koncentrovať vládnuce sily diktátorov a vodcov, ktorí zjednotia ľudí a povedú masy. V epoche Vodnára nadviažu ľudia spojenie s inými kozmickými bratmi. Izolácia Zeme sa stratí a zrušia sa aj hranice medzi krajinami a národmi. Celé ľudstvo začne byť riadené z jedného centra. Jedna stajňa, jeden pastier“ (Gardénia 1/93, str. 4).
Pre čitateľa, ktorý ma dostatok informácií o rafinovanej činnosti hnutia New Age, je citovaný úryvok veľmi veľavravný. Avšak aj menej informovaný čitateľ objaví v ňom - aspoň v hlavných rysoch - podstatné zámery tohto hnutia na ovládanie sveta, ako sme sa o nich zmienili v predošlých kapitolách, ale aj v prvej časti knihy pri opise slobodomurárskych iluminátov. Kvôli lepšiemu pochopeniu citovaného článku však nezaškodí niekoľko objasňujúcich poznámok:
Z článku je zrejmé očakávanie veku Vodnára, ktorý „nepozná hranice, zmetáva z cesty všetky prekážky a prejavuje sa v ideách a sociálnych názoroch ľudstva“. Spomeňme si tu opäť na onú silvestrovskú meditáciu, kde meditujúci hovorí, že „všetky falošné predstavy viery a bludné myšlienky budú vyhladené...“ Pod týmito falošnými predstavami Nový vek rozumie predovšetkým biblickú, teda kresťanskú vieru, keďže rozdiel v chápaní najvyššieho božstva je Novému veku na míle vzdialený od kresťanského chápania. Pre nás je najvyšším vládcom všetkého osobný Trojjediný Boh a nie iba akési anonymné „vlnenie“.
V článku je ďalej pozorovateľná idea synkretizmu, ktorá má vyústiť v zavedení akéhosi celosvetového náboženstva.
Obzvlášť nápadná je v článku veta:
„Vibrácie, ktoré vznikajú na prelome Rýb a Vodnára, spôsobujú revolúcie.“Z doterajších informácií vieme, že spomínané revolúcie nie sú dôsledok neurčitých vibrácií, ale sú významným článkom slobodomurárskych machinácií na ceste k dosiahnutiu svetovlády. Rozvrátenie sveta revolúciami však nie je posledným cieľom slobodomurárstva. Tým je uchopenie svetovlády: „Bezbrehosť však znamená duševnú chorobu, anarchiu a chaos. Účinkom Leva sa však dokážu koncentrovať vládnuce sily pomocou diktátorov a vodcov, ktorí zjednotia ľudí a povedú masy.“
Úplne zreteľná je tu známa diablova taktika v zmysle hesla „Divide et impera“
- „Rozdeľuj a panuj“. A o to sa Nový vek aj usiluje... Otázka znie: Kto je pre New Age „levom“?
Po páde komunizmu vo východnej Európe padli aj hranice šírenia tohto zhubného učenia a tieto zeme sú stále viac infiltrované týmto svetonáboženstvom. Prevažne intelektuáli sú vo veľkom nebezpečenstve zmätenia mysle a odpadu od učenia pravej Cirkvi Kristovej.
12. zjazd interpersonalistov z celého sveta v Prahe v dňoch 20. - 25. júna 1992 pod patronátom prezidenta a špičiek nášho vedeckého života dokladá, že frontálny útok na pozície Kristovej Cirkvi je podniknutý a je jasne daný cieľ jeho zničenia a nahradenia „cirkvou“ New Age - celosvetovým hnutím. Napriek tomu, že hnutie New Age vystupuje na verejnosti s krásnymi heslami o mieri a láske, bratstve a pokroku, neskrývane hlása aj nevyhnutnosť „Očistnej akcie“, ktorú vidí v likvidácii všetkých, ktorí s týmto hnutím nesúhlasia. Istotne nepôjde o sekery, šibenice a ďalšie, dnes už muzeálne rekvizity likvidácie ľudí, ale o iné formy, zvlášť masové zneužitie psychiatrie. Úvaha Dr. Grofa o užívaní halucinogénov (LED) v tomto smere môže mnoho naznačiť. Ďalej sa v hnutí New Age hovorí o nútenom obmedzovaní detí, genetickej manipulácii, eutanázii a pod. Existujú infrazvukové zbrane, ktorých účinky pri individuálnom použití sú neidentifikovateľné (infarkt, mozgová mŕtvica).
Podstatnou súčasťou metód New Age je využívanie rôznych psychotechník. Názorným príkladom je napríklad tzv. transcendentálna meditácia, ktorá sa u nás veľmi rozšírila od roku 1990. Záujemca dostane „mantru“ (osobné heslo) a je úplne závislý od svojho duchovného vodcu „guru“. Tieto manipulácie majú za cieľ masovú sugesciu. A masová, nekontrolovateľná sugescia môže vyvolať hypnonarkomániu. Čo vidíme na rockových koncertoch zvlášť metalovej hudby? Odosobnený dav, ktorý je úplne pod vplyvom mágie tejto hudby, pohybov a temných pudov. Ide o stratu úsudku a pamäti, spolu s drogami a alkoholom je vytvorený predpoklad k úplnému zničeniu psychiky človeka. (*1)

Odvážny svedok

Predstavujeme vám bývalého funkcionára v medzinárodnej rade New Age, Jima McCoya. Jim na jar roku 1991 navštívil Prahu spolu s teamom FGBMFI (jedno z najväčších laických evanjelizačných hnutí v USA). Team priviedol David Wels. Jim na prednáškach v Prahe a v niektorých ďalších mestách bývalej ČSFR svedčil o svojom obrátení a vysvetľoval metódy pôsobenia New Age. Jim varoval najmä veriacich pred nastupujúcou ofenzívou tohto hnutia u nás. Podľa jeho slov a svedectva, New Age spolupôsobí na zániku slobody v našich krajinách a je hlavným nebezpečenstvom pre rodiacu sa demokraciu štátov východnej Európy. Jeho prednáška mala dve časti - osobné svedectvo a seminár o New Age. Obidve časti uverejňujeme v skrátenej verzii. Veríme, že toto svedectvo „z prvej ruky“ bývalého pracovníka hnutia New Age je dostatočným varovaním aj pre tých, ktorí považujú správy a informácie o chystajúcej sa svetovláde za nadsadené či iluzórne. Jej neočakávaný nástup však pre mnohých z nás môže znamenať nepríjemné prebudenie...

Učeník čarodejnice
„Volám sa Jim McCoy. Narodil som sa a vyrástol v Amerike. Doma sme o Bohu vôbec nehovorili. Mal som však zvláštny hlad po poznaní zmyslu života. A tak som sa obrátil do sveta za jeho ponukami. Túžil som po pravde, ale každé náboženstvo, ktoré som praktizoval, ma nechalo celkom prázdnym. Venoval som sa joge, hinduizmu, budhizmu, „voodoo“, čarodejníctvu, humanizmu. Jedného dňa ma rodičia vyhodili, pretože ma mali už „plné zuby“. Bol som nestály, menil som zamestnania, striedal dievčatá. Usadil som sa v štáte New York. Tu som sa zoznámil so zaujímavým mužom. Povedal mi, že pozná ženu, ktorá mi odpovie na všetky moje životné otázky. Táto žena sa volala Nels, bola registrovanou čarodejnicou, prostredníctvom OSN bola medzinárodne známa a mala za úlohu rôznych vplyvných ľudí vyučovať jednotné svetové náboženstvo.“
Jim potom opisuje, ako k Nels nastúpil do „učenia“. „Priviedla ma do svojho domu, vzadu v tom dome bola súkromná knižnica. Uprostred tejto miestnosti bol stôl v tvare šesťcípej hviezdy. Steny miestnosti boli od podlahy až po strop plné kníh. Boli to učebnice a návody, ako pestovať a praktizovať rozličné druhy okultizmu a smery New Age.“ Jim bol zatvorený v tejto knižnici 30 dní a mohol sa vidieť len so svojou učiteľkou. Po tomto čase mu čarodejnica Nels„ vybavila“ „ducha“, démona, ktorému sa však svojím súhlasom musel otvoriť : „Pýtal sa ma,“ - hovorí Jim - „či môže do mňa vstúpiť.. Odpovedal som: „Áno.“A on vošiel do môjho tela. Potom som stratil nad sebou akúkoľvek kontrolu. Čo som od tej chvíle povedal, čo som si myslel a čo som robil - vôbec som nevedel ovládať.. Od tej doby som totálne démonicky posadnutý, stal som sa otrokom a robotom New Age. Čokoľvek mi moja „učiteľka“ povedala, to som robil.“

Záchrana v Ježišovi
Jim sa takto stal šíriteľom a propagátorom New Age. Žil v otroctve démonov. Až raz, v jednej jasnej chvíli, si uvedomil svoj stav a začal bojovať o svoju záchranu. Práve vtedy sa spoznal so svojou budúcou ženou Kim, ktorá mu svojou modlitbou a láskou pomohla v dramatickom zápase so satanom. V tomto duchovnom i doslova fyzickom boji dospel ku chvíli, keď povedal: „Pane Ježišu, som hriešnik. Viem, že ty si pravý Boh. A ja ťa prosím, aby si prišiel do môjho života a celkom ma naplnil. Teraz! V tom okamihu Boh zjavil svoje víťazstvo. Poznal som“ - hovorí Jim vo svojom svedectve - „že v tej chvíli boli odstrčení všetci démoni, ktorým som sa otvoril. V náhlom mieri som mal pocit, akoby som sa kúpal v teplom oleji. Bolo to veľmi očisťujúce. Tá izba, kde som bol, sa naplnila svetlom, hoci bola ešte noc. Bolo to svetlo a pokoj. Božia láska a prítomnosť boli také intenzívne, a ž som omdlel...“ Jim sa dal pokrstiť , vzal si Kim za ženu. Už ako veriaci sľúbil:
„Bože Otče, urobím čokoľvek, čo budeš chcieť, pretože teraz viem, že ty si jediný pravý Boh. Tak som teraz tu v Československu“ - pokračoval vo svojom svedectve Jim McCoy. „A hovorím vám to, že je jeden Boh, a to je Pán Ježiš Kristus. Hnutie New Age, v ktorom som bol v USA činný na najvyšších miestach, a všetky tie ostatné filozofie, sú falošnými cestami. Vyhlasujem to v mene Ježiša Krista ako pravého Boha. Všetky skutky a praktiky veštenia, horoskopy, pozeranie sa do krištáľovej gule, kyvadlo, okultné a rôzne seansy, transcendentálna meditácia, vzývanie Hare Krišnu či budhizmus, toto všetko vás privedie do smrti, večného zatratenia.
Ak s a kresťania proti tomu nepostavia, prežijú zmenu sveta stratou slobody a padnú do satanského otroctva. Hovorte proti tomu na uliciach, hovorte proti tomu v školách, hovorte o tom so svojimi politikmi, informujte ich, burcujte verejnosť, pretože ak to neurobíte s rozhodnosťou a vytrvalosťou, zničí to vašu zem. Boh vás žehnaj a ďakujem za pozornosť.“. Jim po tomto svojom svedectve predniesol svoje skúsenosti.

Prednáška Jima McCoya v Prahe - jar 1991: Prichádzam vás varovať

Bol som činný v Rade OSN, ktorá sa zaoberá organizovaným klamaním ľudí a šírením New Age po svete. Mojou hlavnou úlohou bolo učiť zásady New Age. Mal som na to diplom, učil som v škole, založenej vládou. Hlavnou úlohou tejto školy bolo ničiť zásady kresťanskej viery. Ako sa to robí? Stručne môžem povedať, že som učil ľudí, ako hovoriť a konať ako kresťania s tým, že tí potom boli nasadení v rôznych zboroch a spoločenstvách, aby ich ovplyvňovali a viedli k rozkladu.
New Age je - stručne povedané - súhrn všetkých náboženstiev, duchovných praktík a smerov, ktorých cieľom je zbožštenie človeka. Je to taký „dáždnik“, pod ktorý sa vojdú všetky náboženstvá aj odlišných doktrín a praktík - okrem Evanjelia. Sú to učenia a náboženstvá, ktoré majú korene v budhizme, hinduizme, okultizme, islame, ale aj tie, ktoré majú niektoré kresťanské zásady, napr. cirkev Moonova, Svedkovia Jehovovi a i. Patria sem i rôzne filozofie, čínsky konfucionizmus, okultné a astrologické smery, slobodomurárstvo, rôzne druhy čarodejníctva, alternatívnych liečiteľských metód, šamani, guruovia, krišnovci, vedecky sa tváriaci psychotronici. Tieto smery a hnutia tvoria akúsi kostru, ktorá sa prelína v jednom centre. Srdcom tohto hnutia je satanizmus.
Málo ľudí z hnutia New Age pozná jeho skutočný zdroj a cieľ. Preto je tam mnoho kresťanov. Keďže hnutie sa navonok prezentuje humanisticky a pozitívne, pre kresťanov sú niektoré jeho zásady pokušením. Tieto zásady však aktivisti New Age sformulovali zámerne, aby kresťanov neutralizovali odviedli od Ježiša Krista a plného Evanjelia. Taktika sa začína námietkou, že kresťania by „mali byť tolerantní k iným smerom“, napríklad v mene „humanizmu a mieru“. A slová o láske oklamú mnohých kresťanov. Pán ma poslal do Československa, aby som, okrem iného, varoval pred New Age ľudí v Cirkvi. Vy ste dostali politickú a občiansku slobodu. Môžete ju však stratiť a ocitnúť sa pod bremenom a okovami inej totality, ak si neuvedomíte to, čo vám hovorím. To nebola politika, čo vás oslobodila. To bola ruka Pána Ježiša, ktorá hýbala tými politikmi. Ak sa národy Československa nevrátia späť pod vládu Ježiša Krista, živého Boha, dostanú sa ešte do horšieho otroctva: ak nebudete jeden druhému odpúšťať a nebudete odpustenie prežívať vo svojom srdci. Prichádzajú k vám mnohí ľudia z New Age - tzv. guruovia, a ak sa budete zaoberať ich falošným učením a konať podľa nich, Boh odvráti svoju tvár od tejto krajiny. Je to veľmi vážne a dôležité - a je to na základe Božieho Slova.
Znova zdôrazňujem - tieto praktiky a učenie Nového veku môžu zničiť vašu zem , ale horšie je, že môžu zničiť vašu osobnú vieru. Bol som svedkom toho, ako na cestách New Age mnohí kresťania odpadli od živého Boha. Je niekoľko falošných ciest a praktík, kde sa kresťania zvlášť zaplietajú:

Joga
Joga, najmä hathajoga, je systém telesných a duchovných cvičení. Je mnoho kresťanov na svete, ktorí sú pod jej vplyvom. Božie slovo hovorí, že každý človek raz musí zomrieť a potom bude súd (Hebr 9, 27). Neexistuje žiadny ďalší život, žiadna ďalšia možnosť nápravy toho, čo robíme a ako myslíme v tomto živote. Joga pramení z hinduizmu, čo je náboženský systém praktík pre tzv. reinkarnáciu (prevtelenie), proces „nového narodenia“. Prostredníctvom jogy sa otvárame náboženským démonom hinduizmu.
Ľahkomyseľní kresťania hovoria, že hathajoga je cvičenie prospešné pre telo. Tým uverili v satanskú lož. Satan totiž dovolí, aby sme budovali svoje telo, aby sme relaxovali, pretože vie, že takí kresťania prehliadnu duchovný obsah veci. Všetky duševné a telesné výsledky jogy sú založené na základe sily a moci, ktorá sa nazýva „Šiva“, a ktorá je démonom hinduizmu. A tomuto démonovi sa cvičitelia jogy otvárajú. V našom tele - v dolnej časti chrbtice, sa totiž nachádza miesto, v ktorom sídli tzv. hadia sila. Keď cvičíte podľa jogy, klaniate sa Šivovi, a vtedy sa táto hadia sila vo vašom tele prebúdza a uvoľňuje. Pri rozvinutí tejto energie sa prejavujú rôzne nadprirodzené schopnosti a javy. Tie však nie sú od Boha, ale majú duchovný zdroj v démonickej oblasti.
Preto si pamätajme: Všetko, čo robíme v telesnom zmysle pri praktizovaní jogy, má nečisté duchovné pozadie. Nezáleží na stupni, ktorý dosiahneme. Už prvé krôčiky smerujú do tohto zajatia, či si to priznáme, alebo nie...

Astrálna projekcia
Forma, ktorá láka aj veriacich z cirkví a ktorá je rozšírená viac na Západe, je takzvaná „astrálna projekcia“. Je to cvičenie, pri ktorom sa oddeľuje telo od ducha (duše). Svojou vôľou prenášate svoju dušu (ducha) do inej dimenzie. Napr. do minulosti, do vesmíru alebo do iného priestoru. Často je to možné, ale tí ľudia si neuvedomujú, že ich duch nevchádza do Božieho, ale do démonického kráľovstva. Keď som bol pod vplyvom čarodejnice v hnutí New Age, praktizoval som túto projekciu. Môj duch bol vedený do iných dimenzií a svetov. Tým sa otvoríte automaticky pre iné duchovné neviditeľné bytosti a duchov. Satan pri tejto astrálnej projekcii nastavuje svoju pascu. Keď to ľudia začnú robiť, majú príjemné pocity vytrženia. To, pravdaže, pramení z hriešnej prirodzenosti. Je tu veľké nebezpečenstvo. Po určitú dobu to môžeme svojím vedomím kontrolovať, ale keď sa dostanete do určitého bodu, stratíte kontrolu nad svojím telom a stávate sa pre démonov hračkou ich rozmarov. (Mnoho ľudí sa z takéhoto putovania už nevrátilo do tela - pozn. zo skúsenosti B. K.)
Psychoterapia je ďalšia seriózne a vedecky vyzerajúca metóda pomoci. Mnohí psychológovia používajú takzvanú psychoterapiu, aby pomohli človeku odhaliť príčiny úzkostí, alebo zmeniť dajaký negatívny postoj či návyk. Čo sa však deje? Oni často nevedome otvárajú týmto praktikám dvere do vnútorného človeka a tým pre démonické vplyvy. To sa týka aj rôznych psychologických relaxácií. Dnes je aj u vás rozšírené veštenie budúcnosti. Je mnoho foriem a metód. Často je to spájané s dajakým obdarovaným človekom. Ale ten dar nie je od Boha, ale priamo od satana. Tým sa ľudia otvárajú vešteckým praktikám, otvárajú svoj život opäť démonom. Sú to démoni, ktorí hovoria a vysvetľujú budúcnosť. Môžu napodobniť hlas zomrelého príbuzného, pretože s ním žili celý život a poznajú rôzne podrobnosti z minulosti rodín. Božie Slovo je jasné aj v tejto veci a vyzýva nás, aby sme skúšali duchov. Žiadny diabol nemôže napríklad povedať, že Ježiš Kristus je Syn živého Boha, ktorý prišiel v tele. (Lv, 19, 31, 20, 27, Dt 18, 9, Iz 8, 19, 1Jn 4, 1-3)

Duchovní špióni
Keď som bol aktívny v hnutí Nového veku a chcel som podľa ich plánu zničiť kresťanské učenie, vysielal som skupiny ľudí do živých kresťanských spoločenstiev, ktoré najviac evanjelizovali a posielal som tam ľudí, ktorí predstierali, že sú obrátení z tých akcií. Boli to duchovní špióni. Prvá vec, na ktorú sme sa zameriavali, bola, aby sme zistili, akí silní sú v modlitbách, či veria v moc Ducha Svätého. Zisťovali sme ďalej, či veria v zázraky v tej moci Ducha Svätého, ktoré koná Ježiš Kristus. Ďalej sme si kládli otázky: Majú tam problémy s ohováraniami, hádkami, spormi? Čo ich rozdeľuje? Ak sme tie veci v takom zbore zistili, tak sme sa zameriavali uprostred členov toho zboru tým smerom. Členovia nášho tímu potom vzali takých kritických jednotlivcov bokom a tak skrze nich v zbore pôsobili na druhých ľudí, až vznikol chaos a rozdelenie a rozpad zboru. Pod mojím vedením skrze túto skupinu bolo rozbitých týmto spôsobom 300 zborov. A niektoré z nich boli najsilnejšími zbormi v tej oblasti. Preto som prišiel k vám, aby som priniesol svetlo, že sa to bude praktizovať aj u vás a že budú prichádzať tieto skupiny zamerané proti živým zborom aj k vám. Čas sa už naplnil pre celú zem. Pán Ježiš sa vráti, či tomu veríme alebo nie. Začínajú sa diať zázraky v sile a v rozsahu ako nikdy predtým.

Diablova jednota
Na základe Biblie sa má skončiť jeden systém sveta a začať druhý. A to sa deje, pretože čas je blízko. Keď som pracoval pred obrátením k Ježišovi Kristovi v Rade Spojených národov v hnutí New Age, zameral som sa na uvedenie jedného náboženského systému pre celý svet. Nebude to len jedna doktrína či učenie. Najprv sa to bude prejavovať v mnohosti smerov a foriem. Ale príde volanie falošných prorokov, ktorí sa budú usilovať o to, aby všetky náboženstvá boli zjednotené. To je plán New Age.

Dôležitý Duch Svätý
V zbore, ktorý nie je v moci Ducha Svätého a nie je evanjelizačne aktívny, je slabá „potrava“ a títo noví ľudia túžia po skúsenostiach, po duchovnom pokrme, pretože prijať Ježiš a Krista bez ďalšieho vedenia v Duchu nestačí. Preto musíte týchto nových ľudí sýtiť Slovom Božím v moci Ducha Svätého, ináč budú hľadať inde. Ukazovali sme im rôzne veci z veštenia, tabuľky, krištáľové gule. Potom sme začínali učením o meditácii a s praxou rôznych foriem meditovania. Tento druh meditácie, ktorý praktizujú v New Age, je proti Bohu.
Písmo nám hovorí, že máme meditovať (rozjímať) len o Božom slove. (Ž 1, 2 Flp 4, 8 1Tim 4, 15 Ž 119, 11, 15, 16 atď.) Meditácia podľa New Age je napájanie myslí na vesmír alebo vyprázdňovanie myslí atď. Tým spôsobom otvárate svoje srdce, aby tam vošli diabli a nečistí duchovia. Pán Boh riekol, že máme meditovať Božím Slovom, plniť svoju myseľ Božím Slovom. Pretože, keď „vyprázdnite svoju myseľ“, ako je to v praxi New Age, potom niekto tú myseľ musí naplniť. Nemožno udržať myšlienkové vákuum. Niekto ťa naplní. A preto sa musíme sýtiť Slovom od Boha a meditovať Slovo Božie. To je práve dôležité pre začiatočníkov, ináč odpadnú. (1 P 2, 2)

Falošná show
Iné zo spôsobov, ktoré sme ukazovali slabým a nerozhodným kresťanom, boli rôzne druhy levitácie. To je vznášanie sa predmetov a ľudí, fyzicky nepodmienené pohyby vecí či deformácie. Je to show pre oči a sugestívne to odvedie od Božej cesty, zvlášť keď sa v cirkvi neprejavujú znamenia Božej moci. Ľudia z New Age tou show zaujmú ľudí. Napríklad sa dvíhajú stoličky, ľudia visia vo vzduchu, vidličky sa zohnú bez ľudskej pomoci atď. Poznáte rozprávanie o veterníkoch, kyvadlách a podobne. Pýtate sa, ako je to možné. Ten proces je taký: Keď sa zdvihne stolička, tak to urobí duch, ktorého nevidíte.
Rovnako tak duchovia zohýbajú vidličky a lyžice, posunú predmet atď. Keď som bol v poslednom štádiu v týchto duchovných praktikách, a to bolo na vrchole mojej kariéry v New Age, tak som mal ducha, ktorý ma uvádzal do rôznych duchovných oblastí. Tento môj „duchovný vodca“ (je o ňom reč vo svedectve) spôsobil, že som bol neviditeľný, a dal mi nahliadnuť v tom stave do duchovného sveta démonov a ukázal mi, ako sa tieto veci dejú v neviditeľnom svete a ako sa to prejavuje v telesnej dimenzii. Je to tak, že keď sa niekto dotýka mysle iného človeka, keď mu vsugeruje svoju vôľu, ktorú ten človek potom vykoná, alebo keď niekto „číta myšlienky“, alebo na diaľku cez dvere robí veci, ktoré nemôže vidieť, ide o prácu diablov. Ten duch jednoducho šiel do druhej miestnosti, vypočul si alebo prečítal, čo tam iný človek napísal alebo povedal, vráti sa k vám a povie to vášmu duchu. Tak sa praktizujú myšlienky a signály na diaľku a podobne. Je to práca neviditeľných duchov, ktorí tak podľa satanského zámeru klamú ľudí. Všetky tieto veci pochádzajú priamo zo dna pekla. Pán Boh nechce, aby sme sa pohybovali v tomto svete duchov, iba prostredníctvom jeho Syna, Pána Ježiša Krista. Satan od začiatku pracoval na tom, aby človek odvrátil svoj pohľad od Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a obrátil svoju pozornosť na satana a jeho dielo vo svete. Pomocou levitácie a iných viditeľných zázrakov chce upútať pozornosť, že on môže robiť tieto veci. Preto je také dôležité pre znovuzrodených kresťanov, aby boli stále spojení a sýtení Božím Slovom a aby v každej situácii vedeli, čo o tom hovorí Biblia.

Stav invázie
Keď som bol v protikresťanskej aktivite v hnutí New Age, mojím najlepším spojencom bola cirkev bez Ducha Svätého, ktorá mu bráni, aby mocne pracoval, a ktorá otvára svoje dvere pre nové filozofie, pre iných duchov. Spoločenstvá, ktoré mali Ducha Svätého, tie jediné dokázali odolať. Prv než sme mohli medzi nimi niečo začať, boli sme odhalení. Spôsob, ako sa dá Božie Slovo zmiešať s inými filozofiami, je začať hoci budhizmom alebo hinduistickou vierou alebo akýmkoľvek východným náboženstvom, ktoré je v móde. Žiadne z týchto náboženstiev nie je v súlade s Božím Slovom. Tým spôsobom preniká New Age do západných cirkví. Pán ukazuje: Neotravujte, neznečisťujte moju svätyňu týmto svetským učením.
Všetky tieto filozofie, ktoré prichádzajú do vašej zeme, sú také svetské doktríny. Československo je teraz v mimoriadnej situácii. Je to stav invázie duchovných smerov New Age.

Nástup New Age v USA
V šesťdesiatych rokoch, v čase vietnamskej krízy, sa Spojené národy otvorili v morálnej kríze týmto východným smerom. Ľudia z New Age tak postupne prenikali do vládneho systému, do kongresu, zákonodarstva, do školstva a kultúry. Cirkvi tým boli zaskočené a väčšinou neobstáli. Títo ľudia začali meniť jestvujúce zákony a dosadzovali nové. Cieľavedome sa zameriavali v našej zemi proti kresťanom a kresťanskej tradícii. Dnes sme v situácii, keď nemôžeme slobodne v školách hlásať Evanjelium ako u vás. Keď dnes niekto v USA prinesie výklad Biblie na územie školy, je to ilegálne - vynímajúc cirkevné školy. V niektorých štátoch USA už dokonca nemožno verejne kázať Evanjelium na uliciach. Na druhej strane sa v školách a v masovokomunikačných prostriedkoch propaguje okultizmus, New Age atď. Ako sa to mohlo stať v mojej zemi? Boli obdobia, keď Spojené štáty boli veľmi požehnané. Tzv. otcovia pútnici - zakladatelia Spojených štátov - postavili svoje zákony na Biblii, ktorú si vážili aj nekresťania. My sme slúžili v tej požehnanej dobe len jednému Bohu - Ježišovi Kristovi. Ale potom sme sa odvrátili od Boha a začali sme sledovať učenie New Age. Ľudia, ktorí potom robili zákony, začali ísť prví podľa toho nového učenia.
Začali chodiť k astrológom a veštcom. Ich rozhodnutia boli potom na základe toho, čo im povedal astrológ. Niektorí z nich dokonca verejne vyznali, že sú stúpencami New Age. Pán Boh odvrátil svoju tvár od našej krajiny. Teraz zbory a cirkvi v našej zemi majú veľmi ťažkú úlohu, aby znovu vybudovali cirkev do pozície, v ktorej bola predtým.
Modlím sa za to, aby sa to nestalo v Československu. Máte pred sebou iste dlhú cestu, než vybudujete slobodnú demokratickú spoločnosť. Týka sa to ekonomiky a sociálnych vecí, ktoré nie sú u vás dostatočne rozvinuté. Ale všetky tieto spoločenské problémy môžu byť vyriešené, keď sa budete držať Pána Ježiša Krista.
Vyhoďte učenie New Age z vašej zeme prv, než sa pre vás stane rakovinou. Neurobte ten omyl ako moja krajina, že všetky náboženstvá sú podľa nových zákonov prijateľné. Máme jednu organizáciu, ktorá pracuje ako právna konštitúcia v našej zemi a tá práve vydala ten zákon. Prekrútili pôvodný zákon, ktorý prehlasoval, že máme oslavovať jediného Boha. Oni to prerobili v tom zmysle, že všetky náboženstvá sú správne. Táto falošná tolerancia otvorila cestu náboženskej modloslužbe a New Age.

Nebezpečné prípravy
Cestujem po vašej zemi už tretí týždeň a videl som mnoho propagácie a aktivít New Age. V Prahe som videl dokonca púť Nového veku. Keď dovolíte, aby sa tieto veci učili vo vašej zemi, tak bude vaša zem zničená prv, než ju budete môcť vybudovať do novej podoby. Keď som bol členom Rady Spojených národov, pomohol som navrhnúť a spísať trinásťbodový program a zákon New Age. Je priložený k tomuto svedectvu. Preštudujte si ho. Tento trinásťbodový program sa stal základom pre celosvetové učenie zásad New Age. Všetci ľudia z hnutia Nového veku sa všetci snažia o to, aby sa týchto trinásť bodov naplnilo už do roku 2000. Získavajú pre to vplyvných politikov a organizácie.
Jeden z bodov znie, aby sa kresťania obrátili na vieru New Age, aby sa poddali tomuto učeniu, ináč budú zničení. Teraz sa hovorí o kompletnom vyhladení. Ak si myslíte, že tieto plány ešte nie sú v účinnosti, a že sa na nich nepracuje, tak sa veľmi mýlite! Pretože opak je pravdou. Sám osobne som sa zúčastnil na vytvorení týchto plánov a sám som videl, ako sa v tom ide vpred. V prípade, že kresťania nebudú spolupracovať, boli by zavraždení. Sú aj ďalšie zeme, v ktorých sa pripravujú podobné opatrenia a rovnaké veci. Ale to nie je moja fantázia, ale reálna správa, o ktorej vás teraz informujem. Znova opakujem, že som sa toho osobne zúčastnil, aby sa to mohlo uskutočniť . Rada Spojených národov je centrálnou organizáciou pre splnenie toho, aby sa tieto zákony stali skutočnosťou.

Dôležitá evanjelizácia
Inou skutočnosťou je fakt, že Pán Ježiš Kristus prichádza po svoju nevestu a tá nevesta musí byť bez poškvrny a chyby. Prijať Ježiša ako Spasiteľa do svojho života vás samo osebe nezachráni, pretože vy sa musíte pod jeho vládou zmeniť, stať sa novým stvorením. Len tak odoláte falošným prorokom a hnutiam. Máme ľudí po celom svete, ktorí sa tejto oblasti falošných smerov venovali a nasadili život pre zničenie doktrín New Age a tiež sa mnohí o to snažia v Československu. Odporúčam vám, aby ste boli v tom aktívni, aby to neovládlo vašu zem. Pýtaš sa, ako to môžem urobiť bez toho, aby som robil dajakú revolúciu? Ako sa môžem osobne zúčastňovať na tom duchovnom boji? Teraz nechcem hovoriť o prelievaní krvi, alebo o fyzickom boji, ale o čom hovorím je, aby ste používali tie zbrane, ktoré nám dal Ježiš k dispozícii. Sú to základné predpoklady duchovného boja:
1. Prvá vec je byť pokrstený v Duchu Svätom, pretože bez Ducha Svätého nebudete vedieť, ako máte používať zbrane Ducha Svätého.
2. Tá najúčinnejšia zbraň proti New Age a iným falošným aktivitám je intenzívne evanjelizovať národy vašej zeme pre Pána Ježiša Krista, a tak byť účinným vo vašej spoločnosti. Pán Ježiš sa skoro vráti a modlím sa, aby vás pri svojom príchode nepristihol na pohovke, ale aby vás našiel vonku medzi ľuďmi, ako o ňom hovoríte. Musíte sa vzdelávať, informovať iných ľudí, robiť prevenciu na školách. Musíte robiť evanjelizáciu a pracovať pod vedením Ducha Svätého, aby vaša spoločnosť sa opäť nerozpadla a aby ľudia neboli od vás ulúpení. Vy mladí ľudia, vy ste kľúčom k tejto budúcnosti. Vy musíte zas taviť tú svoju budúcu generáciu. Pretože ak sa vám to nepodarí, bude to veľmi zlé. Nedovoľte zastaviť Evanjelium vo vašej zem i. Musíte učiť deti, musíte im ukázať, že Ježiš Kristus skutočne pôsobí a koná. Musíte mať stále živé svedectvo o autentických skúsenostiach s Pánom.
Kráčal som po celú noc po uliciach Prahy, chodil som po uliciach Brna celú noc a čo som videl na uliciach vašich miest, bolo nechutné. Deti sedeli na uliciach a opíjali sa, hrali hlasno rockenrollovú hudbu, ktorá vymýva myslenie, plno mladých prostitútok. Toto je vaša budúcnosť? Tieto deti, mladí ľudia sa pohybujú ako lavína dolu, sú už na ceste do skazy.
Preto musíte vy, učitelia, rodičia, vychovávatelia a všetci, ktorí máte na mladých ľudí vplyv, učiť vaše deti Evanjeliu Ježiša Krista, a to je jediná záchrana pre nich a pre vás, aby ste neupadli pod toto učenie Nového veku. Ako som už povedal, aktivisti New Age a satanisti sa zameriavajú najmä na mladých ľudí. Pozorovali sme správanie mládeže v spoločenstvách Cirkvi. Áno, to je kľúč vašej spoločnosti. Tu je budúcnosť národov.

Okultná medicína
Je smutné, ale New Age je už infiltrovaný aj v Cirkvi. A tiež v rôznych odvetviach spoločnosti ovládajú pozície. Tiež v odboroch ako je medicína. Všetky alternatívne smery medicíny sú pod tým vplyvom. Psychiatri pracujú s vizuálnou predstavivosťou, pestujú sa psychické sily v človeku. To znamená, že trénovaný profesionál sa snaží importovať do vášho vnútorného videnia určitú predstavu a chce vás viesť určitým smerom, ktorý je pre neho žiaduci. To je, pravdaže, manipulácia, ktorou vás satan dostane z Božieho plánu s vami.
V oblasti alternatívnej medicíny je rozšírená aj u vás akupunktúra a akupresúra. Zhováral som sa s niektorými lekármi u nás a s kresťanmi, ktorí použili tento spôsob liečby. Oni mi dali adresu jednej spoločnosti v Kalifornii, ktorá koná službu v tom odbore pre celý svet. Tam som sa dozvedel, že táto spoločnosť sa usiluje, aby všetky ihly pochádzali z jedného zdroja a potom sú rozširované do celého sveta a do rôznych zemí. Pýtal som sa ich, či je to celosvetová záležitosť a oni to potvrdili. Snažil som sa zistiť, kde je ten zdroj, odkiaľ sa posielajú ihly používané pri akupunktúre. Môžem to už dokumentovať a dokázať, že je to skutočná pravda, že každá jednotlivá ihla pochádza od jedného budhistického mnícha. Jestvuje jedna obrovská továreň, kde sa tieto ihly vyrábajú a každý z budhistických mníchov tieto ihly požehná a vysielajú tak do sveta svoje preklínanie. Od toho okamihu, keď sú ihly vyrobené, po okamih aplikácie na jednotlivého pacienta, je na tých ihlách budhistická modlitba. Za používaním týchto ihiel sú duchovné sily, ktoré pôsobia na určité energetické pole, ovplyvňujúce človeka.
Môžu dočasne utíšiť bolesť, ale ľudia sa tak dostanú pod ich vplyv. Toto je jeden z dôvodov, prečo v kresťanských spoločenstvách je stále menej a menej Božích zázrakov. Za efektívnymi výsledkami týchto ihiel sú opäť diabolské sily východného náboženského kultu. Mnohí kresťania sa spoliehajú na alternatívnu medicínu, namiesto toho, aby si išli po uzdravenie k Pánu Ježišovi. On je rovnaký, nezmenil sa. Poznal som to, keď som umieral na rakovinu, zápal pľúc a podchladenie. Bol som v štádiu umierania, medzi životom a smrťou, a keď som volal k Ježišovi, on vošiel do môjho života a celkom ma uzdravil. Ježiš Kristus je všetko, čo potrebujeme. Som milo prekvapený, že váš minister školstva vyzval v rozhlase mladých ľudí, aby čítali Bibliu. Boli sme na stretnutí na ministerstve školstva a tam sme s jedným námestníkom hovorili o New Age. Ten rozhovor viedol k pozitívnym výsledkom spolupráce.

Rozhodni sa pre Ježiša
Iste ste postrehli jednu veľmi dôležitú skutočnosť, že títo pracovníci, ktorí sú v službe New Age, tejto Bohu nepriateľskej organizácie, sa sústreďujú najmä na tie cirkvi, ktoré neurobili Pána Ježiša svojím osobným Pánom, ktorí sa nerozlúčili s hriechom, ktorých život nie je zakotvený v Božom Slove. Nestačí len prijať Pána Ježiša ako Spasiteľa. Musí sa premeniť celý život. Pokiaľ Duch Svätý nenaplní tvoje srdce, nedokážeš použiť duchovné zbrane, ktoré si v Kristu dostal. Preto, kto máš duchovnú túžbu, rozhodni sa pre Ježiša, obnov jeho panstvo vo svojom živote a prijmi moc Ducha Svätého...
Československo má teraz veľkú možnosť, ktorú by malo využiť, a ja sa modlím, aby nebolo dovolené New Age, aby konalo zlo vo vašej krajine. Aby ste si uchránili svoju budúcnosť s Kristom. Aby ste bojovali proti najväčšej hrozbe dnešnej doby, ktorá hrozí národom a kresťanom . Tým veľkým nebezpečenstvom je New Age. Čítajte Zjv 21, 7-8. Áno, táto lož je tu. Celý New Age je čarodejníctvo. Všetko, čo má vzťah k temným veciam - to je ich viera. Chcú dosadiť Lucifera. Je to ich osud, ktorý ich čaká. Nie sme tu preto, aby sme ich nenávideli, ale musíme nenávidieť tú lož, ten klam a podvod. Ten podlý podvod, ktorému prepadli. Robte to veľké poslanie, ktoré tu Ježiš zanechal, robte učeníkov zo všetkých národov. Ďakujem! Skončime modlitbou:
Drahý nebeský Otče! Prosím Ťa za Československo, Otče nebeský, prosím za ľudí v Československu. Prosím, aby si celému tomuto národu dal múdrosť , Tvoje vedenie a Tvoju pomoc, z výsosti v mene Tvojho Syna Pána Ježiša. Prosím Ťa, aby si zachránil Československo. Ďakujeme. Amen.

II. ČASŤ Slovensko - nespi!

V tejto druhej časti našej publikácie uvedieme niekoľko kapitol praktických vstupov širokého „dáždnika“ New Age na Slovensko. A to sú len udalosti, ktoré boli široko medializované, pretože tu už šlo o verejné ovplyvnenie katolíckej spoločnosti Slovenska. Nehovoríme tu o drobných, mravčích, ale zato dôsledných aktivitách jednotlivých siekt, ktoré sa doslova zahryzli do duchovnej pôdy Slovenska, kde Cirkev vyšla z čias socializmu víťazná a posilnená. Zdá sa však, že pádom komunistickej ideológie padla aj ostražitosť oproti ďalším, omnoho väčším nebezpečenstvám . Bohužiaľ, je to tak vždy, keď človek prepadne pocitu vlastnej spokojnosti nad sebou samým a hodnotí udalosti svojím veľmi obmedzeným úsudkom .
Mementom, ktoré zrejme nie sme schopní ohodnotiť, sa stalo zjavenie Nepoškvrnenej Čistoty na hore Zvir. Národu, ktorý celé stáročia vyzýval svoju Sedembolestnú patrónku, prišla Ona na pomoc viditeľným spôsobom . Dočkala sa však toho, že jej - pre nás životne dôležitá - misia bola oficiálnou Cirkvou ignorovaná, resp. prinajlepšom zaznávaná a významovo minimalizovaná. Keď porovnáme varovanie Johna Robisona, ktorý vystríhal svet pred aktivitou slobodomurárov, a nikto ho nepočúvol - s varovaním Jima McCoya v Prahe r. 1991 pred nástupom New Age v našich „oslobodených “krajinách - ako sme to vlastne počúvali Nepoškvrnenú Čistotu, ktorá po piatich rokoch /!/ vo svojom poslednom zjavení povedala, že sa musíme zobudiť zo sna prázdnoty, že prichádza doba, ktorá je už tu, že musíme byť jednoduchí a ostražití?! Nás Slovákov varovala samotná Žena, odetá slnkom, ktorá vedie boj proti satanovi, nad ktorým zvíťazí! Aká bola naša odpoveď? Ďalší hlboký spánok! Nepoškvrnená Čistota vyslovila jasnú a presnú diagnózu nášho národa. Poďme však teraz k udalostiam, ktoré sme zachytili po onom 6. auguste 1995, keď Panna Mária oznámila svoje posledné zjavenie posolstvom, plným materinskej lásky a obavy...

Chceme len tvoju dušu“

Niekedy v polovici septembra roku 1993 som si v programe Slovenskej televízie všimol titulok MISIA, avšak bez vysvetlenia jeho obsahu. Na moje prekvapenie od začiatku bolo jasné, že tu ide o propagáciu rockovej a heavymetalovej hudby, ktorá veľmi rozkladne pôsobí na psychiku a duchovný život mladého človeka. Veľmi konkrétny záber kamery v jednom z videoklipov jasne demonštroval, o akú „misiu“ tu ide. V zábere sa hompáľal kríž, obrátený dolu hlavou.
Mnohí mladí, ale aj starší ľudia ešte stále nevedia, čo sa im tu servíruje. Chcú byť moderní, priťahujú ich západné produkcie, alebo prosto konzumujú súčasné tiež kultúrne trendy. A tak počúvajú aj túto dekadentnú hudbu a nechávajú sa strhnúť a zmanipulovať dynamickými tónmi pôsobivo režírovaných videoklipov. Z obsahu týchto programov však, napriek ich farebnosti a svetlám reflektorov, sa rozlieva dusivá temnota násilia, zla a vzbury proti Bohu. Bohužiaľ - pôsobenie pekelného arzenálu týchto čias má aj v deštruktívnej a satanskej hudbe svojich „učeníkov“, ako aj obete.

Kardinál Miloslav Vlk dôrazne odmietol pozvanie spoločnosti Interkoncerts na osobné stretnutie s členmi britskej hudobnej skupiny Black Sabbath. „Môžem vám potvrdiť, že pán kardinál oficiálne pozvanie na koncert dostal. Samozrejme, že sa na ňom nezúčastní,“ povedal včera v rozhovore pre SME páter Miloslav Fiala z tlačového oddelenia pražského arcibiskupstva.„Satanizmus a konkrétne tvrdý rock, ktorý skupina produkuje, považujeme za rozpor s kresťanským stanoviskom. Je to druh subkultúry a pre našich členov Katolíckej cirkvi niečo nežiaduce“ - dodal.
V pozvaní spoločnosti Interkoncerts sa uvádza: „Prosím, prijmite toto pozvanie ako našu jedinú možnú reakciu na vyhlásenie arcibiskupa Jána Sokola v súvislosti s plánovaným koncertom v Slovenskej republike...“„Súhlasíme s arcibiskupom Sokolom v tom, že táto hudba rozbíja dušu mladých ľudí, ak sa ňou nechajú ovplyvniť.. Je to niečo, čo mladému veriacemu človeku nemôže v žiadnom prípade prospieť“ - povedal pre SME páter Fiala.
Denník SME, 31. 8. 1995

Black Sabbath
V bratislavských uliciach sa už niekoľko týždňov z veľkého červeného plagátu zaháňa smrtka kosou. Black Sabbath. Takmer vzápätí po návšteve pápeža Jána Pavla II. sa mu v pätách plazí kapela s temnou minulosťou. Black Sabbath...
V poslednom čase sme svedkami, ako na Slovensku (a nielen tu) viditeľne narastá tlak istých dobre známych síl proti Katolíckej cirkvi a jej pôsobeniu v dnešnom svete. Prax vládnucich politikov veľmi kríva za ich vyhláseniami a lojálnou tvárou, ktorú kresťanom účelovo nastavujú. Ako sa dalo očakávať , ani pozlátko prijatia pápeža Jána Pavla II. na Slovensku vládnou garnitúrou netrvalo dlho.
Po krátkom „oddychovom čase“ pokračuje vojna proti biskupovi R. Balážovi tentoraz už na policajnej úrovni. Silnie vplyv „liberálneho“ prístupu k životu, i „masírovanie“ kresťanov východnými majstrami, v službách New Age. Zdá sa, že kresťania, ktorí sa zasadzovali za „demokraciu pre všetkých“, ťahajú v jej realizácii za príliš krátky koniec. Je potešiteľné, že viacerí predstavitelia Cirkvi vidia čoraz zreteľnejšie potrebu vystúpiť proti tendenciám, ktoré ohrozujú duchovné zdravie nielen kresťanov, ale národa vôbec.

Protest arcibiskupa
Naposledy tak urobil metropolita Slovenska arcibiskup Ján Sokol proti plánovanému vystúpeniu britskej rockovej skupiny Black Sabbath na Slovensku. Správu TA SR o tomto vyjadrení uverejnili takmer všetky denníky. Vzápätí sa však ukázalo, že Black Sabbath sa stane pre publicistov „horúcim zemiakom “ a zároveň aj „lakmusovým papierom“, kto vlastne stojí na strane Krista a kto to len predstiera. Denník Slovenská Republika, ktorý Sv. Otca vítal titulkom „Drahý Sv. Otče, požehnaj nám Slovensko“, (30. 6. 1995) ku skupine Black Sabbath napísal: „Nazdávam sa, že v tomto prípade je najlepšie nepodľahnúť vášňam a zachovať si tolerantný odstup. Znamená to vypočuť si aj znalcov rocku, ktorí upozorňujú, že skutočné umelecké kvality Black Sabbath sú na úplne opačnom póle, než jej vlastné provokatívne vonkajšie znaky.“ (Slavomír Rosenberg: „Vec verejná“, Slovenská Republika, 24. 8. 1995)
Zo strany iných médií bol arcibiskup Sokol postavený do svetla hudobného diletanta a div nie inkvizičného spiatočníka. Tomuto protestu sa dá vytknúť jediné: že bol zo strany slovenskej cirkevnej hierarchie (zatiaľ) ojedinelý. Príklad poľských biskupov, ktorí sa spoločne postavili proti postkomunistickým tendenciám vo svojej krajine, je pre Slovensko zrejme potrebný. Na obranu arcibiskupa Jána Sokola v „kauze Black Sabbath“, sa postavil predseda KDH Ján Čarnogurský, ako aj koordinačný výbor KDH, ktorý vyjadril svoju podporu arcibiskupovi listom (SME, 25. 8. 1995):
„Arcibiskupovi Sokolovi treba pritakať v tom, že skupina Black Sabbath propaguje myšlienky protikladné základným ľudským hodnotám pre veriacich i neveriacich. Obrátený kríž je zobrazený aj na anglickom obale ich gramofónovej platne. Takto si robia posmech z kresťanov, čo u nás zakazuje Trestný zákon. Členovia skupiny sa prinajmenšom v minulosti hlásili k satanizmu - zvyšujúcemu kriminalitu - a doteraz sa od svojich postojov nedištancovali“ - napísal vo svojom vyjadrení Ján Čarnogurský.

Iommi: Satanizmus sú „koniny...“
Promptne sa spojil so skupinou denník Nový Čas, ktorý na dvojstrane venovanej Black Sabbathu 28. augusta 1995 uvádza najmä obranu skupiny: „Váš cirkevný hodnostár zrejme hudbu Black Sabbath nikdy nepočúval“(vyjadrenie manželky gitaristu B. S. Iommiho).
Dňa 22. augusta sa k problému podľa Nového Času vyjadril slovenský hudobný publicista a kritik Jozef Virgala, ktorému vraj stanovisko arcibiskupa Sokola pripomína „hon na čarodejnice“. O deň neskôr, 23. augusta, manažér skupiny B. S. Lois James poskytol stanovisko spravodajcovi TA SR v Londýne. Podľa Jamesa členovia skupiny B. S. „pokladajú vyjadrenie arcibiskupa Sokola o ich údajnej propagácii satanizmu a čiernej mágie za urážku“. Nový Čas v spomínanom čísle uverejnil rozhovor s gitaristom skupiny Iommim, ktorý na otázku, ako sa Black Sabbath stavajú proti obvineniam, tvrdí:
„Satanizmus? To sú úplne nezmyselné koniny... Číslo 666 jednoducho nepatrí k našim symbolom... Ak si prečítate Bibliu, tak v nej sa tiež hovorí o Satanovi... Takže nás nemôžu odsudzovať za to, že sa zmieňujeme o diablovi. A ak áno, budú odsudzovať aj Bibliu?“ Na otázku, či verí v Boha, Iommi odpovedá:
„Áno.“
„Prečo?“
„Neviem vám odpovedať prečo, ale verím, že existuje.“
„A veríte aj v nebo a peklo?“
„Ó, áno. Myslím, že toto je peklo.“
Iommi síce nešpecifikoval, aké „toto“ peklo má na mysli, ale Nový Čas dodáva, že „pri rozhovore s Tonym Iommim bolo cítiť, že nemá veľkú chuť rozprávať sa o satanizme, troch šestkách či Luciferovi...“
V postskripte článku v Novom Čase je uvedený krátky „životopis“ skupiny, kde sa o. i. píše: „... Prvý album nahrali v roku 1970. Temný, deprimujúci metal, výrazné gitarové riffy doplnené textami, vychádzajúcimi z okultizmu, plné tajomných vecí. Holdujú alkoholu, tvrdým drogám, čo v tom období bolo neodmysliteľnou súčasťou rockovej hudby... V posledných rokoch sa členovia Black Sabbath angažujú v boji proti drogám.“ Ďalší citát: „Čoho dôkazom je aj finančný dar vo výške 1000 dolárov (!), ktorý pri príležitosti pobytu na Malte venovali tento týždeň miestnej organizácii pre boj so šírením drogovej závislosti v radoch mládeže“ (TA SR, SME 24. 8. 1995).
Akosi sa vnucuje spomenúť si na skutočnosť, že Adolf Hitler v Nemecku dal tlačiť na škatuľky cigariet nápis „Nefajčite - tabak je jed“ - a zatiaľ sa z pecí jeho koncentračných táborov vo veľkom dymilo... Vráťme sa však k protestu arcibiskupa Jána Sokola.
Sabbath - krvavý Sabbath
Na jeho podporu sa ozvali aj viaceré kresťanské skupiny z východného Slovenska, rehoľa dominikánov a františkánov. K vyjadreniam ku skupine Black Sabbath, ktoré odzneli v relácii náboženského vysielania CESTY 29. augusta 1995 (Ján Čarnogurský, o. z. Magnificat, Košičania a Prešovčania), redaktor uviedol:
O stanovisko k rozvírenej „kauze Black Sabbath“ sme dnes požiadali aj generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Júliusa Fila. Tlmočíme jeho názor:
„S obavami, ktoré vyjadrujú rôzne kresťanské spoločenstvá v súvislosti s importom škodlivých duchovných prúdov k nám sa naplno stotožňujem. Duchovnú obrodu národa, ktorú podporujeme, treba ochrániť pred pochybnými kultúrnymi a duchovnými vplyvmi. My kresťania chceme čerpať silu pre túto obrodu z čistého zdroja - Evanjelia.“
Je zaujímavým faktom - celkom príznačným pre satanistické a okultné hnutia
- že sa nenazývajú tým pravým menom a popierajú priame šírenie zla. M ROSA uverejnila v roku 1994 (č. 3, 4, 5/94) seriál, čerpajúci z publikácie U. Bäumera „Chceme len tvoju dušu“, ktorá objasňuje, mapuje a analyzuje satanizmus rockových, heavymetalových a iných hudobných skupín. Skôr než na oživenie pamäti uvedieme časť týkajúcu sa práve skupiny Black Sabbath, chcel by som povedať, že sme si obstarali niekoľko cédečiek, starších LP Black Sabbathu, ktoré obsahujú skladby uvedené v publikácii U. Bäumera. Obhajcovia B. S. nám totiž tvrdili, že vety z textov, ktoré sú predmetom kritiky, sú „vytrhnuté z kontextu“, a že zmysel skladieb je úplne iný.
Prehrali sme si teda uvedené skladby a zistili sme, že citáty vonkoncom nie sú „vytrhnuté z kontextu“, ale sú nosnými myšlienkami skladieb. Taktiež obal platne Sabbath bloody Sabbath (Sabbath krvavý Sabbath), ktorý sa v knihe uvádza a ktorý sme získali, jednoznačne potvrdzuje satanistické zameranie svojich tvorcov, vrátane troch šestiek (sú tesne pod lebkou v hornej čas ti výjavu) a spochybňuje Iommiho tvrdenie pre Nový Čas, že „číslo 666 jednoducho nepatrí k našim symbolom“. Oživme si teraz genézu a vývoj kapely Black Sabbath:

Zrodenie okultného rocku
Píše sa rok 1969. Tri roky potom, čo bola založením prvej satanovej cirkvi v San Francisku verejne vyhlásená „éra vzývania satana“, vstupuje okultizmus a kult satana drzo do popredia taktiež na rockovej scéne. Začala s tým práve anglická skupina Black Sabbath (Čierny sabat). Skupina poskytuje to, čo sľubuje svojím názvom: pódiovú show, pri ktorej je rocková hudba dokresľovaná čiernou omšou, zariekaním diabla a čarodejníckym obradom. Stáva sa prototypom a stelesnením „okultného rocku“, zvláštnej odrody rockovej hudby, pri ktorej sa ako v textoch piesní, tak aj v deji na javisku dostávajú do popredia okultné prvky. Z tejto kombinácie hardrocku s okultnými a satanistickými prvkami vznikla celá nová škola. Black Sabbath sa tak stala priekopníkom a vzorom všetkých tých mladších heavymetalových skupín, ktoré v posledných rokoch naučili publikum báť sa.
V roku 1969 sa členovia skupiny Black Sabbath v Birminghame zaprisahali totálnemu rocku a pokrstili sa podľa jedného hororového filmu s Borisom Karloffom. O rok neskôr bol už kvartet so svojím desaťminútovým číslom „Paranoid“ hitovou skupinou na oboch stranách Atlantiku. Ozzy Osbourne (spev), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (basgitara) a Bill Ward (bicie) sa najviac vyžívali v javiskových okultných rituáloch a chvastali sa svojimi násilnými hrami z detstva, prežitého v robotníckych štvrtiach Birminghamu. Nakoniec sa z nich stali populárni „rockoví vydedenci“. Ich úspech u mladého publika bol nepriamo úmerný hodnoteniu kritikov. Hutný dunivý zvuk spolu s nervy drásajúcim nariekavým sólovým hlasom podáva spoločensky šokujúce texty ako: „Vezmi si život, bude lacný, zabi niekoho, nikto plakať nebude. Sloboda je tvoja, urob si iba svoju povinnosť, my chceme iba tvoju dušu!“(Cornucopia, 1976)
Mládež Ameriky to tak veľmi nadchlo, že skupina bola na neustálom turné a nepretržite inkasovala zlaté albumy. Až keď sa niektorí hráči zrútili od vyčerpania pri koncertoch, skupina sa vzdala svojich hektických ciest po Amerike. Osbourne to odôvodnil ináč: „Amerika je najsatanskejšia zem na svete. Pre doláre urobia Yankeeovia všetko. Títo ľudia s drogovou závislosťou sú skoro ako žijúce preludy. Divím sa, že polovica z nich neprichádza na koncert s truhlou!“
Anton LaVey, ctiteľ satana a zakladateľ prvej oficiálnej satanovej cirkvi v USA, v roku 1968 vyhlásil: „Zástupy prívržencov diabla prekrúcajú Otčenáš, miešajú ho s obscénnosťami, nohami šliapu na Kristov kríž a vešajú ho obrátene.“V piesni Black Sabbathu NIB sa Lucifer uchádza o poslucháčovu dušu: „Moje meno je Lucifer, chop sa, prosím, mojej ruky!“
Obal platne „Reflection - Black Sabbath“ obsahuje tieto slová: „Hneď na prvej LP vzývali satana, ktorý hneď, pochopiteľne, prišiel.“
Ďalej je na platni tento text: „A ty, úbohý blázon, ktorý držíš v ruke túto LP, teraz vedz, že si s ním predal svoju dušu, lebo bude rýchle polapená pekelným rytmom, diabolskou silou tejto hudby. A toto hudobné hryznutie tarantuly ťa prinúti do konca bez prestávky tancovať.“.
Bubeník Black Sabbathu Bill Ward raz otvorene povedal, že „satan by mohol byť Bohom“.
Bob Larson, ktorý má v USA meno ako kresťanský odborník v oblasti rockovej hudby, je zvlášť znepokojený počtom albumov Black Sabbathu, ktoré našiel u kresťanskej mládeže. Hovorí:
„Bol som šokovaný, koľko mladých ľudí, ktorí sa hlásia ku Kristovi, si kupuje a počúva albumy Black Sabbathu, napriek tomu, že vedia o satanských sklonoch tejto skupiny...“
Rockoví „uctievači diabla“ (ako Black Sabbath s obľubou sami o sebe hovoria) priťahujú do hál tisíce fanúšikov a v pekelnom rámuse celebrujú svoje čierne „rockové omše“. Na plátne v pozadí javiska sa lesknú obrysy anglického pohanského obetného miesta „Stonehenge“.
Ozzy Osbourne, ako vždy obostretý symbolmi, sa po svojom odchode z Black Sabbathu opäť hlási. Neudivuje, keď sa obracia k najbrutálnejšiemu ctiteľovi diabla a okultistovi novoveku, k prívržencom ktorého patrí taktiež Jimmy Page od Ledd Zeppelin - k Aleistrovi Crowleymu.

Ovocie čierneho „umenia“
Dejiny okultného rocku sú sprevádzané najmä rúhaním sa Bohu, všeobecným mravným úpadkom, násilnosťami, smrťou, drogami a zvrátenosťou každého druhu. „Umelecké kvality“ skupín ako Black Sabbath - ku ktorým treba, podľa denníka Slovenská Republika, „zachovať tolerantný odstup“ - svojou produkciou vyvolávajú u poslucháčov, ktorých strhnú, vášne a temné pudy, ktorých uvoľnenie si nemožno vysvetliť ináč ako priamym pôsobením satana. Aj skupina Rolling Stones (5. augusta 1995 vystúpila v Prahe), podľa knihy U. Bäum era „prinajm enš om v určitom období flirtovala s kultom satana. Už v roku 1967 prišli s titulom dosky „Their Satanic Majesties Request“ (Žiadosť ich Satans kého Veličenstva). Ako neskôr oznámil spevák „Stones“ Mick Jagger, neinšpiroval skupinu pri tejto platni nikto iný ako Anton LaVey, „veľkňaz“satanovej „cirkvi“ v San Francisku. O niečo neskôr vznikla skladba „Sympathy for the Devil“ (Náklonnosť k diablovi), ktorá sa stala hymnou amerických uctievačov diabla.
A ešte názor gitaristu „Stones“ Keitha Richarda:
„Čierna mágia je niečo, čo by mal vyskúšať každý. Poskytuje netušené možnosti...“ (Časopis „Rolling Stones“, 19. 8. 1971)
Tieto „netušené možnosti“ si mohli Rolling Stones vyskúšať dňa 6. decembra 1969 na svojom koncerte neďaleko San Franciska pre 300 000 ľudí. Usporiadateľmi koncertu boli Hell‘s Angels (Pekelní anjeli), ktorí na koncerte vyvolali krvavé bitky a bezprostredne zavraždili 18-ročného černocha Mereditha Huntera.
Ako píše Ulrich Bäumer, „vraždenie v Altamonte si vyžiadalo ďalšie tri obete na životoch a množstvo ranených. Devätnásť lekárov a psychiatrov sa až do úmoru zaoberalo otravami z narkotík, predčasnými pôrodmi a zraneniami z bitiek“. Nie je možné neuvedomiť si časovú súvislosť medzi skončením zjavení Panny Márie v Litmanovej a pozvaním skupiny Black Sabbath na Slovensko. Je to náhoda? Mohli by sme si položiť otázku: Zatvorilo sa na Slovensku Nebo a otvárajú sa tu brány pekla?
Protesty, akokoľvek rozsiahle a úderné, ako aj zákazy (nevedno, či k nim dôjde) nezastavia pôsobenie diabla. Môžu mať však dôležitý informačný charakter. Naša publicita o tomto pôsobení má slúžiť oveľa dôležitejšej ofenzíve - a tým je modlitebný zápas, pretože tento boj je bojom duchovným.

Slovensko - nespi!
Napokon uvádzame list našej čitateľky Jany Martinkovej z Domaniže: „Vážená redakcia!
Dnes večer som sa zo správ dozvedela, že 14. septembra 1995, práve na sviatok Povýšenia sv. Kríža, má u nás koncertovať satanistická skupina Black Sabbath.
Napadlo ma, že by sa kresťania, a zvlášť tí, čo sa volajú „deti Márie“, mali na čele so svojimi duchovnými snažiť bojkotovať tento koncert a protestovať tak, ako to urobil Mons. arcibiskup Ján Sokol. A zároveň by mali ako satanova opozícia konať, v prípade, že sa koncert uskutoční - znásobiť modlitby, obety a zvlášť adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Zamerať sa na poklonu sv. Krížu, úctu k utrpeniu Ježiša Krista, k jeho ranám. Vzývať Božie milosrdenstvo pre seba i za tých nešťastných bratov a sestry, ktorí sa na koncerte zúčastnia. Miernime strašné rúhanie tejto skupiny sedembolestným ružencom, ktorý zvlášť neguje hriech.
Buďme aktívnejší ako synovia tohto sveta!
Slovensko - nespi!
A bdej so svojím Spasiteľom aspoň chvíľu! Ide o tvoju budúcnosť.... Nech nám v tom pomáha naša Patrónka, Sedembolestná – Nepoškvrnená Čistota.“
Posledné informácie, ktoré sme do M ROSY č. 9/95 zachytili, bol rozhovor redaktora Slov. rozhlasu, v relácii Štúdia Forte na S-1 dňa 31. júla t. r. popoludní, so spolumajiteľkou usporiadateľa koncertu Black Sabbath v Bratislave - ELO-KONCERTU - Adrianou Törökovou:
A. Töröková odmietla obvinenie skupiny zo šírenia satanizmu a citovala gitaristu T. Iommiho, že nepoužívajú obrátený kríž a číslo 666. Argumentovala, že členovia kapely Black Sabbath sú predovšetkým „dobrí muzikanti“. Tvrdila, že vďaka „škandálu“ okolo tohto koncertu záujem oň veľmi stúpol, priznala však isté problémy, že „vznikol určitý zmätok“ a že napríklad Poľské kultúrne stredisko v Bratislave odmietlo na uvedený koncert predávať vstupenky.
Keď sa ešte redaktor rozhlasu spýtal, aké špeciálne želania členovia skupiny majú, A. Töröková odpovedala, že okrem stolného tenisu, farebného televízora a i. si vyžadujú čierne uteráky. (*4)
[ [ [
Vážení predstavitelia
občianskeho združenia Magnificat!
Ďakujem Vám za Váš list a tiež za Vašu podporu.
Tým ste vyjadrili súhlas s mojím stanoviskom k vystúpeniu skupiny Black Sabbath. Spoločne musíme zápasiť proti prenikaniu zla do našej vlasti. Srdečne Vás pozdravujem, modlím sa za Vás a žehnám Vám. V Kristovi a Márii
arcibiskup-metropolita
Ján Sokol
Trnava 13. 10. 1995

Nebezpečná AMWAY

Len pár riadkov a vrelé Pán Boh zaplať, hlavne však nech nám je na veľkej pomoci náš Otec všemohúci s našou Mamou.
Posielam Vám správu o firme AMWAY. Už aj nás nahovárali na spoluprácu, ale buď Bohu všemohúcemu vďaka za ochranu pred takým niečím. Myslíme si, že by o tom mali vedieť všetky deti Márie, aby zachraňovali, čo sa dá! Do ochrany našej nebeskej Mamy Vás porúča a so srdečným pozdravom zostáva rod. Čeremetová, Roškovce

AMWAY - cesta do záhuby
Od novembra 1994 sa po celom Slovensku lavínovite začalo šíriť atypické podnikanie Amway. Možno už mnohých z vás oslovili priatelia či znám i, alebo elegantne oblečení neznámi ľudia, v mnohom pripomínajúci Svedkov Jehovových, ktorí vám však neponúkali „Strážnu vežu“, ale „super ekologicky nezávadné“ čistiace prostriedky a kozmetické výrobky a s nadšením vám hovorili o svojom novom „súkromnom podnikaní“, ktoré im pomáha riešiť ťažkú finančnú situáciu dnešnej doby. Pretože v prípade Amway ani zďaleka nejde o nevinné podnikanie, treba vedieť, čo Amway v skutočnosti je a aké ciele sleduje.

Vznik Amway
Na seminároch Amway sa môžete dozvedieť o tom, ako sa „od skromných začiatkov na opustenej čerpacej stanici v roku 1959 sen spoluzakladateľov Richarda De Vosa a Jay Van Andela stal skutočnosťou a Amway sa stala jednou z najväčších a najúspešnejších spoločností priameho predaja na svete“.
Dnes má firma Amway, ktorá sídli v USA (v meste Ada, v štáte Michigan), 10 000 platených zamestnancov a viac než 2 milióny distributérov, ktorých riadia pobočky Amway zriadené dnes už v takmer 70 krajinách sveta. Slovensko sa zapojilo do spolupráce s kooperáciou Amway ako 64. krajina v novembri 1994. Amway má dnes už i na Slovensku veľké množstvo distributérov. Sídlo slovenskej pobočky (tzv. Amway Slovakia s.r.o.) je v Bratislave. Firma má na Slovensku zriadené 3 veľkosklady svojich výrobkov, a to v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Princíp podnikania Amway
V Amway ide o atypický obchod. Využíva systém tzv. network marketingu (sieťový systém), od výrobcu cez jeden veľkosklad.
Vyradená je teda celá maloobchodná sieť (predajne, medzisklady, transport, predavači, administratíva). Predavačom sa tu stáva distributér, ktorý oslovuje a získava ďalší okruh distributérov a tí zasa ďalších. Odmeňovanie je z priameho predaja výrobkov, avšak oveľa vyššie príjmy plynú zo získania nových distributérov. Toto napomáha rýchlemu rozšíreniu sa celej siete.

Čím Amway imponuje verejnosti?
- Prezentuje sa ako svetová špička v priamom predaji, a to „vďaka usilovnosti svojich distributérov a spokojnosti zákazníkov“ (citované z materiálov Amway),
- svojím obratom, ktorý v roku 1994 predstavoval takmer 4 miliardy amerických dolárov,
- proklamáciami firmy o tom, že „vychádza z tradícií bezúhonnosti a etických noriem podnikania a je si vedomá svojej úlohy podporovať distributérov a ich zákazníkov,
- podrobne prepracovaným spôsobom náboru,
- povesťou produkcie ekologicky nezávadných prípravkov,
- relatívnou samostatnosťou v podnikaní (tzv. vlastný podnik),
- špecifickým systémom podnikania (tzv. multi level marketing), pri ktorom sa skracuje cesta od prvého výrobcu k zákazníkovi, čím sa šetria náklady,
- nádejou na nezvyčajný a „zaručený“ úspech,
- predovšetkým však vytváraním dôvernej, až familiárnej atmosféry pomocou školených distributérov.
Čo Amway v skutočnosti je?
Aj napriek všetkému zdaniu unikátnosti, ktoré tento spôsob podnikania vyvoláva, treba jasne vedieť, že Amway nie je nič iné ako s účasť svetového satanistického hnutia New Age, ktoré využíva všetky prostriedky na to, ako dostať jednotlivcov a celé národy do područia svetovlády Antikrista. Rafinovaným spôsobom náboru širokého kruhu distributérov do podnikania Amway sa má pripravovaná svetovláda urýchliť tým, že tento spôsob obchodu má zlomiť ekonomiku jednotlivých štátov a úplne ich dostať pod svoj ekonomický vplyv. Paródiou je, že sa to má uskutočniť nie pomocou nejakej nátlakovej invázie zvonka, ale sieťou vlastných, nič netušiacich a oklamaných občanov toho-ktorého štátu. Každý štát si tak vlastne musí zarobiť na s voju likvidáciu.

Amway - štruktúra New Age
a) Systém network marketingu je prepracovaný tak, aby za pomerne krátky čas zachytil širokú sieť distributérov.
Nie je tu rozhodujúci ani tak predaj výrobkov, ako zachytenie širokého okruhu ľudí. Dôležité je vyhliadnuť si 80 až 100 známych, osloviť ich a v prípade záujmu im ponúknuť systém Amway. Odmena za predané výrobky predstavuje len malú čiastku v porovnaní s odmenou za získaného nového člena. Vytváranie sieťových systémov aj v iných oblastiach činností je typický prvok New Age. Tento svetový systém má vyvolať tzv. celospoločenskú transformáciu.
b) Šírenie okultnej literatúry a literatúry New Age prostredníctvom vytvorenej siete distributérov Amway.
Ide o knihy, ktoré vedú k tzv. osobnej transformácii človeka (napr. Silvova metóda, S radosťou k úspechu, Sedem základných rád ako sa stať úspešným a ďalšia literatúra New Age, ktorá nebadane vedie čitateľov do okultizmu a robí z nich médiá).
Keďže celý systém Amway je založený na „dôvere“ a psychologicky veľmi vycibrených zásadách náboru a fungovania, nemožno podceňovať zhubný vplyv tejto literatúry. Nie je vylúčené, že podobne ako pri výbere „zázračného všelieku“ Herbalife, ktorý produkuje istá skupina satanistov v USA, aj v prípade výrobkov Amway sa uplatňuje mágia a okultné pôsobenie, bez ktorého New Age nie je v podstate mysliteľné. Takéto okultné a magické pôsobenie je veľmi pravdepodobné nielen pri výrobe výrobkov, ale aj pri vedení seminárov Amway. Školitelia totiž nenápadne často zdôrazňujú potrebu zažiť atmosféru stretnutí Amway.
c) Nápadné zdôrazňovanie ekológie je ďalším typickým znakom New Age. Ekologická nezávadnosť výrobkov Amway, v ktorej sa, samozrejme, preháňa, má získať sympatie širokej verejnosti. Tieto sympatie si Amway získava aj ďalšími ekologickými aktivitami: sponzorovaním ekologických programov, zákazom odskúšavania prípravkov na zvieratách a pod. Ekológia je tu dobrý krycí manéver. Skutočnosť, že obchodná spoločnosť Amway ako jedna z mála spoločností dostala roku 1989 od OSN ocenenie za dosiahnuté výsledky v programe ochrany životného prostredia, nie je vôbec poľahčujúcou okolnosťou. Lebo dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že OSN je ovládané hnutím New Age. Vôbec sa teda netreba čudovať tomu, že svoji vyznamenávajú svojich.
d/ Na stretnutiach distributérov Amway nájdete mnoho prvkov pripomínajúcich liturgiu, nie však kresťanskú, ale pohanskú. Nájdete tu:
- spolupatričnosť, akú možno zažiť v živých kresťanských spoločenstvách, avšak spojivom tu nie je Duch Ježiša Krista, ale biznis;
- spevy pri hudbe na navodenie atmosféry nadšenia (hymna Amway). Môžete sa tu stretnúť aj s ďalšími analógiami kresťanského života (apoštolát, svedectvá, duchovné vedenie, duchovný rast a podobne), avšak všetko na prirodzenej báze. Z toho vidno, že tu nejde iba o obchod. Široká sieť distributérov sa má stať kanálom pre šírenie Antikristovho náboženstva New Age;
e/ jednotlivým distributérom sa odporúča aspoň 15 minút denne čítať literatúru Amway, ďalšiu odporúčanú (okultnú) literatúru, alebo počúvať kazety Amway. Takto sa má podariť dôkladné premývanie mozgov a postupné úplné zaujatie myšlienkami Amway (zabezpečiť svoju rodinu v dnešnej ťažkej ekonomickej situácii, možnosť v budúcnosti sponzorovať „ušľachtilé“ aktivity, prispieť k zlepšeniu životného prostredia na Zemi atď). Božie slovo nám však hovorí, že kresťan má byť „celkom zaujatý Božou vôľou“ (pozri Kol 4, 12) a nie biznisom typu Amway.
V prípade Amway nastávajú u distributérov zjavné deformácie osobnosti, ktoré sú dôsledkom jeho cieleného postupného nasmerovania, aby sa - i keď nevedomky - klaňal démonovi mamony. Keďže systém Amway nepriamo núti distributéra v každom človeku vidieť potenciálneho zákazníka, môže úplne zdeformovať jeho charakter a priviesť ho k duchovnej schizofrénii. Všetky materiály, ktoré distributér nájde vo svojom „štartovacom balíčku“ alebo dostane na školeniach, rafinovane prezentujú štýl života plný pretvárky a neúprimnej diplomacie.
Jedným z intenzívnych motivačných prvkov, ktoré majú za cieľ udržať a zdokonaľovať sieť distributérov, sú odmeny a ocenenia - počnúc odznakom „Priamy distributér“, pokračujúc „Rubínovým  priamym distributérom“, až po „Korunného veľvyslaneckého priameho distributéra“ a množstvo ďalších vyznamenaní, ktoré podľa princípu „teórie potlesku“ dvíhajú jednotlivých distributérov k výkonu. Ide o systém veľmi podobný tomu, ktorý sa praktizuje v slobodomurárskych lóžach.

Ako čeliť zhubnému vplyvu Amway?
- Všetci veriaci by mali byť informovaní o skutočných cieľoch Amway. Amway sa totiž s obľubou zameriava práve na veriace - a podľa možnosti vplyvné osoby. Zatiaľ medzi veriacimi panuje o tejto problematike dosť veľká nevedomosť, a preto sú pomerne dôverčiví a ľahko sa dajú získať zdanlivo peknými heslami. Paródiou potom je, že práve kresťania, ktorí by mali brániť Božie kráľovstvo, pracujú, hoci aj nevedome, v antikristovských štruktúrach. O to nakoniec diablovi, ktorý je za celým týmto systémom, aj ide: vysmiať sa z kresťanov, pošpiniť všetko sväté a rúhať sa Bohu.
- Primeranou propagáciou treba bojkotovať výrobky Am way. Kresťania, ktorí sa zaiste nevedomky stali distributérmi Amway, by mali túto činnosť rázne a hneď zanechať, vedomí si slov Ježiša Krista: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16, 26)
Zo všetkého najdôležitejšie však je denne sa živiť Božím slovom a modlitbou, vytvárať z farností živé kresťanské spoločenstvá plné Svätého Ducha, pretože Amway je len jednou z mnohých iniciatív New Age, ktoré majú za cieľ „zviesť do bludu i mnoho vyvolených“ (porovnaj Mt 24, 24). (*1)

Budovala som diablovu sieť

Chcem vám povedať o svojej skúsenosti a skúsenosti celej našej rodiny. Mnohí ste už počuli, mnohí ste v tom, mnohí o tom ešte určite budete počuť . O podnikaní Amway. Amway a jemu podobné sieťové obchody sa na Slovensku, ako aj po celom svete, lavínovite rozširujú.
Vošli sme do toho úplne „slepo“. „Nevinne“ sme boli informovaní, že to prichádza cez „kresťanskú Oázu“, že je to kresťanská firma, že v tom úplne pokojne môžeme pracovať, pretože vraj „aj kresťania potrebujú peniaze, aby ich potom mohli dávať na dobré účely“.
Tak sme začali. Za veľmi krátky čas sme boli mimoriadne úspešní! Za jeden dva mesiace sme spolu s manželom mali vybudovanú solídnu sieť. Vám, čo o Amway viete, nemusím vysvetľovať,  pre ostatných aspoň v skratke: Firma Amway a jej podobné sa zaoberajú ponúkaním a predajom práškov na pranie, kozmetických výrobkov a pod. Tak sa to začalo aj na Slovensku. Systémom takéhoto predaja sa snaží firma potom predávať všetko: od zubnej pasty. V čom tkvie úspech? Zo samotného predaja nemá človek veľké peniaze. Avšak krásne provízie sú z budovania samotnej siete. Videli sme, ako nám tento obchod krásne rastie. Bol tam nielen úspech, ale aj finančný efekt. Vzrastal pocit dôležitosti, egoizmus.
Každý človek, ktorý vstúpi do Amway, dostane jedného „sponzora“. Ten ho doslova „vedie za ručičku“, učí prvé krôčiky. Na začiatku sme nerobili nič, len sme počúvali „sponzora“. Robili sme presne to, čo nám povedal a opakovali to ako malé deti. Nakoniec som sama robila také marketingové plány, že ľudia odchádzali dojatí, aký je to krásny „biznis“. Vstupovali do Amway a šli za nami. Zo slobodného myslenia sme prešli úplne na myslenie štýlu New Age. Mali sme myšlienky, že nie Ježiš je pánom - to nás nezaujímalo. Nezbadali sme tam náboženstvo, ani politiku, avšak pod rúškom priateľstva pri „predaji práškov“ za heslom slobody sa skrývalo zotročenie a naviazanie na myslenie našich „sponzorov”. My sme už nepotrebovali kňaza, náš „sponzor“ nám presne povedal, kedy a čo máme urobiť. My sme nepotrebovali duchovného vodcu, my sme poslúchali presne na slovo „sponzora“ a tak sme aj učili svojich ďalších členov:
„Keď budete poslúchať, budete úspešní. Keď nie ľutujeme.“
Kto chce byť úspešný, vyjadruje sa presne podľa daného systému. Keď sme sa dostali na určitý stupeň, vybrali nás ako najúspešnejších a „podávali sme svedectvo“, rozprávali na stretnutiach akýchsi spoločenstiev. Bolo tam tlieskanie, spievanie, priateľstvo, atmosféra, nálada.
Lenže čo tam bolo hlavné: Nie oslavovanie Ježiša, ale seba. Svojich úspechov. Ja som bola Dokonalá...! Na jednej strane som šla na sv. prijímanie, na druhej strane tam bol ten osobný úspech. Toto prežívali všetci veriaci z našej skupiny. Nezávisle od seba. Ale nemali sme čas sa o tom porozprávať. Mali sme len svoje úspechy a duševnú rozpoltenosť z Amway, ktorú sme súčasne prežívali.
Po dvoch mesiacoch nás vybrali do rýchleho „strieborného kurzu“. Sľúbili nám, že keď ho absolvujeme, dostaneme sa k takým informáciám, ku ktorým sa málokto dostane a budeme sa podieľať na riadení tohto sveta. Keď som to počula, zľakla som sa, až mi šli zimomriavky po chrbte. Pretože ja som už na stretnutí vedúcich počula veci, ktoré sa pri bežnom marketingu najprv taja. Napríklad som počúvala:
„My nehľadám e predavačov práškov, my hľadáme kľúčové osobnosti, my nehľadáme obyčajných ľudí. My hľadáme len vodcov. Na to sa zamerajte, na toho, kto pôjde až do krajnosti za vami, ktorý sa nebude pozerať na to alebo ono, ale pôjde za svojím cieľom .
Prvý cieľ si dajte „strieborný kurz“.
Keď absolvujete ten strieborný kurz, už potom vám nič nebude robiť problémy.“
Vtedy nastal u mňa zlom.
Ja som sa dostala do hrozného duševného stavu. Keď mi to už tak dobre šlo, keď sa mi rozrastala sieť, keď som si mala už tlieskať, bola som v takom duševnom rozpoložení, že som cítila napínanie v krku, nevedela som, čo mám so sebou robiť. Bolo to strašné.
Vtedy sme sa - tí najbližší stretli a povedali si: „Dosť, skončím e s tým !“ Keď som vtedy prichádzala k sviatostiam, už som sa cítila ako Judáš, ako zradca. Tak sme to skončili. Rozpustili sme celú našu sieť, povedali sme svojim partnerom, čo sme vedeli a cítili. Môžem ďakovať mnohým kňazom , ktorí nám vtedy pomohli.
Teraz, keď som sa toho zriekla, som šťastná. Všetkým hovorím: Rozhodnite sa tak isto! Náš Pán je Pán Ježiš, náš Spasiteľ!(Meno a adresu autorky tohto svedectva
z bezpečnostných dôvodov neuvádzame.)

Čierne „večeradlo“ Moona

Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane (deň Pánov), kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.

(2 Sol 2, 3-4)
Je večer, 13. október 1996. Som v priestoroch koncertnej siene bratislavskej Reduty. Prebieha výstava Federácie rodín za svetový mier. O 19.00 h nastáva hlavný bod programu. Prichádza pani Emília Kováčová. Sólistka opery SND zaspieva niekoľko árií. Atmosféra je výsostne slávnostná. Cvakajú spúšte fotoaparátov, niekoľko kamier sníma vzrušenie prítomných. Keď k mikrofónu pristupuje pani Mária Uhnáková, prvá prezidentka Federácie žien za svetový mier, v jej hlase cítiť trému: „Prišla chvíľa, keď vám mám tlmočiť dôležité posolstvo. Je to pre mňa česť a zároveň ťažká úloha... Udalosti, o ktorých budeme počuť, sú prekvapujúce. A pre mnohých možno v rozpore s doterajším poznaním. Prekvapujúce odhalenia však nezaznievajú iba z úst vedcov. Boh je živý a hovorí k živým ľuďom tejto doby. Usúdil, že človek dospel k tomu, aby uniesol pravdu.“
Bratislavská Reduta je plná. Aj na balkóne. Poniektorí nevedia, čo príde. Prosto, „zatúlali sa“ sem. Netušia, že tá sympatická, troška strémovaná pani na javisku koncertnej sály, ich bude šokovať, takže jednoducho vstanú a odídu. Svetlá sú pohasnuté. Vonku na paneloch sa skvejú nápisy: „SVÄTÁ SVADBA 360 000 PÁROV. ZÁVÄZOK USKUTOČNIŤ PRAVÉ RODINY. HARMÓNIA BOHA, ĽUDSTVA A PRÍROD Y. ŽENA: PRAMEŇ PRAVEJ LÁSKY A MIERU“. A zo stále bežiaceho videozáznamu na otázku Pravých rodičov: „SĽUBUJETE, ŽE AKO ZRELÍ MUŽI A ŽENY, KTORÍ MAJÚ NAPLNIŤ IDEÁLY BOŽIEHO STVORENIA, SA STANETE VEČNÝM MANŽELOM A MANŽELKOU?“ sa ozýva tiahle: „YÉÉÉÉ...S!!!“ A to z 360 tisíc hrdiel. Krát dva. Vidia sa prvýkrát v živote.
Táto „inaugurácia“ tzv. „cirkvi zjednotenia“ nie je prvou akciou v Bratislave. Dňa 12. decembra 1992 sa inaugurovala „Federácia žien za svetový mier“, tiež v koncertnej sieni - tentoraz starého rozhlasu na Vajanského nábreží. Hosťom bola vtedy pani MUDr. Margita Mečiarová. Stretá vam tu známe tváre. Viem, že patria k nim. Michal G., bývalý fotoreportér Slovenského denníka, Dorota Š., Laco Š., ktorého dokonca zbili na sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí. Spolučlen Hnutia za občiansku slobodu, bývalý väzeň, vtedy politický. Dnes sa nestýkame. Ich „teológiu“ nepoznám, viem len, že istého Kórejčana považujú za „mesiáša“, a že majú akési netradičné sobáše. Do Reduty prichádzam viac-menej z dostatku času. Kladiem niektorým otázky.
Odpovedá Jozef Slamka, 24-ročný, člen „cirkvi zjednotenia“:
- Hnutie sa snaží viesť ľudí k duchovným hodnotám, jeho jadro je princíp zjednotenia. Hnutie má široký záber, je tam Federácia rodín, žien, Akadémia profesorov, Akadémia politikov, všetko za mier. Ale to jadro, to učenie, je to isté. S tým, že NEHOVORÍME PRIAMO O TÝCH VECIACH, KTORÉ BY MOHLI ĽUDÍ NEJAKO ODRADIŤ, PRIAMO O BOHU A TOM ĎALŠOM. V hnutí zjednotenia nie je nutné, aby človek vystúpil zo svojej cirkvi, aby patril k tomuto hnutiu. Môže byť katolíkom, budhistom, evanjelikom. Je jeden Boh. [ Čo vás zaujalo na tomto spoločenstve?
- Logickosť, žiadna dogmatika, pravda podaná logickým vedeckým s pôs obom .
[ Aké bolo vaše predošlé náboženské zázemie?
- Predtým som bol ateistom, aj keď som vychovávaný v katolíckej rodine, vnútorne som v Boha neveril.
Mladí ľudia vo foyeri majú menovky a pripnuté kytičky kvetov, tak ako kedysi hippies. Je tam nezvykle mnoho kórejských tvárí.
Oslovujem ďalšiu mladú, peknú dievčinu, podľa menovky Anikó MOLNÁROVÚ.

- Mám 21 rokov, pôvodne som študovala, ale teraz som štúdium prerušila. Čo ma priviedlo do tejto cirkvi? Hľadala som šťastie, zmysel života, správneho partnera. Predtým som bola depresívna pesimistka. Hľadanie pravdy - to je veľmi dôležité pre človeka. Aby vedel, prečo žije. Tak už to viem a som šťastná, že som tu. Som z veriacej rodiny - protestanskej.

[ Vy už máte svojho partnera?
- Ešte nie, ale chystám sa na to.
[ Vyberiete si ho sama, alebo vám ho niekto vyberie?
- Vyberú toho najlepšieho.
[ Takže vy prijímate niekoho, koho vôbec nepoznáte, za „večného partnera“?
- Dá sa to tak povedať, ale nie je správne to tak chápať.
[ Nebojíte sa?
- Nebojím sa. Ja viem - koho mi vyberie Pravý Otec, ten bude pre mňa najlepší.
[ V podstate je to sila toho „požehnania“, a nie sila vzájomného vzťahu - tak to aspoň chápem...?
- Áno, áno...!
Niekoľko rokov sa cirkev zjednotenia pokúša čeliť útokom procesmi - doteraz neúspešne. Najspektakulárnejší proces sa skončil v apríli 1981 v Londýne. Sekta zažalovala noviny Daily Mail, aby stiahli tvrdenie, že sekta trhá rodiny. Proces prehrala, pričom bolo poukázané na to, že vymýva mozog, oddeľuje deti od rodičov a vo veľkej miere sa obohacuje prácou svojich členov. (J. Keden: Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna, LÚČ, Bratislava) [ [ [
„Moje drahé sestry, sľúbme si, že budeme prelievať krv, pot a slzy, aby sme vytvorili svet, v centre ktorého bude Boh a pravá láska. Iba ako súčasť Božej Pravej rodovej línie môžeme naplniť Boží pôvodný ideál pravej lásky. A to je dôvod, prečo Mesiáš musí prísť. Dámy a páni, kto je to Mesiáš? To sú Praví rodičia ľudstva...“
(Hak Ča Han Moonová,
z prednášky 12. 12. 1992, Bratislava)
[ [ [
Vráťme sa teraz do bratislavskej Reduty, kde zaznela oná trúfalá veta: „Boh usúdil, že človek dospel k tomu, aby poznal pravdu.“ „Nastúpili“ prednášky „spasiteľných manželov Moonovcov“. Ďalšie slávnostné klišé bratislavskej Reduty, v ktorom z niektorých prítomných bolo cítiť tiché zhrozenie, mi pripadalo ako diablovo „večeradlo“. Keď záverom spomenuli ešte „zasvätenie“ a „požehnanie“, nečakajúc na diablovu vysviacku som sa urýchlene vzdialil. Priatelia, zrejme niektorí z vás budú protestovať, keď budem nasledujúce zvrátenosti citovať. Ja však už neviem, čo nás ešte dokáže zobudiť z neuveriteľnej ľahostajnosti, v krajine, v ktorej nás 5 rokov vyučovala Nepoškvrnená Čistota a v ktorej sa ju odvážili obhádzať rúhavým blatom, za všeobecného, takmer úplného mlčania - a to aj kompetentných.

Zneuctenie Svätej rodiny
Dr. Hak Ča Han Moonová (z prednášky, prečítanej 13. októbra 1996 v bratislavskej Redute):
„V prítomnosti Zachariáša Alžbeta pomáhala Márii. Cez túto spoluprácu Zachariášova rodina obnovila na národnej úrovni nedostatok jednoty medzi matkou a synom, ako tomu bolo v prípade Ley a Ráchel (Genezis 29, 30), v Jákobovej rodine.“ (pozn. red. - uvedený text znie: „a on (Jakub) obcoval aj s Ráchel, lebo Ráchel mal radšej ako Liu“...) „To umožnilo, aby mohol byť počatý Ježiš... Onedlho neskôr Jozef zistil, že Mária je tehotná - po tom, keď bola tri mesiace na inom mieste. Preto Mária jednoducho povedala, že otehotnela s Duchom Svätým.“(!)
(Členovia sekty potvrdili, že podľa ich „učenia“ je Ježišov otec Zachariáš.) HakČa Han Moonová pokračuje:
„Následne mal Ježiš, ako Syn Boží, prijať za svoju nevestu mladšiu sestru niekoho, kto bol v pozícii archanjela. Touto nevestou nemal byť nikto iný ako dcéra Zachariáša, mladšia sestra Jána Krstiteľa...
Mária žila s Jozefom sexuálne. Mali deti, čo bolo zopakovaním zlyhania Evy. S touto podmienkou ich ovládol satan. Neskôr Mária nepomohla Ježišovi so svadbou, po ktorej túžil a postavila sa proti nej. To bola priama príčina, prečo Ježiš nemohol získať svoju nevestu a stať sa „Pravým rodičom“. Preto bol nútený ísť cestou kríža...
Pán Druhého príchodu prichádza, aby doviedol do dokonalosti základ Božej Prozreteľnosti obnovenia, ktorý Ježiš zanechal nenaplnený. Odškodní to, čo bolo stratené v Adamovej rodine, premení tento svet a pod vládou Boha otvorí nebeské Kráľovstvo v duchovnom svete s možnosťou zaregistrovania sa...“(!)

Nebo je za „absolútny sex“!
„Reverend“ Sun Myoung Moon (vybrané citáty z prednášky, prečítanej 13. októbra 1996 v bratislavskej Redute):
„Až doteraz ste možno nepovažovali za rozumné vážiť si pohlavné orgány, ale odteraz si ich musíte ctiť. Vlastníctvo večnej lásky spočíva vo vzájomnom vlastníctve pohlaví. Keď vnímate vlastné výkaly, často ich ani necítite. Je to preto, lebo matéria výkalov je zjednotená s naším telom. Podobne ako my, aj Boh má lásku, život, rodovú líniu a svedomie, ale nedokáže ich cítiť sám v sebe. Preto aj Boh potrebuje partnera - objekt. Boh túži po partnerovi lásky. Preto je centrum, kde sa nám Boh túži zjaviť a stretnúť s a s nami, mies to, kde sa muž a žena stávajú jednotou prostredníctvom svojich pohlavných orgánov. Všetci ľudia, ktorí až doteraz zomreli, padli do pekla. Modlite sa, aby ste zistili, či sú slová rev. Moona“ (to hovorí sám o sebe) „pravdivé. Mesiáš prichádza ako vlastník, ktorý má vytvoriť rodinu v záhrade Eden tak, ako to pôvodne naplánoval Boh. Reverend Moon je jediný človek“ (hovorí Moon), „ktorý pozná všetky tajomstvá Boha. Poďme sa teraz zaoberať čiarou, ktorá rozdeľuje nebo a peklo. Je to váš pohlavný orgán. Ak vás pohoršuje to, čo vám dnes večer hovorím, môžete spáchať samovraždu a zistiť, ako je to naozaj. Nikto nemiloval Boha viac ako reverend Moon. Ak vstúpite do oblasti pravdy, ktorú učí reverend Moon“ (tvrdí „mesiáš“), „aj vy získate Božiu ochranu. Ak vo svojich krajinách zahájite kampaň na zabezpečenie absolútneho sexu“ (v ním „požehnaných“ manželstvách), „vaše rodiny a národy pôjdu rovno do neba. Teraz nastala doba, aby reverend Moon“ (tvrdí sám o sebe) „zatrúbil na fanfáry víťazstva a pohol celý svet. Prajem si, aby ste sa dokázali upriamiť na absolútny pohlavný orgán, ktorý by ste používali ako svoj základ pri hľadaní Boha. Kráľovstvo Božie na zemi i na nebi začína z tohto základu. Toto je skutočná misia Federácie rodín za svetový mier...“

Ing. Miloš Klas, Hnutie zjednotenia:
„Človek ako muž a žena nie sú dostatočne kvalifikovanými partnermi pre Boha. Boh je jedno aj druhé - má v sebe mužský aj ženský princíp. Jednota muža a ženy, táto harmónia vytvára obraz Boha v tom fyzickom živote. Prečo ľudia z tohto hnutia a dnes aj mimo hnutia majú takú dôveru voči nejakému cudziemu človeku, že im vyberie lepšieho partnera ako oni sami? Veria, sú presvedčení o tom, že reverend Moon je druhým mesiášom. V jeho živote je známe jeho stretnutie - jeho duchovný zážitok s Ježišom Kristom... Kresťanstvo sa odštiepilo od židovstva, začínalo ako sekta. Ako typická sekta... Za sto alebo dvesto rokov cirkev zjednotenia bude celosvetovou cirkvou a všetci sa budú čudovať, čo je to za sekta - katolícka, alebo moslimská alebo proste aká - a čo tu robia...“(VTV, 24. októbra 1996)

Anton Selecký, o. z. Magnificat:
„Dňa 13. októbra tohto roku som sa zúčastnil inaugurácie tzv. Federácie rodín za svetový mier. To, čo som s i vypočul - boli to prednášky zakladateľov tzv. „cirkvi zjednotenia“, to ma jednoducho prinútilo napísať tento protestný list (adresovaný Ministerstvu kultúry SR - pozn. red.), pretože tieto prednášky obsahovali bludy, ktoré v zásade „vyvracajú“ Sväté písmo. Považujem za neprípustné, alebo iným spôsobom za zákerné, aby sa takáto „cirkev“ povedzme to otvorene - sekta - kryla za činnosti, na ktoré chce, proste, ľudí nachytať. Je to „boj za mier“, boj za „obnovu rodín“, a za týmto všetkým sa skrýva etablovanie sekty. Skrýva sa tu nebezpečenstvo, že človek, ktorý vyrástol v ateistickej alebo vlažnej rodine, má problémy, ktoré nevie riešiť, tak ich rieši v sekte. Nikto mu však nezaručuje, že v tejto sekte nebude vtiahnutý do závislosti, z ktorej sa už bude ťažko vymaňovať. Ďalšie nebezpečenstvo tkvie v tom, že človek, ktorý vstúpil do takejto sekty, nemôže tušiť, čo prípadne sa ešte skrýva v úmysloch tejto sekty.“(VTV, 24. októbra 1996)

PhDr. Peter Mulík, cirkevný odbor MK SR:
„Zákon o slobode náboženskej viery hovorí jasne, že každý má právo slobodne šíriť svoju náboženskú vieru alebo presvedčenie, alebo byť bez vyznania. Tu sa, samozrejme, myslí na jednotlivca. V prípade, že je to skupina občanov, nemôže túto vieru, pokiaľ nie je registrovaná, vyznávať verejne, vystupovať ako verejné spoločenstvo, verejná cirkev.
V poslednom období, najmä po akcii 13. októbra v Bratislave, keď táto cirkev sa pod istým krycím manévrom prezentovala verejnosti, ministerstvo kultúry dostalo viacero osobných, telefonických podnetov a pán minister dostal aj oficiálne od občianskeho združenia Magnificat stanovisko, ktoré vyjadruje veľké znepokojenie nad touto akciou, a nazýva ju hrubým výsmechom a urážkou a pošliapaním presvedčenia a cítenia každého veriaceho katolíka, ktorý má v úcte Sväté písmo a pravdy katolíckej viery.“
(VTV, 24. októbra 1996)

San Mjong Mun, medzinárodný spôsob písania Sun Myoung Moon, narodený 16. 12. 1920 v Chongju, dnešná Severná Kórea, zakladateľ „cirkvi zjednotenia“ v roku 1954 v Južnej Kórei. Najrozhodujúcejšou spásnou udalosťou v jej doterajšej histórii bola „svadba baránka“ v roku 1960, keď sa sobášili „nebeskí rodičia“, Moon so svojou pravdepodobne štvrtou ženou HakČa Han, aby tak položili základný kameň pre „vykúpenie ľudstva“. „Cirkev zjednotenia“ je hierarchicky organizovaná, pričom Sun Myoung Moon je „neobmedzený duchovný a svetský vodca“. Žije v luxusnej vile „Haus Belvedere“ v Tarytowne, New York. Do horných vodcovských vrstiev impéria vystúpia iba dokonale oddaní dlhoroční členovia, ktorí zjavne vedú aj hospodárske podniky blízke Moonovej sekte. K nim patria medzinárodná účasť na lodeniciach a strojárstve (zjavne spätá cez koncern TONG II a i.), vlastnia početné malé podniky (tlačiarne, maloobchod, čistiarne a pod.), ako aj medzinárodný obchod so ženšenom (značka II HWA Pharma), kozmetickými produktmi, šperkami, rudami, zbraňami atď.
(Joachim Keden: „Takzvané mládežnícke sekty
a okultná vlna“, LÚČ, Bratis lava)

Steve Hassan, ktorý strávil rok a pol vo vedúcej funkcii moonistov, svoje skúsenosti s cirkvou zjednotenia opísal v knihe „Ako čeliť psychickej manipulácii zhubných kultov“, v ktorej okrem iného uvádza: „Cirkev zjednotenia je jedným z najväčších zhubných kultov. Celú organizáciu úplne ovláda jej vodca Sun Myoung Moon, kórejský obchodník, ktorý bol v roku 1982 odsúdený za daňové podvody. Moonisti považujú pri nábore nových členov podvod a lož za dovolené praktiky. Keď som sám získaval nových členov, používali sme psychický nátlak, aby sme ich donútili odovzdať všetok osobný majetok a úspory cirkvi. Členovia prechádzajú typickým „obrátením“, pri ktorom sa celkom podvoľujú skupine. Stávajú sa tak finančne i citovo závislými a strácajú schopnosť konať samostatne.“
(„Manželia z vôle Božej a reverendovej“,
Eva Čobejová, SME, 18. 11. 1995)

Od Moona na psychiatriu
Som už staršia, už sa mi zle píše, ale stalo sa to v našej rodine. Mojej sestry vnučka, mladé, pekné, ambiciózne dievča, s dobrým prospechom v škole, členka speváckeho zboru, recitátorka v kostole, chodievala na „oázy“. Starú mamu má v Martine, chodievala k nej a tam sa stretla s touto sektou. Celá nadšená, aké je to tam všetko krásne, ako sú oni už na vyššej úrovni ako my. Bola na tých zásnubách v Soule, našli jej tam chlapca. No za tie zásnuby musela draho zaplatiť, 40 tisíc, a tak dva roky pracovala na nich celkom zadarmo, chodila po celej Európe, predávala. Keď chcela zavolať domov rodičom, tak si musela odoprieť obed.
A tak zrazu milé dievča prišlo domov, úplne nervove zrútené, že ju tam už nechcú. Teraz sa lieči na psychiatrii v Ružomberku. Keď jej brat zašiel po jej veci do Bratislavy, tak sa dozvedel, že ďalšie dve jej kamarátky sú už tiež na psychiatrickom liečení. Chcela by som všetkým mladým zakričať, pozor! Čo som tu opísala, je skutočná pravda, bola by som veľmi rada, keby ste moje meno neuverejňovali. Jej rodičia sa za to veľmi hanbia a sú nešťastní. Na dedine sa ľudia poznajú, M Rosu tu odoberá mnoho ľudí, potom sú z toho zbytočné reči. Ani obec nemusíte spomínať. Všetko som Vám napísala, pretože Vám verím. Vaša stála čitateľka Š. Š.

Vzplanie tvrdý boj

V Bratislave sa v pondelok 11. marca 1991 uskutočnila tlačová beseda o založení slobodomurárskych lóží na Slovensku. Túto krátku správu priniesla 12. marca 1991 tlač spolu s informáciami, ktoré novinárom poskytli majster lóže z Freiburgu Otto Máchal a predstaviteľ prípravného výboru slovenskej lóže Peter Dolník. Podľa ich slov a stanov lóže „akákoľvek stranícko-politická činnosť je vylúčená“, a budú sa u nás snažiť o „povznesenie Slovenska“, na ktorom zatiaľ „nemajú žiadne zázemie“.
Parížsky Le Monde 10. júla 1990 napísal: „Jedným z dôsledkov, aj keď nie veľmi prekvapujúcim, ale veľmi dôležitým pre budúcnosť národov strednej a východnej Európy po minuloročnom prevrate, je oživenie slobodomurárstva, ktoré bolo v týchto krajinách počas komunistickej nadvlády zahrdúsené.“V slobodomurárskom ťažení na „panenskú“ východnú pôdu sa na prvé miesto zaradilo Maďarsko. Hlavný súd v Budapešti úradne potvrdil koncom augusta 1989 právoplatnú zákonitosť obnovenej slobodomurárskej lóže a jej činnosti. 23. júla 1990 bola otvorená Veľká lóža v Belehrade. Záhrebský kardinál Kuharic‘ pri tejto príležitosti spomenul, že „slobodomurári pravdepodobne pokračovali vo svojej práci aj pod komunizmom“. Slobodomurári sa všemožne usilujú zakotviť aj vo vlasti pápeža Jána Pavla II., v Poľsku, ktoré sa vždy považovalo za verné kresťanstvu. Veľkým bojovníkom proti slobodomurárom bol známy krakovský arcibiskup a kardinál Wyszyński, ktorý takto charakterizoval situáciu v Poľsku:
„Cirkev v Poľsku má svojich nepriateľov: sú to nielen komunisti, ale aj slobodomurári a zástancovia pohanského kapitalizmu. Slobodomurári, táto zlatá internacionála, chce zničiť Cirkev čiernu internacionálu, pomocou komunizmu červenej internacionály...“
Napriek silnej Cirkvi v Poľsku sa však začali slobodomurári hýbať aj na jeho území. V ZSSR (má vážnu slobodomurársku tradíciu) robia slobodomurári v súčasnosti „politiku drobných krôčikov“. Na žiadosť parížskych slobodomurárov založiť v Moskve lóžu reagovali sovietski politici tým, že povolili v hlavnom meste ZSSR tzv. Rotary club, aj keď nie výslovne slobodomurársky, ale silne zviazaný s „bratmi trojuholníka, kružidla a murárskej lopatky“.
V uvedenom článku parížskeho denníka Le Monde je opísaná návšteva veľkého majstra z parížskej lóže Grand Orient - Jeana Roberta Ragacha v Prahe. Ako je známe, Grand Orient má zaregistrovaných vyše 30 000 členov. Sú to všetko presvedčení laici a bojovní antiklerikáli. Veľmajster Ragache si nenechal ujsť príležitosť náležite spropagovať svoje „hnutie“ a jeho ideály, ako aj svojich kolegov, ktorých podľa jeho slov treba pokladať za „dedičov zbožňovaných hodnôt stredoveku a dávnych združení staviteľov nádherných katedrál“. Táto propaganda - ktorá predišla o niekoľko dní návštevu jedného z najrozhodnejších odporcov slobodomurárov - pápeža Jána Pavla II. u nás údajne získala pre „majstrov lóží“ tisíce prívržencov.
Ako uvádza ThDr. Martin Beneš, SJ, v relácii vysielanej Vatikánskym rozhlasom v júli 1990, napriek všetkým mravoučným proklamáciám má slobodomurárska životná filozofia jediný cieľ: získať čo najväčší podiel vplyvu a moci vo všetkých oblastiach spoločenského života. Nič nové pod slnkom. Avšak metodickosť a profesionalita v tom robí práve slobodomurárov vysoko úspešnými. Slobodomurári vytvárajú postupne sieť, prepájajúcu neviditeľnými nitkami zložitú štruktúru ľudskej spoločnosti. Z nejedného priemerného talentu sa takto stala „nedosiahnuteľná hviezda“ a idol más.
Vo vzťahu slobodomurárstva a Katolíckej cirkvi ide o vzťah dvoch celkom protichodných pohľadov na ľudský život a jeho zmysel. V tejto relácii ThDr. Martina Beneša, SJ, je uvedený aj argument, že ak sa kresťania snažia „ovplyvňovať spoločenské dianie“, vzplanie okamžite tvrdý boj, v ktorom má slobodomurárstvo všetky zbrane, ktorými svet oplýva.
Slobodomurári sa vo svojej mocenskej taktike nezastavujú ani pred bránami Cirkvi.
Cirkevný Učiteľský úrad skoro rozpoznal nebezpečenstvo skrývajúce sa v tomto mysterióznom hnutí, a preto už v r. 1738 ho pápež Klement XII. odsúdil. Posledné odsúdenie bolo zverejnené za súčasného pontifikátu Jána Pavla II. V platnom kódexe kánonického práva sa v kánone 1374 hovorí okrem iného o slobodomurárskom hnutí úplne jasne:
Kto vstúpi do združenia, ktoré kuje pikle proti Cirkvi, nech je potrestaný spravodlivým trestom; kto však združenie propaguje alebo osobne riadi, nech je potrestaný interdiktom (vylúčenie z Cirkvi). Toľko ThDr. Martin Beneš, SJ.

Netreba azda zdôrazňovať, v akej politickej situácii sa nachádza súčasné Slovensko. Silnejúci boj strán a hnutí, zápas o priazeň voličov, rozčarovanie a sociálne neistoty, čoraz viac nepriehľadné spoločenské vody - toto všetko vytvára v našej labilnej demokracii takmer ideálny priestor pre možné politické šťuky, alebo azda aj pre trójskych koňov...

Už je to tu!?
V košickej električke ma zaujal letáčik s nápisom: „Škola ružového kríža v súčasnosti“. Spomenul som si, že som o tejto sekte niečo čítal, a to v súvislosti so slobodomurárstvom. Bol som zvedavý, s akou učenosťou k nám táto „škola“ prišla, a s akým úspechom začne svoju misiu na katolíckom Slovensku. A tak som aj ja v jeden podvečer počúval slová o mikrokozme, ktorý v nás je, o reinkarnácii, o návrate k Bohu. Hovorilo sa aj o Ježišovi, ale iba ako o jednom z dlhého radu výnimočných ľudí.
Prednášajúci neútočil otvorene proti prostej viere v Boha. Učenie „školy“ bolo zaobalené do vedeckého hávu tak, aby zaujalo inteligenciu a hlavne študentov, ktorých bolo na prednáškach najviac (akciu usporiadali v aule univerzity).
„Neusilujeme sa o masovosť našej školy“ - uviedol prednášajúci, „naše učenie je iba pre tých, ktorí ho dokážu pochopiť a chcú sa ďalej vzdelávať. Na požiadanie vám zadarmo (!) budeme posielať každý týždeň jednu prednášku, aby ste si mohli ďalej rozširovať obzor.“
Diskusia po prednáške ukázala, že oponovať v „š kole“ je veľmi ťažké. Na otázky z publika bolo odpovedané neurčito, iným smerom, zdôrazňovala sa nevedomosť a nepochopenie prednášky.
Napriek tomu verím, že skúsený teológ by dokázal „vedeckosť“ školy ľahko rozbiť. Taký však - v ten večer, pri vstupe slobodomurárov na Slovensko chýbal.
Stanislav Tvrdík, Košice

„Anjel svetla“
Náš čitateľ Stanislav Tvrdík nám pribalil prospekt „školy“, ktorý poskytuje „krátky prehľad o učení a poli pôsobenia“. Prospekt má názov „LECTORIUM ROSICRUCIANUM“, medzinárodná duchovná škola. Citujeme z prospektu: „Medzinárodná duchovná škola, LECTORIUM ROSICRUCIANUM, je škola mystérií, ktorá v súlade s predstavami dneška prenáša univerzálne učenie na všetkých ľudí, hľadajúcich skutočné oslobodenie. Prameň tohto učenia nie je z tohto sveta“.
Okrem toho, ako uvádza prospekt, LECTORIUM ROSICRUCIANUM považuje za svoje poslanie „prebudiť v hľadajúcich praspomienky na pôvodnú ríšu svetla“. Ďalej varuje, že „určité kozmické a atmosférické poruchy spôsobujú, že toto prebudenie musí nastať práve teraz, aby sme sa k návratu do zasľúbenej zeme dostali skoro, pokiaľ je čas“. My vieme, kto bol pomenovaný ako „Nositeľ svetla“. Lucifer. „BEDA VŠAK ZEMI I MORU, LEBO ZOSTÚPIL K VÁM DIABOL, PLNÝ ZLOSTI, LEBO VIE, ŽE MÁ MÁLO ČASU.“

(Zjav 12, 12)

Čas sa naplnil?
Rosicruciáni sa nerozpakujú zneužívať slová Evanjelia: „Kto sa nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ Uvádzajú to ako „Kristove“ slová, ale pozor: Kristus - Spasiteľ - je pre nich niekto iný, nie Ježiš! Rosicruciáni ponúkajú prechod „úzkou bránou do pravej slobody“ a tvrdia, že „nadišiel čas , keď sa človek musí rozhodnúť. Preto volá Univerzálne bratstvo v tejto osudovej hodine ústami rosicruciánskej školy: HORA EST! ČAS SA NAPLNIL! Nadišiel čas pre všetkých, ktorí konečne prehliadli klam tohto sveta. V planúcom svetle Univerzálneho učenia neobstojí dogmatizmus ani sektárstvo. „Bezo mňa nemôžete nič učiniť, lebo moje kráľovstvo nie je z tohto sveta - v tejto Kristovej (!) sile pracuje rosicruciánske bratstvo ako súčasť Univerzálneho bratstva Kristovho na alchymistických procesoch k obrodeniu sveta a ľudstva.“ Absolútny vrchol tohto „guláša“, ktorý jasne korešponduje s prevráteným „evanjeliom“ reverenda Moona, je citát: „Metóda štiepenia osobnosti... okultnými praktikami chce tzv. Vyššie Ja uvoľniť z kotvy hrubohmotného tela, aby... vstúpilo do svetelného poľa duševného ľudstva. “Naviac, podľa LECTORIUM ROSICRUCIANUM, „Mocná kozmická sila, logos, sila sedmorého Ducha svätého, zaviedla ľudstvo ako celok na prah krízy“.„Pohltená je smrť vo víťazstvo - isto poznáte túto veštbu (!) sv. Pavla“ pokračuje LECTORIUM ROSICRUCIANUM.
Záverom ponúka Lectorium  Rosicrucianum členstvo, zaslanie prednášok, základnej literatúry a zoznam adries „školy“. V posledných dňoch sa v Bratislave na stĺpoch a na stenách domov objavil farebný plagát LECTORIUM ROSICRUCIANUM v nemčine, ponúkajúci účasť na prednáškach vo Viedni. Čo bude nasledovať...?
Keby vám niekto povedal: ,Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je,’ neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. VY SA VŠAK MAJTE NA POZORE! VŠETKO SOM VÁM POVEDAL VOPRED.

(Mk 13, 21-23)

Rosikruciáni
Tajné združenie, čias točne židovského pôvodu, vyznávajúce istý druh ezoterickej filozofie, príbuznej s panteizmom a materializmom, ktoré prebrali od nejakých sektárov starovekých a stredovekých čias, ako sú albigenci. Skutočný alebo predstieraný cieľ rosikruciánskych sektárov bol odhaliť tajomstvo transformácie menejcenných kovov na zlato, objaviť akýsi okultistický prostriedok na predĺženie života a vykonávať iné okultné a nebezpečné praktiky. Čoskoro po splynutí rosikruciánov s londýnskym cechom slobodných murárov vidíme (približne v polovici 17. storočia), že slobodní murári fungujú ako istý druh politického a náboženského združenia. (*5)

Osídla talizmanu

V slovenskej tlači sa objavil inzerát, v ktorom istá „eseročka“ ponúka vysoké výhry nositeľom „Modrého Kríža“, „najmocnejšieho talizmanu všetkých dôb“. Stačí odpovedať na otázku: „Je možné, že Modrý Kríž Vám umožní získať až 500 000 Sk (päťstotisíc Slovenských korún) v hotovosti a v okamihu zmení Váš doterajší život?“ - a poslať podľa možnosti okamžite podpísaný kupón na príslušnú adresu.
Autori sľubujú pre prvých 500 čitateľov bezplatné vyskúšanie kríža, poskytujúceho 101 blahodarných účinkov: „Teraz máte pred sebou osobnú ponuku zadarmo ako si vyskúšať 101 výnimočných a doslova nadprirodzených síl najmocnejšieho Talizmanu sveta. Upozorňujeme však, že táto mimoriadna ponuka je obmedzená. Len prvých 500 účastníkov, ktorí odošlú nižšie uvedený kupón na skúšku zadarmo sa môže presvedčiť o zázračnej sile Modrého Kríža. Stovky ľudí z celého sveta, ktorí prepadli beznádeji, už tento neobyčajný Modrý Kríž použili, aby sa zbavili svojho trápenia. Väčšina z nich odrazu až neuveriteľne zbohatla. A teraz sa k týmto šťastným ľuďom môžete pripojiť aj Vy tým, že získate najzvláštnejší Talizman v histórii ľudstva...“ atď. atď. Slová, slová, slová, sľuby, sľuby, sľuby. Čo k tomu dodať? Je jasné, že ide o neobyčajnú návnadu na nachytanie dôverčivých čitateľov, ktorí chcú rýchlo, bez námahy a zadarmo získať „šťastie, bohatstvo, úspech i lásku“. Každý súdny človek vš ak vie, že takéto sľuby patria len do oblasti rozprávok a science-fiction. Bez Božej pomoci a osobného pričinenia nedosiahneme nič. A nestálo by to ani za zmienku a pozornosť, keby v tom nebola aj nepriama urážka veriacich, ktorí z presvedčenia nosia pri sebe posvätené krížiky, medailóniky, škapuliar, ruženček. Ich silu však nezatieni žiadna takáto ponuka. Lebo ak máme hovoriť o „najmocnejšom talizmane“, ktorý prináša šťastie, pokoj a lásku, je ním jednoznačne Kristov kríž - ako symbol utrpenia, víťazstva a spásy. Pravda, ani u veriaceho človeka nestačí nosiť len na retiazke znak svojej viery. Oveľa dôležitejšie je, aby význam kríža bol pevne zakotvený v srdci každého z nás. Vonkajšia symbolika má vtedy zmysel, keď nie je povrchná, ale keď vyplýva z vnútorného presvedčenia milovať blížneho a robiť dobré skutky, ktorých hodnota sa nedá vyčísliť žiadnymi pozemskými miliónmi. V knihe Eliasa Vellu - Zlých duchov vyháňajte (JAS) možno čítať: „Otázka: Čo robiť s predmetmi, ktoré ľudia prinesú od zaklínačov či niektorých liečiteľov pre údajnú ochranu? Odpoveď kňazov: Veci, ktoré pochádzajú od zaklínačov, sú nebezpečné predovšetkým tým, že človek s a stane na veci závislý a verí v moc predmetu, svojím spôsobom ho uctieva (napr. amulety). Pre iného človeka to neznamená vôbec nič. Pokiaľ ale taký predmet pochádza od mága z čiernej mágie, potom je pravdepodobné, že sa čarodej modlí k diablovi, aby bola do predmetu vložená diabolská moc. Potom taký amulet či talizman má v sebe negatívny vplyv. Najlepšie je, keď vám takú vec prinesú, aby ste ju exorcizovali skrze modlitbu a svätenú vodu.

Takto stráca svoju moc a potom ju môžete zničiť.“ Nevedno presne, čo všetko je v pozadí akcie s „modrým krížom“. Avšak najlepšia odpoveď je ignorovať podobné lákavé ponuky, posilňovať sa v kresťanskej viere, dôverovať Bohu, Ježišovi, ktorý na kríži trpel, i Matke, ktorá trpela s ním. A v prípade nejasností poradiť sa so svojím duchovným otcom. To je predpoklad, aby bol človek šťastný, úspešný a bohatý.

Profesor pekelných vied
Som v nočnej zmene a práve som dopočúvala reláciu z rádia (myslím, že mala názov „Pomocné ruky“ - jej začiatok som nezachytila). V relácii bol hosťom akademik Albert Ignatenko (asi Rus - hovoril po rusky). Hneď z prvých zachytených viet s a m i „niečo“ nepozdávalo. Operovalo sa slovami: karma, aura, holografická myšlienka, psychoenergetická sugescia... atď., teda termínmi New Age.
Prosím Vás, keby ste mi mohli poskytnúť nejaké informácie o prof. Ignatenkovi, budem Vám vďačná. Eš te raz veľká vďaka za všetko, čo robíte pre Pannu Máriu a nás čitateľov a veľa, veľa Božích milostí Vám i Slovensku. Viera Pelikánová, Rudno n/Hronom

Čitatelia týždenníka Život si v čísle 26/98 zo dňa 16. 6. 1998 na str. 18-19 mohli prečítať článok o ukrajinskom profesorovi Albertovi Ignatenkovi pod názvom „Výnim očný senzibil“.
Tento človek zaujal v repríze programu Tichá hodinka na VTV 14. 10. 1997 o 9.50 h. Za pôsobivej relaxačnej hudby predvádzal svoje umenie, o ktorom píše aj spomínaný týždenník. Keďže tento pán robí rôzne semináre a prednášky v Prahe i v Bratislave, pozrime sa bližšie na jeho činnosť. Na rozdiel od liečiteľa Pravdu, ktorý tiež vystupoval v Tichej hodinke, Ignatenko hovorí aj o Ježišovi Kristovi, Božích zákonoch a prikázaniach, dokonca spomína aj Pannu Máriu. Dalo by sa teda povedať, že jeho učenie je kresťanské. No len do tej chvíle, kým nezačal hovoriť ďalej.
Paradoxom je, že sám o sebe hovorí, že je veriaci kresťan, ale používa a schvaľuje termíny, ktoré bezpochyby patria do New Age. Sú to pojmy ezoterika, ekológia duše, kozmos, karma, čakry a minulý život.
Profesor Ignatenko je autorom projektu Ekológia duše a tvrdí, že ako prvý odstránil hranice medzi vedou, teológiou a ezoterikou. Tu treba pripomenúť , že skutočná veda nie je proti teológii, proti Bohu, a preto netreba odstraňovať žiadne hranice. Na druhej strane je ezoterika nezlúčiteľná s teológiou a patrí do New Age.
Profesorovým krédom je, aby sa naša „matička zem“ stala kvitnúcou planétou s dobrými ľuďmi. Znova by sme mohli povedať, že je to kresťanské. Prečo teda neprijímať učenie a tvrdenia Alberta Ignatenka?
Ako príklad nám poslúži jeho vysvetlenie o príčine homosexuality: muž homosexuál bol v minulom živote ženou, a preto sa správa ako žena. Tejto nesprávnej orientácie sa však môže zbaviť pomocou seansí profesora Ignatenka. Z toho jasne vidíme, prečo je jeho učenie pre nás kresťanov neprijateľné. Hovorí a učí o reinkarnácii (prevteľovaní). Avšak Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1013 okrem iného hovorí: „Po skončení náš ho jediného pozemského života,“ už sa nevrátime do iných pozemských životov.„Je ustanovené, že ľudia raz zomrú“ (Hebr 9, 27).
Viera v reinkarnáciu je teda pre kresťanov neprijateľná a treba ju zásadne odmietnuť. Ignatenko hovorí, že vyučil už 11 tisíc ľudí, ktorí šíria jeho učenie. Vidíme, že má mnoho nasledovníkov. Nečudo, veď dokáže také veci, o ktorých sa nám ani len nesnívalo. Vie zmeniť tvar oblakov, ovplyvniť priebeh atómovej reakcie...
Zostáva však otázka, pomocou koho, akého ducha to robí? Myslím, že odpoveď je už teraz ľahká. Hoci profesor hovorí o Bohu, jeho učenie ide proti Božím zákonom. Sám Pán Ježiš hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,’ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal: odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7, 21-23). Nakoniec treba upozorniť aj na hudobnú spoločnosť Awika, ktorá propaguje ezoteriku. Jej zastupiteľka PhDr. Svatava Karbošová sprevádzala reláciu Tichá hodinka, keď v nej vystupoval profesor Ignatenko.

Halloween - festival smrti
Rímskokatolícki kňazi vo Francúzsku v stredu 1. októbra 2000 zorganizovali protesty proti Halloweenu, pretože podľa nich je jesenný sviatok duchov aškriatkov „zasvätený Satanovi, ohavnosti a absolútnemu zlu“.
Kňazi tiež kritizovali fakt, že oslavovať Halloween znamená organizovať večierky v podvečer dňa Všetkých svätých, keď katolíci tradične navštevujú hroby svojich blízkych a zdobia ich kvetinami a na ich pamiatku zapaľujú sviece. „Nemôžete sláviť i Halloween i Všetkých svätých. Nemôžete miešať všetko dokopy len pod zámienkou zábavy,“ vyjadril sa páter Don Pascal. Vo Francúzsku sa za posledné roky Halloween, keď sa 31. októbra deti prezlečú za duchov, škriatkov a strigy a pýtajú od susedov sladkosti, oslavuje s čoraz väčším entuziazmom. Môžu za to najmä reklamné a obchodnícke triky z USA. Taktiež milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval v talianskom denníku Avvenire rastúci trend oslavovať Halloween aj v katolíckych krajinách. „Halloween je sviatok, ktorý je našej tradícii cudzí,“  povedal kardinál a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všetkých svätých a Spomienku zosnulých pestovali tradičnú úctu k zosnulým návštevou hrobov a obnovovali vieru vo vzkriesenie. (TK KBS)

V prvých novembrových dňoch slávime jeden z veľkých kresťanských sviatkov - Všetkých svätých a Dušičky. Módna vlna „alternatívneho duchovna“ nenechala ani tieto sviatky bez svojej čiernej protiváhy. Halloween. Sviatok čarodejníkov a bosoriek, ktorý k nám prišiel z USA, ukazuje, ako rýchle vieme aj my na Slovensku s kresťanským zázemím nekriticky prijímať duchovné škodliviny. Hlavne, že je to zo Západu. „Dušičky“ Nového veku sú totiž oslavy okultizmu a satanizmu, odené do folklórnej podoby. Ten, kto nevie, o čo ide a „kráča s dobou“, si možno vôbec neuvedomuje, že prijatím tohto trendu sa otvára temným silám... Koncom októbra 2000 sme dostali fax od našich nemeckých priateľov, vysvetľujúci podstatu Halloweenu. Tu je jeho text: V Katolíckej cirkvi oslavujeme 1. 11. všetkých našich svätých a na druhý deň všetkých našich zosnulých... Zároveň vidíme v médiách, a tak trocha všade, širokú propagáciu sviatku Halloween: vidíme tam strašidlá, kostry a čarodejnice, čo spôsobuje nepokoj. Čo je to Halloween? Dnes je to pre satanistov na celom svete najdôležitejší sviatok roku. Navyše, 31. október je „Nový rok“ v kalendári čarodejníkov. „World Book Encyklopedia“ vysvetľuje, že je to začiatok všetkého, čo je „cold, dark and dead“ (studené, temné a mŕtve).
Trochu dejepisu: 300 rokov pred Kristom jedna tajná kňazská spoločnosť držala pod svojou nadvládou keltský svet. Každý rok 31. 10., v deň Halloweenu, oslavovali na počesť svojho pohanského božstva „Sambain“, festival smrti. Tí kňazi chodili od domu k domu a žiadali dary, neraz aj ľudské obete, pre svojho boha. V prípade odmietnutia vyslovovali nad dotyčným domom zlorečenie smrti, odkiaľ pochádza výraz „Trick alebo Treat“(zlorečenie alebo dar), jasnejšie povedané: ak nie dar, tak zlorečenie. Na cestu si kňazi svietili vydlabanými repami, vyrezanými vo forme tváre. Vo vnútri horela sviečka vyrobená z ľudského sadla z predchádzajúcich obetí. Repy predstavovali ducha, ktorý robil ich zlorečenia účinnými. V 18. a 19. storočí sa tento zvyk dostal do USA, kde repy nahradili tekvicami. Duch, ktorý v tých lampášoch „prebýva“, bol nazvaný Jock, neskôr „Jack“, z toho „Jack-olantern“.
Slovo Halloween pochádza od „All Hallows’Eve“. (V preklade: predvečer Všetkých svätých.) A sme v pokušení spojiť ho s touto kresťanskou tradíciou. V skutočnosti je však pôvod Halloweenu úplne pohanský a nemá žiadnu súvislosť s našim kresťanským sviatkom. Navyše - je známe, že v USA, Austrálii a inde satanisti v tú noc vykonávajú rituálne vraždy.
Takže: ak vidíte vaše deti robiť „Trick alebo Treat“, ako idú od domu k domu a prosíkajú o sladkosti, zdá sa, že je to nevinné a smiešne.
Pouvažujte však, či ich nevedomky nenavádzate na skutočne temný rituál! (Gospa nám už pred rokmi povedala: „Bezhlavo sa vrháte do rúk satana!“) V tejto súvislosti: niektoré školské dvory, kde žiaci trávia prestávky, sú zaplavené „pokemonmi“, t. j. „malými netvormi“, ktorý majú zamaskované mená démonov. Diabol sa chce čo najskôr zmocniť sŕdc tých najmenších a najkrehkejších, t. j. malých detí. Tieto „opice“ sa snažia pretvoriť všetko krásne a dobré na zlé. Najsmutnejší a najzávažnejší príklad tejto skutočnosti máme v tzv. čiernych omšiach, ktoré napodobňujú Eucharistiu.
Čo môžeme robiť tvárou v tvár tejto ľudskej dráme? Predovšetkým sa nezľaknúť a neobviňovať kohokoľvek. Je lepšie ľudí prijať a vysvetľovať im , o čo tu ide.
S pomocou tých najmenších vráťme Sviatku všetkých svätých svetlo, život a radosť z Boha, ktorý vstal z mŕtvych.
Vstúpme do nádeje! My dospelí máme zodpovednosť vychovať deti, chrániť ich srdcia, ich oči, ich duše a pomáhať im rásť v Bohu.
Ježiš... vzal za ruku dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, kto ma poslal.“ (Lk 9, 46-48) (porovnaj: Mt 18, 1-6...10)
Združenie Mária - Kráľovná pokoja,
Francúzsko
http://communion.free.france

Keď zasiahne Boh
Dňa 4. decembra 1998 o 15.15 h na ceste 1/66, kilometer 103, 100, v katastri obce Slovenská Ľupča, sa stala dopravná nehoda. Zavinil ju B. B., vodič osobného vozidla Toyota Camri s rakúskou poznávacou značkou, v smere na Brezno, keď neprispôsobil rýchlosť vozidla stavu a povahe vozovky (v ten deň husto snežilo - pozn. red.). Následkom toho dostal šmyk a v protismere narazil bokom do protiidúceho auta Daewoo Nexia s banskobystrickou poznávacou značkou. Škoda na obidvoch vozidlách predstavuje 200 tisíc korún. Cestujúca Natália de Lemeny-Makedonová bola na mieste mŕtva, jej dvaja spolujazdci - šofér B. B. a slečna B. CH. utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali viac ako sedemdňovú práceneschopnosť. (Život, 22. 12. 1998) Niekoľko ďalších faktov: Primár oddelenia súdneho lekárstva Rooseweltovej nemocnice v Banskej Bystrici MUDr. Pavel Jablonský, ktorý uskutočnil pitvu pani Makedonovej, potvrdil, že zomrela na poúrazové krvácanie do hrudnej dutiny a roztrhnutej srdcovnice. Tehotná nebola. Pri zasahovaní Záchranného systému Slovakia, podľa slov jej pracovníka - keď uložili do sanitky zranenú B. CH., tá odmietala prijať infúzny roztok. V Slovenskej Ľupči, v blízkosti ktorej sa nehoda stala, má poštový priečinok Efezus, spol. s. r. o., ktorá šíri myšlienky - tzv. Posolstvá grálu, sekty, pochádzajúcej z Nemecka, na ktorú bola pani Makedonová napojená. Deň 4. december bol prvý piatok mesiaca decembra, posledného mesiaca roku 1998 a mesiaca, v ktorom Cirkev slávi Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pätnásta hodina je hodinou Božieho milosrdenstva. Obeť nehody pri Slovenskej Ľupči zo dňa 4. decembra 1998, pani Natália de Lemeny - Makedonová, ešte za svojho života vyhlásila: V tento rok (rozumej 1998) - sa budú ľudia i vo svete, ale najmä vo vyvolenom národe (ktorým pani Makedonová rozumie slovenský) rozhodovať medzi pravou božou matkou a nepravou. Ku ktorej sa kto postaví, podľa toho na súde dostane odmenu.
Určite si mnohí kladiete otázku: Prečo takýto úvod, prečo tieto fakty? Kto je to pani Makedonová? Aká pravá a nepravá Matka Božia?
Dňa 24. novembra 1998 nám adresovala naša čitateľka Elena Maníková z Prešova list tohto znenia: Vážená redakcia! V prílohe Vám posielam materiály, ktoré ma veľmi pobúrili, a možno by bolo treba zaujať k nim stanovisko, prípadne vystríhať veriacich, aby nenaleteli. Je to výplod chorého mozgu, alebo sa za tým niečo alebo niekto skrýva?
Toľko stručný list. Čo to boli za materiály, ktoré nám poslala naša čitateľka z Prešova? Nič iné ako 3. diel knihy Večné zákony pod názvom „Tretie fatimské posolstvo“ - autorka Natália de Lemeny-Makedonová. Materiál bol z medzinárodnej tlačovej konferencie samotnej autorky, knihu vydalo vydavateľstvo Natajoga Bratislava. Slovenskí občania sa však o pôsobení pani Natálie mohli už skôr dozvedieť zo širokej mediálnej publicity jej osoby, ako z jej kníh. Ako dobre vieme, na Slovensku usilovne pôsobia mnohé duchovné hnutia a prúdy protikresťanského charakteru - najmä Východu, ktoré šíria učenia rôznych mesiášov a guruov. Slovenské médiá prinášajú o nich sporadické informácie, ale nevenujú im príliš veľkú pozornosť. Avšak slovenská „prorokyňa“, pani Natália de Lemeny-Makedonová, požívala v slovenských periodikách priam nadštandardnú priazeň. Celú hodinu vysielania jej venovala aj TV Markíza začiatkom roku 1998 vo svojej relácii „V tieni“ (redaktorka Erika Vincoureková), svoj čas s i pre ňu našla aj STV vo svojej relácii Zoči-voči (november 1998 - redaktorka E. Dušičková). Kladieme si otázku: Z akých dôvodov? Čím sa pani Makedonová líši od predstaviteľov iných bežných duchovných hnutí? Kto to vlastne bol? Táto Bratislavčanka francúzskeho pôvodu dovŕšila v roku 1998 48 rokov. Bola majiteľkou vydavateľstva Natajoga v Bratislave - Petržalke na Mamateyovej ulici, kde mala aj trvalé bydlisko. Bola absolventkou strednej ekonomickej školy a pracovala ako referentka pre zahraničné vzťahy. Bola rozvedenou matkou dvoch dcér, na koniec novembra 1998 ohlasovala „príchod tretej božskej osoby - Ducha Svätého, vteleného pod menom Imanuel“, ktorý sa jej mal narodiť. O týchto svojich predpovediach vydala knihu v troch dieloch pod názvom Večné zákony. Táto kniha vyšla v niekoľkonásobnom vydaní a v drahej väzbe. Napriek vysokej cene „šla na dračku“. Kvôli priestoru, ako aj kvôli tomu, aby sme Vás, milí čitatelia, nezahrnuli neplodnými informáciami, uvádzame len stručne niektoré prvky „učenia“ pani Makedonovej. Je možné, že sa Vám to bude zdať zbytočné, avšak ďalej uvedieme prečo. Tu sú jej „pravdy“:
Na Slovensku sa v novembri 1998 narodí nový mesiáš, syn Stvoriteľa, duch svätý, Imanuel, vládca tisícročnej ríše. Jeho matkou bude ona, Natália de Lemeny-Makedonová. Seba pritom nazývala matkou božou. V deň, keď sa Imanuel narodí, sa mala, podľa pani Makedonovej, objaviť na oblohe hviezda, ktorá bude silno žiariť a bude viditeľná na celom svete v čase, keď bude Imanuel na zemi. Dieťa malo mať hneď po narodení znamenie - zlatý kríž a bielu holubicu. Znamenie budú vidieť mnohí ľudia z celého sveta. Podľa tvrdenia Natálie de Lemeny-Makedonovej zo začiatku roku 1998 mali v tomto roku zomrieť: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Václav Havel, Jásir Arafat, Helmut Kohl, Nelson Mandela.
Podľa pani Makedonovej Ježiš nie je Syn človeka, ani Baránok Boží. Mária nie je v „božskej ríši“ Kristovou Matkou a Cirkev ju neprávom nazýva Kráľovnou nebies. Podľa Makedonovej Máriu oplodnil pozemský muž, mladý rímsky vojvodca, do ktorého sa zamilovala, a tak bol počatý Ježiš . Podľa pani Makedonovej „napájaním“ sa na Máriine obrázky, posolstvá a zjavenia sa ľudia odovzdávajú „temným silám“.

Ďalšie informácie z jej kníh „Večné zákony“:
„Všetky zjavenia okrem Fatimy nepochádzajú od Stvoriteľa, ale od najväčšieho iluzionistu a mága na svete. Nezjavuje sa naozajstný Ježiš a Panna Mária, ale ich napodobeniny. Vo Fatime sa deťom zjavil falošný anjel. Matka Božia tu nežiadala zasvätiť Rusko. Cirkev prekrútila posolstvo. V treťom fatimskom posolstve sa hovorí o tom, že Slováci sú vyvoleným národom a práve tu sa narodí Imanuel.“
Ďalej podľa pani Makedonovej sa „vo Fatime nezjavila Panna Mária, ale skutočná matka božia“.
„Sochy a obrazy Panny Márie, ktoré plačú a uzdravujú - sú podvodom. Názvy obcí a miest sú tu často vymyslené“ - tvrdila Makedonová.
Cirkev podľa nej „zatajovala a prekrucovala všetky biblické proroctvá, nesprávne vykladá Bibliu a prekrucuje Kristove výroky“. Taktiež „vedome zdeformovala ducha veriacich“.
„Kardinál Tomko,“ podľa autorky Večných zákonov, „ako aj väčšina cirkevných hodnostárov neslúži Bohu.“
„Spoveď pred kňazom s i vymyslela Cirkev, aby mala ľudí viac pod kontrolou. Spovedať sa môže človek aj sám.“
Ďalej: „V Biblii ohlásený druhý príchod Krista je omylom“ a „už nikdy nepríde.“Nová Biblia je Posolstvo grálu, vyšla na celom svete pod názvom „Vo svetle pravdy“.
„Neodporúčam modliť sa a kajať.“
Modlitby k Nepoškvrnenému Srdcu Ježiša a Panny Márie nemôžu stúpať k Bohu, ale len klesať k Jeho odporcovi.“
„Pravidelné modlitby otupujú ducha a zbavujú silných citov.“
„Kresťania sa každú chvíľu modlia ruženec, lebo nevedia samostatne myslieť.“
„Som Prakráľovná. Prakráľovná je božia matka a matka celého stvorenia. Prakráľovná (rozumej Makedonová) je ženskou časťou Boha.“
„Pri písaní knihy ma viedol mŕtvy Abd-ru-shin.“
„Moje tehotenstvo bude neskôr fyzicky zistiteľné.“
„Novonarodený Imanuel bude na rozdiel od Ježiša už od detstva spoznaný a chránený vlastným ľudom .“
„Ja budem do Imanuelovej dospelosti oznamovať Božiu vôľu.“
„Slováci sú pôvodný židovský národ. Do nich sa inkarnovali mnohí starovekí proroci a apoštoli.“
„Prežijú len tí ľudia, ktorí prijmú Imanuela za Božieho syna.“
„Jedna zo strán sa musí ukázať ako nepravá. Buď ja, alebo Cirkev.“Ešte niekoľko prvkov „učenia“ pani de Lemeny-Makedonovej:
Viera v reinkarnáciu, prevteľovanie duší tu na zemi i vo vesmíre. Verila v „skupinovú dušu“ zvierat, v život bytostí v rastlinách. Podľa nej bol Budha najvyspelejší duch na zemi a jeho učenie bolo správne. Tabuľky s desatoro prikázaniami dal Mojžišovi anjel z UFO! Imanuel má do narodenia žiť v kozmickej lodi a pripravovať ľudstvu medziplanetárnu pomoc. Vyvolený (slovenský) národ vraj bude zachránený ako prvý. Podľa pani Makedonovej lesné víly a škriatkovia existujú, ako aj strašidlá a obludy. Verila v horoskopy, indiánskym prorokom, verila, že ona sama je „Swanhilda“ - labutia panna. Prečo toto všetko píšeme? Učenie pani Natálie Makedonovej obsahuje všetky prvky New Age - budhizmu, panteizmu, mytológií starovekých národov, okultizmus, vieru v mimozemské civilizácie (ktorej dnes podliehajú aj mnohí kresťania), obsahuje bludy a výslovné rúhanie sa voči Božím pravdám, Evanjeliu a Panne Márii. Jej prednášky na Slovensku vzbudzovali veľký záujem a mýlili mnohých hľadajúcich.
Redakcia M ROSA žije v presvedčení, že naši čitatelia za tie roky jej existencie pochopili pôsobenie zla v duchovnej sfére. Z kníh Natálie Makedonovej však vysvitá, že aj ctitelia Márie navštevovali seansy pani Makedonovej, pretože jej kládli otázky ohľadne informácií z M ROSY! Napr.: „V časopise M ROSA č. 3-4/98 som čítal, že nebeská Matka povedala: Udrela moja hodina. Čo to vlastne znamená, že tento rok udrela jej hodina?“Pani Makedonová: „V roku 1998 sa svet dozvie pravdu o nebeskej matke prakráľovnej, čiže božej matke, ktorá svoj pôvod potvrdí svojimi knihami a tehotenstvom. Tento rok sa budú ľudia vo svete, ale najmä vyvolenom národe rozhodovať medzi pravou Božou matkou a nepravou. Ku ktorej sa kto postaví, podľa toho v súde dostane odmenu.“
Natália Makedonová si pravdepodobne ani neuvedomila, akú pravdu povedala. Blížil sa avizovaný november, ale aj decembrový prvý piatok 1998...
Ešte jedna ilustrácia jej „učenia“ o „nepravej“ Božej Matke, Panne Márii, a to z knihy Večné zákony 2:
Temno malo v úmysle ešte pred narodením Ježiša urobiť z jeho pozemskej matky Božiu matku. Jej tehotenstvo opriadlo tajomstvom, nadprirodzenosťou, aby z nej mohlo urobiť modlu - nepoškvrnenú pannu. Aby jej osoba bola ešte prirodzenejšia, rozchýrilo temno ešte ďalšiu dogmu, že nielen Ježiša počala bez muža, ale aj ona sama vraj bola nepoškvrnene počatá...
V knihách a pôsobení Natálie Makedonovej nachádzame tie isté prvky boja proti Panne Márii ako v učení reverenda Moona, „spasiteľa“ z Kórey, ktorý spolu so svojou manželkou Hak Ča Han Pannu Máriu uvádza ako ženu, ktorá „podľahla vplyvu diabla“. Popri tomto rúhaní sa Nepoškvrnenej, zásadami jeho „učenia“ sú „čistota, zdržanlivosť, manželská vernosť“... Reverend Moon, ktorého učeníci veselo pôsobia aj na Slovensku, má vo svete milióny prívržencov a nasledovníkov.
Podľa „Posolstva grálu“ a jeho prorokyne pani Makedonovej bol zasa otcom Ježiša mladý rímsky vojvodca. Prečo táto podobnosť? Je to náhoda? Prečo toľká snaha znemožniť Pannu Máriu v jej vyvolenosti a nepoškvrnenosti, a najmä v úlohe v spáse ľudstva? Zrejme preto, že práve Ona pošliape hlavu hada. Práve Ona bola Bohom predurčená, práve jej potomstvo, Boží Syn Ježiš Kristus a jeho Cirkev porazia satana a jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. [ [ [
Podľa všetkého boj proti Víťazke nad peklom a našej Matke, Kráľovnej Spoluvykupiteľke, Nepoškvrnenej Panne Márii sa stupňuje. Dostali sme množstvo upozornení Neba, už celé roky nám Ona sama dáva svoje posolstvá o tejto dobe, o tom, ako máme žiť, aby sme nestratili večný ži vot. Rád sa spýtam všetkých našich pútnikov, detí Márie, ako aj sám seba: Sme spokojní s intenzitou svojej služby a vernosti Nepoškvrnenej Čistote? [ [ [
K Natálii de Lemeny-Makedonovej sa vyjadril aj rímskokatolícky kňaz ThLic. Ján Košiar v televíznej relácii STV Zoči-voči (november 1998):
„Vo Svätom písme zmienku o narodení druhého Božského syna nenájdeme. Všetkým sektárom treba pripomenúť, že ak sa dovolávajú Svätého písma, odkiaľ ho vzali? Vzali ho z pokladu Cirkvi. To nie je kniha pani Makedonovej.“Predseda Biskupskej konferencie Slovenska, biskup Mons. Rudolf Baláž, dňa 16. novembra 1998 vo vysielaní Slovenského rozhlasu povedal: Veriaci kresťan už nečaká žiadneho iného mesiáša. V Kristovi sa naplnila spása celého ľudstva. Pre veriaceho kresťana teória pani Makedonovej je blud. S istotou tvrdím, že v novembri 1998 nepríde žiadny Bibliou zvestovaný syn Stvoriteľa, lebo ten prišiel v Kristovi už pred 2000 rokmi. Ľudia, ktorí neprežívajú dennodenne vo svojej praxi vernosť Ježiš ovi Kristovi v pevných zásadách kresťanskej viery, ale aj osobnej morálky, vždy budú podliehať takýmto zvodom - bludom. Jediný liek proti všetkým zvodom modernej doby je pevná, praktická viera. To platí pre každého z nás.
[ [ [
Dnešné konštatovania:
1. Pri prehliadke pani Makedonovej gynekológom v novembri 1998 nebolo u nej zistené žiadne tehotenstvo (ona sama tvrdila, že jej tehotenstvo bude v poslednom štádiu fyzicky zistené).
2. V novembri 1998 sa na Slovensku „nový mesiáš“ nenarodil.
3. V novembri 1998 sa na oblohe neobjavila žiadna nová hviezda, „ktorú bude vidieť po celom svete“.
4. Napriek proroctvu pani Makedonovej do konca roku 1998 nezomrel ani pápež Ján Pavol II., ani Jeľcin, Havel či Arafat, ako to tvrdila pani Makedonová.
5. Pani Natália nebude môcť „oznamovať Božiu vôľu“, ako predpovedala, pretože je mŕtva.
6. Naplnil sa len výrok pani Makedonovej: „Jedna zo strán sa musí ukázať ako nepravá - buď ja, alebo Cirkev.“
[ [ [
Pani Natália okrem iného hlásala, že: Všetky náboženstvá obsahujú rovnakú pravdu a splynú v jedno. Boha ponížila na takú nízku úroveň, že by musel lietať na UFO a tak prísť na zem. Terézia Neumannová bola podľa nej v predchádzajúcom živote lotrom na kríži, ktorý sa posmieval Kristovi, a preto dostala stigmy, páter Pio, ktorý podľa nej „oznamoval nepravé zjavenia“, bol za Kristových čias - Pontským Pilátom.
Ona sama o sebe povedala: Boh mi poslal pomocníkov - moju rodinu z Atlantídy. Na toto poslanie som sa pripravovala piatimi predchádzajúcimi životmi na zemi. Duchovné poslanie som dostala v prvom živote v Atlantíde... Povedala, že „pomoc zhora dostanú všetci tí, ktorí porozumejú Novému veku (New Age)“.
[ [ [
Sväté písmo hovorí:
„Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!“ (Dt 18, 9-20)„A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu“ (Lv 20, 6).
„Keby vám vtedy niekto povedal: ,Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je,’ neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mk 13, 21-22).„Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ (1 Jn 4,1).
[ [ [
Zdalo by sa, že pravda vyšla na povrch, falošný prorok bol porazený. Ale načo by toto všetko satan robil? Aby sa skompromitoval? Nie. Cieľom celého diela pani Makedonovej - a tých, ktorí sú za ňou - je spochybniť pravé zjavenia. Makedonovej verili celé zástupy ľudí, hľadajúcich pravého Boha, obracali sa na ňu listami, telefonátmi, počúvali jej prednášky. Tí musia byť jej koncom veľmi sklamaní.
Otázka znie: Budú sa títo ľudia obracať na Ivetku z Litmanovej, či na vizionárov z Medžugoria, či na pramene starších zjavení v Lurdoch či Fatime? A toto je hlavným cieľom New Age.
Nie je našou úlohou, aby sme skúmali, nakoľko si bola pani Makedonová svojej úlohy vedomá, lebo bola len figúrkou v rukách New Age. Veď Kristus povedal: „Nesúďte, a nebudete súdení.“ Všetko vie najlepšie posúdiť náš nebeský Otec. A napriek všetkému sa máme modliť aj za záchranu duší týchto ľudí. Modlite sa za hriešnikov, ako hovorí Panna Mária. Kresťan, ktorý pozná Sväté písmo, hneď zistí, že učenie pani Makedonovej nie je v súlade s ním. O to nebezpečnejší sú však falošní proroci v ovčom rúchu. V ich učeniach býva 98 percent pravdy. Neútočia na Boha, Pannu Máriu, Písmo sväté či Cirkev. Avšak v tých zostávajúcich dvoch percentách je nenápadne vsunutá kvapka jedu či nepravé proroctvo. Falošní proroci pôsobia naďalej. Prídu ešte aj iné znamenia a falošné zázraky, avšak kresťan musí byť verný Kristovi a „skúmať duchov“. Skúmať duchov však môže iba ten, kto pristupuje ku sv. sviatostiam, stráni sa hriechu, pravidelne sa postí a modlí - najmä svätý ruženec, zasvätil sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a podriaďuje sa autorite Cirkvi svätej, v osobe pápeža Jána Pavla II.

Záverom:
Po urýchlenom spopolnení tela pani Natálie de Lemeny-Makedonovej v Banskej Bystrici (napriek tomu, že jej telo nebolo nehodou natoľko poznačené, aby ho pred pohrebom nemohli vystaviť, bola urna s jej popolom počas pohrebného obradu dňa 12. decembra o 11.30 h na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave uložená do zeme. Na tmavej urne je vytesaná holubica, z ktorej vychádzajú lúče. Pohrebný obrad s popolom pani Natálie de Lemeny-Makedonovej bol občiansky...

„Apoštol“ zákernej modly

Problém, ktorý na Slovensku najnovšie máme vo vypuklej podobe, sa volá joga. Táto praktika východných náboženstiev - sa dostala do súčasného povedomia slovenskej verejnosti niekoľkými aktivitami. Vstup na mediálnu scénu bol impozantný. Citujúc tlač:
„Jedna z najznámejších duchovných autorít na svete, Jeho Svätosť XIV. dalajláma Tändzin Gjamccho, prvýkrát v histórii prekročil hranice našej republiky. Métou jeho cesty sa stala posvätná mandala Kálačakra, ktorú s neuveriteľnou presnosťou vytvorili budhistickí mnísi. Pätnásteho októbra (vŠamoríne - pozn. red.) muž s nákazlivým smiechom mandalu rozmetal a piesok z nej vysypal do Dunaja ako dar všetkým cítiacim bytostiam...“

(Moment č. 44/2000)

Čudní „misionári“
Čo mal v podstate znamenať tento pohanský obrad na našom území, prečo sa Jeho Svätosť unúvala na Slovensko a do ďalších štátov? Pokúsime sa to priblížiť niekoľkými skutočnosťami.
Na druhý deň - 16. októbra 2000 - po predchádzajúcej prednáške (15. X.) v nabitej Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave bol dalajláma vyznamenaný čestným doktorátom Univerzity Komenského. Tibetský dalajláma, nositeľ Nobelovej ceny za mier (1989), sa nijako nelíši od ďalšieho budhistického „mierotvorcu“, hudobníka a bežca na dlhé trate Sri Chinmoya. Pod povrchom Chinmoyovej zakonšpirovanej sekty sme zistili tvrdé uctievanie indickej bohyne smrti Kálí.
A čo sa skrýva za jogou, týmto „dychovým cvičením“, ktoré chce ministerstvo školstva pod vedením ministra Ftáčnika zaviesť, nie je ťažké zistiť. Joga začala na naše územie prenikať už v šesťdesiatych rokoch. Vcelku v nenáročnej podobe. Na Slovensko chodil záujemcov inštruovať známy jogín Goyal z Indie, zdôrazňujúc najmä „relaxačnú stránku“ jogy. Keď preskočíme niekoľko desiatok rokov až do našich dní, musíme uznať, že vplyv východných náboženstiev urobil na našom území pozoruhodný „pokrok“, najmä po novembri 1989. Občianske združenia, ktorých existencia ani nie je veľmi známa, vyvíjajú činnosť doslova misijného charakteru, usilovnú a plánovitú. Samozrejme, snažia sa podchytiť aj verejných činiteľov, aby tak ľahšie získavali priestor pre svoju pekelnú „evanjelizáciu“.
Kto napríklad vie o „Zazen International“ so sídlom v Bratislave, alebo „At Home Gallery“ zo Šamorína? Zazen International (združenie zenbudhistov) získalo vo februári 2000 priestory pre svoj „Chrám najvyššieho pokoja“ v bývalom striptízovom bare Tropicana známeho hotela Junior na brehu Štrkoveckého jazera v Bratislave. At Home Gallery, ktorú vedú v bývalej synagóge v Šamoríne manželia Kissovci, pozvala zase na návštevu Slovenska „Jeho Svätosť“ - štrnásteho tibetského dalajlámu.
Jeho Svätosť po „zasvätení“ Dunaja 15. októbra 2000 sa pohybovala po Bratislave za silnej policajnej ochrany, a do nabitej Športovej haly na Pasienkoch sa cez členov SBS jednoducho nedalo vniknúť. Podobne to bolo v tomto istom stánku v roku 1999 pri európskom mítingu so Sri Chinmoyom, keď po oficiálnom koncerte sa zase konali „súkromné duchovné orgie“ tohto šíriteľa nirvány, ktorého „apoštolom“ na území Bratislavy je Rakúšan Satyaki Perlick.
Členmi sekty reverenda Moona sa teraz nebudeme zaoberať, spomeniem len, že tiež si obľúbili Športovú halu na Pasienkoch, taktiež ako Svedkovia Jehovovi, a to je už viac ako pozoruhodná skutočnosť.

Globalizačné súvislosti

Vráťme sa však k Jeho Svätosti Tändzinovi Gjamcchoovi. Hneď po prevzatí doktorátu „honoris causa“ 16. októbra odcestoval do Prahy, a to na pozvanie prezidenta Českej republiky - Václava Havla. Tu sa konala konferencia pod názvom Fórum 2000. Jej pozoruhodnou témou bola globalizácia. Túto tému prednáškou s názvom Duchovné hodnoty a globalizácia - otvoril práve tibetský dalajláma.
Určite má ešte každý v pamäti vojnu medzi českou políciou a „odporcami“ globalizácie z konca septembra 2000. Zasadali tu totiž predstavitelia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, ktorí dnes diktujú pohyby svetového trhu. „Odporcovia“ globalizácie, ktorí rozbíjali Prahu, sú vlastne najatí demonštranti, absolventi špeciálneho výcviku. Sponzorom tohto výcviku demonštrantov proti globalizácii je aj miliardár Ted Turner, majiteľ televíznej stanice CNN, najradikálnejšieho média globalizácie! Imidž mučeníkov sa zrejme dá aj predplatiť. Ako sme už v M ROSE uviedli, Ted Turner sa 31. augusta 2000 stal čestným predsedom Millenium World peace summitu, na ktorom sa prezentovalo „Jednotné svetové náboženstvo“.A teraz sa na pražskej scéne objavila Jeho Svätosť dalajláma, aby tu na konferencii „pred nabitou sálou svojím typickým uvoľneným spôsobom hovoril o globálnej etike stojacej nad jednotlivými náboženstvami“! Bez komentára... Stručné myšlienky z dalajlámovho príhovoru:
„Duchovno nemusí byť priamo viazané na náboženskú vieru. Sekulárna etika nevychádza z konkrétneho náboženstva, ale predstavuje duchovno, ktoré potrebujeme na to, aby sme žili život šťastne. Nič iné nie je potrebné. V mojom ponímaní sekulárna etika je to, že všetky náboženstvá majú rovnaké práva.
Nie je to odmietanie žiadneho náboženstva, len neuprednostňovanie jedného pred ostatnými. Vychádzame z rôznych filozofií, z rôznych tradícií, ale rôznosť filozofií a veľké rozdiely, napríklad aj v pohľade na Stvoriteľa, nie sú dôležité. Myslím si, že rôznosť filozofií, ale i rôznosť náboženstiev, predstavuje jednu z krás ľudskej inteligencie...“

Agresívny kult
Čo sa však v skutočnosti skrýva za dalajlámovým nadšením nad „krásou ľudskej inteligencie“? Ďalšie riadky odhaľujú dalajlámovu pravú tvár. Podľa relácie ORF „Miesto stretnutia kultúra“ - (spracovala Iva Rojková, Zmena) budhizmu a jeho najvyššiemu predstaviteľovi dalajlámovi sa vytvára imidž čistoty, morálky, duchovnej múdrosti a boja za slobodu. Avšak pred vyše rokom vyšla v Nemecku kniha Tiene dalajlámu (sexualita, mágia a politika v tibetskom budhizme), ktorú napísali manželia Mariana a Herbert Röttgenovci. Poukazujú na nebezpečné stránky tibetského budhizmu a obviňujú dalajlámu, nositeľa Nobelovej ceny mieru za rok 1989, že sa usiluje o svetovládu. Jeho náboženstvo je podľa nich agresívne a chce odstrániť všetky ostatné náboženstvá.
Herbert Röttgen to vysvetľuje takto: Idea svetovlády vychádza z toho, že budhizmus je jediné štátne náboženstvo a nestrpí vedľa seba žiadne iné vierovyznanie. Ďalej vychádza z toho, že duchovná a svetská moc ide ruka v ruke, takže takpovediac SVETOVÝ ŠTÁT A SVETOVÁ CIRKEV TVORIA JEDNOTU.
Autori knihy vyvodzujú túto tézu práve z tzv. Kálačakra rituálu. Dalajláma si v meditácii pri tomto rituáli predstavuje, že je vládcom nad časom a priestorom, istým druhom univerzálneho božstva, pozdvihuje všemocného nadčloveka, ktorý chce vo svojich rukách zhromaždiť všetku politickú moc. Názory na tento rituál sú rôzne, autori knihy Tiene dalajlámu - manželia Röttgenovci však vidia v„ Jeho Svätosti“ geniálneho manipulátora, ktorý, čo sa týka jeho skutočných úmyslov, fanúšikov budhizmu zavádza. Pred napísaním knihy Tiene dalajlámu boli totiž jeho prívržencami.
Herbert Röttgen spomína: „Keď sme začali knihu pripravovať, mali sme k dalajlámovi absolútne pozitívny vzťah. Dalajláma pre nás predstavoval osobu, reprezentujúcu hodnoty, aké nám ležali na srdci: mierumilovnosť, toleranciu, politickú angažovanosť, súcit s trpiacimi. Budhizmus sme kriticky skúmali. Výsledok bol katastrofálny. Museli sme revidovať všetky naše predstavy. Vychádzali sme z mierumilovnej a tolerantnej spoločnosti a objavili sme bojovný a agresívny kult.“

Ideologický sex?
Centrálnou témou knihy Tiene dalajlámu je energetické a sexuálne vykorisťovanie ženy. Ide tu o tantrizmus - prastarú sexuálno-magickú tradíciu, ktorej podstatou je transformácia sexuálnej a ženskej energie na duchovnú a politickú moc v prospech patriarchálnej elity mníchov.
Podľa relácie ORF June Campbellová ako mladá žena pracovala pre jedného tibetského lámu ako tlmočníčka a dlhé roky bola jeho tajnou sexuálnou družkou. June Campbellová po istom čase už nedokázala zniesť prostredie plné lží. Opustila nielen svojho učiteľa, ale aj budhizmus. Dlhé roky nevedela o svojich bolestivých spomienkach ani len rozprávať. Mnohé populárne periodiká Slovenska nešetrili chválou na dalajlámu a kritizovali oficiálne neprijatie „posla mieru“ vládnymi orgánmi.
„Tändzin Gjamccho putuje po štátoch a bubnuje na svedomie zemegule. Nepristupuje ani na najnepatrnejšiu formu násilia“ - napísal o. i. Ján Karásek v týždenníku Moment. Denník Sme zasa priniesol obdivný článok pod titulkom „Dalajláma posvätil Dunaj pieskom z magickej mandaly.“ Dokonalý guláš...

Maitreya sa hlási
Najnovšia socha Budhu na svete, tento „majstrovský kúsok“ moderného inžinierstva - 500-metrový MAITREYA BUDHA bude najvyššou sochou na svete. Tromfne dokonca Katedrálu svätého Pavla, či Sochu slobody. Finančne bude konštrukciu tohto kolosa zabezpečovať medzinárodné konzorcium so sídlom v Bodh Gayai (severná India). Výskumné zlievarenské laboratóriá v Sheffielde (Anglicko!) budú mať za úlohu riešiť technické problémy tejto obrej konštrukcie. Táto socha je zatiaľ snom tibetského budhistického majstra - lámu Thubtena Yesheho, ktorý je zakladateľom svetovej siete budhistických centier.

(NČ z 23. 10. 2000)
Správa neuvádza, kde bude toto monštrum stáť.

Ofenzíva jogy

Mocný hollywoodsky filmový priemysel tiež „pracuje“ na zviditeľňovaní budhizmu príkladným spôsobom. Už dlhý čas je herec Richard Gere jedným z najväčších tibetských aktivistov. Taktiež Sharon Stoneová a Shirley Mc Laineová, Meg Ryanová, Dennis Quaid, Harrison Ford a Steven Seagal sa pravidelne zúčastňujú tibetských podujatí. K boomu východných filozofií prispieva aj speváčka „Madonna“.

Ani majstri východných náboženstiev sa neobmedzujú len na „evanjelizáciu“ dolu, ale hľadajú chodníčky cez známe a prominentné osobnosti k intenzívnejšiemu vplyvu na spoločnosť. Stúpenci reverenda Moona sa orientujú prostredníctvom svojich federácií (hlavne žien a rodín) na pritiahnutie najmä manželiek prominentov, u jogínov sme zaregistrovali priamy kontakt na ministerstvá Slovenskej republiky, kde sa chcú plne legalizovať.
Projekt R.A.S.T.
Prvou „lastovičkou“ z oficiálnych kruhov sa ukázala byť slečna Zuzana Kanisová, dcéra ministra obrany SR Pavla Kanisa, ktorá sa netajila svojím obdivom k svojmu „guruovi“ Paramhansovi Mahéšhwaranandovi, šéfovi Jogínskeho centra vo Viedni.
Netrvalo dlho a v Bratislave otvoril Jogacentrum rovno primátor Bratislavy Jozef Moravčík, ktorý začiatkom júla 2000 k tejto aktivite vyhlásil, že jogu obdivuje. Jogacentrum prevádzkuje spoločnosť Joga v dennom živote, ktorej predseda Radovan Hovorka sa pochválil (SME, 18. 7. 2000), že v roku 1999 predložili bratislavskému magistrátu projekt, ktorý bol schválený a boli poskytnuté priestory. Joga v dennom živote začiatkom roku 2000 začala s prípravou zavádzania jogy do škôl. Podľa tohto projektu pod názvom R.A.S.T. sa vraj majú deti už v najbližšom školskom roku učiť, ako „precvičiť a uvoľniť svoje telo“. Projekt je označený ako protistresový a skutočne pomáha vyjadruje sa učiteľka Dagmar Poliaková z Pribyliny.
Nič nové pod slnkom! V októbri 1996 napr. dostal medzinárodný certifikát spoločenstva Rotary klubov žilinský klub Rotary. Ako je známe, Rotary kluby sú vyššie slobodomurárske lóže, zamerané na boj proti kresťanstvu. Podľa denníka Slovenská Republika z 22. októbra 1996 „základným poslaním Rotary klubov je charitatívna činnosť s mottom - „bez ohľadu na seba...“ A tu je humanitný argument, že „z podnetu tejto organizácie sa na svete zlikvidovala detská obrna“.
Poďme však k joge. Po dcére ministra Kanisa našiel viedenský guru „milosť“ aj v očiach jeho manželky Zdenky. Pani Zdenka bola v minulom roku údajne jogou taká nadšená, že „najväčšieho“ znalca jogy v Európe pozvala na prednášku.
Na Slovensku už pracuje dvesto skupín jogy v zdravotníctve aj v školstve. Naše cyrilo-metodské tradície nám zrejme stačia len v Ústave SR. Novodobý „cyril“, „profesor“ Mahéšhwarananda zatiaľ usilovne „evanjelizuje“ Slovensko. Len v samotnej Viedni žije už dvadsaťpäť rokov. Za príkladnú činnosť na Slovensku mu minister Ftáčnik poslal ďakovný list.
Zdá sa, že v ministerskom klube SDĽ našla joga svoju vynikajúcu živnú pôdu. Minister školstva Milan Ftáčnik údajne bez jogínskeho „pozdravu slnku“ ani nezačne deň...
Pán „profesor“ na recepcii po svojej prednáške na rakúskom veľvyslanectve v Bratislave (apríl 1999) prezradil, že polovica terajšej vlády cvičí jogu! A že joga nebola ľahostajná ani vláde predchádzajúcej.

Budhizmus áno, Cirkev nie?

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 25. 10. 2000 na svojom rokovaní na Donovaloch ostro kritizovala návrh ministerstva školstva na financovanie cirkevných škôl. Predseda KBS Mons. František Tondra postoj ministerstva k tejto otázke označil za totalitný. „Ústava garantuje bezplatné vzdelanie všetkým deťom. Rodičia detí študujúcich na cirkevných školách tiež platia dane. Okrem toho Cirkev nevychováva pre seba, ale pre spoločnosť, ktorá sa vyhlasuje za demokratickú. Keď niekto uprednostňuje štátne školy a ostatné diskriminuje, je to totalitný postoj,“ reagoval biskup Tondra na návrh ministerstva školstva.
Biskupi 25. 10. kritizovali ministerstvo školstva aj za smernicu, podľa ktorej sa na základných a stredných školách budú používať jogové cvičenia. F. Tondra vyjadril počudovanie nad tým, že táto smernica bola od januára tohto roku utajovaná a Cirkev sa o nej dozvedela až nedávno. „Joga, to nie je len psychosomatické cvičenie, ale aj východné náboženstvo,“ uviedol Mons. Tondra.
Niektoré štúdie, ktoré má Cirkev k dispozícii, údajne jogu v spôsobe presadzovania určitých hodnôt prirovnávajú k takému „natláčaniu“, ako to bolo v prípade marxizmu-leninizmu. Sme, 26. 10. 2000

Prestrelka postojov
Po rozhodnom nesúhlase KBS z 25. októbra 2000 so zavádzaním jogy na školách Ministerstvom školstva SR, sa minister školstva Milan Ftáčnik dňa 26. októbra vyjadril, že „joga má byť orientovaná na telesné a relaxačné cvičenia a nemá deťom poskytovať duchovnú výchovu“.
Na podstatne inej úrovni zareagovala liberálna tlač. Po tvrdej kritike jasných postojov KDH k homosexualite, prostitúcii a pornografii, v ktorej sa oponenti utiekali k „porušovaniu ľudských práv na sexuálnu orientáciu“ (JUDr. Eva Adámková, SME), konštatuje Nový Čas (31. 10. 2000 - Tomáš Holetz), že „slovenská kresťanská cirkev je na úpadku“, a že z hľadiska záujmu mladých „fakt, že myšlienky východu sú im bližšie ako domáce náboženstvo jasne poukazuje na to, že kresťanstvo ich jednoducho nedokáže osloviť. Veď ako by aj mohlo - píše T. Holetz a pokračuje - s otvorenými ústami som sledoval ich (biskupov) vyjadrenia o nebezpečnosti jogových cvičení na školách... Budhizmus je pre mladých atraktívnejší ako kresťanstvo“ - konštatuje Holetz a na adresu Cirkvi svoju poznámku „Cirkev na úpadku“ končí kritikou Cirkvi, že „nemá ani na to, aby odôvodnila svoju neschopnosť.“
Podľa TA SR z 30. októbra 2000 Ekumenická rada Cirkví nesúhlasí s dennými jogovými cvičeniami žiakov na školách a je presvedčená, že tento projekt (R.A.S.T.), ktorého protagonistom je spoločnosť Joga v dennom živote
- nie je duchovne neutrálny a je v rozpore so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorý povoľuje pôsobenie na školách iba registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam .

Čo skrýva joga?
V pozadí jogy sa skrýva filozofia, ktorá vychádza z hinduizmu. Každý uzná, že kresťanstvo nemožno praktizovať spolu s hinduizmom a budhizmom. [ My kresťania veríme, že nás vykúpil Ježiš Kristus svojou krvou na kríži, že za nás zomrel, veríme vo vzkriesenie.
Hinduizmus a budhizmus verí v reinkarnáciu, v ďalšie život y tu na zemi, v prevteľovanie sa dokonca do zvierat či rastlín;
[ Kresťanstvo nás upozorňuje na našu závislosť od Boha.
Joga učí, že máme ovládať svoje psychické a telesné funkcie, že sme pánmi sami sebe.
[ Boh nám dal slobodnú vôľu.
Pri joge ide o manipuláciu s naším vedomím, ktorú predvádza „guru“. [ Podľa Sv. písma vieme, že okrem Boha sa nesmieme klaňať iným „božstvám“.
V prípade napr. baktijogy však sa klaniame iným „božstvám“ - démonom. [ V kresťanstve nás modlitba spája s Bohom.
Joga cvičí meditáciu, tzv. ponorenie sa, v ktorom má meditujúci „splynúť s kozmickou energiou“.
[ Oproti katolíckemu ružencu, modlitbou ktorého sa dostáva štít proti diablovi, v joge sa opakuje tzv. mantra, počas vyslovovania ktorej sa psychika dostáva do vibrácií, keď dochádza k zmene vedomia. Táto prax sa používa v mágii. [ Človek v Božej milosti je chrámom Ducha Svätého, ktorý mu dáva svoje dary a silu k životu podľa Evanjelia.
V jogínskej terminológii sa hovorí o tzv. „prúdení síl univerza“, v ktorom sa telo i duša otvára okultným a démonickým silám.
[ Najvyšším prikázaním pre kresťana je milovať Boha a blížneho svojho. Joga vedie človeka k tomu, aby sa zapodieval sám sebou.
[ Cieľom kresťanskej viery je spása človeka a jeho večný život s Bohom ako individuality.
Konečným cieľom jogy je vymazanie individuality človeka - a teória reinkarnácie to potvrdzuje, pretože podľa nej sa každý „rozplynie vo vesmírnom vedomí“.

Taktika klamstiev pokračuje
V nekresťanských praktikách, ako aj v praktikách viacerých siekt sa zakrýva skutočná podstata ich činnosti. Zdôrazňujú bratstvo, lásku, mier, porozumenie, zdravie, vyrovnanosť či životné prostredie.
Tak sa stalo, že aj joga sa v našom národe uviedla medzi veriacimi, či dokonca kňazmi, ktorí jogu ešte obhajujú. Určite sa tak stalo z nevedomosti, či podcenenia zákernosti filozofií Ďalekého východu. Diabol totiž nespí, a aj slobodu, o ktorej sme si mysleli, že poslúži najmä Cirkvi - využíva najviac práve on. Najnovšie sa Slovenská asociácia jogy bráni pozoruhodným argumentom. Ale o tom už správa TA SR z 3. novembra 2000:
Slovenská asociácia jogy (SAJ) je znepokojená vyjadrením KBS a Ekumenickej rady Cirkví SR kritizujúcim zavádzanie prvkov jogy na slovenských školách.
Podľa prezidenta SAJ Gejzu Timčáka JOGA VRAJ „NIE JE VÝCHODNÝM NÁBOŽENSTVOM“. Ako Timčák uviedol, „v Európe sa čas to konajú kurzy jogy aj pre kresťanských rehoľníkov. A vraj už v roku 1986 vatikánska Kongregácia pre vieroučné záležitosti zaradila jogu medzi techniky, ktoré katolícky kresťan môže používať vo svojej duchovnej praxi...“

Ja som Cesta
Každý veriaci má hľadať a môže nájsť v rozmanitosti a bohatstve kresťanskej modlitby, ktorú učí Cirkev, svoju vlastnú cestu a svoj spôsob modlitby, ale všetky tieto osobné cesty sa nakoniec zbiehajú v tej ceste k Otcovi, ktorou ako povedal Ježiš - je On sám. Pri hľadaní vlastnej cesty sa teda každý nechá viesť nie tak svojimi osobnými chúťkami, ale Duchom Svätým, ktorý ho vedie od Krista k Otcovi.
(Z listu katolíckym biskupom
o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie)
Rím, Kongregácia pre učenie
viery, 15. októbra 1989,
Joseph, kardinál Ratzinger, prefekt

Na záver chceme ešte upozorniť, že tento boj nie je výmenou informácií a názorov. Iste - treba vedieť, čo sa deje a „byť v obraze“, ako sa hovorí. Avšak to najdôležitejšie, čo v boji s diablom môžeme a máme robiť - je modlitba, najmä sv. ruženca, pôst, svätá omša, svätá spoveď, sväté prijímanie, čítanie Svätého písma a Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá „pošliape hlavu hada“.

Prefíkaný diabol

Tento príbeh, ktorý som prežil, je pravdivý. Píšem ho preto, aby som svojím svedectvom pomohol ľuďom, ktorí sa zaoberajú otázkou, či je liečiteľstvo dobré alebo zlé. Veriacim i neveriacim tento príbeh tiež môže pomôcť.

Dôsledky odpadnutia
Začalo sa to vlastne mojím odpadnutím od viery, keď som ako dieťa prestal v čase komunizmu navštevovať náboženstvo a kostol.
Pozvoľna som zistil, že keď nechodím do kostola, nič sa nedeje a život ide ďalej. Začal som športovať, v športe sa mi veľmi dobre darilo a začal som žiť naplno svetsky. Toto odpadnutie však malo dôsledky, na ktoré som prišiel až po 20 rokoch. A vďaka Bohu, že ma nestretla v tomto období nejaká smrteľná príhoda, napr. autohavária atď., pretože dnes už viem, že zrejme by moja duša nešla k Bohu, ale do večného zatratenia. Tieto dôsledky sa začali prejavovať tak, že som začal veriť horoskopom , veril som v liečiteľstvo, dával som si veštiť z ruky i predpovedať budúcnosť. Tieto dôsledky odpadnutia od viery v mojom prípade vyústili hlavne do toho, že som bezvýhradne veril ľuďom, ktorí sa venovali liečiteľstvu, psychotronike, akupunktúre, joge, makrobiotike. A pretože z vrcholového športu som si privodil zdravotné ťažkosti a bolo pohodlnejšie ísť k liečiteľovi než absolvovať lekárske vyšetrenia, vyskúšal som kdejakého liečiteľa.

Čudný obrat
Problém bol v tom, že mi ani jeden nepomohol. Až som natrafil na človeka, ktorý mi síce tiež nepomohol, ale stal sa mojím veľmi dobrým priateľom . V tom čase už som podnikal popri zamestnaní. Mal som už slušné peniaze i založenú firmu a svojho priateľa som zamestnal vo firme, kde sa venoval výlučne liečiteľstvu. Bol som spokojný, lebo som si myslel, že i popri podnikaní sa dá pomáhať ľuďom. Po nejakom čase môj priateľ s pomocou jedného katolíckeho kňaza zistil, že toto jeho liečiteľstvo je okultnej povahy a na dvere svojej ordinácie napísal, že už liečiteľstvo robiť nebude a bude sa nad ľuďmi modliť. Samozrejme, ak som ja mal nejaký problém, prišiel sa nado mnou pomodliť a všetko išlo ako po masle ďalej.
Zašlo to až tak ďaleko, že môj priateľ odporúčal, kto sa do firmy prijme, s poznámkou: „Len si sem vezmi niekoho iného a uvidíš, ako sa ti to tu rozloží.“Priateľ tiež predpovedal, aký bude obrat vo firme, aké budú objednávky, a všetko to pomerne vychádzalo. Vo firme sa každý deň ráno všetci modlili, aby nás Boh požehnal. U mňa samého sa postupom času tiež objavili liečiteľské schopnosti. Prosto, postupne to od môjho priateľa začalo tiež prechádzať na mňa.

Odhalený „anjel svetla“
Postupom času som však zistil, že som na svojho priateľa silne a veľmi nezdravo napojený. Bez neho som neurobil žiadne väčšie rozhodnutie a prakticky som ho vo všetkom poslúchal, veriac, že - ako on sám hovorieval vykonáme pre Boha veľké dielo. A tak som doma vo všetkom začal vidieť zloducha, ak moja žena mala iný názor, a vzťah medzi mnou a ženou dostával veľké trhliny. Mimochodom - máme Bohom posvätené manželstvo. Moja žena správne vycítila, že môj priateľ má na mňa až nezdravý vplyv a to nás začalo rozdeľovať. Teda, základ Cirkvi - rodina začala u nás pozvoľna dostávať trhliny. Môj priateľ to vysvetľoval nedostatkom viery mojej ženy. A tak to šlo ďalej, až sme raz išli sami so ženou k jednému kňazovi, ktorý nám povedal, že z nášho počínania pociťuje veľkú úzkosť.
Pretože som tomu kňazovi veril, podnikol som striktné kroky, ktoré viedli k ukončeniu liečiteľstva vo firme. Môj priateľ s tým tiež súhlasil.
Polročnú lehotu nečinnosti v liečiteľskej praxi, ktorú nám navrhol tento kňaz, som využil na revidovanie doterajších praktík. A s hrôzou som pozoroval, čo sa vlastne tu u nás dialo. Tieto okultné praktiky dostali síce jemnejšiu formu, no vykonávali sa vlastne ďalej. Dalo sa to poznať po „ovocí“. Ľudia, ktorí tam chodili, neboli slobodní, ale boli stále viac a viac závislí od môjho priateľa.

Vzácna skúsenosť
Naša rodina sa po tomto oddelení začala stmeľovať. S našimi kňazmi som zas vytvoril dobré vzťahy, ktoré predtým neboli dobré. Postupne, ako keby mi „spadli šupiny z očí“, som prichádzal na hŕbu ďalších nenormálností, ktoré vyplávali na povrch.
Zabralo by to ešte veľa papiera, ale to najdôležitejšie je napísané. Zostalo mi však veľké poučenie:
Po prvé: aké dôsledky má odpadnutie od viery, keď človek zabudne na Boha a radšej dôveruje človeku.
Po druhé: aké nebezpečné je otvoriť sa okultným praktikám, akou nesporne liečiteľstvo je. Podľa vonkajších skutočností je ťažko rozpoznateľné, či ten uzdravovací akt je od Boha, alebo od zloducha. Normálny človek vidí skutočnosť - že to funguje, ale už málokto verí, že to nie je od Boha. A tak nachádzame mnoho ľudí, ktorí majú strach, úzkosti, depresie, často títo ľudia nevydržia v kostole ani stáť.
V mojom prípade sa stalo, že prenos okultizmu nevdojak z oboch strán začal postupne vykonávať svoje dielo, a pritom sme si obaja mysleli, že robíme pre Boha veľkú vec. Vďaka Bohu za kňaza, ktorý správne rozlíšil, že toto dielo nie je od Boha, i keď to tak jasne zvonku vyzeralo.
Petr D., Hlinsko, ČR

Duchovný AIDS

V zdanlivom chaose a duchovnom zápase dneška sa ľudia stále zreteľnejšie rozdeľujú do dvoch skupín. Na tých, ktorí inklinujú k zlu a súhlasia s ním, a na tých, ktorí sa obracajú k Bohu. Osobnosť a misia Panny Márie je v tom to rozhodovaní sa stále mocnejším indikátorom. Satan sa však neuspokojuje s už získanými dušami. „Chuť“ má práve na duše veriacich. Tu preto čoraz častejšie používa masky dobra, oblieka sa za „anjela svetla“, vniká medzi vyvolených a snaží sa ich pritiahnuť svojou čiernou „evanjelizáciou“. Aj Panna Mária často upozorňuje na tieto jeho triky, ktoré sú dnes veľmi účinné: „Modlite sa, aby vás satan nepritiahol svojou pýchou a falošnou silou“(Medžugorie, 25. 11. 1987). Na hore Zvir pripomenul mnohé okultné nebezpečenstvá aj o. Eliáš Dohnal, OSBM, s ktorými, podľa jeho slov, nemá kresťan udržiavať žiadny kontakt, ani mať záujem o ne. Bližšie nám svoje argumenty rozviedol v rozhovore, o ktorý sme ho následne požiadali: M ROSA: O. Eliáš, vy ste vo svojej kázni na Zvire spomenuli niektoré aspekty škodlivých duchovných vplyvov na ľudí, ako napr. heavymetalová hudba, ezoterika, tzv. Sylvova metóda a pod., ako aj stretnutia, ktoré sa v tomto duchu usporadúvajú. Ako radíte tieto vplyvy rozlišovať, prípadne sa proti nim brániť?
O. Eliáš: Brániť sa proti nim sami osebe je pre nás pomerne ťažké. Jednak sa málo o týchto vplyvoch hovorí v kázňach - akoby to bolo akési tabu - jednak je málo literatúry, ktorá k týmto vplyvom zaujíma jasný a vyhranený postoj. Najväčší problém je v tom, že sme v poslednom čase tak ovplyvnení liberalizmom, že mnohé tieto okultné prúdy považujeme za duchovne pozitívne. Je však veľmi žiaduce rozlišovať Božieho Ducha od ducha pohanského. Okultizmus dnes na ľudí prichádza presvedčivým a sugestívnym spôsobom. Vezmime si napríklad známeho Kašpirovského. Zmanipulováva milióny ľudí, ktorí v ňom vidia priam spasiteľa, a on sa potom spojí s takým Žirinovským. Z toho je tiež vidno, čo je to za ducha. Ďalej je veľmi nešťastným úkazom, že ku všetkým duchovným smerom Orientu sú u nás vyvolané sympatie a majú priestor takmer vo všetkej tlači. Vyzerajú veľmi neškodne, ale ich propaganda je zákerným nátlakom na živú vieru kresťana. M ROSA: Mnohí ľudia ich prijímajú ako užitočnú pomoc, často i zábavu, pretože tieto duchovné praktiky sa preukazujú pozitívnymi spôsobmi (relaxácia, liečiteľstvo a pod.). Môžete povedať, čo je vlastne na nich nebezpečné?
O. Eliáš: My so svojou vierou máme ísť v prvom rade ku Kristovi a liečiť sa u normálnych lekárov. Ak však ľudia idú za niekým, o kom ani nevedia, čo zamýšľa, kto kladie na nich ruky a pôsobí sugestívne, a prosto tých ľudí čímsi „naočkuje“, potom sa títo ľudia nemôžu čudovať, že na nich prichádzajú rôzne stresy, samovražedné myšlienky, výkyvy v sexualite a odpor voči všetkému, čo súvisí so životom Evanjelia. Ja by som nazval tento stav akýmsi duchovným AIDS-om. Človek už nie je schopný sa brániť, lebo otvoril svoju dušu okultným silám.
M ROSA: V poslednom čase sa na Slovensku konajú rôzne akcie, semináre a sympóziá mágov, okultistov, liečiteľov, „ufológov“, priaznivcov New Age, jehovistov a podobne. Zdá sa, akoby sa na Slovensko sústredili všetky možné sily tohto druhu. Je to náhoda alebo zámer?
O. Eliáš: Zámer by som videl v tom, že okultisti vedia, že na Slovensku je pre nich panenská pôda, že v ľude je tu živá viera a mariánska úcta. My okrem toho nie sme vôbec pripravení na vpád týchto síl. Mnohí títo zahraniční „biznismani s duchovnom“ z toho ťažia a, samozrejme, chcú tu oslabiť kresťanstvo návratom k pohanským poverám, k viere v „samospasiteľnosť“ a odklonu od Krista. Ich cieľom je vyrvať Krista z jednotlivca, rodiny i z národa. M ROS A: Prečo, podľa vás, existuje pomerne málo informácií o tomto vplyve, a prečo ani kompetentné kruhy nevarujú veriacich pred nebezpečenstvom tohto importu?
O. Eliáš: Tieto duchovné prúdy sa skrývajú za dobré a prirodzené motívy, prospešné organizácie či nadácie, takže ten, kto by proti nim bojoval, by ostatným pripadal ako blázon alebo nedemokraticky založený. S týmto efektom tieto pôsobenia počítajú, a preto sa veľmi rafinovane maskujú. M ROSA: Akú obranu proti nim teda navrhujete?
O. Eliáš: Nás má tento stav, samozrejme, zobudiť. Musíme si uvedomiť, že tu prebieha duchovný boj. Kresťan sa dnes nesmie nechať uspávať. Treba sa zmobilizovať, zjednocovať, vytvárať modlitbové centrá, prehlbovať svoj duchovný život. My nemáme len odhaľovať tieto negatívne sily, ale máme vytvárať priestor Božiemu Duchu. My musíme začať bojovať proti hriechu v sebe, aby sme mohli kresťanstvo naplno žiť. Potom sa nám otvoria oči. To sa však tiež nepohne bez modlitby. Ak s ňou nezačneme, sekty a hnutia zlého ducha národ rozložia, nainfikujú mládež a zamoria celú spoločnosť ako rakovina. Pretože oni majú výzbroj, majú skúsenosti, sú na to školenými odborníkmi a systematicky idú za svojím cieľom. My sa máme o nich informovať, odhaľovať ich vo svojom okolí, upozorniť na tieto nebezpečenstvá, a najmä sa modliť, aby nám Boh dal silu a vnukol, čo máme robiť.
M ROSA: Ako si predstavujete účinné upozornenie ľudí na okultné nebezpečenstvo?
O. Eliáš: Ako pozorujeme, ľudia sú nadšení ezoterikou a falošnou mystikou, mnohí našim ladí kresťania si kupujú a počúvajú ezoterickú hudbu. My však máme svoju pravú kresťanskú mystiku. Každý pravý kresťan by mal získavať bez toho, že by priamo chcel, svojím príkladom ďalšie duše. My sme sa však nenaučili hovoriť o Bohu. Kresťania s a rozprávajú o zamestnaní, o š porte, o peniazoch, o politike, ale nie je medzi nimi „normálne“ diskutovať o vnútorných skúsenostiach s Ježišom, a to je chyba.
M ROSA: Na začiatku ste hovorili o duchovnom boji. Je tu však aj nezanedbateľné pôsobenie rôznych ľudí - ako nám o tom povedala aj Marija Pavlovičová v Medžugorí - ktorí rozširujú rôzne posolstvá. Čo poviete na ich adresu?
O. Eliáš: Do posolstiev týchto ľudí je často namiešaná pseudomystika, o ktorej som už hovoril. Ak sú nadšení pre nejakú formu okultizmu, za tým už nemôže byť Boží Duch. Títo ľudia s ú poväčšine vysoko senzitívni a dokážu ľahko odkopírovať vonkajšie formy zjavenia, či texty posolstiev pravých zjavení. Dokonca môžu mať úspechy a „robiť divy“, ale je za nimi úplne iný duch.
M ROSA: Aké základné kritériá by ste stanovili pre rozlíšenie pravých zjavení od nepravých, a to aj čo sa týka posolstiev?
O. Eliáš: Tí ľudia, ktorí hovoria, že majú zjavenie či dar proroctva, majú tieto udalosti opísať a zveriť svojmu duchovnému, ktorý to prípadne postúpi ďalej svojmu biskupovi alebo určenej komisii na prešetrenie. Tak isto je pre duchovného alebo komisiu nutné napísať, čo je to za človeka, aký je jeho vývoj a život, ako žije ako kresťan, čím sa ohľadne duchovna zaoberal, aké má kontakty a podobne.
Našou úlohou ako veriacich je predovšetkým to, aby sme konali pokánie a snažili sa žiť v Bo žej prítomnosti, hľadali Božiu vôľu a boli pokorní. Aj za to, čo sa deje vo vnútri týchto spoločenstiev, má byť jeho vedúci zodpovedný autorite Cirkvi. Posolstvá a proroctvá nám nemôžu rásť ako huby po daždi, bez rozlišovania Cirkvou, o akého ducha tam ide. Posolstvá Panny Márie a jej zjavenia v Medžugorí, Litmanovej, či iné tohto charakteru, majú svoj presný rámec a program, Cirkev ich sleduje, sú jednotiacim duchovným prvkom a jednoznačne sú určené všetkým ľuďom. Ostatné (keby boli pravé) posolstvá sú určené všetkým jednotlivým osobám alebo maximálne skupinám, v ktorých sa vyskytujú.
Preto opakujem - je potrebné, aby v týchto skupinách bol zodpovedný človek, ktorý rozlíši ich ducha. Pretože je otázne, či je tam Duch Boží. Ten-ktorý človek alebo skupina má prostredníctvom daného slova niesť ovocie, to znamená, aby sa tu cvičili v pokore, očisťovali sa a duchovne rástli. Toto ovocie je svedectvom, nie rôzne rozmnožované texty. Základným pravidlom veriaceho je Kristov kríž, ktorý nemožno obísť. Dôležitý u týchto ľudí je život viery, a to znamená, že majú aj iných ľudí viesť k základným veciam viery a k Božej láske. Majú vedieť odovzdávať Bohu aj svoje slabosti, prijímať Božie milosti, aj kríž z rúk Boha a jeho vôľu. To je duchovný život. K tomu potrebuje človek pomoc Ducha Svätého a Panny Márie. Toto je tá najschodnejšia cesta.

Z pazúrov okultizmu

Narodil som sa v Bardejove, 1. 9. 2000 som dovŕšil 32 rokov. Som absolventom Strednej hotelovej školy v Prešove, kde som v roku 1986 maturoval. Už v tom roku s a začali moje výrazné psychické ťažkosti. Spúšťacím mechanizmom bol môj panický strach zo základnej vojenskej služby, ľudskej krutosti a brutality a kvôli neprekonateľnej tréme a hanblivosti neschopnosť nájsť si dievča, čo ma v tom období strašne zraňovalo a deptalo. Tieto dva faktory, ako aj ďalší intímny problém zapríčinili, že som sa v roku 1986 obrátil na odbornú psychiatrickú pomoc v nádeji, že ma z toho dostanú. V rukách psychiatrov som sa s prestávkami nachádzal od roku 1986 do marca 1991. Aj napriek ich zásahom sa moje depresie, napätie, úzkosť , bezvýchodiskové pocity stupňovali až do takého rozsahu, že som po istom čase nebol schopný normálne existovať.

Pozemské peklo

V roku 1990 moje duševné muky dosiahli vrchol. Aj keď som vtedy už vedel, že mi psychiatri neosožia, v stave obrovskej beznádeje, keď som doma po celé dni len ležal takmer bez pohnutia, som ešte raz skúsil šťastie ako pacient v psychiatrickej liečebni. Tam moje utrpenie ešte vzrástlo a vtedy som sa po niekoľkých mesiacoch bez modlitby začal k nej opäť utiekať, aby ma čím s kôr prepustili z liečebne, kde som sa cítil ešte horšie ako doma. Stavy, ktoré som v liečebni prežíval, mi silno pripomínali posmrtné peklo.

Záblesk svetla
Prezradím, že v detstve som nebol vychovávaný vo viere v Pána Boha, hoci pokrstený som bol. Tesne po revolúcii 1989 som získaval prvé poznatky o náboženstve, o katolíckej vierouke. Vo februári 1990 som absolvoval prvé sväté prijímanie. V tom období bola moja viera ešte veľmi krehká a zotrval som pri nej asi tri mesiace. Druhýkrát som našiel útočisko vo viere v máji 1991, keď sa odohral prvý zázrak v mojom živote. Zažil som to jedného optimistického slnečného rána niekedy v tretej májovej dekáde. V jeden večer som sa uložil na odpočinok ako obyčajne, nič som od života neočakával, bol som odovzdaný do vôle osudu s tým, že prežijem prázdny a jednotvárny život obklopený štyrmi stenami. Keď som sa ráno zobudil, z ničoho nič som pocítil, že som zázračne uzdravený, náhle sa mi chcelo žiť, začal som spriadať nitky svojich plánov, a čo je najdôležitejšie, zatúžil som opäť chodiť do kostola.

Poblúdenie
Môj neskorší príklon k New Age a obdobným zoskupeniam spôsobila moja slabá viera v pravého Boha, moje hľadanie samého seba. Vtedy som veril, že môžem byť dobrým kresťanom a pritom sa zaoberať okultnými náukami, namýšľal som si, že môžem vyznávať Krista spoločne s programom New Age. V tom období som nechápal opozíciu medzi katolíckym vierovyznaním a sektárskym hnutím New Age a dopadlo to tak, že démonické sily New Age si ma podmanili a pripútali k sebe, čo som však vtedy vôbec nechcel pripustiť . Iróniou osudu je, že to bol práve článok uverejnený v M ROSE niekedy začiatkom roku 1994 s názvom New Age - „misia“ Antikrista, ktorý ma vtedy veľmi rozčúlil, takže som sa celkom rozlúčil s kresťanstvom a začal som horlivo presadzovať a hlásať idey New Age. Z uvedeného vyplýva, že v tom období som sa ešte nemohol úspešne vzmáhať vo viere, pretože moje srdce bolo znečistené sladkastými heslami New Age.

Podivná pútnička
Čím viac som sa oboznamoval s deštruktívnymi zásadami New Age, tým viac ma vábili a začal som vyhľadávať aj ľudí, ktorí v tejto sekte pôsobia. Treba však podotknúť, že ženu s podivnými názormi na moje poruchy som stretol aj na litmanovskej hore Zvir. Tá pani z Košíc síce verila na zjavenia Nepoškvrnenej Čistoty, ale okrem toho tvrdila, že má nejaké vízie a charizmu od Pána dávať užitočné rady, zisťovať príčiny chorôb, duševných útrap a prostredníctvom Boha uzdravovať iných.
Keď som ju v jej byte v Košiciach navštívil, po celej izbe mala porozkladané obrázky Panny Márie, Pána Ježiša, sošky, kríže a ružence. Skutočne vyzerala ako svätica, alebo ako žena, ktorú Trojjediný Boh obdaroval mimoriadnymi dispozíciami. Keď som jej objasnil svoje problémy, na pár minút sa vzdialila s tým, že bude môj prípad konzultovať s Pánom Ježišom a potom mi bude tlmočiť jeho stanovisko. Keď prišla späť ku mne do izby, vyjadrila sa, že z biologického aspektu môj problém tkvie v nadobličkách a po duchovnej stránke je pes zakopaný v tom, že ma ovplyvňuje mimozemšťan.

Mŕtvy ako „parazit“
To bol meritórny dôvod môjho zvýšeného záujmu o ufológiu a neskoršie lipnutie na nej. Prihlásil som sa aj na kurz Sylvovej metódy. Lektorka ma však hneď v prvý deň prepustila a vrátila mi peniaze, ktoré som do toho investoval. Dôvod bol ten, že som nebol schopný plniť jej príkazy, ktoré počas jednotlivých seáns určovala. Chvíľu so mnou vážne debatovala a napokon vyhlásila, že sa na mňa prisala duša nejakej zomrelej osoby, ktorá po smrti nemôže nadobudnúť pokoj. Odporúčala mi zadovážiť si nejakú literatúru, ktorá sa zaoberá tým, ako sa zbaviť ducha, ktorý na človeku „parazituje“. Takú knihu som však nikde nezohnal a pravdu povediac, ani som po nej príliš nepátral. Poslala ma aj ku kineziologičke.
(Kineziológia - náuka o podmienkach a zákonoch pohybu živého tela - pozn. red.) Kineziológia v terminológii New Age znamená „liečbu“ prikladaním prstov rúk tak, že brušká prstov sa pritláčajú na isté body na pokožke, čo má podľa kineziológov vyvolať zmeny v štruktúre bunkového jadra, kde, ako tvrdia, sú zakódované sklony k chorobám a patologickým stavom. K tomu pridružujú ešte nejaké zrakové cviky podobné tomu, ako keď niekto v rýchlom slede za sebou zámerne gúľa očami. Samozrejme, že mi snaha kineziologičky nebola nič platná.

Biznis s reinkarnáciou
Psychotronička, ináč zástankyňa reinkarnácie, ktorá ma upozornila, že dnes zadarmo ani sliepka nehrabe, ma ubezpečovala o tom, že trpím za hriechy, ktoré som spáchal v minulom živote, že tam vidí zdroj mojich súčasných komplikácií. Iný psychotronik, ktorý pôsobí na ľudí vo svojej napodobenine pyramídy, kde má uloženú posteľ, ma tiež prijal. Snažil sa ma priviesť do hladiny alfa a kládol mi otázky, čo som „prežíval“ pred dátumom svojho narodenia. Jeho zámer  otvoriť moje podvedomie mu však nevyšiel, pretože som sa nevedel dostatočne uvoľniť.
Nechcel som ho však sklamať, preto som na jeho pravidlá pristúpil a predstieral som, že sa nachádzam v stave zmeneného vedomia, a tak som si v jeho pyramíde vymyslel historku zo svojho „minulého života“, ktorú on „zhltol aj s navijakom“. Potom sa nezabudol pochváliť, aké výsledky pri prenikaní do môjho „minulého života“ dosiahol. Azda najväčší blud mi do hlavy nasadili ufológovia, ktorí vyrukovali s názorom, že na hore Zvir v Litmanovej dievčatám posolstvá nehovorí Nepoškvrnená Čistota, ale že sa im dáva vidieť mimozemšťanka, ktorá sa vydáva za Pannu Máriu.
Neskôr som prestal navštevovať aj Litmanovú, pretože všetko, čo nejakým spôsobom pripomínalo katolícku konfesiu, ma dráždilo a znervózňovalo. K môjmu duchovnému uzdraveniu začínalo dochádzať pozvoľna.

Spásonosná pieseň
Asi pred desiatimi mesiacmi som si prečítal román Franza Werfela - Pieseň o Bernadette, ktorý na mňa hlboko zapôsobil a trochu nabúral moje dovtedajšie bludné presvedčenie. V tom čase som už mal chuť vrátiť sa ku kresťanstvu, ale chýbala mi odvaha opäť sa dať dokopy s ľuďmi, ktorých som pred šiestimi rokmi opustil. Počas tých desiatich mesiacov od prečítania knihy o svätej Bernadette som už necítil až takú averziu voči katolíckemu učeniu ako predtým. V predvečer 10. výročia zjavení Panny Márie na Zvire mi náhle zatelefonovala priateľka, s ktorou som sa v rokoch 1991 až 1994, keď som do svojho života zahrnul aj Krista a jeho Cirkev, často stretával a ona sa usilovala posilniť ma vo viere. Po celý ten čas môjho blúdenia sa za mňa modlila, a dokonca dala za mňa slúžiť svätú omšu. Potešilo ma, že mi táto kamarátka v onú augustovú sobotu zavolala a pozvala ma do Litmanovej. Bol som nesmierne dojatý, keď som po šiestich rokoch zazrel staré známe miesta na hore Zvir. Tam som sa pod vplyvom Matičky Božej a zasiahnutý Božou milosťou navrátil na správnu koľaj, z ktorej už nikdy nemienim vybočiť.

Nadšenie a pokoj
Následky môjho spriahnutia sa s New Age boli naozaj nepríjemné. Keď som na Zvire po dlhom čase opäť pristúpil k sviatosti zmierenia, pred kňazom som sa chvel ako „kopnutý“ elektrinou a trasúcim sa hlasom som zo seba vysúkal slová kajúcnosti. Moja úzkosť bola sprvoti taká mohutná, že som sa po svätej spovedi doma niekoľko dní bál postaviť do radu a prijať Kristovo telo. Bola to opäť moja kamarátka, ktorá šla so mnou a prostredníctvom nej mi Duch Svätý pomohol prekonať zábrany i obavy, a tak sa zúčastniť na svätom prijímaní. Keď som v nedeľu na 10. výročie odchádzal domov, premkýnalo ma veľké nadšenie a pokoj, ktorý som predtým tak dávno nezažil. Modlím sa k Trojjedinému Bohu a k Nepoškvrnenej Čistote, aby som vo viere už navždy vytrval.

Ešte k môjmu životopisu
Po absolvovaní strednej školy som pracoval ako recepčný v bardejovských kúpeľoch, krátky čas aj ako pomocník v sklade potravín. V roku 1990 mi na psychiatrickú diagnózu priznali plný invalidný dôchodok. V školskom roku 1993 až 1994 som ako nekvalifikovaný učiteľ vyučoval na čiastočný úväzok na základnej škole v Dlhej Lúke angličtinu. V súčasnosti nie som nikde zamestnaný. Od roku 1989 sa vo väčších či menších intervaloch zapodievam literárnou tvorbou.
Doteraz som publikoval časopisecky, v niektorých rozhlasových staniciach a v roku 1991 mi vyšla v súkromnom bratislavskom vydavateľstve Elán prvotina básnická zbierka, ktorú som nazval Rozbíjanie krásy. V roku 1994 som sa prezentoval druhou básnickou zbierkou, ktorej som dal meno Nahé tváre. Zbierku mi vydala Slovenská kniha, a. s. Som tiež členom Slovenského syndikátu novinárov. Článkami, úvahami a názormi prispievam do lokálnych bardejovských novín. Po svojom obrátení na hore Zvir som sa rozhodol písať prevažne nábožensky orientované básne.
Veľa Božieho požehnania a milostí Vám praje

Jozef Kuruc, Bardejov

Treba ich zastaviť!

Takmer vzápätí, mesiac po „inaugurácii“ Moonovej sekty v bratislavskej Redute v roku 1996, mal v menej honosnej sále, taktiež v Bratislave, prednášku Thomas Gandow, nemecký teológ a expert v oblasti siekt a nových náboženských hnutí. Thomas Gandow, autor knihy „Moonove hnutie“, vo svojej prednáške vysvetlil niektoré metódy pôsobenia členov siekt a poukázal na nebezpečné aspekty činnosti najmä Moonovho hnutia a Scientologickej organizácie.
Veríme, že skrátená prednáška Thomasa Gandowa dá aspoň rámcovú odpoveď na otázku o pôsobení siekt, ktoré u nás využívajú „voľné pole“, ako aj isté podceňovanie situácie zo strany štátu aj Cirkvi. Opäť chceme pripomenúť a zdôrazniť, že našu najväčšiu nádej a dôveru v boji proti týmto diablovým „cirkvám“ skladáme do Nepoškvrneného Srdca našej nebeskej Matky a do modlitby sv. ruženca, ktorý je najsilnejšou zbraňou proti všetkému duchovnému zlu a pôsobeniu pekla v tejto vážnej dobe. Modlitba ich zastaví! Invázia „prorokov“
Vývoj súčasného sveta sa čoraz viac uberá nielen k univerzálnej, ale aj viac bezcirkevnej spoločnosti. Najmä na Západe sa potvrdzuje rýchla sekularizácia, to znamená, že spoločnosť sa k Cirkvi stavia nepriateľsky a cudzo.
Oproti raju pre pracujúcich na zemi, ku ktorému smeroval tiež komunistický triedny boj, smeruje dnes úpadkom náboženstva spoločnosť k „nákupnému“ teda konzumnému - raju na zemi. Tento raj má aj svoju propagandu. Dostávame priamo do rúk letáky, od reklám na všetko možné, až po leták od guru Chinmoya a jeho „Mierového maratónu“, informácie o kadejakom uzdravovacom „workshope“, alebo od skupín rôznych charizmatikov. Dá sa povedať, že na každom rohu sa nachádza prorok s novým posolstvom, noví „bohovia“ a guruovia, poslovia „zmyslového“ raja.
Konštatujeme, že svet je veľmi dostupný. Hociktorá skupina alebo sekta na svete môže rýchle nájsť svoje pôsobisko aj v Bratislave. Nikde na svete sa nevyskytuje guru, ktorý sa sem nedostane počas 12 hodín.

Cirkev je jedna
Pravá kresťanská Cirkev je svätá, apoštolská, katolícka - to znamená, že k nej patria všetci, ktorí sú pokrstení, svätí i hriešnici. Cirkev je telom Ježiša Krista. Názov Cirkev pochádza z gréckeho „Kyriake“ - patriace Pánovi (Kyrios- Pán). Tým Pánom je Ježiš Kristus. Organizácia, ktorej Pánom nie je Ježiš, nem ôže s a nazývať „cirkvou“. Tzv. Cirkev zjednotenia sa nemôže nazývať cirkvou, pretože oni majú pána, ktorý sa nevolá Kristus, ale Moon. Ak sa nazývajú cirkvou, je to jednoducho podvod.
Kresťanská viera je misia a ponuka. Totalitné hnutia svojich členov verbujú. Majú vodcu, ktorý má absolútnu  autoritu, je „bohom“. Tento vodca má recept na všetko: vyrieši bolenie hlavy, ozónovú dieru, manželské problémy, záhady kozmu.
Meditácia má pôsobiť magicky. Musíš sa od nich nechať zachrániť a viesť . Takúto kádrovú organizáciu by sme mohli porovnať s komunistickou stranou. To nie je masová - ale kádrová organizácia. Tieto hnutia majú ezoterické myslenie.

Duchovná pasca
Pýtame sa - kto je to Moon? Moonovci na začiatku odpovedia: Je to evanjelizátor 20. storočia, ako napr. Billy Graham.
Po trojdňovom kurze u moonistu zisťujeme, že Moon nie je žiadny evanjelizátor, je skôr reformátor.
Po sedemdňovom kurze sa dozvieme, že nie je žiadnym reformátorom, ale prorokom, ako napr. Ján Krstiteľ. Dozviem e s a, že Ježiš nás vykúpil len duchovne, ešte musíme byť vykúpení telesne.
Ak pôjdete na ďalší 40- alebo 70-dňový kurz, dozviete sa, že Boh posiela ešte raz svojho Mesiáša. A po jednom roku u moonistov vám povedia, že bohom je samotný reverend Moon.
Pôsobenie viacerých siekt je veľmi nebezpečné. Napríklad krišnovci vám ponúkajú zdravú vegetariánsku stravu, usporadúvajú kurzy varenia. Avšak jedlo, ktoré ponúkajú, je obetným jedlom, ktoré je už pri varení obetované Krišnovi.
Pre nich je dôležité, že to s nimi robíš, nemusíš tomu veriť. Podobne je to aj s rôznym cvičením - napr. jogy alebo pri tzv. bojových umeniach. A oni už manipulujú tvoju dušu. Presne ako komunisti.
Všetky tieto spoločnosti chcú svetovládu, rovnako ako ju chcel komunizmus či národný socializmus. Tí dokázali presvedčiť väčšinu, že nad spoločnosťou je potrebné vykonávať ich vládu.

Dve nebezpečenstvá
Momentálne vidím na Slovensku i v celej východnej Európe dve nebezpečné hnutia:
1. Scientologickú organizáciu
2. Hnutie reverenda Moona
Obidve sa pokúšajú ovplyvniť naše vlády, podmaniť si Cirkev a hlavne naverbovať schopných študentov. Pýtame sa - ako môžu ovplyvňovať našu vládu? Tak, že napríklad Gorbačov sa stáva patrónom ich konferencií, alebo pani Gorbačovová viceprezidentkou Moonovej ženskej organizácie (Federácie žien za svetový mier). (Aj na Slovensku si pozvali manželku predsedu vlády a manželku prezidenta - pozn.) Máme na titulnej strane istého časopisu fotografiu Gorbačova s reverendom Moonom. Dostať sa k politikovi je veľmi jednoduché. Na takúto fotografiu treba mať „len“ stotisíc dolárov. A Gorbačov je lacný - medzičasom to robí za päťstotisíc.
Moc v štáte, v našej spoločnosti, nezávisí vždy od našich hlasov. Čas to dostávame vládu, ktorú vôbec nechceme. A keď sa takáto vláda dostane k moci - je jedno, akým trikom - potom sa dlho nevzdáva. A je veľmi zaujímavé, že sa jej dostáva stále viac podpory. A občan začne stále viac rezignovať . Chod takej diktatúry stojí veľa krvi. Aj oslobodenie vtedy, keď ľud sám si dokáže strhnúť reťaze, stojí mnoho obetí. Lepšie je, keď zastavíme diktatúru predtým, než vôbec začneme fungovať. Musíme proti týmto totalitným skupinám bojovať. Musíme zastaviť scientológiu a Moonove hnutie! Ak tieto skupiny prídu k moci, nebudú viac žiadne občianske slobody, ani žiadna náboženská sloboda. Niektorí demokrati azda povedia: Scientológia alebo Moonove hnutie predsa neurobili žiadny zločin - dajme im šancu... Nie! Naopak - my ich teraz musíme zastaviť!

Taktika sekty

Tieto organizácie stoja na tom, že verbujú mladých ľudí, nespokojných so svojím životom a spoločnosťou, v ktorej žijú a ponúknu im možnosť angažovať sa, realizovať. Vyhľadávajú ľudí, ktorých môžu prosto použiť. Moonovci často hovoria, že usporadúvajú ekumenické semináre. Povedia napríklad: Veľmi radi ťa pozývame k nám, nechceš ísť na seminár v Paríži? Mladý človek povie - no, nechcem ísť do vašej organizácie, ale Paríž si rád pozriem... A u ž je tam, kde ho chceli mať. Jeden americký sociológ opísal takýto druh verbovania rozmrazením, zmenou a znovuzmrazením. Vezmete napríklad do rúk čokoládového veľkonočného zajaca, svojím teplom a nežnými rukami ho urobíte mäkkým, premodelujete ho a dáte do chladničky. A máte krásneho - povedzme, Mikuláša.

Fascinácia
Prvá fáza verbovania je fascinácia. Idem po pešej zóne, príde ku mne krásne mladé dievča a povie: Ach, ja som sa do teba zamilovala! Veríš v lásku na prvý pohľad? Si krásny! A tvoje srdce začne mäknúť. Fascinácia. Krásne slová, pocta, múdre cudzie slová, záblesk lásky. A som fascinovaný, neviem reagovať, skoncentrovať sa.

Zneistenie
Druhá fáza verbovania je zneistenie. Zneistenie pomocou prednášky, pomocou meditačných techník alebo bombardovaním láskou („lovebombing“).Som fascinovaný, že sa o mňa toľko zaujímajú, som zneistený, pretože ma vlastne vypočúvajú a neviem presne, o čo tu vlastne ide. A potom sa to začne:
Svet zaniká, upadá, je veľká nemorálnosť, podvody, zločiny - tu musí nastať nejaké riešenie. A oni mi ho zrazu ponúknu. A už ma tak pripravili zneistením, že po tomto riešení, novej orientácii - jednoducho siahnem. Ponúknu mi východisko.
Potom je však nebezpečenstvo, že prídem domov a poviem: Som teraz v jednom veľmi peknom hnutí, volá sa Moonovo hnutie zjednotenia. Vykonáva sa tam istý zaujímavý spôsob partnerstva - musí sa vypiť tekutina, v ktorej je namiešaná krv a Moonovo semeno a potom bude svet oslobodený od hriechu. A rodičia mi povedia - „Moonovo hnutie? Ale to je veľmi škodlivé!“

Stabilizácia
Preto sekta alebo hnutie musí zabrániť tomu, aby som šiel s tým za rodičmi, a snažia sa ma so svojou novou orientáciou podržať u seba, musia ma „stabilizovať“, kým to všetko prijmem a stanem s a ich apoštolom . A táto stabilizácia je už železným pancierom. Preto sa treba pokúsiť takéhoto človeka opäť „roztopiť“, osloviť city ešte predtým, než na neho začneme pôsobiť argumentmi, kam sa to dostal.

Pochybný cieľ
Hovorili sme o snahe o svetovládu. Moonovo hnutie ide tak ďaleko, že hovorí: Komunizmus mal iba dve chyby. A to písmená K a O. Čo nám zostane, ak ich odstránime? „Munizmus!“
Myslíte si, že je to náhoda? Moonovo hnutie narába podobne ako marxizmus leninizmus so pseudovedeckými argumentmi ako: dejiny sú dejinami bojov. Pri scientológii máme podobne koncept o boji. A pretože scientológia prináša podľa ich učenia „totálnu slobodu“, musí teraz od teba vyžadovať totálnu disciplínu. Potom zachránime svet - povedia ti.
Obe tieto ideológie sa dobre doplňujú a spájajú v komunistických doktrínach, ktoré sme sa kedysi učili, a majú u nás dobré predpoklady uspieť. Pád komunistickej spoločnosti znamenal rozpad jednej životnej orientácie. A oni ti ponúkajú ďalšiu, kde môžeš pokračovať. Povedia ti - „Ak sa chceš zmeniť a obrátiť, musíš ísť ďalej za cieľom raja na zemi...“ Avšak táto cesta za pozemským „rajom“ vedie - do pekla.

III. ČASŤ Dejinný boj

Svetovláda. Fantázia, či skutočnosť? Obranné pakty, integračné snahy, mocenské bloky. Volanie po globálnom riešení svetových problémov. Kto ich vyvolal a kto ich chce riešiť? Svetové bratstvo, spravodlivosť, záchrana planéty Zem. Toto všetko dnes nastoľujú mnohé svetové iniciatívy a organizácie. Zároveň sme však svedkami neustálych nepokojov, vojen a násilia i neustáleho prehlbovania priepastných rozdielov medzi mocou a chudobou ľudstva. Tí, ktorí vedú tento pohyb, nie sú celkom identifikovateľní. Avšak postupne sa vynárajú na povrch diania, ako keď sa postupne zaostruje objektív kamery.
Moc politiky, financií a médií postupne zatláča dnešné ľudstvo do úzkej uličky. Popularizácia zla, sexu, peňazí, konzumu a bezbrehého liberalizmu pokračuje šialeným tempom. A všetci autori tohto projektu proti Bohu chcú „dobro a zlatý vek ľudstva“.
Dňa 17. februára 1960 židovský veľkobankár James Warburg pred senátom USA otvorene vyhlásil:
Budeme mať svetovládu, či s a nám to páči, alebo nie. Jediná otázka je, či svetovládu dosiahneme násilím, alebo súhlasom.
Pred takmer sto rokmi 15. 8. 1971 napísal iluminát Albert Pike, americký generál, svojmu „revolučnému vodcovi“ iluminátov, Giuseppe Mazzinimu: Dáme voľnosť nihilistom a ateistom a vyprovokujeme strašnú spoločenskú pohromu, ktorá vo všetkej hrôze jasne ukáže národom následok úplného ateizmu, surovosti a najkrvavejšieho zmätku. Potom občania, donútení brániť sa všade proti svetovej menšine revolucionárov, vyhladia týchto činiteľov civilizácie, a dav, sklamaný kresťanstvom, ktorého deistický duch od tej chvíle bude bez kompasu, dav dychtivý po ideáloch, ale bez znalosti, komu sa klaňať, dostane čisté svetlo cez všeobecné zjavenie rýdzej náuky Luciferovej... konečne odhalenej zraku verejnosti: Zjavenie, ktoré vyplynie zo všeobecne reakčného hnutia, a ktoré bude sledovať zničenie kresťanstva a ateizmu, oboch súčasne porazených a vyhladených.
Pripomeňme, že generál Albert Pike vypracoval v období od roku 1859 do roku 1871 dlhodobý vojenský plán pre tri svetové vojny a rôzne revolúcie, ktoré v tomto čase majú dovŕšiť snahy iluminátov, „generálov“ Čiernej šelmy. Tretia svetová vojna má byť podľa tohto plánu podnietená konfliktom, ktorý bude vyvolaný medzi politickými sionistami a islamským svetom. Vojna má spôsobiť vzájomné zničenie Islamu a sionizmu Izraela.
Ostatné národy (podľa M. C. Fagana), majú spolu bojovať až do úplného vyčerpania. Zdevastované krajiny bude potom možné - ako píše M. C. Fagan - jednoducho vmanévrovať do potrebných pozícií. Je to skoro taký dobrý projekt na vytvorenie moderných otrokov ako Európske spoločenstvo. Ako na nasledujúcich stránkach uvidíme, v závere tohto tisícročia akoby sa spojili a zintenzívnili všetky snahy, ktoré opísal generál Pike. V tretej časti Diaľnice do pekla uvádzame (podľa našich možností a zistení čo najvyčerpávajúcejšie) udalosti, ilustrujúce plány Iluminátov, a to až na prah súčasného konfliktu islam - Izrael.
Tento zápas dejín je vo svojich metódach veľmi zložitý. Duchovne sa v ňom však formuje aj vojsko, ktoré jediné uspeje, a ktoré pod vedením Vojvodkyne Ženy odetej do slnka, porazí zdanlivo víťaziace peklo. Ona už teraz vychádza nad obzor dejín ako nezadržateľný Víťaz, ako Matka a Kráľovná každého z nás.
Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho

Volám vás k vytrvalosti

Dnes pozeráte na mňa, vašu nebeskú Matku, v žiare môjho osláveného tela, vzatého s mojou dušou do nebeskej slávy. Som Žena odetá slnkom. Som vaša nebeská Vojvodkyňa. Som Kráľovná všetkých svätých. Pozerajte na mňa ako na znamenie bezpečnej nádeje a útechy v týchto dobách očisty, odpadu a veľkého súženia.
Je to doba, v ktorej sa buduje civilizácia bez Boha a celé ľudstvo je vedené žiť bez neho. Je to doba, v ktorej Satan a diabolské sily sa dávajú uctievať stále väčším počtom ľudí, a tak sa stále viac rozširuje satanský kult, sekty a čierne omše. Je to doba, v ktorej sa buduje modla, aby sa postavila na miesto pravého Boha a pravej Cirkvi, a táto modla je falošný Kristus a falošná Cirkev. Je to doba, v ktorej všetci nasledovníci tejto modly budú poznačení jej znakom na čele a ruke. Je to doba, v ktorej verní nasledovníci Baránka budú vyvrhovaní na okraj spoločnosti, budú vystavovaní prenasledovaniu, žalárom a smrti.
Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí sa neklaňajú Šelme a nenechajú sa poznačiť jej diabolským znakom. Ktorí však sa budú klaňať Šelme a jej soche a dostanú jej znak na čelo a rameno, tí budú piť víno Božieho hnevu, naliate do kalicha jeho strašného trestu a budú mučení ohňom a sírou v prítomnosti Baránka a svätých anjelov.
Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí nesú na čele napísané meno Baránka a meno jeho Otca, lebo nezradili svojho Boha, v ich rečiach nikdy nebolo lži a nasledujú Baránka kamkoľvek ide.
Preto vás dnes volám pozerať sa na mňa, vašu nebeskú Matku v žiare môjho osláveného tela, aby vás moje svetlo osvetľovalo, moje Nepoškvrnené Srdce vás do seba uzatváralo a moja materinská láska podopierala, aby ste boli v tejto dobe skutočnými svedkami vytrvalosti pred tvárou Cirkvi a celého ľudstva.
(Rubbio 15. augusta 1989)

Satanov nástup

Koniec 19. storočia a prvá polovica 20. storočia nám obdivuhodne demonštrujú taktiku Zlého ducha; je to taktika, ktorú prorocky opísal Ch. Baudelaire: „Najdrzejšie diablove triky spočívajú v tom, že nás presviedča o svojej neexistencii.“ (Petits poemes en proce) Tento Baudelairov citát pripomína opakovane Ján Pavol II. (napr. 31. 3. 1985).
Tak sme svedkami dvoch fenoménov, ktoré sa stále viac rozširujú:
- najskôr ide o zásah do kultúrnych, sociálnych a politických štruktúr,
- vďaka úspešnosti tejto skrytej akcie vystupujú potom na povrch otvorene satanské kulty, často v provokatívnej podobe, a vytvárajú prostredie, z ktorého bolo odstránené všetko posvätné. Tieto satanské kulty nachádzajú stále väčšie rozšírenie medzi mládežou.
Prežívame teda:
- skryté a štrukturálne pôsobenie Zlého,
- jeho vynorenie s nezakrytou tvárou v našom storočí, pričom sa nesmie zabúdať, že táto otvorená manifestácia má celkom anonymný rozmer a uskutočňuje sa anonymnou infiltráciou.

Štrukturálne uchopenie moci
Satanov úspech v súčasnosti spočíva v tom, že svoje bezprostredné pôsobenie, ktoré vyvoláva strach z diabla, nahradil iným, anonymným, neviditeľným a upokojujúcim pôsobením, ktoré nehlučne preniká stále viac do sociálneho pradiva bez toho, aby nieslo pečať „vládcu tohto sveta“, pretože používa ľudských „agentov“, ktorí sú umiestnení na strategicky dôležitých miestach. Vyzerá to teda tak, akoby prevzal štýl diskrétneho riaditeľa, ktorý drží v ruke všetky nitky bez toho, aby sa sám objavil na verejnosti. Táto metamorfóza sa uskutočnila veľmi rýchle a náhle. Ľudská spoločnosť bola náboženská a predovšetkým kresťanská. Medzitým sa stala natoľko sekulárnou a laickou, až sa nepotlačiteľná potreba náboženstva celkom obrátila, takže vyústila niekedy dokonca do samovražedných a vyslovene satanských siekt.

Vylúčenie Boha
Moderné dejiny civilizácie spočívajú v pokuse „odbúrať“ Boha a v exaltácii človeka.
Od čias renesancie postupuje nahradzovanie humanizmu deizmom, ktorý sa premenil na racionalizmu filozofov 18. storočia a následne potom na marxistický ateizmus 19. storočia, ktorý našiel pokračovanie v ekonomickom materializme. Obe sa len málo líšia, ako hovorí Chesterton.
Pokušenie dedičného hriechu, ktoré dostalo podobu krásneho mýtu, získalo v dnešnej dobe celkom konkrétnu formu. Človek sa musí oslobodiť od Boha. Všetko transcendentné vyhlásil za ničivú diktatúru a súčasne za podvodný obraz, ktorý treba zrušiť. Boh, Stvoriteľ a prameň všetkého dobra, bol vyhlásený za tyrana, ktorý musí byť odstránený z vedomia človeka, kde je zodpovedný za vznik mučivých myšlienok. Ďakovanie musí ustúpiť nedôvere, súhlas vzbure, detská láska odporu, viera odmietnutiu, „Nech žije Boh“ heslu „Smrť Bohu!“
Po agresívnej fáze revolty, ktorá poznamenala 19. a začiatok 20. storočia, stal sa „zvalený“ Boh vo vedomí Veľkým Neprítomným. Militantný ateizmus niektorých skupín vystriedal agnosticizmus, ktorý je veľmi rozšírený. V minulosti ho vyznávalo asi 250 miliónov, v roku 2000 to bude jedna miliarda ľudí.
Subtílne mechanizmy diablovho pokušenia, ktoré nám odhaľuje kniha Genezis (3, 3-5), znovu ožili v modernom vedomí:
Boh vám povedal: Nesmiete jesť zo stromu poznania, lebo zomriete. Ale to je jeho trik, aby vám zabránil byť Bohom, pánom nad svetom a poznávať dobro a zlo.
Pubertálne, svojimi prorokmi opité ľudstvo 19. storočia našlo v tom veľkú záľubu.
Človeče! Pozri sa, teraz si vyrástol a čoskoro budeš pánom tohto sveta. Máš vedomosti. Nepotrebuješ Boha a jeho prozreteľnosť. Pokrok a technika prekonajú chudobu, chorobu, vojnu a možno aj smrť . Boh ťa chce držať v otroctve, ale ty si zrelý pre slobodu. Ba čo viac - Boh vôbec neexistuje. Môžeš beztrestne rozhodovať o jeho smrti. Ty sám si bohom budúcnosti. Toto všetko - bez akéhokoľvek zveličovania - hlásal diabol prostredníctvom marxizmu a viery vo vedu v 19. storočí. Bolo to proroctvo nového šťastia, ktoré malo stáť na troskách prekonaného kresťanstva a jeho mŕtveho Boha. Veda si bola istá, že dokáže pravdivosť ateizmu: Nie je žiadny stvoriteľ ; evolúcia je viac ako stvoriteľská. Vzostup človeka vyžadoval pád Boha. Rozvoj moderny sa prekvapivo obrátil proti Bohu, aby mohol pôsobiť v prospech človeka: v prospech jeho autonómie a proti Božej transcendencii. Ale to všetko viedlo od slobodomyseľných, velikášskych a podvodných eufórií k rozčarovaniu a niekedy k zúfalstvu. Pokrok neprekonal ani biedu, ani hlad, ani vojnu, choroby alebo smrť. Naopak, v mnohých smeroch ich ešte rozšíril. Človek, ktorý zabudol na svoj pôvod a božské učenie, padol do absurdity. Jeho civilizácia sa stala civilizáciou strachu, v ktorej sa upokojujúce prostriedky a drogy stali jeho každodenným chlebom. Človek bez Boha je celkom vyšinutý, nemá základ života ani žiadnu budúcnosť.
Hodnoty, ktoré vytvorila táto civilizácia, mali nahradiť elán, prameniaci z Boha. Nahradili ho. Obrátili sa proti stvoreniu. Hlavnú produkciu na tejto planéte tvorí výroba smrtiacich zbraní. Drogy sa stali svetovou veľmocou: živia mafiu, Ohnivého koňa a iné organizácie. Pre Kolumbiu sú drogy hlavným a najväčším priemyselným faktorom. Dokonca láska, redukovaná len na erotiku, sa zamerala na smrť: jedinou starosťou je, ako si užiť bez toho, aby došlo k počatiu, a ako počať bez toho, aby došlo k pôrodu. Legalizácia potratov, často subvencovaných, má na svedomí väčší počet mŕtvych ako koncentračné tábory a gulagy dohromady.
Vo všetkých týchto rysoch, na rozporoch, skaze a ceste do chaosu je možné celkom zreteľne rozoznať satanov realizmus, ktorý nadobúda vzhľad najrôznejších lobby: mediálne, komerčné, verejné a často i zákonné štruktúry šíria neobmedzene po celom svete toľko pokušenia, že satan sa vôbec nemusí namáhať a podnikať. Silné „nátlakové skupiny“ účinne podporujú tento vývoj smerujúci do apokalyptického zániku.
Nepatrí azda k satanovmu pôsobeniu i novodobé šírenie islamu, ktoré široko prekonáva šírenie kresťanstva, a ktoré so sebou prináša stále aktívnejšie a desivejšie prepojenie priam zúrivého fanatizmu a náboženstva, a to náboženstva, ktoré dokonca vzýva toho istého Boha Biblie? Satanova genialita spočíva v tom, že odpoveďou na to, ako pol storočia rozvíjal na Východe praktický a na Západe ekonomický materializmus - je bujnenie „divokej religiozity“ vo forme siekt včítane satanských. V tejto hodine úspechu môže vystúpiť z tieňa anonymity a ilegality a nechať verejne oslavovať seba i hriech. (*10)

Vraždiaci satanisti

Počet stúpencov démona rastie, a to konkrétne v Latinskej Amerike. Neváhajú vraždiť najm ä kresťanov a hlavne kňazov (ako možno už niekoľko rokov pozorovať vo Francúzsku). Agentúra Všeobecné kolumbijské správy (DAS) a Interpol boli informovaní, že satanské sekty pripravujú v Kolumbii počas veľkonočných sviatkov 1998 akciu. Každý rok v tom istom čase - na Veľký piatok, ktorý satanisti označujú ako Luciferov sviatok, uskutočňovali hrozné činy, hanobiac kostoly a cintoríny, ktoré využívali na svoje vlastné rituály.
Na Zelený štvrtok 1998 dostali kňazi v najmenej 14 farnostiach poštou alebo do vlastných rúk trochu zvláštny dar: bonboniéru s fľaškou beaujolais. Duchovní túto pozornosť prijali bez začudovania, veď v čase Veľkej noci veriaci dávajú takéto pozornosti. Kňazov by nikdy nenapadlo, že víno bolo otrávené kyanidom a metylalkoholom. Jediný pohár tohto smrteľného nápoja postačil na zabitie o. Jesusa Davida Saenza, farára z kostola San Luis de Montfort de Villevicenclo a jeho pomocníčky Mariny Rodriguezovej. Odhalenie tejto dvojnásobnej vraždy azda dovolí vyvarovať sa ďalších tragédií. Atentáty mala na svedomí Národná organizácia Lobos en Contra de Cristo (LCC, Vlci proti Kristovi), ktorá o sebe tvrdí: „Sme prívrženci filozofie Antikrista, sme satanisti. A to naozajstní. Pozorujeme vás a skôr alebo neskôr zmietneme vaše prehnité náboženstvo. Skoncujeme s vašou vierou, žiadna pravda nie je potrebná.“ Kult satana sa nezrodil včera. Existoval počas celého XX. storočia. V 20. rokoch bol svetovým strediskom Luciferových klubov Berlín. Po druhej svetovej vojne sa kult satana prejavuje v Londýne pod vplyvom učenia satanského mága Aleistera Crowleya, ktorý sa sám nazýval „Zviera“. Odtiaľ sa rozšíril na zvyšok starého kontinentu. Neskôr v Spojených štátoch, v búrlivých 60. rokoch, dostali tieto organizácie chýbajúci podnet, aby zaujali skutočné miesto v spoločnosti. Dňa 30. apríla 1966, v podvečer Walpurginej noci (čas , keď sa stretávajú „bosorky“ a „bosoráci“ v Nemecku na hore Brocken, aby oslávili svoj sabat), zakladá Anton Szandor La Vey v Kalifornii Satanský kostol. La Vey je autorom Čiernej biblie, ku ktorej sa hlási 150 000 prívržencov tejto organizácie. La Vey sa objavil vo filme, v ktorom oznamuje prevtelenie satana a napísal najmä scenár a dialógy pre „Rosemary‘s baby“(Rosemáriino dieťa). Zomrel 29. októbra 1997. Ako potvrdil týždenník Paris Match v článku o afére satanizmu v Toulone: „Démon sa vrátil, to je skutočnosť.“

Satanizmus
Satana ľudia uctievajú zo štyroch hlavných dôvodov. Jedni ho uctievajú ako svojho boha, pretože chcú mať moc. Preto medzi satanistami nájdeme ľudí na vysokých postoch v politickom živote. Sú to čas to ľudia veľmi vážení na verejnosti, a pritom mnohí z nich tajne vedú satanské rituály a orgie. Iná skupina ľudí uctieva satana kvôli bohatstvu. Preto medzi satanistami nájdeme mnohých podnikateľov. Satanizmus je často zviazaný s prostitúciou, pašovaním drog a so slobodomurárstvom. Preto títo podnikatelia získavajú skutočne mnoho peňazí. Tretiu kategóriu satanistov tvoria mladí ľudia, ktorým ide o dobrodružstvo, najmä preto, že sa im páčia sexuálne orgie. Sľubujú satanovi, že budú robiť všetko možné zlo. Štvrtá skupina uctieva satana kvôli získaniu popularity. Nanešťastie, sem patrí mnoho rockových skupín. Mnoho populárnych, najmä metalových skupín má texty, ktorými priamo uctievajú satana, chvália samovraždy, prostitúciu, kriminalitu alebo iné deštruktívne skutočnosti.

Satanisti nie sú ateisti
Veria v Boha, ale snažia sa proti nemu bojovať. Pália Biblie. Majú svoju vlastnú satanskú bibliu, v ktorej je opak toho, čo je v kresťanskej Biblii. Prikázanie nenávidieť, zabíjať, cudzoložiť, pravý opak blahoslavenstiev, litánie k satanovi a ďalšie rituály. V priebehu svojich obradov, niekedy pri zvláštnych príležitostiach, obetujú aj ľudí, prípadne tielka potratených detí, najmä na Vianoce, Veľkú noc alebo 1. augusta, ktorý je pre satanistov najsvätejší deň. Bežné sú ich rituály pri splne mesiaca. Mesiac je pre nich kráľom temnoty. Ich symbolika preto často obsahuje symbol mesiaca. Ich číslo je 666, pretože podľa knihy Zjavenia (13, 18) je to číslo šelmy.

Modlitba oslobodenia (rozviazanie)
Dúfam, že si nezačnete myslieť, že každ ý z vás potrebuje nutne rozviazanie alebo exorcizmus. Nebudeme upierať svoj zrak na satana, ale na Ježiša. Zvlášť po sv. prijímaní môžeme rozkázať Zlému duchu, aby od teba odstúpil. Urob to v mene Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi, bez strachu. Pokorený diabol musí odísť. Bude sa pravdepodobne snažiť vrátiť. Nevadí - rozkáž mu znova, aby odišiel. Nie je na tom nič zložitého, keď ide o nás samých. Pokiaľ ide o modlitbu oslobodenia s druhými ľuďmi, nikdy priamo neoslovujte zlého ducha. Iba pomôžte zviazanému človeku, aby to urobil on sám, aby sa diabla zriekol a potom prijal do očistenej oblasti Ježiša. Spočíva to v podstate v obnove krstných sľubov. Môžeme na to použiť liturgickú modlitbu z obradov krstu. Alebo postihnutého vyzveme, aby za nami opakoval: „V mene Ježiša Krista, mocou jeho svätej krvi a na príhovor blahoslavenej Panny Márie sa zriekam akejkoľvek väzby s akýmkoľvek zlým duchom, ktorý je vo mne alebo útočí proti mne. A prijímam Teba, Pane Ježišu, ako svojho jediného Spasiteľa a Vykupiteľa.“
Rozkazovať zlému duchu v inom človeku je veľmi riskantné. Duch môže obrátiť svoj útok na vás. Napríklad budete rozkazovať duchu žiarlivosti, aby od druhého človeka odišiel, a potom zistíte, že sami ste plní žiarlivosti, pretože na vás útočí ten istý duch. Je veľmi dôležité, aby sa o toho človeka ďalej niekto staral, pretože inak sa stane terčom ďalších útokov. Preto tento človek musí byť chránený sviatosťami, najmä častou sviatosťou zmierenia a svätým prijímaním, a je potrebné, aby sa mu venovala skupina ľudí, ktorá s ním bude komunikovať, a ktorá sa za neho bude modliť. Musíme si pamätať , že po modlitbe za oslobodenie sa často tento človek cíti omnoho viac pod útokom ako predtým. Diabol sa snaží, aby sme verili, že je tam, kde nie je, a že nie je tam, kde je.
Keď je človek oslobodený, je potrebné zasvätiť ho Pánovi. Pretože nestačí človeka vyprázdniť od negatívneho, ale treba ho znovu naplniť. Preto mu pomôžeme úprimne sa odovzdať Pánu Ježišovi a Obhajcovi - Duchu Svätému, aby bol v ich ochrane. A tiež Matke vykúpených, Panne Márii. Aký je rozdiel medzi modlitbou za oslobodenie (rozviazanie) a exorcizmom? Exorcizmus je špeciálna modlitba v rímskom rituáli, ktorú sa môže modliť jedine kňaz poverený biskupom pre konkrétny prípad posadnutia. Hovorí sa tomu oficiálny, slávnostný exorcizmus. Potom existuje ešte modlitba, ktorú zložil Lev XIII. Aj keď to nie je oficiálny exorcizmus, je to predsa len exorcizmus a pred niekoľkými rokmi vydal kard. Ratzinger (Kongregácia pre vieroučné otázky) smernicu, že laici sa túto modlitbu modliť nemajú, pretože sa v nej vyskytuje priamy rozkaz diablovi a priama reč k nemu. Ale modlitba za rozviazanie v podstate nie je nič iné ako obnova krstných sľubov. To možno odporučiť každému. (*6,7)

Dodatok
Niektoré miesta v Biblii, ktoré zakazujú:
kúzelníctvo alebo veštenie: Sk (16, 16-18), Lv (20, 27), Dt (18, 10-14)čarodejníctvo: Sk (13, 6-11), Dt (18, 10-14), Iz (47, 12), Nu (23, 23)špiritizmus: Dt (18, 10-14), Iz (8, 19-20)
astrológiu a horoskopy: Iz (47, 12nn)
mágiu: Dt (18, 10-14), Lv (19, 31), (20, 6-7), Iz (8, 19-20) povery: Lv (20, 6-7)
zarieknutia: Zj (22, 14-15)

Satanizmus v Taliansku

Department správy verejnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Talianskej republiky podal 29. apríla 1998 vláde správu o nových náboženských hnutiach a sektách. Spôsobila rozruch, lebo z nej vyplýva, že v štáte hrozí nebezpečenstvo nekontrolovateľnej expanzie rôznych siekt a náboženských hnutí, hoci niektoré z nich nie sú škodlivé. Avšak realitou je, že v posledných rokoch bol zaznamenaný pozoruhodný rast počtu satanských siekt, vrátane satanského rituálu. Na otázku, koľko je v Taliansku satanistov, nemožno dať presnú odpoveď, pretože nie sú o tom údaje v štatistike. Primát v tejto veci drží Londýn, kde sa narodil satanista Aleister Crowley (1875-1947), po ňom má nasledovať Turín, ďalej San Francisco, kde Anton Szandor La Vey založil 30. apríla 1966 o polnoci prvú satanskú cirkev, na ďalších miestach je Chicago a Rím. Niektorí experti hovoria, že existuje ezoterický „čierny trojuholník“, v ktorom sú spojené diablove mestá Turín - Londýn - San Francisco. Deň založenia prvej satanskej cirkvi - 30. apríl 1966, je pre satanistov veľkým sviatkom (Valpurgina noc). Ďalším dôležitým dňom satanského kalendára je 31. október (predvečer Sviatku všetkých svätých), je to sviatok mŕtvych a všetkých temných síl. Nazýva sa aj Sambain alebo Halloween. Je to súčasne nový rok čarodejníkov a bosorákov. V deň zimného slnovratu vrcholí vlnenie mora a v ten deň triumfuje chaos . Je to najdlhšia noc roka. Druhý február je sviatok svetiel (Candelora, Candlemas). Znamená to, že je koniec kráľa zimy, ktorý je pánom chaosu. V severnej Európe je v tento deň sviatok boha búrok (Thor) a bohyne lásky (Frigg). Na deň letného slnovratu pripadá sviatok stríg a bosoriek.
Prvý august je tiež sviatočným dňom a nazýva sa Lammas (Lungnassadh). Vtedy sa pripomína a svätí zvrhnutie Lucifera z neba na zem. Ďalšími magickými dňami sú dni, keď je spln a nov mesiaca.
„Centrum pre štúdium nových náboženstiev“ odhaduje, že sekty majú asi milión členov. Podľa štatistiky zo sčítania obyvateľstva (1994) v Taliansku oficiálne pôsobí 366 siekt, neoficiálne údaje uvádzajú počet 800. Najviac ich je v Turíne, potom v Ríme a v oblasti Benátok. V samotnom Ríme sa asi 44 siekt venuje čiernej mágii. Mnohovravná je aj skutočnosť, že v podsvetí sa spácha viac satanských zločinov, ako by si obyvatelia predstavovali. Experti tvrdia, že satanizmus je organizovaný v miriádach (antické označenie pre obrovský počet) prísne utajovaných čiernych buniek, a že sú tak perfektne maskované, že bežný občan to vôbec nemôže spozorovať. Životopisec Antona Szandora La Veya napísal, že Taliansko má najviac čitateľov diel tohto veľkého čierneho mága. Z jeho kníh Satanská biblia (1969) a Satanský rituál (1972) sa predalo vo svete vyše 300 000 výtlačkov a Taliani patria prevažne medzi prívržencov La Veya.
Profesor Introvigne, ktorý sa zaoberá touto problematikou, tvrdí, že sú štyri základné doktrinálne prúdy. Prvý tvoria praví satanisti, ktorí uznávajú a uctievajú satana ako osobu. Je to diabol, ako sa uvádza v Biblii. Popri tomto okultnom satanizme existuje ako druhý prúd tzv. racionalistický satanizmus. Jeho reprezentantom je La Vey, ktorý jednoducho pokladá satana za symbol revolty proti každému poriadku, a hlavne proti náboženstvu. Podľa neho je náboženstvo povera. Ďalší prúd satanizmu vzniká a organizuje sa v skupinách ľudí, ktorí užívajú drogy. Títo ľudia majú povrchné znalosti o satanizme. Tvrdia, že v opojení, do ktorého sa dostanú po požití drog, vidia diabla.
Osobitný druh satanizmu je luciferizmus. Predmetom úcty týchto ľudí je Lucifer a prúd sa zaraďuje do filozofickej náuky o vzniku a vývoji vesmíru, najmä slnečnej sústavy.
Denník Messaggero 19. a 20. 2. 1997 odhalil, že v Ríme pôsobí sekta pod názvom Setta del Laterano. Má asi 30 členov, ktorá na svoje strašné rituály láka od žien z východnej Európy deti na obetné účely, alebo na tieto účely kupuje od žien v gravidite ich plody.
V Ríme, v Miláne a vo Florencii tiež pôsobí nebezpečná sekta, prinášajúca ľudské obete, nazývaná „Satanisti metropolitani“. Členovia sekty „Čierny orgazmus“ berú pri svojich rituáloch drogy a používajú pritom ľudskú krv. V Bologni a v Benátkach pôsobí sekta „Deti satana“, v Piemonte zasa sekta „Synovia satana“. Venujú sa znesväcovaniu cintorínov. V Turíne pôsobia dve pobočky La Veyovej Cirkvi satana, v Pescare vyvíja činnosť veľmi mysteriózna sekta, ktorej členmi sú len ženy.
V súčasnom satanizme má veľký vplyv anglický mág Aleister Crowley, ktorého novinári nazývajú Kráľ zvráteností, Ľudská beštia a pod. Sám seba nazýva Veľká beštia z Apokalypsy, satan.
Crowleyova mágia je „tehotná“ satanským hnusom a nenávisťou voči Kristovi. Keď objasňoval svoje rituály, povedal, že jeho cieľom je „úplne zniesť zo sveta“ trosky svojho predchodcu a umierajúceho Boha poslať do vyhnanstva (svojím predchodcom nazýva historické kresťanstvo).
Keď chceme úplne pochopiť satanizmus, nemôžeme zabudnúť na New Age, ktorý je stále častejšie obviňovaný z rozširovania satanizmu. Dôkaz jeho spojenia s kultom diabla ponúka aj filmový režisér Kenneth Anger, ktorý pri prezentácii svojho filmu Prichádza Lucifer povedal: „Je to film o rozmnožovaní lásky. Lucifer je boh svetla, nie diabol. Je to rebelujúci anjel, ktorý stojí za udalosťami súčasného sveta.“ Tieto slová hovorí o démonovi tento významný predstaviteľ New Age.
Toto všetko sú znepokojujúce znamenia vo svete na prahu nového, tretieho tisícročia, keď v zmätkoch pseudoreligiozity sa majú rôznymi planetárnymi liturgiami popliesť a narušiť vzťahy k posvätným veciam. Tento pustošivý proces je riadený rozširovaním najrozličnejších foriem čierneho okultizmu a satanizmu. (*15)

Aktuálne vyháňanie diabla

Najznámejší súčasný exorcista, páter Gabriel Amorth, vyhlásil: „Katolícka hierarchia musí povedať svoje veľké „mea culpa“. Ak sa stále viac šíria ezoterické praktiky a satanské sekty, je to tiež jej vina.“
Satan azda zmenil svoju stratégiu. Ak jeho najväčším víťazstvom doteraz bolo predstieranie, že neexistuje, teraz je priam posadnutý túžbou hrať hlavnú rolu. Téma o démonizme sa objavuje stále častejšie na titulných stranách. Na to, aby sme zistili počet jeho prívržencov, štatistiky nestačia. Rituály sa konajú v tajnosti a to, čo sa dostane na verejnosť, je buď len folklór, alebo v horšom prípade ide o kriminálne dôsledky. Taliansky minister vnútra Rinaldo Corona, vydesený rozšírením tohto fenoménu, bol nútený vyhlásiť pohotovosť všetkých policajných prefektov.
Čo sa v skutočnosti stalo? Je to skutočne tak, že národ, v ktorého strede je hlavné sídlo Katolíckej cirkvi, má práve preto takú príťažlivosť pre knieža temnôt? Aby sme sa o tom dozvedeli viac, spýtali sme sa osoby, ktorá sa profesijne denne nachádza v boji s pôsobením mocnosti zla: 70-ročného P. Gabriela Amortha, ktorého kardinál Ugo Poletti vymenoval za oficiálneho exorcistu diecézy Rím. Podľa cirkevného práva: „Nikto nesmie zákonne vykonať exorcizmus posadnutých, ak nedostal zvláštne a výslovné povolenie od miestneho ordinára.“ (CIC, kán. 1172) P. Amorth je tiež publicistom, prispieva do časopisu Famiglia Cristiana, riadi mesačník Madre di Dio a je aj členom Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie. Nemá nič spoločného s obrazom exorcistov, ktorých vidíme v niektorých drásajúcich filmových scénach. Naopak, P. Amorth je humorný, ironický, celkom zábavný, čo môže súvisieť s jeho pôvodom z kraja Emilia Romana. On sám čas to žartuje na tému svojej práce: „Či mám zo satana strach? Ten musí mať strach zo mňa, pretože ja mám moc - v Kristovom mene ho vyháňať! “ - hovorí. [ Otec Amorth, máte zvláštne vedomosti o tejto záležitosti a môžete sa opierať i o vlastné skúsenosti. Vzrástol v posledných rokoch počet osôb, ktoré vstupujú do kontaktu s démonmi?
Amorth: Bohužiaľ, áno. Počas posledných 10 rokov, čo vykonávam úrad exorcistu, mohol som konštatovať trvalý nárast počtu osôb, ktoré sa na mňa obracajú. Chcelo by to však širší pohľad, pretože veľa ľudí, ktorí potrebujú exorcistu, ani nevie, že existuje, alebo nie sú schopní ho vyhľadať. Počet takýchto požiadaviek treba odvodzovať skôr od skutočnej explózie zla než od zásahu diabla.
[ Kde vidíte príčinu tejto skutočnosti?
Amorth: Stále viac ľudí praktizuje špiritizmus alebo vstupuje do satanských siekt. Niekedy to robia bez toho, aby si boli vedomí, čoho sa dopúšťajú. Potom sú však nútení konať pod vplyvom násilia a prežívať jeho dôsledky, pretože diabol nie je žiadna odosobnená bytosť. Nie je to len pojem, ktorým psychológovia pomenovali abstraktné spoločenské zlo. On je konkrétna, veľmi inteligentná osoba: protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil. Bohužiaľ, teológia rozšírila v Katolíckej cirkvi zlý výklad tohto pojmu, a to je v rozpore s učením Evanjelia, Učiteľským úradom Cirkvi a zmyslom pre vieru Božieho ľudu. Dokonca rad biskupov dnes neverí v jeho existenciu. Ak stúpa počet tých, ktorí sa oddávajú ezoterickým praktikám alebo vstupujú do satanských siekt, potom je to v neposlednom rade preto, že sa v Cirkvi nehlása správne učenie o diablovi, tak ako nám to predkladá Písmo a tradície. Aj katolícka hierarchia nesie veľkú zodpovednosť za rozšírenie fenoménu satanizmu.
[ Kto je za to ešte zodpovedný?
Amorth: Oznamovacie prostriedky. Na tomto poli odviedli veľmi zlú službu. Tento fenomén vniesli do širokej verejnosti bez toho, aby o tom správne informovali. Týmto spôsobom robia zlu veľkú propagandu. Môžeme byť svedkami, ako sa veľký počet os ôb ponáhľa do radov mágov, veštcov, kartárov a do satanských siekt, takže dokonca aj verejní úradníci sú tým zhrození.
[ Včom spočíva povaha zla, o ktorom ste hovorili?
Amorth: Môžeme rozlišovať dva typy: diabolský vplyv a diabolskú posadnutosť. Diabolský vplyv uplatňuje satan, keď vyvoláva fyzické alebo psychické poruchy, ktoré nezodpovedajú ničom u, čo je znám e v medicíne. Posadnutosť je menej častá. Dochádza k nej vtedy, keď démon vstúpi do osobnosti a koná cez ňu. Chcem veľmi zdôrazniť, že prípady skutočnej posadnutosti sú zriedkavé. Ich počet nemá žiadny vzťah k počtu osôb, ktoré potrebujú psychiatra. Najväčší počet prípadov, s ktorými mám čo do činenia, je diabolské ovplyvňovanie.
[ Čo je v oboch prípadoch príčinou?
Amorth: Príčin je mnoho. Predovšetkým sú to špiritistické seansy a príslušnosť k satanským sektám. Pretože tieto formy sa šíria ako explózia, rastie počet osôb vystavených zlu a diabol má uľahčenú prácu. Musíme si uvedomiť, že pri špiritistických seansách už nehrá hlavnú rolu médium, ktoré prejde do tranzu, aby nadviazalo kontakt s mŕtvymi. (Ak niekto v takom prípade odpovedá, je to démon, pretože mŕtvi sú buď v nebi, alebo v očistci.) Dnes „duchovia“ odpovedajú buď pomocou pohára, ktorý stojí na liste s písmenami, alebo cez zapnutý prijímač, ktorý je umiestnený v prázdnom priestore. Potom sa odpovede počúvajú zo záznamu. Musím upozorniť, že existujú kňazi, ktorí odporúčajú rodičom, aby sa týmto spôsobom spojili so svojimi mŕtvym i deťmi. Usporiadajú sa špiritistické seansy, ako by išlo iba o hru. Podľa prieskumu 36 percent detí školského veku má osobné skúsenosti s takými špiritistickými sedeniami.
[ A iné príčiny?
Amorth: Druhou príčinou je zotrvávanie v určitých formách ťažkých hriechov. Treťou príčinou je zaklínanie, ktoré vykoná iná osoba cez diabla. Obeť je pritom nevinná, ale Boh to dopúšťa, pretože rešpektuje slobodu človeka. Tak ako je možné zaplatiť nájomného vraha, aby niekoho zabil, tak je možné použiť mága, aby na niekoho privolal zlo. Zaklínanie alebo čary s a môžu vykonávať rôznym spôsobom : mágiou, zlým pohľadom, kliatbou alebo rituálmi makumba alebo voodoo. Proti týmto formám sa bojuje najťažšie. Ak osoba, proti ktorej sa čarodejník obracia, je v Božej milosti a je vyzbrojená tým, že vedie normálny život modlitby a je v spojení s Pánom, nemôže jej čarodejník ublížiť, lebo jeho vplyv je len veľmi slabý.
Posledná príčina, prečo sa niekto stane obeťou pôsobenia zla, spočíva v tom, že ho napadne sám diabol. Bez toho, aby sme to mohli ľudsky vysvetliť. A Boh to pripúšťa. Z Písma a z cirkevných dejín poznáme mnoho takých prípadov: od Jóba až po svätú Angelu z Foligna alebo sv. farára Arského. Aby som uviedol niektoré príklady z nedávnej minulosti, môžeme spomenúť bl. Jána Calabria alebo sv. Jána Boska. Sv. Ján Bosko znášal dva roky súženie, ktoré mu spôsobil diabol. (Podobne je to aj v prípade sv. Edity Steinovej a bl. otca Pia.) Sám sv. Pavol priznáva, že ho sužuje satan. Keď čítame tieto jeho listy, je nám zrejmé, že išlo o fyzické trápenie, ktoré má pôvod v čaroch, a ktoré ho sužovalo až do jeho smrti: A aby som sa (pre veľkosť zjavení) nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval (2 Kor 12, 7).
[ V čom spočíva exorcizmus?
Amorth: Ide o sväteninu. Sväteninou označuje Cirkev „posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky“ (KKC 1667). Zatiaľ čo sviatosti ustanovil Ježiš Kristus, sväteniny určuje Cirkev. Cirkev zaviedla sväteniny a exorcizmus preto, aby moci, Kristom zverenej, prepožičala ešte väčší účinok na veriacich. Každý veriaci alebo spoločenstvo sa môže modliť modlitby za oslobodenie, pričom koná podľa Kristových slov, ako ich čítame v šestnástej kapitole Markovho Evanjelia: A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov... Exorcizmus však môžu praktizovať len biskupi a kňazi, ktorí na to dostali výslovné poverenie. Takto to stanovuje v kánone 1167 cirkevné právo, ktoré určuje, že pri exorcizme treba presne dodržovať rituály a formy schválené cirkevnou autoritou. [ Pokiaľ ide o taliansku biskupskú konferenciu, médiá referujú o tom, že vymenovala niekoľko nových exorcistov.
Amorth: Pokiaľ sa biskupi k tejto veci vyjadrujú, robia to často veľmi nepresne, takže pôsobia skôr kontraproduktívne.
Všetko bolo prenechané svedomiu a dobrej vôli miestneho biskupa. Niektorí si však stále jasnejšie uvedomujú, ako je potrebné mať v diecéze exorcistu, a preto sa starajú o nové menovania. V neposlednom rade tiež preto, že veriaci sa v dôsledku šíriacich sa praktík mágie, špiritizmu a satanských siekt exorcistov stále viac domáhajú. Biskup z Maceraty Tarsizio Sarboni, ktorý nedávno počas cesty na zasadnutie biskupskej konferencie prišiel pri autonehode o život, vymenoval krátko pred svojou smrťou naraz 22 exorcistov. V mnohých diecézach však nie je ani jeden.
[ Zdá sa, že niektorí „generáli“ tento boj medzi Božím kráľovstvom a satanom stále akoby brzdili.
Amorth: Je to tak. Ale posledným sudcom v tomto boji je Boh. V normálnom prípade nemôže diabol človeku nič urobiť, pokiaľ sa mu sám slobodne nedá k dispozícii a nestane sa jeho komplicom. Preto sa pred diablom netreba triasť . (*8)
Európska únia - 666

Posvätná synoda Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi vyhlásila: „Treba pamätať, že individuálne identifikačné číslo, ktoré sa udeľuje každému človeku a dá sa mu skrze nejakú nezmazateľnú technológiu, sa môže stať predzvesťou ,pečate Antikrista’. Netreba sa ľahkomyseľne stavať k doživotnému identifikačnému číslu, pretože jestvuje prekvapujúca podobnosť donucovacej identifikácie s proroctvom Apokalypsy (Zjavenie svätého Jána 13, 16-18). Už teraz ľudí, ktorí neprijali toto identifikačné číslo, hanebne zbavujú všetkých životných prostriedkov.“
V Grécku boli aj skôr plastické karty, ale bez elektronických doživotných čísel, no len čo sa začali zavádzať pasy s elektronickým doživotným číslom, Cirkev, mnísi aj celá pravoslávna verejnosť Grécka vystúpili proti tomuto zavedeniu. Vo svätom krste sa dáva človeku naveky meno svätca, ale identifikácia odosobňuje človeka. Pri tom to kódovaní s a stráca dôstojnosť osobnosti duchovnej individuality.
Ako učia svätí otcovia, u démonov je „prax“ v tejto veci nasledujúca: len čo sa človek pokajal, stal sa duchovne slobodným od hriechu, tí mu navrhujú ako pokušenie - akoby málo dôležitú vec. A keď prijmeš spočiatku akoby bezvýznamný kód, je nebezpečenstvo prijatia, „v určitom čase“, aj samotnej Antikristovej pečate.
Vo Výzve Posvätnej synody Gréckej pravoslávnej cirkvi z 9. marca 1993 sa hovorí: „Posvätná synoda by chcela pripomenúť, že sa znovu začalo diskutovať na tému Antikrist a jeho pečať, o ktorej nám hovorí svätá Kniha Apokalypsy (Zjavenie svätého Jána). Toto sa ozaj týka kresťanskej viery a diela spásy človeka. S ľútosťou pozorujeme, že úspechy v oblasti elektroniky sú v danej situácii spojené s číslom 666, ktoré sa využije ako základný kódový znak v technológii vyhotovenia nových elektronických pasov. Toto číslo je uvedené v Apokalypse ako číslo Antikrista.“
Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi sa vo svojom Posolstve gréckej vláde v roku 1997 jasne vyjadrila: „Považujeme za neprípustné prijatie čís la 666 ako kódu pre nové karty - pasy... Grécka cirkev je proti Schengenskej dohode, lebo sa nezhoduje s učením Cirkvi o hodnote a slobode ľudskej osobnosti.“
Grécka pravoslávna cirkev, pravoslávne obyvateľstvo Grécka, všetky monastiere Svätej Hory Atos vystúpili proti ratifikácii Schengenskej dohody gréckou vládou. Podľa tejto dohody sa v krajine snažia zaviesť elektronické pasy s elektronickým doživotným číslom.
V súvislosti s tým Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi sa vo svojom okružnom posolstve z 9. februára 1998 vyjadrila takto: „Dohoda je nerozlučne spojená s vydávaním nových elektronických pasov pri využití čísla 666, ktoré nie je náhodným číslom, ale podľa Bohom vnuknutého textu Apokalypsy je číslom Antikrista.“ Vo Výzve Posvätnej synody Svätej Hory Atos zo dňa 24. februára 1997 sa uvádza: „Tiež podľa pravoslávneho pohľadu sú vážne znepokojenia a nebezpečenstvá z dôvodu možného obmedzenia náboženskej slobody a urážky kresťanského cítenia, čo sa presne aj uskutočnilo pri nekompromisnom nanútení celosvetového kódovania výroby (UPS) v našej krajine za použitia čísla 666, známeho svojím satanským akcentom. Atoskí mnísi ako duchovná avantgarda Cirkvi a ako ochrancovia Svätého podania (tradície) pravoslávneho ľudu, sú nútení oznámiť svoje silné znepokojenie pre očividné nebezpečenstvo zavádzaného systému všeobecnej elektronickej evidencie s jej všetkými horeuvedenými negatívnymi následkami pre Bohom danú slobodu ľuds kej osobnos ti a jej s pás u v Kristovi.“Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi v svojom okružnom liste z 9. februára 1998 ešte raz potvrdila svoju pozíciu v danej otázke: „Posvätná synoda v svojom predošlom okružnom liste (zo 7. apríla 1997) podčiarkla satanský význam čísla 666 a žiadala, aby nebolo prijaté ako kódové číslo štátnych elektronických služieb. A zo žiadneho dôvodu nesmie byť použité ako kódové číslo 666 v novom pasovom systéme našej krajiny... Podobná dohoda sa má považovať za popieranie slobody a práva občanov.“Dňa 27. októbra 1998 od mníchov zo Svätej Hory Atos prišiel fax: „Grécka vláda pozastavila akciu zavádzania elektronických cestovných pasov pri hlasovaní poslancov parlamentu proti tomuto zavedeniu. Poslanci boli kresťanským spoločenstvom dobre oboznámení, aké nebezpečenstvo v sebe ukrýva zavedenie elektronických cestovných pasov a hlasovali proti, nebrali do úvahy ani názory strán, ktoré zastupovali.“

V čom spočíva nebezpečenstvo kódov?
Po prvé, elektronické číslo - písmo (bar cod) obsahuje v sebe číslo 666, ktoré sa nachádza takmer na každej oficiálne uskutočňovanej výrobe a teraz sa má nachádzať už aj na elektronických pasoch. Vieme, že toto číslo je z Apokalypsy. Po druhé, „cirkevné spoločenstvo nesúhlasí všeobecne s elektronickým (identifikačným) číslom (či už je 666, alebo hoci aj 777) alebo s niečím iným, pretože cestovný pas s elektronickým číslom bude podávať informáciu (podrobnú) o každom majiteľovi takého cestovného pasu a cez systém počítačov sa bude kontrolovať každá jeho činnosť ako osobnosti a občana. To znamená obmedzenie slobody osobnosti, také zotročenie, aké ešte v histórii nebolo.“
Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi, nehľadiac na nátlak svetového slobodomurárstva a gréckej vlády, prejavuje statočnosť aj vo svojom okružnom liste z 9. februára 1998 a „odporúča veriacim nebrať nové cestovné pasy“ s elektronickým kódom. Svätohorci (mnísi na Atose) taktiež vyhlasujú: „Svätá Hora Atos vo svojej plnosti oficiálne vyhlásila - Nebudeme prijímať elektronické cestovné pasy.“
Preto my pravoslávni kresťania, verme skôr otcom Gréckej pravoslávnej cirkvi a askétom Svätej Hory Atos, na ktorých spočíva blahodar Svätého Ducha a nie iným, ktorí zmýšľajú svetsky.
Končíme slovami okružného listu Posvätnej synody Gréckej pravoslávnej cirkvi: „Milované dietky v Pánovi. Naša epocha je charakterizovaná znehodnocovaním duchovných hodnôt... Aj vytrvalosť pri používaní čísla 666 nás vyzýva k iniciatíve duchovného bdenia a k nezvratnej nádeji na víťazstvo Krista. Preto otcovsky vyzývame všetkých k apoštolskému výroku: „Nebuďte vystrašení“ (2. List sv. apoštola Pavla Solúnčanom 2, 2). Posilňujte sa vo viere a dôverujte Bohu. Stojte vo viere a dôverujte Bohu, chráňte vieru s blahodarom Pánovým. Jeho moc a nekonečná milosť nech je so všetkými vami.“ (*12)
(Pozn. red. Zmeny): Od študentov máme informácie, že v rokoch 1997, 1998 možno i dnes - ich učili na Ekonomickej univerzite v Bratislave, že Grécko sa nepripojilo k Schengenskej dohode kvôli tomu, že má veľa ostrovov a ťažko by mohlo kontrolovať svoje hranice...)

Biočip - kontrola človeka

„A pôsobí (šelma), že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“

(Apokalypsa 13, 16-18)

Ako konštruktér počítačových mikroschém (uvádza K. Sanderson v časopise „Život a viera“) som mal možnosť pracovať spolu s veľkou skupinou odborníkov na zostrojení projektu v arizonskom meste Phoenix. Paralelne s nami sa tým zaoberali aj vedci v Bostone a v Hanforde. Naše experimenty sa sústredili na ženu, ktorá mala do miechy zabudovaných niekoľko mikroschém. Do toho času bola nepohyblivá, všetky funkcie jej organizmu boli narušené. Po našom zákroku do organizmu žena začala pohybovať rukami, nohami, svaly boli regulovateľné a ovládateľné. Pokračovali sme v práci na zdokonaľovaní mikroschém a dosiahli sme kontrolu nad správaním ženy.

Musím sa priznať, že nie som medik, ale inžinier. Mojou úlohou bolo preto vypracovať mikroschému, a nie jej vplyv na organizmus - to bolo poslaním iných. Experimenty sme skúšali aj na väzňoch. Mikroschému sme postupne vyrobili ako ploskú doštičku pripravenú na implantáciu, teda na jej prenesenie do organizmu. Našou úlohou bolo preto skonštruovať maličký mikroschematický panelček, ktorý by sa zmestil do očkovacej ihly. Panelček sme vyskúšali na mnohých zvieratách v horách Sacramento i v Los Angeles v Kalifornii. Milióny dolárov boli určené na to, aby stanovili bod na tele človeka, kde by bolo možné implantovať mikroschému, pozostávajúcu z 250 tisíc mikroelementov. Problémom bolo nájsť také miesto na tele človeka, kde by sa veľmi rýchlo menila teplota. Určili sme iba dve miesta, a to čelo a pravú ruku človeka.
Na projekte pracovali mnohí odborníci, ktorí neboli zasvätení do toho, čo je jeho cieľom , ba často ani nevedeli, čím sa zaoberajú tí druhí. Pracoval som na úlohe obnovovania energetických zásob mikroschémy prostredníctvom zdroja batérie, ktorá mala zabezpečiť prísun energie. Vtedy ma oslovil Boh a začal som sa hlbšie zaoberať Písmom svätým. Prečítal som si tieto riadky: „A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak...“ (Apokalypsa 13, 16). Teraz som presvedčený, že Kristus zjavil vo videní Jánovi túto malú doštičku, ktorá sa zmestí do očkovacej ihly. Práce na projekte sledovali iba jeden cieľ – označiť všetkých ľudí, žijúcich na našej planéte. Raz ku mne prišiel štátny úradník a povedal, aby som si informáciu o tom, že doštička je hotová, nechal pre seba. Dnes však už na Floride v detských zariadeniach žijú deti, ktoré majú implantované spomínané mikropanelčeky.
Spýtal som sa raz jedného lekára z medicínskeho centra v Bostone, čo sa stane, keď sa táto doštička, respektíve mikropanelček, za určitých okolností pokazí. Z rozhovoru som sa dozvedel, že organizmus na poruchu mikropanela okamžite zareaguje tak, že sa objavia na tele hnisavé rany. V Apokalypse (16, 2) sa hovorí: „Odišiel prvý (Anjel) a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa klaňali jej obrazu.“ Kristus veľmi dobre pozná všetky technológie, ktoré sa rozpracúvajú na Zemi...
Treba ešte upozorniť, že existuje už 23 družíc, ktoré s veľkou presnosťou môžu prijímať informácie aj z takých malých predmetov, akými sú poštové známky. Takáto družica dokáže každých 19 minút prečítať informáciu alebo požiadavku zakódovanú vo vašom implantovanom mikropanelčeku. Družice novej série LIO už kontrolujú oblasti z veľmi krátkej vzdialenosti, sú natoľko citlivé, že môžu zaznamenať zmeny teploty ľudského tela s presnosťou štyroch desatín stupňa Celzia. Pred nimi sa naozaj nedá skryť.

Podkožná „smartkarta“
V súčasnosti sa objavujú snahy spojiť úverovú kartu s platobnou do jednej. Veľmi rýchlo sa k tomu približujeme. Viceprezident USA ráta s tým, že každý človek krajiny musí byť do tohto systému zapojený, a preto má byť vlastníkom tejto spojenej „smartkarty“. Už sa pripravuje zavedenie takýchto mikropanelčekov pod kožu. Smartkarta obsahuje plnú informáciu o človeku. Keď vám budú predstavovať nový systém identifikácie, neprijímajte ho. Už 500 miliónov dolárov na to určených pomáha uviesť do praxe takzvaný systém podkožnej identifikácie. Kartičku môžete stratiť, požičať niekomu, no označenie je stále pri vás. Stratiť ho možno iba spolu s rukou alebo hlavou a to sa dá vždy spozorovať. Dnes žijú tisícky detí, ktorým pred niekoľkými rokmi zaviedli podkožnú doštičku a nijaké vedľajšie účinky nezaznamenali. Vo Švédsku má podkožnú doštičku 7 tisíc ľudí a zatiaľ je to bez problémov. Čoskoro to zachváti celý svet.

Svetový skazonosný projekt
Označení majú byť všetci, teda problém sa netýka iba USA. Nie náhodou existuje vypracovaný program proti kresťanom , ktorý má slúžiť na to, aby pravých kresťanov skompromitovali prostredníctvom New Age. Nešokuje vás, že v súčasnosti sa v školách vyučuje všetko, čo chcete, no kde ste počuli o tom, aby sa učili kresťanskej morálke?
„Je nevyhnutné mať svedectvo Ducha, ktorý účinkuje v nás. To je otázka života a smrti. Ak v posledných časoch nemáte toto svedectvo Ducha, tak neobstojíte a dostanete sa pod vládu budúceho Antikrista...“

Ako uniknúť vláde Antikrista?
Uvedieme ešte jeden príklad. V ozdravovacom pláne prezidenta Clintona je návrh vytvoriť jednu národnú lekársku kartičku, ktorá určí totožnosť človeka podľa novej technológie prostredníctvom číselného kódu. Podľa všetkých daností číslo bude na čele alebo ruke, alebo na inej časti tela. Bez tohto kódu sa nikto nebude mať možnosť liečiť v nemocnici.
V súčasnom období prebieha prechod k bezhotovostnej spoločnosti (hotovosť bude stiahnutá z obehu). Najprv sa bude využívať zbierka údajov a informácií, takzvaná kartotéka, a neskoršie podkožná implantácia číselného kódu. Európska únia už rozpracovala všetko, čo je na to potrebné.
Nachádzame sa na prahu tej etapy vývoja, keď sa ľuďom prideľujú mená (čísla) šelmy. A tragédia niektorých kresťanov bude spočívať v tom , že nespozorujú, keď sa začne vláda Antikrista. Hľa, prečo je nevyhnutné každodenné účinkovanie Ducha Svätého doma, v škole, v práci. Je nevyhnutné zdravo posúdiť situáciu, aby sme neboli vtiahnutí do systému Antikrista. (*9)

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho

Prichádza hodina...

V týchto časoch vy všetci potrebujete rýchle hľadať útočište v m ojom Nepoškvrnenom Srdci, lebo vám hrozia veľké nebezpečenstvá. Je to predovšetkým nebezpečenstvo na duchovnej rovine, ktoré môže škodiť nadprirodzenému životu vašej duše.
Ak s te navyknutí žiť v smrteľnom hriechu, ste duševne mŕtvi. Ak v tomto stave zotrváte až do konca života, očakáva vás večná smrť v pekle. Peklo existuje. Je večné a dnes sú mnohí v nebezpečenstve dostať sa tam, lebo sú nakazení touto smrteľnou chorobou. Sú zlá vo fyzickej rovine, ako sú zločiny, nešťastia, pohromy, suchá a nevyliečiteľné choroby, ktoré sa šíria. Aj v tom, čo vás stíha na prirodzenej rovine, môžete rozpoznať napomenutie pre vás. Ale v tomto období potrebujete predovšetkým ochranu pred strašlivými úkladmi môjho nepriateľa, ktorému sa podarilo zmocniť sa na zemi vlády. Je to vláda, ktorá sa postavila proti Kristovi. Je to vláda Antikrista. V tomto poslednom období vášho storočia dosiahne táto vláda vrchol moci a zvodnej sily. Prichádza hodina, keď sa ukáže v celej svojej moci človek, ktorý chce zaujať miesto Boha a nechá sa klaňať sebe.
Na koho sa budete môcť obrátiť v bolestných chvíľach, keď veľký odpad dosiahne svoj najväčší rozsah a ľudstvo dosiahne vrchol v popieraní Boha, v zlobe a v nesvornosti, v nenávisti a v ničení, v rúhaní sa a v bezbožnosti? Útechu nájdete v mojom Nepoškvrnenom Srdci. Preto opakujem dnes každému jednému z vás, čo som povedala vo Fatime mojej dcére Lucii: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a istou cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“
(7. júna 1986,
sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie)

Učiteľ večnej smrti

Http://www.shareint.org. http://www.lord-maitreya.org
Stačí len zadať heslo na vyhľadanie „Maitreya“ na hociktorom americkom internetovom prehliadači (search engine) a o niekoľko sekúnd sa objaví minimálne 10 internetových adries s témou Maitreya.

Som cudzinec pri bráne. Som ten, ktorý klope. Som ten, ktorý neodíde. Som váš priateľ. Som vaša nádej. Som váš štít. Som vaša láska. Som všetko vo všetkom... „Lord“ Maitreya

Kto si to trúfa povedať „som všetko vo všetkom“? Kto to „klope“? Kto je naša „láska“ a naša „nádej“? Tieto slová, ktoré prislúchajú svojím významom a obsahom Ježišovi, však povedal muž, ktorý žije v tomto svete a v tejto dobe. Človek, ktorý čaká „na pozvanie ľudstva“. Neprejavuje sa ako väčšina bojovníkov proti Bohu, ani ako vodcovia veľkých siekt. Prichádza nanajvýš inteligentne, ľstivo, záhadne a nevtieravo. Prichádza ako učiteľ, ako záchranca, ako skromný muž, „jeden z mnohých“, ktorý nechce byť ani pomenovaný...
Svojho času som videl akčný film o agentovi 007. Upútala ma jedna zo scén, v ktorej v bunkri, zafúkanom sibírskym snehom, sedeli agenti KGB a prostredníctvom internetu prehľadávali materiály archívu na Ministerstve obrany USA. Vtedy mi to pripadalo takmer neskutočné. Avšak v tieto dni, keď sme s priateľom v takmer podobnom „bunkri“ vyberali stránky „lorda“ Maitreyu vo všetkých kútoch sveta, uvedomil som si praktickosť, ale aj diabolskosť tejto techniky. Tentoraz nám pomohla prísť na stopu nanajvýš zaujímavú.

Kto je to Maitreya
Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známy v ezoterických kruhoch ako „Učiteľ sveta“. Je predstavovaný ako „Očakávaný“, a to najväčšími svetovými náboženstvami - ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imám Mahdi a Maitreya Budha. Hovorca Maitreyu, bližšie nepredstavený Benjamin Creme, je bielovlasý, 73-ročný muž, vystupujúci na internetovej adrese lorda Maitreyu, ako aj na rôznych prednáškových turné. Už dlhé roky púta pozornosť svojimi podrobnými opismi zmien sveta, o ktorých hovorí, že „už sú na ceste“. Doslova hovorí:
„Naša planéta bude čoskoro počuť o osobe, ktorá sa volá „Učiteľ sveta“, a ktorého osobné meno je Maitreya, Vodca medzi majstrami múdrosti, ktorí predstavujú skupinu „mimoriadnych bytostí“, slúžiacich ako strážcovia „božského plánu pre Zem“. Hovorca „lorda“ Maitreyu Benjamin Creme hovorí, že Maitreya opustil Himaláje, kde žil vo svojom „samostvorenom“ ľudskom tele a dňa 19. júla 1977 odcestoval do Londýna, kde odvtedy pôsobí v juhoázijskej prisťahovaleckej komunite, pripravujúc sa na tzv. Deň deklarácie.

Deň deklarácie

Benjamin Creme tvrdí, že v tento deň sa „lord“ Maitreya objaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej - pozn. red.) a oznámi svoj plán. Každý divák bude Maitreyu vnímať „telepaticky“ vo svojej materinskej reči. Maitreya bude učiť vybudovanie novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko - hovorí - môže to byť zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento záhadný „záchranca“ učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
Podľa skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva a ekonomiky. Všetci vieme, že napriek dôrazu na trhové hospodárstvo a prepájanie jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy a ekonomického kolapsu.
Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovania priority peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastú aj u nás v stvárnení doslova fyzických a finančných hradov. Podľa všetkého sa zdá, že vzájomné prepojenie - aké dnes aj v prípade internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike svetové tzv. integrujúce sily - je ideálne na ovládanie národov a štátov. A to preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to dáva samotný Share international, mesačník šíriaci Maitreyove plány a myšlienky:
Dr. Kurt Richebacher, bývalý vedúci ekonóm a „managing partner“ v nemeckej Dresdner Bank, hovorí: „Deflačný ekonomický kolaps je pred nami. Tento kolaps spôsobí zrútenie sa svetových búrz a posunie nás do temného obdobia úsporných opatrení a finančnej disciplíny.“
Ďalej Richebacher hovorí, že americkí ekonómovia ignorujú fundamentálne zákony ekonómie v prospech matematických modelov a predstáv Wall Streetu v Londýne. Richebacher tvrdí, že bude nasledovať pokles výroby a neúmerný rast dlhov. Jediný zázrak americkej ekonómie je udivujúca vôľa konzumentov požičiavať si - hovorí a označuje tento fakt za skutočnosť, ktorá zatiaľ oddialila Maitreyov Deň deklarácie.
Podľa Richebachera - ako uvádza San Francisco Examiner, USA, súčasné ekonomické pravidlá vytvorili finančnú „bublinu“, ktorej kolaps bude mať vážne následky. Podľa Los Angeles Time, aj súčasná internetová obchodná aktivita je „bublinou“ a pripomína mániu, typickú pre trhy, ktoré sú už pred celkovým zrútením.
Čo je pre nás najzávažnejšie: Benjamin Creme, hovorca „lorda“ Maitreyu, hovorí: My taktiež vidíme kolaps ekonomickej totality. Ekonomický systém, všeobecne založený na trhových silách, sa približuje k svojej smrti. Je tu taktiež tretia totalita, ktorú bude treba rozbiť - náboženská totalita. Religiózna totalita sa približuje k vrcholu svojej moci - hovorí Benjamin Creme
- vidíme vzrast fundamentalistických skupín vo všetkých náboženstvách, aj v tolerantných vierach, ako budhizmus a hinduizmus. Je to dnes veľmi výrazné v islame a tiež v kresťanstve. Náboženská totalita bude posledná, ktorá zmizne. Potom ľudstvo spozná po prvýkrát slobodu: politickú slobodu, ekonomickú slobodu, spravodlivosť a slobodu myslenia a viery.
Čo myslí hovorca Maitreyu Benjamin Creme pod pojmom „náboženský fundamentalizmus“?
V našich duchovných „zemepisných šírkach“ sa pod „fundamentalizmom“ v náboženskom duchu chápe najmä striktné dodržiavanie evanjelia, duchovných právd a dogiem, ktoré by práve dnes niekto rád zniesol zo sveta alebo ich aspoň spochybnil relativizmom - teda, že všetko je vecou pohľadu, resp. názoru.
Medzi tieto fundamentálne náboženské skupiny z hľadiska Maitreyu (ako aj mnohých teológov) určite patria najmä mariánske hnutia a charizmatické či modlitebné zoskupenia. Tie v prvom rade má na mysli, keď hovorí o „náboženskej totalite“.

„Spiritualita“ Maitreyu
Aj tu nám dáva odpoveď sám hovorca Maitreyu Benjamin Creme: hovorí, že študoval písomnosti Heleny Blavatskej a Alice Baileyovej, ktorých knihy mali hlavný vplyv na celú tú rôznorodú škálu súčasných východných duchovných smerov, ktoré poznáme pod názvom New Age. Naši čitatelia sa už mohli s informáciami o New Age zoznámiť. „Madame“ Blavatská, bola členkou šľachtického rodu z Ruska, v roku 1875 založila v New Yorku Teozofickú spoločnosť. Medziiným učila, že ľudstvo sa má skontaktovať s duchovným nekonečnom pomocou vyšších bytostí, tzv. majstrov múdrosti.
Alice Baileyová, ktorá sa odtrhla od Teozofickej spoločnosti a založila vlastnú organizáciu „Arcane Society“, publikovala knihy, ktoré obsahovali tzv. diktované texty, ktoré dostávala od istého „majstra“, ktorý údajne predpovedal príchod novej civilizácie. Podľa profesorky náboženských štúdií na Loyola University v New Orleanse Catherine Wessingerovej k vývoju duchovného prúdu New Age veľmi prispela britská feministka Annie Besantová, ktorá bola prezidentkou Teozofickej spoločnosti v rokoch 1907-1933. Annie Besantová to bola, ktorá predpovedala príchod „Učiteľa sveta“ a jeho úlohu, ktorá bude vykonávaná osobnosťou pod menom Lord (Boh) Maitreya.
Plán budúcnosti
Ako tvrdí Benjamin Creme, keď ľudia uvidia Maitreyu - zrejme v onen pripravovaný Deň deklarácie - budú mať čo obdivovať. Jeho vznešenosť a hrdosť, jeho múdrosť a všetko zahrňujúcu lásku, jeho pripravenosť deliť sa so všetkým, čo má a čím je, a to so všetkými ľuďmi. Preto - podľa Benjamina Crema - „sa ľudia obrátia k nemu, aby ich viedol“. Maitreya podľa Crema predostrie ľudstvu Plán budúcnosti. Tento plán má údajne toľko prekvapení, že len málo ľudí by im mohlo dnes porozumieť. Predstavte si veľkomestá svetla - hovorí Benjamin Creme - osvetlené samotným Svetlom. Predstavte si dopravu, rýchlu a tichú, poháňanú samým svetlom, ďaleké svety a hviezdy priblížené na váš dosah.
(Lucifer v preklade znamená „Nositeľ svetla“.)
Zaujímavé je, že - ako hovorí Creme - sloboda vôle nemôže byť narušená, preto Maitreya očakáva svoju príležitosť na „vynorenie sa“ a začatie svojej misie otvorene - toto má odštartovať tzv. deň D - deklarácie. Maitreya je netrpezlivý dlhým čakaním. Ale aj tak čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, majú na to veľmi málo čas u.

Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjav. apoštola Jána 12, 12)

Taktické inkognito
Maitreya vie, že príchod Antikrista nie je pre kresťanov neznámy pojem. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, a to ani pod svojím vlastným. Aby nalákal ľudí - tak ako prarodičov v raji sľubom „budete ako Boh“. Creme hovorí, že „Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania“. Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa - na to odpovedá sám hovorca Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Share international (Medzinárodné spolunažívanie), ktorý s ním uverejnil besedu: [ Rád by som si pozrel „Deň deklarácie“ v televízii. Počul som, že to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? A čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas a dátum vopred, nerád by som o toto vystúpenie prišiel...
Creme: Nebojte sa - vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch a všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy - závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie a predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.
[ Prečo Maitreya nepoužije pri svojom vystúpení svoje meno?
Creme: Jedným z dôvodov je, že mnoho ľudí nevie, kto vlastne Maitreya je. On si praje, aby bol predstavený ako muž, jeden spomedzi iných, ktorý má myšlienky, o ktorých väčšina ľudí doteraz vôbec ani neuvažovala. Týmto spôsobom nespôsobí rozdelenie ani medzi budhistami, moslimami či kresťanmi. Hovorí, že ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, iní zasa by hovorili, že je to vlastne Antikrist. Takže by tu bolo obrovské rozdelenie v názoroch na jeho osobu. Ak by sa predstavil ako Maitreya, to by zasa rozdelilo budhistov. Ak príde ako „jeden spomedzi mnohých“ ľudia budú zaujatí predovšetkým jeho ideami. Každé jeho meno by bolo prekážkou ich spontánnej odpovedi na jeho idey. Musíme prijať jeho idey ako dobré, musíme chcieť sa rozdeľovať o všetky zdroje živobytia, musíme chcieť spravodlivosť a mier. Tak budeme náchylní povedať - toto je správne uvažovanie, chcel by som sa viac rozprávať s týmto mužom.
[ Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom prídu falošní proroci, ktorým nemáme venovať pozornosť...?
Creme: Áno - cirkvi dneška (katolícka i evanjelické) hovoria o tom, čo si myslia, že Ježiš urobí - že príde na konci sveta a zostúpi na oblaku oddeliť veriacich od neveriacich, potvrdiac tak, či boli alebo neboli počas života na správnej ceste. Nikdy sa to takto nestane! Ježiš je už vo svete, ten Ježiš, ktorý žil v Palestíne, je teraz veľkým majstrom a už osem rokov žije na okraji Ríma. Jedného dňa predstaví Maitreya Ježiša svetu ako jedného zo svojich apoštolov. Uvidíte tieto dve významné bytosti bok po boku po prvýkrát a spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom ako Učiteľom sveta a Majstrom Ježišom. (potiaľ hovorca Maitreyu Benjamin Creme)
[ [ [
Ježiš im povedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ,Ja som Mesiáš.’ A mnohých zvedú... Modlite s a, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: ,Hľa, tu je Mesiáš’ alebo: ,Tamto je,’ neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených... Keby vám teda povedali: ,Hľa, je na púšti,‘ nevychádzajte. ,Hľa, skrýva sa v dome,’ - neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka...
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.“(Mt 24, 4-31)
[ [ [
Maitreya sa teda nezjaví v Deň deklarácie pod menom - vie, že sa nemôže dať identifikovať ako Antikrist. Je zvláštne, že ľudstvo si ho musí samo „vyvoliť“ a „pozvať“, pretože ani Antikrist zrejme nemôže porušiť slobodnú vôľu človeka, ktorú ten dostal od samotného Boha. Ak si ľudstvo Antikrista samo „vyžiada“ - dostane „zelenú“. To je jeden obrovský rozdiel medzi ním a Kristom, ktorý povedal: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“„Lord“ Maitreya sa v súčasnosti údajne nachádza v severovýchodnom Londýne. Žije v chráme, kde údajne neje ani nespí, nevidí rozdiel medzi žiadnymi náboženstvami. Odtiaľ sa zjavuje, „nasmerovávajúc svoje transformujúce energie do každého kúta zeme“. Podľa Benjamina Crema nenútené zmeny, ktoré on inšpiruje, sa stávajú realitou a Maitreya očakáva pozvanie od ľudstva na vstup do verejného života.

Príprava „Dňa D“
Položme si otázku: aké „nenútené zmeny“ to „lord“ Maitreya inšpiruje, a ktoré sa stávajú realitou? Podľa slov hovorcu Benjamina Crema sa zrejme týkajú ekonómie a finančníctva. Taktiež je možné, že Maitreya je hlavou slobodomurárskych lóží, ktoré prostredníctvom kapitálu a manipulácie so svetovými trhmi pripravujú onen všeobecný kolaps - a tým aj Deň deklarácie, keď Maitreya ponúkne ľudstvu „plán záchrany“.
Myslím, že s tým úzko súvisí aj stavanie peňazí priam na piedestál Boha, aby ľudia uverili v ich moc a jedinečnosť. Tie im budú vzaté a nahradené kreditnými kartami a nakoniec biočipmi. Po tejto fáze, keď bude mať „Antikrist“ po existenčnej stránke ľudstvo v hrsti, prinúti ho, aby uznalo „Antikrista“ za boha. Kto tak neurobí - a budú to zrejme „fundamentalistickí veriaci“ - tých „vyrieši“ krvavou cestou, nepredstaviteľným prenasledovaním a likvidáciou.
„Fundamentalistickí veriaci“ - to bude Cirkev, ktorá sa zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá si nedá vziať Eucharistiu a pre ktorú bude záväzným pravý pápež. Je možné, že onen „Kristus, žijúci na okraji Ríma“ - ako hovorí Creme, je budúcim Antipápežom, a títo dvaja (s Maitreyom) budú vystupovať „bok po boku a uvidíme ich pravý vzťah“. K „nenúteným zmenám“ zrejme môžeme priradiť aj rozmach všetkých možných siekt, ktorých vodcovia sú pravdepodobne onými „majstrami múdrosti“ - a v pravý čas sa objavia po boku svojho Učiteľa sveta (najmä Kórejčan Sung Yong Mun a iní). Tí, ktorí prepadávajú nerestiam akéhokoľvek druhu v rámci bezbrehého liberalizmu, budú pre Maitreyu ľahkým „sústom “ - pretože duchovne sa sami paralyzujú, stávajú sa otrokmi rôznych závislostí. Myslím, že pre veriacich by mal byť pozoruhodný vývoj v samotnej Katolíckej cirkvi, do ktorej - ešte podľa slov pápeža Pavla VI. - prenikol satanov dym. Aj v nej máme „modernistov“, teológov, ktorí radi zľavujú zo zásadných evanjeliových právd, a to aj v rámci falošného ekumenizmu v posledných rokoch. A čo je pozoruhodné - vyostruje sa odpor proti misii Panny Márie v súčasnom svete, tak ako na druhej strane táto misia zaznamenáva nesporný duchovný vzrast, a to práve u tzv. fundamentalistických skupín, teda hnutí, ktoré sa zasvätili Márii ako Víťazke nad satanom - určenej samotným Bohom. Nie je teda nič prekvapujúce, že samotný hovorca Maitreyu - Benjamin Creme
- napáda „fundamentalistické“ skupiny. Je otázkou, prečo sa vlastne rôzni teológovia stavajú proti vzrastajúcemu pôsobeniu Panny Márie a nazývajú jeho prijatie „falošnou mariánskou úctou“. Rád by som si nechal predviesť týmito teológmi účinnejší, alebo aspoň taký účinný model evanjelizácie, ako je práve evanjelizácia pôsobením Panny Márie v tejto dobe! Je prinajmenšom podozrivé, že mnohí kňazi i teológovia nevidia v súčasnosti pre Cirkev nič nebezpečnejšie ako práve prijatie misie Panny Márie. A popri tom sa bez problémov vedú polemiky o zásadných atribútoch kresťanstva - ako napríklad potreba individuálnej sv. spovede alebo dokonca prítomnosť Ježiša vo sv. Eucharistii.

„Anjel svetla“
V roku 1977 „lord“ Maitreya údajne povedal: Tí, ktorí hľadajú znamenia, ich nájdu. V roku 1988 Benjamin Creme vyhlásil, že Maitreya zaplaví svet takými udalosťami, že ich ľudský mozog nikdy nebude môcť pochopiť. A ďalej hovorí: Prečo zázraky? Pretože Maitreya dúfa, že pomocou týchto „zázrakov“ upevní atmosféru nádeje a očakávania, do ktorej sa môže zjaviť ako „Učiteľ ľudstva“. Creme hovorí, že tieto zázraky, ktoré ľudstvo takto bude vnímať, vo svojej podstate nebudú nadprirodzenými udalosťami, ale javmi, ktoré s a dali do pohybu pravidlami prírody, ktoré ešte nepoznáme.
Tak napríklad úkaz tzv. svetelných krížov. Keď sa „lord“ Maitreya objavil v roku 1988 v Nairobi, v oblokoch domov okolo Los Angeles v USA sa náhle objavili svetelné kríže. Je zvláštne, že Maitreya údajne používa magnetizované uzdravovacie pramene, ba dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša a Panny Márie. Toto zodpovedá udalosti, pri ktorej sa v Medžugorí Mirjane Dragičevičovej-Soldovej zjavil satan v podobe Panny Márie.
Creme opisuje jedno zjavenie „Panny Márie“ istému potulnému kazateľovi, Jamesovi Twymanovi, ktorému povedala, že do tohto sveta prišlo „Svetlo“ a noc je už skoro pri konci. James Twyman sa údajne v Sarajeve dostal do kontaktu s mystickou komunitou, nazývanou Emisári Svetla. Tí povedali, že Niekto prichádza do tohto sveta, a že táto osoba pomôže tento svet premeniť . Creme tvrdí, že „Panna Mária“, ktorá sa zjavila Twymanovi - bol vlastne samotný „majster“ Maitreya.
Maitreya si na stránkach Share international privlastňuje niektoré zázraky, ako niektoré slziace sochy Panny Márie a podobne. Je tým vysvetlený fenomén falošných zjavení, ktoré majú spliesť ľudí a odvrátiť ich od pravého obrátenia a života evanjelia, ako to prináša vo svojich zjaveniach Nepoškvrnená Panna?
Je zvláštne, že Maitreya sa údajne zjavuje na stretnutiach „fundamentalistických skupín“, ktoré považuje za „totalitné“. Zjaví sa akoby z ničoho - a tak aj zmizne. Naposledy sa zjavoval: 23. mája 1999 v Chartúme (Sudán) , 24. júla 1999 v Lubline (Poľsko!) 1. augusta 1999 v Číne, 22. augusta 1999 v Chorvátsku. Pritom Poľsko a Chorvátsko možno považovať za štáty, ktoré možno označovať ako „najkatolíckejšie“, s veľkou mariánskou úctou.
Pripomeniem, že do poľských stránok Maitreyu na internete sme sa nemohli dostať - sú neprístupné(!). „Lord“ Maitreya prostredníctvom Share international šíri aj svoje posolstvá, texty akéhosi „antievanjelia“. V posolstve č. 135 hovorí: Moje objavenie sa pokračuje, teraz rýchle vstúpim do svetovej arény. V prichádzajúcich mesiacoch všetci uvidia moju tvár, budú počuť moje slová pravdy, zhromaždia sa okolo mňa v duchu a budú nasledovať moje vedenie.
Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho:
Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka...
Odpadlíctvo bude všeobecné, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista.

(17. júna 1989)

Akú podmienku má Maitreya, aby otvorene vystúpil? Hovorí: Podmienkou môjho zjavenia sa je, že všetci budete všetko zdieľať (teda mať spoločenskú účasť - myslí tým azda závislosť od centrálnej evidencie?). Potom vyslovuje ďalšiu pozoruhodnú vetu: Človek musí veci zdieľať alebo zomrieť. Kto sa nedá zaevidovať, bude zrejme likvidovaný.
Kristus hovorí: K to verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie - a - Ja som Cesta, Pravda i Život.
Maitreya tvrdí: Nechcem, aby ste vo mňa verili. Najprv ma zakúste vo vás. Keď zakúsite vo vás, potom zistíte moju prítomnosť vo vás . Nie je to záležitosť viery. Chcem vyjadriť to, čo som cez vás - na to som prišiel. Neprišiel som založiť nové náboženstvo. Patrím každému. Nechcem, aby ste ma akceptovali alebo odmietali. Je to vaša vnútorná skúsenosť so mnou, ktorá je dôležitá...
Podľa mojej rady vám bude umožnené zmeniť tie inštitúcie, ktoré vyžadujú zmenu. Podľa môjho príkladu budete inšpirovaní siahnuť ku Zdroju Života samého. Mojou Láskou budete vzatí do Chrámu Pravdy a uvidíte Boha. Je nad všetky pochybnosti, že Maitreya mieni „zmeniť“ predovšetkým Katolícku cirkev!
Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: ,Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!’?“Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: ,Nejedzte z neho a nedotýkajte sa ho, aby ste nezomreli!’“
Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“(Gn 3, 1-5)
Je zvláštne, že Maitreya, ktorý chce tajomne vystúpiť v Deň „D“ a predstaviť sa svetu, sa „nechal“ odfotografovať na svojom zjavení sa v Nairobi (Keňa) v roku 1988. Je to časť „prípravy“ na očakávané „pozvanie“ ľudstvom? (Je to zatiaľ jediná známa fotografia „lorda“ Maitreyu.)
Existuje ešte osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je reinkarnovanou „Madam“ Blavatskou. Je to Austrálčanka Margaret Birkinová a tvrdí, že cez ňu prechádza duch Maitreyu. Zaoberá sa jasnovidectvom a liečiteľstvom a jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia.

„Dobrodinec“ Maitreya
„Lord“ Maitreya šíri - ako sme sa už zmienili - aj svoje posolstvá, akýsi druh„apoštolských listov“. Zdá sa, že pre väčšinu ľudstva, ktoré nebude vedieť, o čo ide, bude Maitreya skutočne vyzerať ako záchranca a dobrodinec. Posúďte sami:
Zjavím sa skoro, ale najprv ukážem cestu novým smerom, ktorou musí človek ísť, ak prežije. Najprv sa ľudia musia sami vidieť ako bratia, synovia jedného Otca. Toto je podstatné preto, aby postúpili jeden krok bližšie k Najvyššiemu. V celom svete sú muži, ženy a malé deti, ktorí nemajú ani najzákladnejšie potreby pre to, aby zostali nažive a tlačia s a vo veľkomestách mnohých najchudobnejších krajín sveta. Tento zločin ma napĺňa hanbou. Moji bratia - hovorí ďalej Maitreya vo svojom „posolstve“ - ako sa môžete pozerať na týchto ľudí, ako umierajú pred vašimi očami a nazývať sa ľuďmi? Môj plán je zachrániť týchto ľudí, mojich maličkých(!), od istej smrti hladom a od zbytočnej smrti.
Mohlo by sa stať, že by ste sa zriekli tohto môjho vedenia, tejto príležitosti na pozdvihnutie a pokrok? Nie, moji priatelia, nemyslím. Ukážem vám, že cesta pre človeka je cesta bratstva, blízkej spolupráce a vzájomného porozumenia a služby. Toto je jediná cesta. Všetko ostatné zlyhalo. Moji priatelia, iba ak človek nie je schopný toto urobiť, človek prestane existovať na tejto zemi. Nehrozím, ale jednoducho konštatujem pravdu. Zostáva už iba málo čas u na obnovenie rovnováhy prírody a sveta.
Môj plán je, že moje učenie by malo predchádzať moju prítomnosť a pripraviť moju cestu. Keď ľudstvo bude tak trocha(!) pripravené, bude počuť môj hlas . Medzičasom, moje námahy prinášajú ovocie, produkujú zmenu, priťahujú dohromady ľudí, národy a prinášajú novú nádej pre svet.
[ [ [
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista... Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sačlovek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby...

(Druhý list Solúnčanom , 2, 1)

Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či s ú z Boha; lebo do s veta vyšlo mnoho falošných prorokov. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. (Prvý Jánov list, 4, 1)

Spôsob, akým Maitreya ponúka svoju osobu aj kresťanom , ktorí prijali za svojho Spasiteľa Ježiša Krista, pripomína starú ľudovú rozprávku o vlkovi, ktorý sa snaží napodobňovaním matkinho hlasu oklamať kozliatka: Uvidíte ma veľmi skoro, každý svojím vlastným spôsobom. Tí, ktorí ma hľadajú z hľadiska môjho milovaného apoštola Majstra Ježiša, nájdu jeho kvality vo mne. Tí, ktorí ma hľadajú ako učiteľa, sú bližšie k cieľu, pretože to, čo som, je Učiteľ... Nič vás neoddeľuje odo mňa a čoskoro mnohí z vás s i to uvedomia. Som s vami a vo vás. Ja sa pokúšam vyjadriť to, čo som cez vás . Pretože kvôli tomu som prišiel. Mnohí ma budú vidieť ako svojho Vodcu. Mnohí ma nebudú poznať. Mojím cieľom je vstúpiť do života všetkých ľudí a cez nich zmeniť ich život.

Znamenia tmy
Pozoruhodné informácie o príprave „lorda“ Maitreyu priniesol taliansky časopis Il Segno (Znamenie) vo svojom novembrovom čísle r. 1999. Podľa týchto informácií po celom Španielsku (ďalšia krajina so silnou katolíckou tradíciou!) je rozširovaný perfektný propagačný materiál, ktorý oznamuje, že sa približuje deň už dávnejšie ohlasovanej deklarácie. Il Segno píše, že tí, čo budú deklaráciu počuť a čítať, zacítia z nej „hlbokú lásku, akú nikdy predtým nepoznali, že to bude láska vnímateľná, hmotnej podoby a budú ju sprevádzať početné zázračné uzdravenia“.
Ako informuje Il Segno - hovorca Maitreyu Benjamin Creme cestuje v tomto čase po Španielsku a organizuje konferencie s ezoterickými témami, hlavne náukou Heleny Blavatskej. Jej teozofizmus hlása, že na svete sa objaví nový „líder“ ľudstva. Tento líder bude mať v programe boj proti Rímu a jeho kňazom, aby „vyhnal Boha z Neba“ a kresťanstvo „zmietol zo Zeme“. Podľa mesačníka Il Segno sa od roku 1975 intenzívne šíria tieto myšlienky prostredníctvom hnutia New Age. Toto hnutie má široký vplyv predovšetkým v západnom svete, má vplyv na mnohé úseky života - napríklad i na obchod s potravinami, textilom a športovými potrebami (spôsobuje zrejme orientovanie sa na masovú reklamu konzumu). Šíri rôzne formy meditácie a sebakontroly, infiltruje sa až do politických strán a svetových organizácií. Toto hnutie je veľmi škodlivé - pokúša sa zaviesť v ľudskej spoločnosti uctievanie satana a jeho cieľom je zničiť Katolícku cirkev a nahradiť vieru v jediného Boha vierou v nového Krista (Antikrista).
Ako uvádza mesačník Il Segno, všetky slobodomurárske aj teozofické spoločnosti hlásajú, že zakrátko sa objaví muž menom Maitreya a predstavujú ho ako Krista, ktorého príchod sa očakáva. Il Segno prináša aj niektoré pozoruhodné skutočnosti, ktoré svedčia o nadchádzajúcom vrcholnom duchovnom nebezpečenstve. Ako doslova uvádza vo svojom novembrovom čísle r. 1999 - v tejto súvislosti treba na úvod povedať, že na všetkých konferenciách, ktoré Benjamin Creme organizoval, sa vyskytlo niekoľko nevysvetliteľných javov.
Kolumbijský novinár P. Pitchon, žijúci v Londýne, sa zúčastnil na konferencii pod názvom „Znovuobjavenie sa Krista a učitelia Múdrosti“, ktorú organizoval Benjamin Creme. Pitchon doslova uvádza: „Na konci záverečného prejavu Creme rozopäl ruky, zatvoril oči a povedal, že prijmeme požehnanie Maitreyu - „Krista“. Len čo to povedal, zbadal som, že jeho tvár zmizla a nahradila ju úplne iná tvár, s výraznými orientálnymi črtami, ožiarená silným svetlom. Nastalo hrobové ticho. Toto „požehnanie“ trvalo asi 15 minút. Uprene som hľadel do tej tváre. A keď sa nám stretli oči, zacítil som okolo srdca v celej oblasti hrudníka veľké vzrušenie, silný zážitok a zdalo sa mi, akoby z tých očí prúdila vlna energie. A to všetko malo kvalitu akejsi čistej lásky. Potom nasledovalo oznámenie, že po zverejnení deklarácie Maitreya podrobnejšie oboznámi so svojou doktrínou skupinu dvanástich učiteľov. Budú to svetoví lídri, ktorí pomôžu zostaviť svetovú vládu a zaviesť jednotnú menu. Prijatie svetovej meny bude údajne dôkazom, že ľudstvo uznáva Maitreyu a že on je ten, ktorého ľudstvo očakávalo. Jeho vláda nemá byť nadnárodnou vládou ani diktatúrou, ale bude to federácia na spôsob britského Commonwealthu.
Spomeniem ešte prípad, ktorý som osobne zažil - píše Pitchon. V španielskej Valencii som šiel na prednášku Benjamina Crema, ktorú usporiadal pod názvom „Udalosti, ktoré sú ohlásené na koniec časov“. V predvečer prednášky mi organizátori umožnili zúčastniť sa na vystúpení Benjamina Crema v internáte poslucháčov medicíny. Tu som sa mal dozvedieť viac o Maitreyovi. Ľudia tu stáli v preplnenej sále. Boli tu rodičia s deťmi, ktoré stále plakali, starší ľudia, možno chorí na priedušky, lebo stále kašľali. Keď predstavili Benjamina Crema a podali mu mikrofón, aby prehovoril, na sálu zaľahlo absolútne ticho, hrobové, neznesiteľné ticho, aké som ešte nezažil. Ani deti nezaplakali, ani starší ľudia nezakašľali. Prežívali sme pocity úzkosti, ktorá - ako sa nám zdalo - nemala konca. Potom Creme takto prehovoril: „Prežili ste hlboké ticho. To je dôkaz, že nad vami sa vznášal duch Maitreyu, aby vás požehnal.“
Nasledovali ďalšie vystúpenia, v ktorých sa pertraktovali názory odlišné od Biblie. Avšak rečníci odôvodňovali svoje tvrdenia aj citátmi z Biblie. Uvažoval som - píše Pitchon, že v diskusii položím túto otázku: Ak teda má prísť, ako hovoríte, Maitreya a pred druhým príchodom Krista má prísť Antikrist, nebude uvádzaný Maitreya, ak vôbec príde, predpovedaným Antikristom? Pretože otázky sa mohli dávať iba písomne, usúdil som, že na takúto otázku aj tak neodpovedia.
Vyšiel som zo sály. Vonku som sa utíšil a vrátil sa mi pokoj. Znova a znova som si kládol otázku, či by mohol byť tento Maitreya tou osobou, o ktorej sa hovorí v 1. kapitole Apokalypsy: Nezraniteľný, na pohľad podobný Kristovi, schopný robiť falošné zázraky, ktorý má vyriešiť hospodárske problémy a vytvoriť svetovú vládu. Bude to on, ktorý - ako hovorí Apokalypsa - sa dá uctievať akoby bol bohom, ktorý bude bojovať proti všetkým náboženstvám a bude vystupovať vo vlastnom mene? Ak by tomu tak bolo, tak potom by to bol Antikrist...“
[ [ [
Buďte pripravení čoskoro ma uvidieť. Buďte pripravení počuť moje slová, nasledovať moje myšlienky a ísť podľa môjho želania. Prijmite ma do seba a nechajte ma pracovať cez vás . Urobte ma časťou vás samých a ukážte ma svetu. Dovoľte mi prejavovať sa cez vás a poznať Boha. Nech Božské Svetlo, láska a sila jediného a svätého Boha sa teraz prejaví v rámci vašich sŕdc a myslí. Nech toto prejavenie sa vás vedie k poznaniu, že Boh prebýva ticho, teraz a naveky vo vnútri vás všetkých...
(Maitreya vo svojom „posolstve“
z novembra 1999)
Namiesto komentára
Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet, bude také veľké, že otrasie najsilnejšími. Najsilnejšími! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil, pretože Cirkev sa potrebuje očistiť. Ale keď zostaneš pri svojej MAME, potom ťa to klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa nedáš oklamať. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať... sestra Mária Goretti (Iveta Korčáková), vizionárka z Litmanovej, 4. 11. 1995

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho:
Svedectvo Ducha vás privedie k pochopeniu celej pravdy. (18. mája 1997)

Na toto ľudstvo zošlem lúče lásky a svetla svojho Nepoškvrneného Srdca. Osvietia vám cestu, po ktorej musíte ísť, aby ste sa vrátili k Bohu po ceste obrátenia, modlitby a pokánia.
Lebo iba v mojom Nepoškvrnenom Srdci nájdete útočisko vo chvíli trestu. Keď do nej (Cirkvi) vstúpi človek neprávosti a dovŕši ohavné spustošenie, vyvrcholiace strašným rúhaním a všade sa rozšíri veľký odpad, vtedy moje Nepoškvrnené Srdce pozbiera malý zvyšok verných, ktorí budú v utrpení, v modlitbe a v nádeji očakávať návrat môjho Syna Ježiša v sláve. (13. mája 1994)

Opakujte so silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila: Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty!

(22. mája 1994)

Rozmnožujte všade večeradlá modlitieb, o ktoré som vás prosila, ako bezpečné miesta, ako útočištia, kde sa môžete skryť pred strašnou búrkou, ktorá vás čaká. Vo večeradlách budete uchránení od zla a od všetkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia.

(31. decembra 1993)

Kto šíri strach

Pouvažujme, kto dnes šíri strach a hrôzu a budeme pri jeho pôvodcovi. Sú to aj rôzne americké spoločnosti, ktoré „gumujú“ zdravý úsudok ľudí svojimi thrillermi, horormi a katastrofickými filmami. Nimi navádzajú atmosféru strachu a neustáleho očakávania situácie, v ktorej je normálna ľudská psychika paralyzovaná. Podobne je to i s prezentáciou sexu, násilia, bezduchého kultu tela. Pozor! Toto nie je vecou módy alebo biznisu. Toto „vymývanie“ mozgu má tiež paradoxne dotlačiť človeka do úplnej otupenosti a štádia, keď začne volať po zmene a oslobodení z tohto hnusu a prázdna. A vtedy príde tá chvíľa najväčšieho nebezpečenstva. Ponúknuté duchovno New Age, osobou osloboditeľa a záchrancu sveta.
Všimnime si, ako neskutočne rýchle reagujú filmové spoločnosti na možné očakávania. Už azda niet témy na horor, ktorá by nebola sfilmovaná. Je to len biznis alebo premyslené „dávkovanie“? Niekoľko diel bolo už nafilmovaných len o téme nárazu asteroidu na Zem . Táto skutočnosť sa však považuje za jeden z možných apokalyptických trestov. Prečo, z akého dôvodu nás nútia prežívať to v „predtermíne“ na filmovom plátne? Hovorilo sa o zlyhaní počítačových systémov s prechodom na rok 2000 vírusom Y2K. Ešte ani nebol koniec roka 1999, už bol v distribúcii film s touto témou, samozrejme, patrične dramaticky podfarbenou.
Vezmite si ďalej hudbu - mnohí mladí ľudia jednoducho žijú celé hodiny dňa v decibeloch najmä rytmických bubnov a basgitár tvrdého rocku, sú tu masové seansy - napríklad rockový festival Woodstock ‘99, s obscénnou nahotou vezmime si všetky tie trendy, takmer „rapujúcich“ hlásateľov rozhlasových a televíznych staníc, ktoré vpíjajú každú sekundu vašej pozornosti, nič vám tu proste nechce dovoliť, aby ste sa na chvíľu s pamätali. Vtieravé reklamy vo vás budujú podvedomé nadviazanosti. Vezmime si techniku, nalepenú na našom tele, walkmeny, mobilné telefóny - aby vás náhodou nezastihla chvíľa pokoja, v ktorej by ste to pochopili. No a za tým všetkým zlatá modla peniaze, ako najúčinnejší spôsob na zlákanie duší, čo diabol skúšal aj na samotnom Kristovi: „Toto všetko ti dám, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať.“ Toto diabol veľmi často ani nedodržiava, pretože mnohí sa mu usilovne klaňajú a on ich neuspokojuje, len ich ženie ďalej a ďalej, súťažami, ruletami, enormným podnikaním a potom do nerestí, na ktoré zasa len potrebujú peniaze, a ďalej do podvodov, zlodejstva, lúpeží a vrážd. A toto je zamerané na všetky vekové kategórie.

Hlas vlka
A do toho zaznieva „chlácholivý“ hlas:
Veľmi málo zostáva starému poriadku. Formy Nového tisícročia čakajú, netrpezlivo prerážajúc, zjavujúc ľuďom krásu, ktorá leží pred nimi. Vedome alebo nie, ľudia zdvíhajú hlavy, cítiac nové svetlo a čoskoro nový hlas ! Ten hlas je hlasom budúcnosti - hlas Maitreyu.

Internet-stránky Maitreyu, február 2000

V utorok 7. marca 2000, deň pred začiatkom veľkého pôstu, sa v tlači, aj slovenskej, objavila správa, a to pod názvom „Antikrist nie je príšera, ale filantrop“ (dobrodinec). Podľa tejto správy, ktorá sa odvoláva na britský denník Times, 71-ročný bolonský kardinál Giacomo Biffi vyhlásil: „Antikrist je už na zemi. Pod maskou známeho filantropa, bojovníka za dodržiavanie ľudských práv, ochrancu životného prostredia a obhajcu ekumenizmu skrýva svoj skutočný cieľ: zničenie kresťanstva a „smrť Boha“. Ako ďalej hovorí kardinál Biffi, Antikrist je fascinujúca osobnosť, ktorej neskrývaný šarm a hodnovernosť oklamali jeho nepriateľov. Je vegetarián, pacifista, ochranca zvierat, okrem toho je expertom na Bibliu, no napriek tomu podporuje vágne a módne duchovné hodnoty namiesto Písma svätého. Obhajuje ekumenický dialóg medzi rímskokatolíckou a inými cirkvami, vrátane anglikánskej a pravoslávnej, no len preto, aby to zneužil na podkopanie katolicizmu a jeho pád.“
Kardinál Biffi svoje vyhlásenie predniesol na konferencii venovanej dielu Vladimíra Soloviova (1853-1900), ruského filozofa a mystika. Soloviov vo svojich posledných prácach predpovedal príchod Antikrista - po storočí krviprelievania, vojen a revolúcií.

Záhadný cestovateľ

V M ROSE č.1/2000 sme avizovali informácie o „cirkulácii“ Maitreyu po celom svete. Tieto zjavenia, či skôr, povedal by som, „prezentácia“ budúceho diktátora sa deje bez - dopredu alebo spätne - mediálne známeho programu. Toto konšpiratívne turné človeka, ktorý sa pomenúva ako „lord“, má podľa všetkého tento zmysel: pripraviť svoje „komunity“ na dnes síce ešte neznámy, ale podľa signálov veľmi blízky termín jeho celosvetového vystúpenia, a to v Deň deklarácie. Ako sme mohli zistiť, majú tieto vystúpenia veľmi zvláštny charakter a špecifiká. Zo známych informácií sme mohli vyčítať aspoň niekoľko charakteristík, ktoré uvedieme spolu s niektorými súvislosťami:
- po príchode „lorda“ Maitreyu do Londýna v roku 1977 (podľa jeho hovorcu Benjamina Crema) „lord“ sa objavil prvýkrát 11. júna 1988 v Nairobi (Keňa),
- počas roku 1989 (rok pádu komunizmu v celej východnej Európe) sa „lord“ nezjavil (nemohol?) nikde, aspoň nie sú o tom záznamy, ani v roku 1990. Jeho pravidelná „šnúra“ začína sa až v Mexiku 29. septembra 1991. V roku 1992 si hneď opäť po zjavení sa v Mexiku City 26. januára „lord“ berie na „paškál“ spomínanú Európu: 3x Nemecko, 2x Švajčiarsko, Moskvu, Petrohrad, Tbilisi, Belehrad, Bukurešť, Edinburg, Viedeň, Prahu (16. augusta) a Bratislavu (!) - 13. septembra 1992. Nie je známe, na akom zhromaždení sa Maitreya mohol zjaviť v Bratis lave, resp. čo sa vtedy v našom hlavnom meste udialo - pokúsime sa to ozrejmiť. Taktiež nie je možné hneď analyzovať, čo sa v spomínaných termínoch a štátoch počas Maitreyových návštev dialo, a či je to možné dávať do súvisu. Maitreya - ako sa zdá, nespolieha sa na nejaké samovoľné pozvanie ľudstvom pre seba (ako to deklaruje jeho hovorca), ale usilovne na tomto pozvaní aj pracuje.

Krivka „Deklarácie“
Z harmonogramu jeho návštev v rokoch 1992-2000 nie je možné ihneď presne vyčítať nejaký systém. Striedavo - na prvý pohľad bez akýchkoľvek súvislostí - navštevuje mestá na všetkých kontinentoch. Ani počet jeho „zjavení“ akoby sa neorientoval na špeciálne oblasti či štáty - sumárne spomenieme USA - 15x, Rusko 12x (navyše Kazachstan 2x, Uzbekistan 2x, Gruzínsko 1x), ďalej Kanadu 8x, Južnú Ameriku 25x, Európu 66x, Afriku 26x, Áziu 21x, no v samotnom Ríme bol 4x. Teda okrem roku 1992, keď jeho zjavenia prebiehali najmä v Európe, ostatné roky sa nevyznačovali vo svete nejakou zjavnejšou orientáciou.
Zaujímavý je prudší nárast počtu zjavení sa Maitreyu v rokoch 1992-1995. V roku 1995 mal najviac - 34 „zjavení sa“, potom až do roku 2000 počet pozvoľna klesá. Keď v Litmanovej mala Nepoškvrnená Čistota posledné zjavenie, Maitrea sa v ten istý deň (6. augusta 1995) objavil v Beijingu (Čína).„Doba, ktorá prichádza, je už tu...“ (Pamätáte sa?) Podľa grafického znázornenia - ak je vývoj plynulý - je uzatvorenie krivky časovo smerujúce najpravdepodobnejšie niekam k polovičke alebo koncu roku 2000 - teda k začiatku tretieho tisícročia, keď pravdepodobne (?) nastane Deň deklarácie Maitreyu. Čo je na zjaveniach „lorda“ Maitreyu na druhej strane akýmsi zvláštnym pravidlom - Maitreya sa objavuje na zhromaždeniach s priemerne 200 osobami, mesačne máva pravidelne jedno až tri „zjavenia“ a podľa dostupných informácií sú tieto zhromaždenia kresťanské (70-90 %), ostatok boli zhromaždenia moslimov. Do dnešného dňa uskutočnil Maitreya takmer 200 zjavení na uvedených zhromaždeniach po celom svete. Aké to boli, alebo aké to sú zhromaždenia a koho? Očakávajú Maitreyu na nich alebo nie? Sú to skupiny šíriteľov jeho učenia? Sú to nič netušiaci veriaci? Ako „pripravuje“ ľudí Maitreya na svoj príchod, názorne ilustruje jeho prvé objavenie sa v kenskom Nairobi, a to dňa 11. júna 1988. Maitreya sa objavil na zhromaždení ľudí, ktorí s a zišli vidieť „zázračné uzdravenia“ psychotronickej liečiteľky menom Mary Sinaida Akatsa. Vydavateľ swahilskej mutácie novín Kenya Times, Job Mutungi bol účastníkom tejto udalosti a opísal ju takto (použijeme niektoré výňatky):

Intronizácia „lorda“ Maitreyu
Asi 6000 veriacich v moslimskej dedine Kawangware v Nairobi verí, že videli „Ježiša Krista“ za denného svetla. Môže sa to zdať ťažko uveriteľné, ale nič ich nepohne, pretože „Ježiš“ ich oslovil a ubezpečil ich o svojom skorom návrate - veľmi skorom. Udalosť sa odohrala pri kostole Betlehem. V sobotu 11. júna 1988 veriaci usilovne spievali Mungu ni Mwena, ľudovú svahilskú pieseň, keď ich Mary Akatsa prerušila. Oznámila im, že Boh k nej prehovoril a povedal jej, aby očakávala zázrak, pretože príde veľmi dôležitý hosť, aby jej dal životne dôležitú správu. Ľudia sa pripravili na niečo neočakávané a pozerali na ňu s otvorenými ústami, s bázňou a v zmätku. O päť minút požiadala tých, čo spievali a tancovali, aby prestali, pretože dlho očakávané posolstvo prišlo. „Ježiš! Ježiš! Ježiš z Nazareta!“ ozývali sa hlasné šepoty zo zástupu ľudí, ktorí dvíhali svoje ruky v podvolení sa a božskom privítaní.
Vysoká postava bosého, v bielom oblečeného muža sa zrazu zjavila a stála v strede davu ľudí. Išiel pomaly k novej kostolnej budove, preč od stanu. Mary išla s ním, bok po boku.
Pozrel som sa na svoje hodinky. Bolo 04 h 15 minút popoludní. Jej hlas bol prehlušený výkrikmi a hlasnými stonmi: Ježiš, Jesu, Jeeesu! Ty si prišiel. Vitaj, Ježiš! Zmy naše hriechy. Pomôž nám, Ježiš! Pre mnohých to bola posledná modlitba. Mysleli si, že Syn Človeka konečne splnil jeho prísľub a prišiel späť na zem. Kľakli si v emocionálnych modlitbách a šialenom úsilí zachrániť si duše 5 minút pred dvanástou. Muž ležiaci blízko mňa sa pomočil do nohavíc. Pozeral som sa priamo na cudzinca na stretnutí bez mihnutia oka. Neznáme, sporadické svetlo sa vznášalo na vrchole jeho hlavy pokrytej turbanom, na jeho bosých nohách a jeho celom tele.
Scéna a nálada veriacich mi pripomínali časy na Babylonskej veži zo Starého zákona, keď sa jazyky pomiešali (Genezis, kap. 11). Každý si niečo mrmlal. Iní boli vystretí na zemi, plačúc nekontrolovateľne v chvále a uctievaní, v totálnom podriadení sa tejto príležitosti. „Mama“ Akatsa sa dovolávala upokojenia. Bolo to ťažké. Áno, slumy Kawangware, plné násilia a kriminality, sa premenili na svätú pôdu. Ten muž šepkal niečo Akatse asi 2 minúty. Potom informovala dav ľudí, že cudzinec k nim prehovorí. V čistej swahilčine, bez akéhokoľvek prízvuku, cudzinec oznámil, že ľudia z Kene boli požehnaní, hlavne tí, ktorí sa stretli na tomto podujatí v toto popoludnie. Povedal, že Mary mala dôležitú úlohu zjednotiť ľudí všetkých rás a kmeňov pod plášťom Boha cez Ježiša.
„Prosím vás láskavo, aby ste sa neochvejne pridŕžali svojej viery, pretože svet už nebude. Blížime sa k času panovania nebies. Ale predtým prídem späť a prinesiem plno požehnaní pre vás všetkých. Prosím, rešpektujte Mary, pretože je pravou reprezentantkou ,Najvyššieho’, povedal ten muž a pripomenul davu, aby žili podľa učenia biblie.
Davu trvalo skoro 20 minút, kým sa spamätal potom, čo neznámy muž odišiel s pánom Gurnamom Singhom v aute. Ale pán Gurnam Singh bude podľa všetkého potrebovať celý svoj život na to, aby sa spamätal zo šoku, ktorý zažil po dvoch minútach. Keď sa priblížili k autobusovej stanici, cudzinec povedal pánovi Singhovi, aby zastavil auto, pretože chce „vystúpiť do neba“. Keď vystúpil z auta, tak nevzniesol sa hore.
Prešiel pár krokov po ceste a jednoducho zmizol vo vzduchu. Viacero ľudí, ktorí to videli, bolo udivených jeho tajomným zmiznutím. O pár minút sa pán Singh vrátil s ostatnými svedkami zmiznutia a porozprával túto udalosť. Mary ubezpečila prítomných, že Ježiš vstúpil do neba.
Fotograf Francis Kabun urobil asi šesť záberov cudzinca.
Mnohí sa pýtajú - „Prečo toto všetko máme vedieť?“ Chceme upozorniť, že táto publicistika nemá za úlohu vytvárať psychózy strachu a nepokoja. Práve tento nepokoj totiž vytvárajú všetci tí, ktorí chcú odviesť ľudstvo od Boha. Máme možnosť vedieť a sledovať znamenia časov. A to všetko preto, aby sme boli „ostražití“ - ako to Nepoškvrnená Čistota odporúčala. Udalosti okolo nás i vo svete sa nedejú nijako imaginárne. Panna Mária pôsobí cez srdcia, ktoré sme jej zasvätili a diabol pôsobí tiež cez srdcia, ale ktoré sú orientované na zlo. Ľudské srdce je tým bojovým poľom, na ktorom sa odohráva zápas o duše. Rozhodujúcim znakom správne orientovaného srdca smerom k Bohu je pokoj. Nepriateľ Boha vytvára nepokoj doslova na všetkých úsekoch nášho života. Panna Mária prišla na tento svet priniesť práve pokoj. Je to také jednoduché! Sestra Mária Goretti - Iveta Korčáková z Litmanovej v novembri 1995 na modlitebnom stretnutí povedala: „Prišli sme sem preto, že je potrebný pokoj. Pokoj. Aby raz, keď na svet príde neopísateľný nepokoj, mi nemohol zobrať Boha.“
Nepoškvrnená Čistota nám to jasne odkázala 5. marca 1995: „Moje drahé deti! Prosím , rozmýšľajte viac o mojich posolstvách! Prosím Boha o jedinú vec. A to, aby vo vás nechal svoj pokoj. Tento čas je zlodejom pokoja. Prosím, povedzte Bohu: Milujem, a preto ľutujem, milujem, a preto odpúšťam , milujem, a to je môj pokoj.“

Mrazivé súvislosti

Stopa „Maitreyu“ sa čoraz viac vynára v pôsobnosti sveta. Jeho spojenie s vysokými finančnými kruhmi je viac ako evidentné. Podľa hovorcu, ktorého tu pravidelne uvádzame, Maitrea vystúpi počas - alebo tesne pred zrútením sa svetových búrz, za všeobecného kolapsu. Minule sme uviedli harmonogram jeho turné po svete, ktoré absolvuje už desať rokov. Určite ste si položili otázku aj vy, aké kruhy to Maitreya navštevuje a aké zhromaždenia? Jedna súvislosť nám poodhalila temné pozadie niektorých Maitreyových aktivít. Ako je všeobecne známe, v piatok 17. marca 2000 sa pri dedinke Kanungu, 320 km juhozápadne od hlavného mesta Ugandy - Kampaly upálilo niekoľko stovák členov sekty pod názvom Hnutie za obnovu Desatora Božích prikázaní. V Ugande existuje ešte viac podobných siekt - napríklad Pánova ochranná armáda, ktorá sa označuje za kresťanskú, v skutočnosti však bojuje proti vláde, dopúšťa sa masakier, krádeží detí, ktoré sexuálne zneužíva alebo núti do vojenskej služby. Podobná situácia je aj v Rwande a Burundi. Predseda Biskupskej konferencie Burundi Simon Ntamwana hovorí, že tu ide priamo o inváziu siekt, z ktorých mnohé sú financované z USA, kde začínajú svoju aktivitu, potom sa rozmáhajú po celom svete a destabilizujú politickú situáciu. Zdá sa, že sa zameriavajú na Katolícku cirkev, aby marili jej sociálne pôsobenie. Ruka v ruke s ekonomickou liberalizáciou a kultúrnou globalizáciou prichádza aj neblahá náboženská liberalizácia a „pluralizmus“. Hnutie za obnovu Desatora Božích prikázaní viedol bývalý katolícky kňaz a dokonca opozičný politik 68-ročný Joseph Kibweteere.
Kibweteereho ugandská vláda rešpektovala a nijako mu nebránila v šírení zhubného učenia. Nebezpečne zavádzajúci je fakt, že Kibweteere tvrdil, že sa mu vraj zjavila „Panna Mária“, ktorá v polovici marca 2000 všetkých členov hnutia „vezme do neba“. Pýtame sa - ak sa mu „niekto“ zjavil, kto to bol? Joseph Kibweteere pôsobil v Ugande so svojou sektou od roku 1994. Nie je bez zaujímavosti, že práve 2. januára 1994 sa v Kampale „zjavil“ „lord“ Maitreya.
Otázka znie: Využíva Maitreya náchylnosť afrických obyvateľov na sektárstvo a pohanské kulty, aby rozbíjal Katolícku cirkev v Afrike, kde je zvlášť silná? Prečo Kibweteere zneužil meno Panny Márie pri svojom zločineckom akte? Chce takto Maitreya diskreditovať mariánske hnutia i samotnú Pannu Máriu? Ako sa mnohí pamätáte, v marci až apríli 1993 deväťdesiatpäť členov tzv. davidiánskej sekty pod vedením Davida Koresha sa zabarikádovalo vo Wacu v Texase na farme s príznačným menom Apokalypsa. Koresha chcela FBI zatknúť pre nedovolené ozbrojovanie. Obliehanie farmy sa skončilo požiarom 19. apríla 1993. Všetci zahynuli, vrátane Koresha a 17-tich detí. „Lord“ Maitreya sa objavil v San Antoniu v štáte Texas práve 21. marca 1993... Dňa 29. septembra 1991 navštívil Maitreya Mexico City. V decembri 1991 mexický kazateľ Ramon Almazan sa spolu s jeho 29 „učeníkmi“ otrávili toxickými výparmi. Kazateľ ostatných vyzval, aby sa modlili a nevšímali si zápach a dym.
Známa je aj hromadná samovražda členov sekty Chrám slnka - v októbri 1994 sa 48 členov tohto rádu upálilo vo Švajčiarsku. Švajčiarsko navštívil Maitreya v roku 1992 dvakrát (24. mája Ženevu, 28. júna Zürich). Dňa 28. augusta 1994 navštívil Maitreya Soul v južnej Kórei. V októbri 1998 sa v Soule upálilo šesť členov sekty Cirkev večného života. Mohli by sme pokračovať. Sú tieto súvislosti náhodné?
Ako sme už uviedli, Maitreya navštívil 13. septembra 1992 Bratislavu. Pokúšali sme sa hľadať súvislosti, zatiaľ však vieme, že začiatkom decembra 1992 bola v Bratislave slávnostne inaugurovaná sekta „reverenda“ Moona pod pláštikom Federácie žien za svetový mier.
Nedávno sme však dostali zaujímavú informáciu, podľa ktorej ešte v októbri 1991 navštívil Bratislavu hovorca Maitreyu Benjamin Creme a mal tu prednášku. Podľa informácie z Londýna Maitreya v tom čase „ENERGETICKY MAGNETIZOVAL NEĎALEKO  BRATISLAVY  VEĽKÉ PODZEMNÉ VODNÉ ŽRIEDLO, KTORÉ BUDE NÁJDENÉ V DANÝ ČAS URČENÝ MAITREYOM. VODA BUDE MAŤ ŠIROKO LIEČEBNÝ EFEKT...“Podľa toho istého zdroja sa Maitreya neskôr (zrejme onoho 13. septembra 1992) zjavil veľkej skupine ľudí a hovoriac slovensky (!) im predložil nové možnosti vybudovať spoločnosť založenú na princípoch delenia a spravodlivosti. Kto bola tá „veľká skupina ľudí“? Boli to politici či členovia sekty „reverenda Moona“? Čo sa týka „veľkého podzemného žriedla neďaleko Bratislavy“ - podľa informácie z hydrogeológie v blízkosti Bratislavy skutočne existuje obrovské podzemné jazero, a to za obcou Borinka neďaleko rekreačnej oblasti Košariská, v údolí Prepadlé. Meno údolia pochádza zo strácajúcej sa vody miestneho potoka a ide tu o krasové územie s výskytmi podzemných vôd. Či je toto jazero identické s „Maitreyovým jazerom“, nie je zatiaľ isté. Ako sme už uviedli, podľa Share international Maitreya údajne používa „magnetizované uzdravovacie pramene“ a dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša a Panny Márie (prípad Uganda?). Podľa nášho londýnskeho informačného zdroja vo svete je už údajne Maitreyom „energeticky magnetizovaných“ 200 vodných zdrojov a ich konečný počet má byť 777. Dosť zaujímavé číslo. 666 by bolo asi veľmi podozrivé. Vráťme s a však teraz k Maitreyovej „vysokej politike“. Podľa nášho londýnskeho zdroja (dajme mu krycie meno Agent), svetový učiteľ Maitreya na tlačovej konferencii v Londýne v dňoch 21. - 22. apríla 1990 (v tom období sa nezjavoval) zhrnul podrobnosti svojich úloh pred zhromaždenými predstaviteľmi britskej aj medzinárodnej politiky, diplomacie, vedy, náboženstva a novinárskych kruhov. Tí mali údajne vyjadriť dôveru v tieto Maitreyove návrhy. Bolo taktiež povedané, že v Deň deklarácie svetový učiteľ Maitreya začal Nový vek (New Age) „syntézy“ prostredníctvom celosvetových „Turíc“ (!).
Ako je známe, New Age patrí k hlavnej stratégii satana a má za cieľ celosvetovú globálnu likvidáciu kresťanského náboženstva. Má to byť spojenie okultizmu, slobodomurárstva, kresťanstva. Ako v roku 1919 povedala zakladateľka Alice Baileyová, podoba New Age bude zrejmá koncom storočia.
OSN, ktorá bola založená v roku 1945, spracováva dnes v rámci globalizácie taktiež duchovnú sféru. V rámci milénia 2000 sa v spolupráci s univerzitami sveta a Radou pre medzináboženský dialóg pripravilo na jún 2000 celosvetové fórum Milenium People’s Forum, pri ktorom mala byť predstavená tzv. Svetová archa. Následne chce OSN prezentovať svoju náhradku Desatora. Hlavný vyslanec pre „Nový svet“ Michail Gorbačov vyhlásil, že Svetová archa bude manifestom novej etiky pre Nový svet, desatorom Nového veku, kódexom univerzálneho správania, ktorým sa bude od roku 2000 riadiť celý svet.
Vyhlásenie nového svetového náboženstva. Je to zmes namiešaná zo svetových náboženstiev, pohanských kultov a ezoteriky. Preambulu spracoval teológ - odpadlík Hans Kung.
Hlavnými partnermi „Organizácie spojených náboženstiev“ sú: biskup Swing, biskup episkopálnej cirkvi v Kalifornii, komunistická Gorbačovova nadácia, Svetová náboženská mierová konferencia, Britský svetový kongres vier a americký Chrám porozumenia.
Projekt bol prvýkrát verejne odhalený pri tzv. Synkretickej bohoslužbe pri príležitosti 50-teho výročia OSN v episkopálnej katedrále Grace (Milosť) v San Francisku 25. júna 1995. Pri tejto bohoslužbe boli „modlitby, spevy, zariekavania“ venované celému tuctu „božstiev“. Spojené náboženstvo bolo symbolizované panteistickou ceremóniou, pri ktorej deti z celého sveta zlievali „sväté vody“ z Gangy, Červeného mora a Lúrd do „veľkej misy jednoty“ za sprievodu žalospevu z rúhavého koncertu Missa Gaia, ktorý uctieva Zem ako bohyňu.
Biskup Swing pritom povedal, že „skôr ako svetlo Kristovo bude žiariť svetlo náboženských svetových tradícií (vrátane pohanstva a okultizmu) do sveta, ktorý ,zúfalo potrebuje svetlo’“. Ďalej uviedol nebezpečnú vyhrážku, že „tí, ktorí nesúhlasia s týmto hlbokým presvedčením, budú svetovou náboženskou autoritou („Organizáciou spojených náboženstiev“) VOLANÍ NA ZODPOVEDNOSŤ, pretože spôsobujú nejednotu a rozbroje“.
V júni 1996 sa v San Francisku opäť konala medzináboženská konferencia na najvyššej úrovni: biskup Swing, Gorbačovova nadácia a Svetová náboženská mierová konferencia. Hlavným cieľom bolo „preskúmať miesta odporu voči ‘Organizácii spojených náboženstiev’“. Konštatovanie - hlavným odporcom je „fundamentalizmus“! Barbara Marx Hubbardová, advokátka svetového náboženstva, pohrozila fundamentalistom, vrátane pravoverných katolíkov, ZÁNIKOM (presnejšie: likvidáciou...).

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho Cirkev je pravda

Oznámila som vám veľký zápas medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol ľudstvo k životu bez Boha. Predovšetkým som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi i v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa prichádza čiernej šelme vystupujúcej z mora na pomoc zo zeme šelma, ktorá má dva rohy, podobne ako Baránok. Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to je cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo predovšetkým medzi členmi hierarchie. Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho (Kristovho) božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery. Cieľom cirkevného slobodomurárstva je ospravedlniť hriech a predstavovať ho nie ako zlo, ale ako hodnotu a dobro. Tak je radno dopúšťať sa ho ako spôsobu uspokojovania potrieb vlastnej prirodzenosti a ničí sa tak koreň, z ktorého sa môže zrodiť ľútosť a hlasuje sa, že vyznávať hriech už nie je nutné. Zhubným ovocím tejto zlorečenej rakoviny, rozlezenej v celej Cirkvi, je všade vymiznutie individuálnej spovede.
Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad. Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.
Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Cirkev je pravda, lebo jej jedinej Kristus zveril úlohu chrániť v celistvosti celý poklad viery. Zveril ho hierarchickej Cirkvi, t. j. pápežovi a biskupom s ním spojeným. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží túto skutočnosť zničiť falošným ekumenizmom, vedúcim k prijatiu všetkých kresťanských cirkví, tvrdením, že každá z nich má časť pravdy. Zaoberá sa plánom založiť jednu ekumenickú univerzálnu cirkev, vytvorenú splynutím všetkých kresťanských vyznaní, medzi nimi i Cirkvi katolíckej.
Cirkev je život, lebo dáva milosť a len ona má účinné prostriedky milosti sedem sviatostí. Zvlášť ona je život, lebo jej jedinej bola daná moc plodiť Eucharistiu prostredníctvom služobného (ministeriálneho) a hierarchického kňazstva. Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný. Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží premnohými podlými spôsobmi napadnúť úctu Cirkvi ku sviatosti Eucharistie. Oceňuje v nej len aspekt Večere, smeruje k minimalizovaniu jej sviatostnej hodnoty, snaží sa poprieť skutočnú osobnú prítomnosť Ježišovu v konsekrovaných hostiách. Preto boli postupne potlačené všetky vonkajšie znaky, ktoré sú ukazovateľmi viery v skutočnú prítomnosť Ježišovu v Eucharistii, ako je pokľaknutie, verejné adoračné hodiny.
Cirkevné slobodomurárstvo sa snaží teda zničiť základ jednoty Cirkvi podlým a úkladným útokom proti pápežovi, podporuje a odmeňuje tých, ktorí ho hanobia a odopierajú mu poslušnosť, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov.
Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného kňazského šíku, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali a jeho Cirkev, aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná. V tom predovšetkým spočíva lesk víťazstva Ženy odetej slnkom a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sa dostáva najžiarivejšieho triumfu.
(Dongo 13. júna 1989)

Chcú izolovať Boha?

Drahá redakcia M ROSY!
Srdečne Vám ďakujem za každé číslo Vášho poučného čas opis u. Pripájam poučný článok o Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Je to preklad z angličtiny.

Anna Jeníková,
Austrália

Bol som alarmovaný štatistikou, o ktorej som sa dozvedel cez tento víkend. Len 27 percent katolíkov v USA verí v skutočnú prítomnosť Pána v Eucharistii. Doktrína o skutočnej prítomnosti Krista je v samom centre, v srdci katolíckej viery. Táto doktrína je vierou, že Ježiš je naozaj prítomný v podobe chleba a vína v Eucharistii. Táto idea spája všetky články kresťanskej viery, teda vtelenia, spásy, vzkriesenia, jednoty Kristovho tela (Cirkvi) a prísľub „predchuti“ neba.
Ak neveríme v skutočnú prítomnosť Pána, mohli by sme rovnako aj rozpustiť Cirkev. My vlastne stojíme tvárou v tvár generácii mladých ľudí, stratených Cirkvi, lebo sme im nedali, neodovzdali vzácny dar, ktorý je v srdci katolicizmu, a to je skutočná prítomnosť Ježiš a Kris ta vo svojej Cirkvi a v Eucharistii.
Omša sa dnes stala jednoduchou drámou, nástrojom akejkoľvek témy, ktorá je momentálne populárna (v kázni sa hovorí napr. o futbale...). Budova kostola nie je viac miestom, kde môžeme nájsť alebo stretnúť Boha, ale iba určitým miestom stretnutia, kde sa ľudia môžu spolu porozprávať. V mnohých kostoloch, včítane nášho, svätostánok bol premiestnený z centra kostola, kde dával dôraz na sv. omšu a na prítomnosť Pána vo sv. prijímaní, do vedľajšej miestnosti, kde sú napr. matky s deťmi, alebo kde nie je nikto. Pána tak izolovali od ľudí. Experiment zlyhal. Stratili sme pocit posvätnosti, čo bolo uholným kameňom katolíckej poklony a bohoslužby. Dnes správanie sa mnohých ľudí v kostole je zarážajúce. Po sv. prijímaní namiesto osobnej modlitby sa ozve hudba a spev, ktoré nedovolia sústrediť s a na modlitbu. A keď sa omša skončí, takisto nie je možné pokračovať v modlitbe a poklone. Hluk totiž dosahuje úroveň, ktorú možno čakať a namerať na športovom štadióne. Pozdrav pokoja sa stal niečím, čo pripomína bozk a želanie do nového roku niekde na zábave. Kristus na oltári sa stal niečím zabudnutým, žiadna úcta.
Priateľu, môžeš namietať, že On je prítomný v zhromaždení veriacich. A hoci je to pravda, nemalo by to odrádzať Pána, prítomného na oltári. Ak je Pán skutočne rozpoznateľný v zhromaždení, celé zhromaždenie by malo vyzdvihnúť posvätnosť tejto chvíle. Ale to sa jednoducho nestáva. Naopak podobá sa to vinšu a pozdraveniu v kluboch.
My učíme svoje deti tým, čo robíme, a ako to robíme, že v tom malom kúsku chleba nie je nič špeciálne, že je to len kúsok chleba. Obvykle svadobní fotografi sa postavia s kamerami rovno pred svätostánok a ja ich požiadam, aby sa posunuli nabok. Oni nemajú ani tušenia, čo tá malá schránka je. Ba ešte horšie: spomínam si, že som prišiel v jedno odpoludnie do kostola, kde som našiel niekoľko mužov (mali tam vykonať isté práce) fajčiť a piť pivo rovno pred svätostánkom.
Po sv. omši v nedeľu kostol je znečistený ohorkami z cigariet, žuvačkami, odpadkami z potravín, úlomkami z hračiek a ďalších vecí. Rozhodol som sa preto postaviť tabernákulum na pôvodné miesto, do kostola, do stredu oltára a začať kampaň vzdelávania, čo sa týka posvätnosti, zbožňovania významu skutočnej prítomnosti Krista. Budem pripomínať, že v kostole máme rešpektovať ticho stále, že potraviny, hračky a iné zábavné veci sú vítané všade, ale nie v kostole, že kostol je miesto, kde sa stretávame s milujúcim Bohom. Nebude to populárne, ale je to nevyhnutné.
Ak ste proti tomu, prosím, povedzte mi - prečo. Povedzte mi, čo si o tom myslíte. Počul som už k tomu jednu námietku. Kde bude sedieť kňaz? Ja budem sedieť tam, kde kňaz vždy tradične sedával, na strane kostola. Som „chorý“, ak mám sedieť na tróne, ktorý jedine patrí môjmu Pánovi. Detronizovanie Najsvätejšej sviatosti malo za následok intronizovanie, povýšenie kňazov, a ja nie som toho hoden. Centrálnou postavou sv. omše sa tak stal kňaz. Celebrant je všetkým.
Ja som však hriešnik, zachránený milosťou rovnako ako vy, veriaci, a nie centrum Eucharistie. Dovoľte mi zaujať moje miesto pred Pánom, aké mi patrí, skôr ako zaujímať miesto Pánovo. Ja som vysvätený kňaz Kristov a slúžim ako farár. A ako taký mám svoju špeciálnu, poníženú úlohu. Som vaším starším bratom v Pánovi a spolu s vami túžim ho nasledovať a klaňať sa mu spolu s vami.
V Pánovi Váš
Fr. Rich Simon
Chicago (USA)

„Ostrý vietor“ odpadu

Ako apoštoli posledných čias musíte s odvahou hlásať všetky pravdy katolíckej viery, mocne hlásať Evanjelium, odhaľovať s rozhodnosťou nebezpečné bludy, ktoré sa preobliekajú za pravdy, aby lepšie oklamali mysle a tak vzdialili veľký počet mojich detí od pravej viery. Ako apoštoli posledných čias musíte teraz osvecovať zem svetlom Kristovým. Viera nech je svetlom, ktoré vás osvecuje v týchto dňoch odpadu a veľkej temnoty. A v týchto časoch rozsiahlej nevery nech vás stravuje jedine horlivosť za slávu môjho Syna Ježiša. Panna Mária Don Gobbimu,
Dongo (Como) 8. júna 1991
[ [ [
Tieto slová Panny Márie sprostredkoval Don Stefano Gobbi v roku 1991. Ako všetci máme možnosť sledovať, vývoj týchto posledných desiatich rokov druhého tisícročia nabral hektické tempo, v ktorom sa dejú udalosti, aké nie sme už schopní niekedy ani zachytiť, či dokonca posúdiť.
Týka sa to aj samotnej Cirkvi. Na jednej strane misia našej nebeskej Matky Panny Márie, hnutia modlitieb a duchovnej obnovy, na strane druhej nástup špekulatívnej teológie a „nabúravanie“ základných právd Kristovho Evanjelia. Podľa Der Fels 3/2000 sa od 70-tych rokov vo Švajčiarsku formuje „cirkev“ nezávislá od Ríma. Pritom pápež Ján Pavol II. pri svojej osobnej a jedinej návšteve Švajčiarska vyzval miestnu Cirkev, aby rešpektovala pokyny a smernice Ríma.
Upozornil najmä na neutešenú situáciu kňazských seminárov v „nemeckom“ Švajčiarsku, na nedovolené sviatostné generálne absolúcie, nahradzujúce sv. spoveď a i. Práve v roku 1991, keď Panna Mária cez Dona Gobbiho upozornila na neporiadok v Cirkvi, ujíma sa uviesť kňazský seminár v St. Luzi biskup Wolfgang Haas do takého stavu, ako nariaďuje Cirkev.
Reakcia bola búrlivá, do boja proti biskupovi sa zapojila ako miestna Cirkev, tak aj štátne inštitúcie. Boj pokračoval aj proti jeho stúpencom. Je príznačné a uvedomme si to aj pre pomery na Slovensku - že v tomto boji proti biskupovi stáli v prednej línii médiá.
Der Fels 3/2000 vo svojom článku od Marcusa Carloniho, generálneho sekretára hnutia Pro Ecclesia, o situácii vo Švajčiarsku ďalej doslova uvádza: V mnohých farnostiach sa postupuje s takou ľubovôľou, ako by už rímskokatolícka Cirkev vôbec neexistovala. Vymenovať všetky tie škandály, ktoré sa dejú nedeľu čo nedeľu vo farnostiach nemecky hovoriaceho Švajčiarska, je takmer nemožné. Skôr by šlo vymenovať tých niekoľko kostolov, kde sa ešte slúži riadna katolícka bohoslužba bez ustavičného porušovania Božích a cirkevných prikázaní. Bohužiaľ, je ich veľmi málo. Je lepšie na ne neupozorňovať, aby sa nestali terčom nevyberaných útokov. Niekoľko rokov je možné hovoriť o rozkole Katolíckej cirkvi vo Švajčiarsku.„Tretia reformácia“ je v plnom prúde. Postupuje plazivo, ale sústavne - a o to je nebezpečnejšia. Biskupi to vedia. Ale kvôli možným „krížovým cestám“ nechcú zasahovať. V tejto ťaživej situácii sa pozostatky vernej Cirkvi schádzajú v už uvedených oázach viery. Kostoly, kde ešte žije viera, kde je pravá liturgia - veriaci vyhľadávajú stále viac.
To je zdroj nádeje aj za súčasného „ostrého vetra“.

Dôležitá spoveď
Teológ Dr. Eberhard Schockenhoff sa k situácii v Cirkvi na Západe vyjadruje, že pre mnohých ľudí sa už pocit viny identifikuje skôr ako osobné tušenie problému než ako narušenie vzťahu k Bohu a k ľuďom. Autonómne svedomie má tendenciu k sebaospravedlňovaniu, a preto sa stále cíti ako dobré a ničím neobťažené.
Avšak v Cirkvi nie je možné očakávať žiadny pokrok v pozitívnom vývoji bez úprimného návratu k spovedi a pokániu - hovorí Dr. Schockenhoff (SKW). Osobná spoveď je jedným z piatich hlavných odporučení Panny Márie, ktorá sa ako Kráľovná pokoja zjavuje v Medžugorí. Niet divu, že liberálni teológovia broja proti tomuto spásonosnému aktu a zavádzajú hromadné absolúcie. Podľa správy z Mysterium fide 3/2000 dňa 4. apríla 1999 mal byť vysvätený za diakona seminarista z farnosti Lörrach v Nemecku. Biskup Saier mu položil otázku, či je uzrozumený s tým, že po kňazskom svätení na budúci rok (2000
- pozn.) nebude spovedať, iba udeľovať všeobecné absolúcie. Seminarista odpovedal, že nesúhlasí. Biskup Saier na to zareagoval slovami: „V tom prípade utekajte do kláštora. Ja vám svätenie neudelím.“
To ešte nie je všetko...

Ruženec - duševná choroba (?!)
Podľa SKS 8/2000 na zhromaždení laikov a kňazov v Sankt Pöltene v Rakúsku psychiater Dr. Manfred Lütz vyhlásil, že musí čas to vyš etrovaťseminaristov, ktorých mu posielajú ich predstavení, pretože sa vyznačujú konzervatívnym správaním. Dr. Lütz zdôraznil, že ich posiela naspäť s odôvodnením, že byť „konzervatívny“ nie je duševná choroba a vyhlásil, že ide o zneužitie psychiatrie. V nemeckých seminároch sú posielaní k psychiatrovi seminaristi, ktorí sa často modlia sv. ruženec. Aj zotrvávanie na tradíciách rímskej Cirkvi sa spravidla pokladá za „chorobu“.
Bohužiaľ, ani Slovensko nie je nijakou výnimkou v cirkevných problémoch. V jednej obci na východnom Slovensku sa v poslednomčase dokonca stalo, že miestny správca farnosti otvorene šíril myšlienky tzv. Hnutia grálu - pohanskej s ekty, ktorej vyzna vačkou bola aj samotná Natália de Lemeny - Makedonová. Tá, ako sa pamätáte, mala v Bratislave v novembri 1998 údajne porodiť „Immanuela“. Nikto sa jej však nenarodil a 8. decembra následne zahynula pri autonehode (písali sme o tom v M ROSE 2/1999). Chcem ešte pripomenúť , že spomínaný kňaz nie je ojedinelou výnimkou!
Poznámka: Maitreya navštívil Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko v termínoch: Nemecko/Lipsko 22. marca, Hannover 5. apríla, Düsseldorf 26. apríla,Švajčiarsko/Ženeva 24. mája, Zürich 28. júna, Rakúsko/Viedeň 19. júla všetko v roku 1992 a potom ešte Frankfurt 11. decembra 1994, Graz 22. marca 1998 a Biel (Švajčiarsko) 21. februára 1999.
Drahí priatelia, pre toto je čoraz dôležitejšie, aby sme sa všetci modlili najmä za kňazo v a Cirkev. Vyzývame naše modlitebné skupiny, aby si to dali medzi najdôležitejšie úmysly!

Znamenie kríža
Mária prostredníctvom Dona Gobbiho na výročie fatimského posolstva 13. októbra 1991 povedala (citát): Vstupujete do rozhodujúceho boja. Pripravujte sa prežívať najťažšie hodiny a najväčšie utrpenie. Je potrebné, aby ste sa čo najskôr zapojili do môjho šíku. Preto ešte raz volám svoje deti, aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odovzdali sa mi ako deti. Nechajte sa označiť mojou pečaťou. V týchto dobách anjeli svetla prechádzajú svetom, aby označili znamením kríža všetkých, ktorí tvoria súčasť môjho víťaznéhošíku. Proti nim hviezda podsvetia nebude mať žiadnu moc, i keď budú povolaní k veľkým utrpeniam a niektorí i k preliatiu svojej krvi...
Dva týždne predtým, 29. septembra 1991, sa „lord“ Maitreya objavil v Mexico City, aby začal svoje ťaženie po svete. Ako vieme, v októbri 1917, v súvislosti s fatimským zjavením Panny Márie, ktorá ohlásila nástup komunizmu, rozpútal Červený drak svoje celosvetové ťaženie revolúciou v Rusku až do svojho pádu v roku 1989. Ťaženie „hviezdy podsvetia“ sa ešte neskončilo. Sú to náhodné súvislosti? Nie - sme uprostred apokalyptického boja Ženy odetej slnkom, proti Čiernej šelme.
Ako však povedala Panna Mária, proti jej šíku „hviezda podsvetia nebude mať žiadnu moc“, pretože Máriini verní budú „označení znamením kríža“. Aké je to znamenie? O tom hovorí Mária v tom istom posolstve:
Dnes sa obraciam s týmto mojím pozvaním predovšetkým na malých, chudobných, posledných, chorých, na hriešnikov. Poďte všetci a bojujte pod znamením svojej Nepoškvrnenej Matky, pretože svoj veľký boj bojujem dnes slabosťou malých, dôverou chudobných, utrpením chorých.

Prenasledujú katolíkov
O nových represáliách proti katolíkom na severe Vietnamu informuje vatikánska misijná agentúra Fides s odvolaním sa na vietnamské exilové kruhy v Paríži. Týka sa to najmä diecézy Hung Hoa na hranici Laosu a Číny, kde sa má na želanie vlády vytvoriť nová hospodárska zóna. Diecéza je už osem rokov bez biskupa, nesmie sa tu usadiť žiadny kňaz a stavbu kaplnky zakázali.
Pri návšteve na viacerých miestach oblasti Mai Son vyzval koncom roku 1999šéf bezpečnosti a členovia národného výboru všetkých katolíkov, aby sa vzdali svojej viery. Inak budú vyhnaní a ich deti vylúčené zo škôl - hrozili komunistickí funkcionári. Niektorí veriaci sa nechali zastrašiť a podpísali potvrdenie o vystúpení z Cirkvi, ktoré sa vôbec nezakladá na vietnamských zákonoch. Nasledovali systematické prehliadky domov. Biblie, modlitebné knižky, kríže, sväté obrázky a medailóniky zhabali a veriacim zakázali dokonca aj modlitbu. Mnohí ľudia utiekli do lesov tejto hornatej oblasti. Katolíci z Hung Hoa požiadali písomne vládu v Hanoji, aby im umožnila slobodné praktizovanie náboženstva zaručované ústavou. Vláda zatiaľ nereagovala. Na území diecézy je zo 7,3 milióna obyvateľov 200 000 katolíkov.

Kampaň proti Vatikánu
Mimovládne organizácie vyzvali generálneho sekretára OSN Kofi Annana, aby odobral Vatikánu štatút stáleho pozorovateľa pri Spojených národoch. Ide prevažne o organizácie, ktoré odmietajú postoj Svätej stolice k plánovaniu rodiny a k potratu. Informuje o tom vatikánska spravodajská služba Fides. Kritici pod vedením Frances Kisslingovej, prezidentky amerického hnutia za potraty Catholics for a Free Choice (Katolíci za slobodnú voľbu), označujú za nepochopiteľné, že „štátny útvar o rozlohe 100 hektárov rozhoduje o opatreniach, ktoré sa týkajú žien a detí“.
„Ide o ideologický boj,“ zdôraznil páter Bernard Przewozny, konzultant vatikánskej Rady pre spravodlivosť a pokoj (Iustitia et Pax), pre Fides.„Kampaň neorganizuje žiaden štát,“ informovali Kathpress vo Vatikáne. Svätá stolica sa postavila na konferenciách OSN v Káhire a Pekingu najmä proti liberalizácii potratu a jeho zavedeniu ako prostriedku na plánovanie počtu populácie. Podľa Agentúry Fides sú medzi spojencami Kisslingovej organizácie, ktoré sú za povolenie potratu a tvrdé obmedzenie pôrodnosti alebo sú jednoducho nepriateľsky založené proti Katolíckej cirkvi. Významnú úlohu tu hrá mocná International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo).

Terčom je Ján Pavol II.

Podľa správy vydanej 12. októbra 1999 v Taliansku malo v 70. a 80. rokoch sovietske špionážne centrum v Ríme za úlohu získať vo Vatikáne agentov. Tzv. Mitrochinove akty obsahujú kópie dokumentov z tajných archívov KGB, ktoré boli zriadené po páde sovietskej moci. Z nich vyplýva, že začiatkom 80. rokov bolo najvyššou prioritou agentov KGB v Ríme preniknúť do vatikánskych diplomatických služieb. V tom čas e sa Kremeľ obával, že západné vlády, zvlášť USA, majú prístup k tajným informáciám z Vatikánu. Agentom KGB bolo teda nariadené, aby vytipovali a získali členov vatikánskeho zboru, ktorí by mali prístup k tajným informáciám a dali by sa zís kať pre spoluprácu s KGB.
Dokumenty KGB naznačujú, že Kremeľ si uvedomoval, že korumpovať vatikánskych úradníkov nebude ľahké. Analytici sovietskej špionáže však usúdili, že vynaložené úsilie prinesie bohaté ovocie, pretože vatikánski diplomati sú dobre známi svojimi schopnosťami zbierať citlivé informácie z celého sveta, zvlášť preto, že Svätá stolica má obdivuhodnú povesť strážcu tajomstva.
Mitrochinove akty zostavil západný agent, ktorý pracoval v aparáte KGB a v r. 1992 ich tajne odovzdal do Anglicka. Pred štyrmi rokmi ich postúpili talianskej vláde. Teraz ich taliansky premiér odovzdal na parlamentné prešetrenie a preskúmanie spravodajským zložkám krajiny.
Akty uvádzajú zoznam 26 Talianov, ktorí mali údajne spolupracovať - v niektorých prípadoch nevedome - so špionážnou činnosťou KGB. Zoznam zahrňuje o. i. meno dnes už zosnulého talianskeho františkánskeho mnícha, katolíckeho kňaza ukrajinského rítu, talianskeho novinára pracujúceho vo Vatikáne a vedúceho jednej rímskej tlačovej agentúry.
Predseda parlamentnej komisie, ktorá zverejnila Mitrochinove akty, poukázal na to, že zoznam nie je konečný, pretože ešte nie je overená autentickosť a spoľahlivosť informácií, ktoré dokument obsahuje.
Začiatkom novembra talianske noviny znovu zverejnili správu o sovietskom spiknutí, ktoré malo zdiskreditovať Katolícku cirkev a „odstrániť“ pápeža Jána Pavla II.
Pavla II.
stránkového spisu v archívoch českej tajnej služby. Tento spis bol odovzdaný pracovníkom talianskej bezpečnostnej služby, tí ho ďalej postúpili talianskej parlamentnej komisii a kópie sa potom dostali do rúk novinárom. Aj keď nie je jasné, ako k zverejneniu došlo, talianski politici dosvedčili, že novinová správa presne reflektuje obsah dokumentu.
Jedna časť 47-stránkového dokumentu prináša informácie o úsilí agentov sovietskeho bloku poškodiť Katolícku cirkev ako v Československu, tak aj v Ríme. Dokumenty ukazujú, že sovietska tajná služba KGB mala dômyselný plán s krycím menom Pagoda na využitie provokácií a dezinformácií na diskreditáciu Cirkvi. Plán Pagoda počítal - ak to bude nutné - i s fyzickou likvidáciou pápeža Jána Pavla II. Pretože dokumenty nie sú datované, je ťažké zistiť, či tento plán nejako súvisel s pokusom Mehmeta Ali Agcu o atentát na Svätého Otca.
Niektoré informácie z českých archívov už hlavní protagonisti prípadu popreli, napr. dokument o odpočúvacom zariadení, ktoré údajne umiestnila v kancelárii dlhoročného vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Casaroliho žena kardinálovho synovca. Rodina kardinála Casaroliho tvrdí, že Marco Torretta, osoba uvedená v dokumentoch, nie je v príbuzenstve s kardinálom. Torrettova žena tiež popiera akékoľvek spojenie so sovietskou tajnou službou. Podobne arcibiskup John Bukovski, terajší pápežský nuncius v Rusku, dôrazne odmietol správy, že by počas svojho pôsobenia vo vatikánskom štátnom sekretariáte v rokoch 1972 - 1990 spolupracoval so sovietskou tajnou službou.
Vatikán nevydal k českým dokumentom ani k plánu Pagoda žiadne oficiálne vyhlásenie. (*14)

Majte dôveru!

Vatikánom doposiaľ utajované tretie fatimské proroctvo súvisí s atentátom na pápeža v roku 1981 - oznámil to v portugalskej Fatime kardinál Angelo Sodano, štátny tajomník Vatikánu. Pápež Ján Pavol II. v Portugalsku blahorečil dve z troch detí, ktorým sa vo Fatime pred 83 rokmi zjavila Panna Mária.
Celý text tajomstva Vatikán oznámi až po primeranej príprave pre veriacich. V dnes zverejnenej časti textu sa píše, že „biskup oblečený v bielom padne na zem ranený guľkou“, čo popisuje útok na Jána Pavla II. 13. mája 1981 tureckým strelcom Mehmetom Ali Agcom. Svätý Otec po tejto udalosti pochopil, že život mu zachránila Panna Mária. Pápež nariadil vatikánskej Kongregácii pre doktrínu viery, aby „zverejnila tretiu časť tajomstva po príprave vhodného výkladu“.
Panna Mária dvom malým pastierom povedala tri fatimské posolstvá Františkovi a Hyacinte a ich sesternici Lucii 13. mája 1917. Dve deti krátko po udalostiach zomreli na zápal pľúc. Tretí svedok udalostí - dnes už 93-ročná Lucia Dos Santosová - sa stala rehoľnou sestrou a od roku 1948 žije v kláštore.
Pápež Ján Pavol II. na 30-hodinovú návštevu do Portugalska pricestoval v piatok viacčlenný sprievod a 50 novinárov. Na letisku v Lisabone ho privítal prezident Jorge Sampaio, premiér Antonio Guterres spolu s biskupmi krajiny. Po súkromnom stretnutí s portugalským prezidentom v priestoroch letiska Ján Pavol II. odletel do 120 km vzdialeného pútnického miesta Fatima.
Už v piatok večer niekoľko sto ľudí pripravilo pápežovi nadšené privítanie, medzi nimi mnoho detí. Len s námahou sa papamobil predieral z pristávacej plochy helikoptéry k bazilike. Ján Pavol II. sa tu asi 30 minút modlil a vyjadril svoju radosť, že je opäť vo Fatime. Svätý Otec pripisuje svoju záchranu Fatimskej Panne Márii. Raz sa o tom sám vyjadril:
„Jedna ruka stlačila spúšť, druhá guľku odklonila.“
„Posolstvo z Fatimy je výzvou k obráteniu,“ povedal Svätý Otec vo svojej kázni v súvislosti s históriou 20. storočia. Poukázal na hrôzy oboch svetových vojen a iných vojen v mnohých častiach sveta. Na koncentračné a vyhladzovacie tábory , na archipel Gulag, etnické čistky a prenasledovania, terorizmus, únosy, drogovú kriminalitu atď. Vo Fatime boli tieto biedy predpovedané. Božia Matka toto znamenie zverila maličkým, ako sa už aj v evanjeliu hovorí o tom, že maličkým sa zjaví mnohé, čo zostane skryté múdrym a rozumným .
Na konci svätej omše kardinál Angelo Sodano, vatikánsky štátny tajomník, na výslovnú žiadosť Svätého Otca prečítal list týkajúci sa tretieho fatimského posolstva.
Text tajomstva - uviedol kardinál Sodano - predstavuje prorockú víziu, ktorá sa dá porovnať so Svätým písmom, ktoré neopisuje vo fotografickom zmysle detaily budúcich udalostí, ale synteticky a zhustene, a teda má symbolický charakter. Fatimské proroctvo sa týka predovšetkým zápasu ateistických systémov proti Cirkvi a kresťanom a opisuje nesmierne utrpenie svedkov viery v poslednom storočí druhého milénia. Je to nekonečná krížová cesta, ktorú viedli pápeži dvadsiateho storočia.

Kríž - najväčšia milosť

Dňa 26. júna prezentovali v Tlačovej kancelárii Svätej stolice dokument Posolstvo z Fatimy. Pripravila ho Kongregácia pre náuku viery, podpísal ho kardinál Joseph Ratzinger, prefekt, a arcibiskup Tarcisio Bertone, SBD, sekretár Kongregácie.

Dokument má vyše 40 strán a vyšiel v 7 jazykoch. Skladá sa z úvodu arcibiskupa Bertoneho, potom nasleduje prvá a druhá časť tajomstva z Fatimy v originálnom texte sr. Lucie s dátumom 31. augusta 1941 adresovaná biskupovi diecézy Leiria-Fatima a jeho preklad, ďalej fotografická reprodukcia originálneho rukopisu tretej časti „tajomstva“ a jej preklad. Ďalej je tu list Jána Pavla II. sestre Lucii s dátumom 19. apríla 2000 a preklad, potom zhrnutie konverzácie sr. Lucie s arcibiskupom Bertonem a biskupom Serafimom de Sousa Ferreira e Silvom z Leirie-Fatimy, ktorá sa konala 27. apríla 2000 v karmelitánskom Kláštore sv. Terézie v Coimbre v Portugalsku. Nakoniec sa uvádzajú slová štátneho sekretára kardinála Angela Sodana na záver blahorečenia Hyacinty a Františka 13. mája 2000 a teologický komentár kardinála Ratzingera.

Text 3. časti fatimského tajomstva Panny Márie
Posolstvo trom pastierikom je z 13. júla 1917 a sr. Lucia ho napísala 3. januára 1944:
Píšem z poslušnosti k Tebe, môj Bože, ako si mi prikázal prostredníctvom Jeho Excelencie pána biskupa z Leirie, ako aj tvojej i mojej Najsvätejšej Matky.
Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane Našej Panej tak trochu vyššie anjela, ktorý mal v ľavej ruke ohnivý meč. Šľahali z neho iskriace ohne a zdalo sa, akoby tieto plamene mali podpáliť svet. Ohne však hasli, keď prišli do styku s jasom , čo vychádzal z pravej ruky Našej Panej, ktorú mala obrátenú smerom k anjelovi. Anjel pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie.
Potom sme videli v obrovskom svetle, žiariacom z Boha - bolo to niečo podobné, ako keď vidíme osoby v zrkadle, ktoré pred ním prechádzajú biskupa, oblečeného v bielom. Mali sme pocit, že by to mohol byť Svätý Otec. Rozliční ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z neotesaných kmeňov akoby z korkového duba s kôrou.
Svätý Otec, predtým než tam prišiel, prešiel veľkým mestom, ktoré bolo spolovice zničené a veľmi trasľavým krokom, zničený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré míňal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol hory, kľakol si pod tým veľkým krížom, keď vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho strieľali zo strelných zbraní a šípmi.
Takisto zahynuli jedni po druhých aj ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia. Pod obidvoma ramenami kríža stáli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zberali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa približovali k Bohu.
[ [ [
Tretie fatimské tajomstvo, zverejnené 26. júna 2000, v polovici Jubilejného roku, vyvolalo zmiešané reakcie. Tajomstvo, opradené dohadmi a rôznymi uverejňovanými „zaručenými“ verziami, neukázalo apokalyptické hrôzy konca sveta, ale obraz Cirkvi, ktorá kráča na Kalváriu. To je ten obraz, ktorý je pre nás podstatný. Jeden - Mária zadržiava plameň Božieho hnevu svojím materinským orodovaním, druhý - Kalvária Cirkvi a jej nasledovanie Krista pri spoluvykupiteľskom diele - to je krv mučeníkov, ktorou anjeli kropia duše, kráčajúce k Bohu.
Tento obraz vlastne posunul tretie fatimské tajomstvo do ďalšej fázy tajomnosti. Vynorili sa otázky: bolo toto prenasledovanie už ukončené, alebo je ešte pred nami? Viaceré vysvetlenia sa prikláňajú k tomu, že prenasledovanie Cirkvi vo svetle tretieho fatimského tajomstva sa skončilo pádom komunizmu, a že smrť pápeža pod krížom bol atentát na Jána Pavla II. 13. mája 1981, keď na príhovor Panny Márie Svätý Otec zostal nažive. Katolícka cirkev jednoznačne musí brať na vedomie tajomstvo, ktoré bolo zverejnené. Čo ďalej? Kardinál Ratzinger vo svojom komentári použil podľa nášho názoru dosť nešťastnú formuláciu, podľa ktorej poslednú fázu tajomstva - kropenie duší krvou mučeníkov sa mohla Lucia „dočítať v zbožných knižkách“. Aj viacerí vážni mariánski aktivisti tejto doby - ako sme mohli počuť - sa prikláňajú k tomu, že prenasledovanie Cirkvi je už za nami, a že teraz príde k duchovnej obrode ľudstva. Aká je pravda?
Pozrime sa sami na seba a na svoje najbližšie okolie. Každý, kto z Božej milosti pochopil duchovný boj súčasnosti, vie, že tlak pekla narastá. To nemusí byť len mučenícka smrť, ale všetko to nepochopenie, duchovná úzkosť, vnútorné zápasy, izolácia, pochybovanie. To mučeníctvo vám môžu spôsobiť spoluveriaci, vlastní rodinní príslušníci i samotná hierarchická Cirkev. To sú skutočnosti, ktoré možno podoprieť argumentmi i skúsenosťami. Obráťme sa na jedno dôležité duchovné vodidlo tejto doby - je to Modrá kniha, posolstvá Panny Márie prostredníctvom Dona Gobbiho, ktorý vedie Mariánske kňazské hnutie. Kniha, ktorá má imprimatur spišského diecézneho biskupa ThDr. Mons. Františka Tondru.

Doba mučeníkov
10. februára 1978 Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho hovorí: Temnota zahalí Cirkev, a ešte viac zhustne, až Tvoja nebeská Matka prijme dušu svojho prvého najmilšieho syna, pápeža Pavla VI., ktorého stravuje na kríži jeho posledná obeta. Budú zasiahnutí pastieri i stádo im zverené, na okamih Pán dovolí, akoby Cirkev bola opustená. Temnota bude hustnúť nad svetom, ktorý dospeje na okraj svojej zvrátenosti. Čím viac sa bude kaziť, tým viac bude pokračovať zatvrdilo po ceste vzbury proti Bohu, po ceste modlárstva, rúhania a bezbožnosti. Tak si sám uvalí na seba to, čo stanovila Božia spravodlivosť pre jeho úplné očistenie temnotou, ohňom a krvou. Bude to doba mučeníkov, ktorí vo veľkom počte prelejú svoju krv a tých, ktorí zostanú, títo budú závidieť tým, ktorých budú vidieť prenasledovaných a usmrtených. Až vtedy sa porozumie tomu, čo som pre vás urobila...

V modlitbe a dôvere
Toto posolstvo bolo povedané ešte v roku 1978, teda pred atentátom na budúceho pápeža Jána Pavla II. a ešte pred pádom komunizmu. Avšak ku koncu jeho panovania, už po atentáte na Jána Pavla II., ktorý prežil na zásah Panny Márie vražedný útok - hovorí Panna Mária Donovi Gobbimu dňa 12. novembra 1988 tieto slová:
Najmilší synovia, ste povolaní k stále väčšiemu utrpeniu, pretože toto je vaša hodina. Ježiš vás volá nasledovať ho cestou Kalvárie. Vidím, aký veľký je kríž(!), ktorý dnes musíte niesť a som blízko každého z vás so svojou materinskou nehou.
Nedajte sa opanovať malomyseľnosťou. Toto je doba odvahy a svedectva. Vaše ústa musia hlásať stále dôraznejšie slová Evanjelia a všetky pravdy katolíckej viery. Musíte strhnúť masku akémukoľvek bludu, premáhať podlé úklady, odmietnuť akýkoľvek kompromis s duchom sveta, dávať všetkým príklad svojej vernosti Kristovi a jeho Cirkvi. Nedajte sa opantať strachom. Nastal čas vášho obetovania. Budete prenasledovaní. To je časťou temnej doby, v ktorej žijete. Lebo teraz vstupujete do najbolestnejšej a najtemnejšej fázy očisty a Cirkev bude skoro otrasená novým prenasledovaním, aké doteraz nepoznala.
Žite v modlitbe. Žite v dôvere. Žite drahocenné hodiny svojej kňazskej obety so mnou, vašou nežnou Matkou, ktorá som vás všetkých zhromaždila v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca, aby som vás priniesla nebeskému Otcovi ako obetu jemu milú, pre spásu sveta.
Tieto slová Panny Márie platia pre každého z nás. Nemajú však vyvolať ducha strachu. Ona sama vyzýva k odvahe a dôvere. Preto obráťme svoje oči ku Kristovi, o ktorom hovorí neskôr, 25. marca 1989:
Žite dnes v očakávaní jeho slávneho návratu! Nenechajte sa zastrašiť dočasným triumfom zla a hriechu! Vzkriesený Kristus je živý medzi vami. Vzkriesený Kristus chce medzi vami obnoviť svoje kráľovstvo, aby sa mu dostávalo slávy od všetkého stvorenia. Žite stále v radosti a pevnej nádeji, v očakávaní jeho slávneho návratu.
[ [ [
K zverejneniu tretieho fatimského posolstva sa vyjadril aj o. biskup Mons. Pavel M. Hnilica, a to na exercíciách pre laikov v Trenčíne v dňoch 14. - 16. júla 2000, ktoré usporiadalo združenie Pro fratribus a Rodina Márie Spoluvykupiteľky:
Nebáť sa! Čokoľvek príde, aj keby to bolo stokrát horšie, ako sme čítali, Boh je nad všetkým. A odporúčam všetkým, aby sme boli duchovne vyzbrojení náš boj, ako hovorí sv. Pavol, nie je boj proti telu a krvi, ale proti zlým duchom, ktorí dnes vládnu svetom. Boh teraz naplno otvoril pramene svojho milosrdenstva a nás doslova prosí, aby sme si šli načerpať. Teda - nebáť sa sme v Božích rukách.
Tretie fatimské tajomstvo - to je naozaj čierny obraz. Ale nie je to nič nového. Ježiš povedal - Mňa prenasledovali, aj vy budete prenasledovaní. Keby sme neboli prenasledovaní, tak nie sme Cirkev Kristova. Krv mučeníkov je tá istá ako krv Kristova, je to krv mystického Krista, ktorá je nutná, lebo Boh tak chce. Najkrajší obraz z celého fatimského posolstva je to, že nás Panna Mária chráni ešte aj pred Božím trestom, a že anjeli zberajú našu mučenícku krv. To je tá najväčšia česť! Mučeníctvo - to je tá najsladšia smrť, pretože pri nej nám asistuje sám Kristus. Pán Ježiš prisľúbil mučeníkom tú najväčšiu milosť . Čoho sa báť? My musíme len dôverovať...
Začína sa „svätá vojna“?

Egypt, august 2000: Šesť mesiacov po zrážkach medzi moslimami a koptickými kresťanmi v hornoegyptskom El - Koshehu sa začal proces proti 39 podozrivým páchateľom. Ako informoval egyptský rozhlas, muži sú obvinení z ozbrojeného prepadu, ničenia verejného majetku, nepovoleného zhromažďovania a ilegálneho vlastníctva zbraní. Pri nepokojoch v dedine 250 km južne od Káhiry prišlo o život 21 kresťanov a jeden moslim. Okrem toho boli početní ľudia zranení a viac ako 30 obchodov koptických kresťanov zapálili. Išlo o najhoršie zrážky medzi kresťanmi a moslimami v ostatných rokoch v Egypte. V minulých rokoch dochádzalo v Egypte stále znovu k útokom na kresťanskú menšinu.

India: Za bombovými atentátmi na 4 kostoly a vraždou katolíckeho kňaza vidí Konferencia biskupov Indie organizovaný postup proti kresťanskej menšine. Zástupca generálneho sekretára Konferencie biskupov Indie Donald De Souza 9. júna 2000 v New Delhi poukázal na to, že útoky na kresťanov v Indii od prevzatia moci nacionalistickou hinduistickou stranou pre dvoma rokmi dosiahli počet 100, a teda sa zmnohonásobili.
John Dayal, hovorca nadnáboženského združenia Spoločné kresťanské fórum takisto hovoril o programe zameranom proti kresťanom, keďže vš etky výbušniny vybuchli v ten istý deň. Podľa jeho informácií došlo od začiatku apríla k 24 útokom na kresťanské menšiny v Indii. Za násilie robí zodpovednými hinduistických fanatikov a vládu kritizoval za nečinnosť. V stredu 7. júna 2000 bol v severoindickom spolkovom štáte Uttar Pradeš ubitý 35-ročný františkán železnou tyčou.

Podľa informácií Arcidiecézy New Delhi prepadlo šesť ozbrojených mužov pátra Georgea Kuzhikandama v Assisi - Ašrame v Navade v Arcidiecéze Agra. Zločin má podobnosť s prepadom inej misijnej stanice začiatkom apríla. Vtedy útočníci zničili jeden kostol a zaútočili na jedného kňaza a dve rehoľníčky. V štáte Andhra Pradeš boli 8. júna 2000 pri útoku na baptistický kostol v Ongole zranené tri osoby a ďalšia bomba vybuchla v katolíckom chráme. Pred ďalším katolíckym kostolom v meste Wadi v susednom štáte Karnataka vybuchli dve bomby a menšia výbušnina pred kostolom sv. Andreja vo Vasco da Gama.

Indonézia: Jeden z najkrvavejších masakrov spáchali islamskí teroristi 19. júna 2000 v Dume na moluckom ostrove Halmahera. Ako informovala Spoločnosť pre ohrozené národy 20. júna, islamské milície prepadli kresťanskú dedinu, pričom zavraždili 114 ľudí. Najmenej 70 obyvateľov dediny je zranených a 300 domov vypálili. Útočníci hodili tiež bombu do plne obsadeného kostola, do ktorého sa ukrylo 200 ľudí.
Od začiatku nepokojov na Molukách medzi kresťanmi a moslimami v januári 1999 prišlo o život najmenej 3000 ľudí. Od mája tohto roku sa situácia dramaticky priostrila. Z iných častí Indonézie pricestovalo na tieto ostrovy 2000 členov extrémnej islamskej organizácie Laskar džihád, ktorí absolvovali bojový tréning pri Jakarte. Vedú tu „svätú vojnu“ proti kresťanskému obyvateľstvu.
(KP/TK KBS, RV/TK KBS)

Podľa denníka SME z 19. júla 2000 „Nepokoje medzi kresťanmi a moslimami trvajú už viac ako 18 mesiacov. V pondelok (17. júla) odvysielala televízia zábery, podľa ktorých indonézski vojaci bez hanby kryjú chrbát moslimským milíciám, ktoré napádajú svojich kresťanských susedov.
Moslimskí povstalci si hovoria „Laskar džihád“. Je to polovojenská organizácia, ktorej hlavným cieľom je svätá vojna proti kresťanom. Od mája sa na Molukách nazbieralo údajne až desaťtisíc bojovníkov. Šéf organizácie Jaffar Umar Thalib vraj udržiava kontakt so Suhartom. A teraz pozor! Ako uvádza denník SME, pre BBC povedal vodca jednej skupiny Laskar džihádu Abubakar Wahíd, že „Predtým, než ideme na bojové pole svätej vojny, podstúpime magickú prípravu. Napijeme sa vody, ktorú posvätil Alah a prosíme ho, aby nás posilnil. Ochráni nás pred zraneniami alebo smrťou v boji.“ (V článku Učiteľ večnej smrti o „lordovi“ Maitreyovi sme uviedli, že „lord“ magnetizuje vodu a pramene, no zatiaľ nevedno, s akým cieľom - údajne ich má byť nakoniec 777).
Na Molukách od januára roku 1999 prišlo o život najmenej 3000 ľudí, pol milióna je na úteku.

Hrozí globálna svetovláda

Vplyv nevládnych organizácií v medzinárodných inštitúciách rastie. Na rozdiel od volených vlád však nenesú politickú zodpovednosť a možno ich len ťažko kontrolovať.
V období posledných tridsiatich rokov rastú nevládne organizácie (nongovernmental organisations, NGO) ako huby po daždi. Stávajú sa aktérmi svetovej politiky a veľkého biznisu. Správa Organizácie Spojených národov z roku 1995 odhadovala počet NGO na 29 tisíc. Mnoho z nich má profesionálny manažment, prepracované investičné stratégie a ročné príjmy v miliónoch dolárov. Verejnosť vníma NGO ako nezávislé organizácie, ktoré sledujú ušľachtilé ciele. Ich činnosť, legitimita zásahov do rozhodovania svetových organizácií a spôsob financovania však nie sú vždy priehľadné. Veľmi sporná je i nimi deklarovaná nezávislosť od politických tlakov a záujmov.

Inštitucionálna previazanosť
Pojem „nevládne organizácie“ vyvoláva zdanie, že v záujme NGO sú iba aktivity, ktoré vlády nevykonávajú alebo nemôžu vykonávať. V skutočnosti však NGO dostávajú čas to určitú úlohu priamo od vlád, EÚ alebo agentúr svetových organizácií a získavajú od nich finančné prostriedky. Lekári bez hraníc, víťazi Nobelovej ceny za mier (r. 1999), čerpajú takmer polovicu svojich príjmov od francúzskej vlády. Časopis The Economist uvádza, že zo 120 NGO, ktoré vznikli v rokoch 1993-1996 v Keni, získali všetky okrem deviatich všetky prostriedky od zahraničných vlád a medzinárodných organizácií. Prepojenie NGO s vládami a inštitúciami typu OSN, Svetovej banky či Medzinárodného menového fondu nemusí byť len finančné, ale aj personálne. NGO býva na druhej strane personálne prepojená i s vládou rozvojovej zeme, ktorej sprostredkováva humanitnú pomoc. Charitatívna organizácia Oxfam, ktorá mala svojho zástupcu ako v britskej vláde, tak i na ministerstve financií v Ugande, je jedným z príkladov. Pomoc rozvojovej krajine býva touto cestou efektívnejšia, môžu však byť oprávnené pochybnosti o nezávislosti rozhodovania vlády príslušnej krajiny.

Moc bez kontrolných mechanizmov
Nevládne organizácie sa podieľajú na príprave dokumentov medzinárodných organizácií, najmä OSN. Na tohtoročnom (2000) Svetovom obchodnom fóre v Davose boli predstavitelia NGO oficiálne prijatí a mohli sa zúčastniť diskusií, čo bolo ešte pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Na vlaňajšej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Seattli 11 zástupcov NGO začlenili priamo do delegácie Európskej únie. Organizácii s názvom Svetová federalistická spoločnosť a ďalším NGO bol pred necelými dvoma rokmi umožnený rozhodujúci zásah do tvorby Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (MTS). V prípade súdu, ktorý by mal po ratifikácii štatútu šesťdesiatich štátov získať jurisdikciu v posudzovaní zločinov proti ľudskosti, genocídy, vojnových zločinov a zločinov agresie, vzbudzuje deklarovaná „nezávislosť od politických tlakov“ obavy. Tzv. nezávislé orgány vnútri mechanizmu OSN totiž často preukázali, že sú v skutočnosti veľmi spolitizované (UNESCO, Medzinárodná odborová organizácia atď.). Jedným z dôvodov, prečo štatút MTS nepodporili Spojené štáty, je obava z nekontrolovateľného vplyvu NGO na činnosť súdu a úradu žalobcu, zrejme prostredníctvom súkromného financovania súdneho stíhania. Súd by sa mohol stať nástrojom ideologicky vyhranených vplyvných skupín. Teoreticky by sa mohol na pokyn určitého štátu alebo NGO obrátiť proti Spojeným štátom napríklad za zásah v Kosove a žalobca by mohol obviniť i prezidenta, Národnú bezpečnostnú radu a ďalších zodpovedných činiteľov.

V mene ľudských práv
Rada NGO má vo svojom štíte boj za „ľudské práva“. Príkladom je Amnesty International s rozsiahlym aparátom a zhruba miliónom členov vo viac než162 krajinách. Jej vplyv sme mohli v poslednom čas e zaznamenať v súvislosti s prípadom generála Augusta Pinocheta, od októbra 1998 zadržiavaného vo Veľkej Británii. Amnesty lobovala za Pinochetovo vydanie do Španielska a jeho postavenie pred súd za zločiny, ktorých s a mala čílska vláda dopustiť v rokoch 1973 až 1990. Diskusiu o miere vplyvu NGO na politický a súdny proces vyvolalo zistenie, že jeden z troch britských lordov so súdnou právomocou, ktorí v päťčlennom výbore pomerom tri k dvom hlasovali proti Pinochetovmu prepusteniu na slobodu, je úzko spätý s Amnesty International a jej finančnými záležitosťami.
Oveľa kontroverznejším príkladom je pôsobenie nevládnych organizácií na kontrolu pôrodnosti a za „práva žien“ (napr. Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo, Medzinárodná populácia), ktoré spolupracujú s Populačným fondom OSN (UNFPA). Tieto vplyvné organizácie, ktoré finančne dotujú miliardári Ted Turner či Bill Gates, boli z krízových oblastí kritizovaní za to, že zásielkami na kontrolu pôrodnosti vytlačili dodávky základných zdravotníckych potrieb a potravín pre utečenecké tábory. Podľa správy Population Research Institute z mája r. 1999 nútili niektoré organizácie na čele s UNFPA utečencov z Kosova k potratom a sterilizáciám. Vedúci gynekológ pôrodnice v prištinskej nemocnici Sjedullah Hoxha v tejto súvislosti napadol UNFPA, že sa ho snažili podplatiť prísľubom , že získa lekárske vybavenie za verejnú podporu dodávok antikoncepcie kosovským ženám. Súkromné záujmy, globálny dopad
V samotnej OSN dochádza k situáciám, keď sú procedurálne pravidlá zneužívané proti členským štátom. Niektoré dokumenty bývajú „predpripravené“ v návrhových komisiách, kde majú NGO pod patronátom rôznych agentúr a fondov OSN obrovský vplyv. Tak to bolo napríklad r. 1999 na Haagskom fóre o populácii, či na stretnutí Vrcholného svetového fóra (SWF), kde sa niektorí delegáti na čele s bývalým prezidentom ZSSR Michailom Gorbačovom a vplyvným šéfom Rady Zeme Mauriceom Strongom (o. i. je aj poradcom generálneho sekretára OSN Kofi Annana a prezidenta Svetovej banky Jamesa Wolfensohna, zakladateľom Svetového ekonomického fóra a predsedom World Resources Institute) snažili presadiť „listinu práv Zeme“ pod názvom Charta Zeme. Cieľom tohto protikresťanského projektu, ktorý spája prvky New Age s konceptom trvale udržateľného rozvoja, je podľa slov jedného z delegátov vytvorenie „nového poriadku ekospirituality“.
Tendencie ku globálnej kolektivistickej politickej štruktúre, maskované úsilím o ochranu expandujúcich ľudských práv, sú dôvodom na znepokojenie. Úlohou politikov bude nájsť mechanizmus, ktorý by vplyv týchto „nezávislých“ organizátorov usmernil a odkázal ich do medzí ich vlastnej zodpovednosti. (*12)

Podozrivý „Gorby“

V marci 2000 spravodajská agentúra KIPA (TK KBS) vyslala do sveta správu o najnovšej aktivite bývalého ruského prezidenta Michaila Gorbačova. Správa znie:

Nové „desatoro”
Pred zabsolutizovaním hospodárskej globalizácie varoval Michail Gorbačov. „Fundamentalizmus globalizátorov je rovnako nebezpečný ako islamský alebo komunistický fundamentalizmus,“ povedal Gorbačov v interview, ktoré vysielala televízia 3sat 25. marca. „Duchovná perestrojka mnohých ľudí musí prinútiť hospodárstvo k sociálnemu a ekologickému konaniu. Inak hrozí spoločenský darwinizmus, pri ktorom prežijú len silní a slabí zaniknú.“ Gorbačov ocenil podporu náboženstiev pri vývoji humanistickej filozofie. Vyhlásil, že svojím prihováraním sa za odklon od konzumného spôsobu života sa zhodne s pápežom Jánom Pavlom II. Bývalý komunistický vodca ďalej zdôraznil, že „socialistické myšlienky Ježiša z Nazareta majú budúcnosť“. Vyhlásil, že Ježiš i Karol Marx boli obaja zaznávaní a nesprávne chápaní. Potrebujeme ich hodnoty - potrebujeme viac Ježiša a viac skutočného Marxa, zdôraznil Gorbačov. Obaja sú podľa neho najdôležitejšími darcami ideí v súčasnosti.
Gorbačov, ktorý je prezidentom Medzinárodného Zeleného kríža, porovnal svoju „Chartu zeme“ s prikázaniami Ježiša. Nové smernice ekologickej politiky sa stanú podľa neho novými desiatimi prikázaniami - novým zákonom ekológie. Ekologická politika a zachovanie stvorenstva sú najdôležitejšími úlohami svetovej politiky v novom storočí. „Čas na to je krátky,“ povedal doslova. „Zem sa dokáže zaobísť aj bez ľudí, ale my ľudia bez Zeme nie.“ Preto je potrebné zastaviť proces ničenia životného prostredia a dosiahnuť zákaz všetkých atómových zbraní. Hospodárstvo, ktoré robí všetko, aby zvýšilo svoj zisk, musí viac pomáhať pri zachovaní prírody a poskytnúť príslušné investície.
Čo k tomu dodať?
Je zaujímavé počuť od bývalého prezidenta najväčšej komunistickej a ateistickej veľmoci takú vetu ako „potrebujeme viac Ježiša“ a podobne. Vieme, že Rusko, táto „krajina, kde zajtra malo znamenať už včera“, sa stala „kolískou“ červeného draka a za 70 rokov jeho besnenia len v samotnom Rusku zahynuli milióny veriacich a státisíce duchovných. Mnohí dodnes nevieme pochopiť, žeby jeden človek, ktorý prišiel s „perestrojkou“ – si „zmyslel“, a to v bývalom Sovietskom zväze, totalitnej pevnosti – zmeniť dejiny. Pád komunizmu v celej východnej Európe, a najmä v Rusku (a spôsob tohto pádu), si mnohí svetoví politológovia prosto nevedia vysvetliť. Ako sa o tom niekoľkokrát zmienil o. biskup Pavel M. Hnilica - toto víťazstvo bolo duchovného rázu a bolo dejinným víťazstvom Panny Márie nad červeným drakom. Drak sa však zďaleka nevzdal. Pripomeňme si Zjavenie sv. Jána apoštola: ...A Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. (13, 2-3)
Ako vieme, Gorbačova, ktorého „perestrojka“ spôsobila zdesenie vo všetkých ústredných výboroch komunistických strán na celom svete (oprávnene) - na jeho poste prezidenta Ruskej federácie vystriedal Jeľcin, ktorý „živelnou“ demokraciou doviedol Rusko na pokraj hospodárskeho a spoločenského chaosu. V týchto dňoch Jeľcina vystriedal Putin, ktorý naznačuje, že opäť dá železnou rukou všetko „na poriadok“. A aký bude mať tento „poriadok“ „realizačný výstup“, nemusíme dvakrát hádať. Zamyslime sa však ďalej nad postupom a činnosťou Michaila Gorbačova. Autor „perestrojky“ sa dal na duchovnú dráhu, a jeho výroky nápadne pripomínajú náboženský „guláš“ New Age. Taktiež ako Maitreya apeluje, že ČAS JE KRÁTKY. Spýtate sa však - čo môže mať povestný „Gorby“ spoločné s Maitreyom? Uveďme len niektoré skutočnosti, ktoré môžu niečo naznačiť: Benjamin Creme hovorí (Internet www.Maitreya org.), že prvých 5 Majstrov Maitreyu (Majstri členovia „hierarchie“ - uvedieme neskôr) prišli do New Yorku, Londýna, Ženevy, Darjeelingu a Tokia v roku 1975, neskôr nasledovaní jedným Majstrom v Moskve a tiež v Ríme (toľko Creme). Nevieme, kto je Majstrom v Moskve. „Gorby“ nastúpil svoj úrad generálneho tajomníka ÚV KSSZ v roku 1985. Maitreya zo všetkých svojich zjavení sa v Rusku navštívil Moskvu 2-krát - 1. marca 1992 a 30. apríla 1995. (Rok 1995 je rokom s najväčším počtom zjavení sa Maitreyu v Rusku.) Správa kardinála Biffiho (7. marec 2000) hovorí, že Antikrist je „ochranca zvierat, pacifista a environmentalista“ (niečo, ako ekológ). Gorbačov hovorí o duchovnej „perestrojke“, pletie dohromady Ježiša s Marxom, hlása „nových desať prikázaní“, je autorom „Charty Zeme“ a je prezidentom Medzinárodného Zeleného kríža). Gorby je vlastne ideálnym žiakom Maitreyu a jeden z protagonistov New Age. Pred niekoľkými rokmi sa na obálke istého čas opis u objavil Gorbačov spolu s reverendom Moonom (ďalší Maitreyov žiak?).
V posledných správach hovorca Maitreyu Benjamin Creme (marec 2000) uvádza pozoruhodnú vetu: „Ochrana životného prostredia - so všetkým, čo to zahŕňa - musí sa stať svätou povinnosťou, ktorá dovolí ľuďom po čas e, aby priviedli túto planétu späť k zdraviu. Tak to musí byť, ak majú ľudia zdediť ich právo na zrodenie a nájsť znovu cestu k Bohu.“ Sympatické, však? Do útrob tejto ekológie však necháva nahliadnuť známy mariánsky vydavateľ František Press vo svojej knihe Zápas o nový svet, ktorý v nej doslova uvádza:

Zhubný kult
Prírodná ekológia je pomerne stará disciplína, pochádzajúca už z minulého storočia. Do popredia všeobecného záujmu sa však dostala až v šesťdesiatych rokoch, keď zrejme v západoeurópskych priemyselných aglomeráciách, napr. v Porúrí, dochádzalo k značnému znečisteniu životného prostredia a vodných tokov.
Vlastné ekologické hnutie vyšlo z udalostí parížskeho mája 1968. Pri jeho zrode stál onen povestný anarchistický organizátor študentských búrok Cohen-Bendit, dnes dôstojný člen nemeckého parlamentu za Stranu zelených.
Zástupcovia ekologických hnutí vychádzajú z politickej ľavice, a tak dnes vidia svet ako revolučný proces oslobodzovania prírody spod nadvlády človeka. Jedným z hlavných tvorcov tejto animalistickej filozofie je Austrálčan Peter Singer, autor novej etiky, upierajúci človeku právo dominovať prírode a ostatným tvorom, ktoré mu Boh dal v biblickej Genezis.
Z tohto hľadiska je po novom definovaný i pojem osoby (person). Podľa Singera si „označenie osoby nezaslúži ľudský zárodok, postihnutí, novorodenci, ale ani malé deti a starci, zatiaľ čo toto právo majú opice, veľryby, delfíny, psi, mačky, kravy, medvede, pretože ich zmyslové schopnosti sú rozvinuté. A tak sa zdá, že je oveľa vážnejšie zabiť napríklad šimpanza ako ľudskú bytosť ťažko dementnú, ktorá nie je osobou“. Je to obhajoba potratovosti a eutanázie. Vychádza nám z toho záver, že ak je podľa Singera jediným cieľom života pôžitok, potom každý život, ktorý nie je schopný ho užívať, si zaslúži byť odstránený.
Z toho všetkého jednoznačne vyplýva potreba radikálne znížiť počet obyvateľov Zeme. A tak tieto nové etické zásady smerujú rovnými nohami k novomaltuziánstvu.
Zámienkou sú planetárne práva, pretože našou novou vlasťou je Matka Zem . A práve týchto planetárnych práv sa ujímajú rôzne ekologické hnutia. Tak David Foreman, známy terorista a vodca jednej z týchto nátlakových organizácií - Earth First (Zem najprv) hlása: „My zástancovia hlbinnej ekológie sme citovo viazaní na zdravie planéty, ktoré za tichého súhlasu svojich politikov spoločnosť podkopala.“ A inokedy: „Našou vecou je uctievanie Zeme. Je to hnutie duchovné.“
Dnes sa už ekologické hnutie v spojení s panteistickým kultom Matky Gaie rozšírilo po celom svete. Jeho hlavou sa stal bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov, ktorý bol na medzinárodnej ekologickej konferencii Earth Summit v Riu de Janeiro postavený na čelo novozaloženej organizácie Medzinárodný Zelený kríž.

New Age na scéne
V americkom meste Pittsburgh, štát Pensylvánia, bolo 25. júna 2000 v prítomnosti náboženských vodcov zo 40 zemí vyhlásené hnutie „Náboženstvo svetovej jednoty“ pri slávnostnej ceremónii v Carnegie-Mello-University. K zakladateľom hnutia patria: Michail Gorbačov, generálny tajomník Spojených národov Kofi Annan, arcibiskup Desmond Tutu, bývalý generálny tajomník Spojených národov Robert Muller a suspendovaný teológ Hans Küng. Gorbačov cestoval z Pittsburghu do Ríma, aby sa zúčastnil o dva dni neskôr vo Vatikáne na predstavení Spomienok Casaroliho, a aby ho prijal pápež.

Pápež Ján Pavol II. prijal Michaila Gorbačova, ktorý podpísal v Moskve rozsudok smrti dva dni po slávnostnom založení United Religions Initiative (Iniciatíva spojených náboženstiev) URI v Pittsburghu. Die Katholische Nachrichtenagentur (Katolícka spravodajská agentúra) KNA hlásila 27. júna z Ríma, že Gorbačov hovoril s pápežom o „zrastení“ Európy, ktoré musí byť vytvorené na základoch ako východného, tak aj západného myslenia a konania. Pred novinármi niekdajší sovietsky šéf štátu a strany vyhlásil, že „politickí, ako aj náboženskí vodcovia Európy a sveta sa musia starať, aby sa zabránilo novým konfliktom“. S týmto odôvodnením bolo v Pittsburghu predstavené aj hnutie za „jedno svetové náboženstvo“.
Toto v Pittsburghu teraz oficiálne založené „One World Religion“ (Jedno svetové náboženstvo), je realizáciou myšlienky lóží vysokého stupňa a má slúžiť v prvom rade na odstránenie rímskokatolíckej Cirkvi a pápežstva. Na čele hnutia stoja slobodomurári v USA, ktorí usmerňujú OSN. KNA z 27. júla: „Stretnutie je financované Spojenými národmi (OSN), ako aj súkromnými nadáciami. Pod adresou http://www.beliefnet.com má byť možné na živo sledovať tie podujatia v internete.“ Tak ďaleko siahala propaganda za veľké protikatolícke divadlo v New Yorku, na ktorom sa zúčastnil generálny tajomník Ekumenickej svetovej rady cirkví, nemecký evanjelický teológ Konrad Raiser, ako aj prominentní vodcovia Židov, mohamedánov, hinduistov a budhistov. Stovky prívržencov „One World Religion“ boli zhromaždené v aule CarnegieMello-University, keď David Charles otvoril tú ceremóniu kabaretným požehnaním a kadidlovým okiadzaním. Jedným zo zakladajúcich duchovných otcov je episkopálny biskup William Swing zo San Francisca. Na konci konferencie bolo slávnostné podpísanie „Charty pre nové svetové náboženstvo“, na ktorom sú vraj aj mená Gorbačova a Künga. Küng vypracoval ako predstupeň k „One World Religion“ koncept nového„Svetového étosu“, o ktorom krátko predtým diskutoval v Chicagu s Gorbačovom. Tucty podporovateľov URI patria do oblasti okultistických skupín New Age.
Niekdajší vysoký funkcionár OSN, Robert Muller, je autorom dôležitých dokumentov New Age. K zakladateľom ďalej patria Neal Donald Walsch, autor knihy Rozhovory s Bohom, teozofická nadácia Rudolfa Steinera a v New Yorku sídliaci „Lucis Trust“ (pôvodne Lucifert Trust), ktorého „učenie“ pochádza od známej satanistky Alice Baileyovej. „Lucis Trust“ chválil založenie URI v článkoch vlastného časopisu Celosvetová dobrá vôľa a oslavoval založenie „One World Religion“ ako „globálnu zmenu vedomia“, ktorá „vyústi do nádhery toho jedného, ktorého oslobodený lesk sa bude odzrkadľovať vo všetkých ľudských činoch“. A ten „jeden“ je satan. Prvý ohlásený cieľ URI je celosvetové zakázanie evanjelizovania a misijnej činnosti. To vysvetlil biskup William Swing, ktorý dokonca zavrhol kresťanskú misijnú činnosť (je vraj dielom „fundamentalistov“). Paul Chafee, člen predstavenstva URI, vyhlásil už v r. 1997: „V tomto malom svete si nemôžeme dovoliť fundamentalistov.“ Do predsedníctva však patria aj zástupcovia islamu, ktorý je zodpovedný v južnom Sudáne za smrť 2,5 milióna ľudí inej rasy. Zločiny islamských fundamentalistov v južnom Sudáne ospravedlnil viceprezident URI Franklin. William Franklin charakterizoval protikatolícke hnutie takto: „URI bolo založené, aby sa zhromaždili ľudia zo všetkých náboženstiev sveta, aby vytvorili jeden svet, v ktorom už nikto viac nemusí zomrieť skrze Boha alebo pre Boha.“
URI sľubuje (podľa informácií časopisu „Catholic News Report“ z júna 2000)„otvorenosť pre všetky duchovné formy vyjadrovania“. Symbol hnutia je veniec z 15 znakov, ktoré sú usporiadané okolo URI, medzi nimi čarodejnícky pentagram a prázdny kruh, ktorý majú jedného dňa vyplniť všetky „smery viery, ktoré k nám ešte dorazia“. URI je t. č. činná v 58 krajinách všetkých kontinentov a v 33 štátoch USA. „One World Religion“ sa opiera o veľkú sieťorganizácií a základín, o banky a koncerny. Jeden z najdôležitejších prívržencov - dalajláma, sa nesmie zúčastniť, lebo - ako hovorí Fred Eckhard - musí sa zabrániť sporu s červenou Čínou. K známym finančníkom patrí James Carter z centra pre „Medzináboženský zdravotný program“. Exprezident ponúkol vedeniu URI: „...aby sa vo zvláštnych situáciách a podmienení stavom, obrátili na neho.“ Cartera vyhľadali predstavitelia lóži vysokého stupňa ako prezidenta USA. V tejto súvislosti si treba všimnúť, že ďalšie organizácie zakladajú milióny dolárov pre „One World Religion“. Napr. nadácie - Soros, Copen-Family, Christoph Columbus, Surdna-Fond, Richard a Rhod Goldman-Fond, Spoločenská nadácia od Monterrey count, nadácia San Francisco, Medzinárodný zväz výchovy, Svetový výchovný a výskumný inštitút, Nadácia Arthus Davisa, ako aj ďalších 40 organizácií.
URI požiadalo OSN o uznanie ako nevládnej organizácie. Po uznaní ju OSN bude podporovať aj finančne. Väčšina týchto NGO vykonáva t. č. svetovú kampaň na vylúčenie Vatikánu z OSN, lebo r. k. Cirkev odsudzuje potrat.

Pozoruhodné :
„One World Religion“ má početných prívržencov v Katolíckej cirkvi: kardinál Paulo Evaristo Arus, niekdajší biskup zo Sao Paula (Brazília), arcibiskup Anthony Pantin z Trinidadu, svätiaci biskup Thomas Gumleton z Detroitu, páter John Lo Schiavo SJ, niekdajší prezident UNI San Francisco, páter Gerhard O’Rourke, ekumenický riaditeľ arcidiecézy San Francisco, sestra Joa Kirbyová z „Chrámu porozumenia“ (Tempel der Verständnis), teológ Paul Knitter, vydavateľ „Orbis-Bücher“ a prof. na Xavier-univerzite, Leopold Swidler, profesor na „Emple-univerzite“ i Hans Küng. Oni všetci odpadli od učenia Katolíckej cirkvi. „Náboženskú bojovú prestávku“, ktorú hlása URI, podporujú početné katolícke združenia, ktoré nepochopili, komu slúžia. Nápadná je najmä spolupráca katolíckych rehoľných rádov v USA, ktoré už roky podporujú potrat. Nezúčastnení sú v USA pravoslávne Cirkvi, luteráni a konzervatívni katolíci.
Ešte v r. 1996 odmietol kuriálny kardinál Francis Arinze pozvanie biskupa Swinga, aby pojal Katolícku cirkev do URI. V polovici r. 1999 odmietol jeden vatikánsky hovorca spoluprácu s URI, pričom bol „náboženský synkretizmus“ označený za teologický omyl. Rím vytýka náboženstvu „One World Religion“ práve to, čo sa ono usiluje vysloviť ako argument proti Katolíckej cirkvi. Vo svojom príhovore pred členmi Kongregácie pre otázky viery, vedenej kardinálom Ratzingerom, pápež Ján Pavol II. 28. januára 2000 konštatoval: „Je veľkou chybou sa domnievať, že Katolícka cirkev ponúka ako cestu k záchrane len jednu z mnohých rovnocenných možností iných náboženstiev, ktoré sa v tomto ohľade považujú za rovnocenné.“
Sú sväté dátumy a nesväté dátumy - označujú predbežný vrchol panovania kniežaťa tohto sveta, satana. To vie iba málo katolíkov. Odvažujem sa tvrdiť, že príprava a zloženie slobodomurárskej „One World Religion“, ktoré sa teraz uskutočňuje, znamenajú akýsi „rubikon“ v dejinách spásy. Keď sa prestúpi, približujeme sa k hodine, v ktorej by Boh mohol zasiahnuť. Cieľ satanskej koncepcie je v prvej fáze degradovanie pápeža na akéhosi „moderátora“ svetového náboženstva, za vzdania sa pápežského primátu, po čom nasleduje likvidovanie pápeža a intronizácia Antipápeža.
Tretie fatimské tajomstvo hovorí o jednom pápežovi, ktorého zastrelia vojaci. Táto scéna sa vyskytuje aj u Anny Kataríny Ememrichovej. Ak ide o tohto pápeža, po ňom nasleduje iný, ktorý uteká z horiaceho Vatikánu - cez mŕtvoly kardinálov a biskupov. Rím sa nedostal do klepca „One World Religion“.Kardinál Francis Arinze spoznal ten diabolský prízrak už r. 1996. Pochádza z nigérijskej provincie Biafra, o ktorú sa vedú vražedné vojny (výskyt ropy). A táto vojna bola preto taká krvavá, lebo Biafra je katolícka a okolie islamské. Viem, o čom hovorím, lebo Biafra bola moja prvá pomocná akcia pre zakladateľa podpornej spoločnosti Afrika, Dr. Franza Gypkensa.

Záverom možno konštatovať:
Michail Gorbačov, ktorý chcel nechať zlikvidovať pápeža pomocou KGB, je pozvaný na želanie jedného ľavičiarskeho milánskeho nakladateľstva do Vatikánu, aby zažil po boku štátneho sekretára kardinála Sodana predstavenie Casaroliho knihy.
Kardinál Casaroli bol počas pontifikátu dvoch pápežov zodpovedný za tzv. Východnú politiku Vatikánu, ktorá bola v Cirkvi veľmi sporná. Ústupky komunistických vládcov boli ťažko vykúpené. Gorbačov letel 26. júna z Pittsburghu do Ríma, kde 27. júna chválil knihu Spomienky kardinála Agostina Casaroliho a stretol sa s pápežom.
Dňa 26. júna v Ríme oznámil kardinál Ratzinger tretie fatimské tajomstvo, ktoré - ako celé fatimské posolstvo - pranieruje vražednú ideológiu komunizmu. Je Gorbačov obrátenec a Putin demokrat? Odpoveď by mohla nasledovať rýchlejšie, než by sme sa nazdali... (ZATL)

Boj sa stupňuje
Ako sme už uviedli, podľa správ z mája, v rámci Milénia a založenia „Organizácie spojených náboženstiev“ - založenej v roku 1997 - mala byť v júni 2000 podpísaná Charta tejto organizácie. Malo byť zorganizované Milenium Peoples forum, pri ktorom mala byť predstavená tzv. Svetová archa. Táto Svetová archa má predstavovať manifest novej etiky pre Nový svet (New Age), Desatoro Nového veku. Hlavou týchto aktivít je Michail Gorbačov, prezident Medzinárodného Zeleného kríža. Vo svojich článkoch sme vyslovili podozrenie o blízkej spolupráci „Gorbyho“ s „lordom“ Maitreyom.

Čo kuje OSN
Podľa už uvedených správ, dňa 25. júna sa v Pittsburghu (USA) uskutočnilo fórum, na ktorom bolo vyhlásené „Náboženstvo svetovej jednoty“. O dva mesiace neskôr (v dňoch 28. - 31. augusta 2000) sa na vrcholovej schôdzi v New Yorku stretlo 1000 predstaviteľov pätnástich svetových náboženstiev. Toto stretnutie tvorilo súčasť prípravných iniciatív k 55. zasadaniu Generálneho zhromaždenia OSN.
Summitu sa zúčastnil aj predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Francis Arinze, ktorý sa na okraj tejto akcie vyjadril, že „Náboženstvo musí žiť v dnešnom svete a príspevok k pokoju je otázka, v ktorej sa väčšina náboženských spoločenstiev zhodne. Stretnutie v New Yorku je preto pozitívnym krokom.“ Nasledovalo však promptné posolstvo pápeža Jána Pavla II. práve kardinálovi Arinzemu, v ktorom sa pápež vyjadruje, že summit je mimoriadna príležitosť, aby sa výrazne objasnilo, že LEN NÁBOŽENSTVO HODNÉ SVOJHO MENA JE NÁBOŽENSTVOM, KTORÉ VEDIE K POKOJU a že pravé náboženstvo je vysmievané, ak sa spája s konfliktom a násilím.
Vráťme sa ešte k summitu niekoľkými podrobnosťami:
Čestným predsedom sa stal miliardár Ted Turner, majiteľ televízie CNN. Turnerovou manželkou je známa herečka Jane Fondová, vyznávačka sekty Scientology. Ted Turner sa mal pred časom vyjadriť, že kresťanstvo je náboženstvom len pre tých, ktorí prehrávajú.  V 45 člennej poradnej rade sú predstavitelia najrôznejších náboženstiev a siekt, okrem iných aj dr. Steven Rockefeller a už aj nám známy odpadnutý švajčiarsky kňaz - teológ Hans Küng.
Bawa Jain, sekretár a generálny tajomník The World Peace Summitu, vo svojej správe na internetovej stránke OSN uvádza:
„Náboženskí vodcovia majú na summite podpísať sériu dohôd odsudzujúcu všetko násilie v mene náboženstva a vyzývajúcu presadzovať toleranciu a úctu ku všetkým náboženstvám. Mali by navrhnúť špecifické spôsoby ako spolupracovať s OSN a posilňovať ich mierové snahy.“

Žiť zákonom lásky je nesprávne?
Na webovej stránke OSN sa okrem toho objavuje komentár účastníka summitu Arthura Hertzberga s titulom Už žiadna svätá vojna. Autor v ňom okrem iného uvádza postoj Cirkvi:
„Človek sa už nebojí Boha a tak mu nič nebráni, aby využíval svoju oslňujúcu novú moc moderných vynálezov na službu zlu. Rôzne náboženské tradície tvrdia, že náboženstvo učí ľudí nežiť len pre seba, ale pre celé ľudstvo. Ak by veriaci začali žiť jeho zákonom lásky, svet by sa zmenil na kráľovstvo nebies na zemi.“
„Tieto výkriky sú nesprávne!“ - tvrdí Hertzberg. „Náboženstvo je do tej miery problémom, do akej je riešením. V histórii človeka až dodnes hlavné náboženské tradície Východu i Západu podnecovali násilie proti predpokladaným ,nepriateľom‘ Boha, alebo ho schvaľovali, odvracajúc tvár. A náboženstvá ešte stále konajú priamo pred našimi očami ako hlavní podnecovatelia nenávisti.“
A potom pokračuje:
„Žiadna z náboženských tradícií nemá právo tvrdiť, že učila a napomáhala iba lásku a pokoj, kým ostatní učili nenávisť a vojnu... Pripusťme my veriaci raz navždy, že veľmi hlboko v pôvode náboženstva, všetkých náboženstiev, je zakorenený praveký primitívny názor, že jeho okruh veriacich je vyvolenou skupinou.
Tak to pokračuje až do dnešných dní, keď všetky náboženské spoločenstvá sveta vyhlasujú, že Boh je s nimi a že on je Pán, ktorý ich vedie v jeho svätých vojnách a zaručuje im konečné víťazstvo.“
V tejto výzve, ktorá opticky nalaďuje na toleranciu a pokoj, však môžeme v podtóne cítiť vyhrážky - zatiaľ nie celkom adresné - Katolíckej cirkvi. Nasledujúce kroky Vatikánu však ukázali, že Cirkev nespí a pozorne sleduje dianie na pôde OSN.

Duchovia sa nedohodli
Ako však prebiehalo zasadanie predstaviteľov svetových náboženstiev v New Yorku, z ktorého už žiadne oficiálne podrobnosti neboli medializované? Budeme prekvapení!
Tieto udalosti ukazujú, že aj autori myšlienky globalizácie sa budú veľmi potiť , aby dosiahli čo len percentuálny úspech svojich plánov. Čo sa stalo v New Yorku?
Oznámený Millenium World Peace Summit sa začal v sídle OSN 28. augusta. Táto zrejme dlho pripravovaná show, na ktorej sa malo prezentovať Desatoro Nového veku, sa začala pompéznym bubnovaním a dramatickým vzývaním božstiev a duchov, zrejme všetkých, ktorých pozemskí zástupcovia sedeli v hľadisku i za predsedníckym stolom. Predstavme si „modlitby“ všetkých možných prejavov, „spiritualít“ a rečí. To, čo nasledovalo, možno nazvať newyorským „pomätením jazykov“.
Došlo k predneseniu Charty Nového veku, prednášajúci bol dr. Steven Rockefeller (bankársky klan Rockefellerovcov patrí medzi iluminátov, najvrchnejšiu lóžu slobodomurárov, priamo zasvätených Luciferovi). Chartu mali podpísať zástupcovia všetkých 15 svetových náboženstiev. Tu sa však nepreukázala žiadna proklamovaná jednota a spojenie!
Moslimom začalo vadiť, že kresťania a Židia majú väčšie zastúpenie, ďalší predstavitelia sa sťažovali, že majú malý priestor na svoje vystúpenie, prejavila sa organizačná nedotiahnutosť a horúčkovitosť summitu. Došlo to tak ďaleko, že Charta Nového veku nebola nakoniec podpísaná, neprišlo k nijakej dohode, summit bol dokončený namiesto v OSN v miestnom hoteli. Záverom Millenia World Peace Summitu sa potom všetci svorne rozišli do svojich domovov, po tomto zrejme nákladnom výlete do New Yorku. Zdá sa, akoby vzývaní duchovia svoje ovečky „nevypočuli“, alebo ešte horšie nedohodli sa sami medzi sebou, čo znamená, že Maitreyova globalizačná stratégia utrpela závažnú trhlinu.
Informácie o tejto udalosti sme čerpali zo stránky wwwbeliefnet.com. Je zaujímavé, že stránky milénia, wwwmillenium.com následne zmizli zo stránok internetu!

Londýn udáva tempo
Ešte po pittsburskom stretnutí v júni 2000 sa prihlásil k slovu britský premiér Tony Blair, ktorý navrhol víziu celosvetového spoločenstva štátov na základe všeobecných uznávaných etických hodnôt. Dňa 30. júna sa na Tübingenskej univerzite vyjadril, že „nové možnosti priblíženia sa k mieru a blahobytu spočívajú po trpkých skúsenostiach vojen 20. storočia v hospodárskotechnickej globalizácii a vzájomnej závislosti“. Tony Blair (podľa agentúry KIPA) mal tento príhovor na otvorení série nadácie Svetový étos. Blair podporil ideu Svetového étosu známeho odpadnutého katolíckeho švajčiarskeho teológa Hansa Künga a vyzval náboženstvá, aby vypracovali spoločné korene vzájomnej úcty ku všetkým ľuďom.
Blair sa vyslovil, že „ tradičné hodnoty a zmeny netvoria ani v modernej dobe žiadny protiklad“. Konkrétne sa vyslovil za Veľkú Britániu v Európskej únii. EÚ je podľa neho príkladom medzinárodnej spolupráce. Ďalej s a vyjadril, že z „DIGITÁLNEJ“ (!) budúcnosti nesmú byť vylúčené rozvojové krajiny. V čase dramatického technického a vedeckého pokroku niet miesta pre úzkoprsé tradície. To však neznamená - povedal Blair - hádzať tradičné hodnoty cez palubu. Tieto tradičné hodnoty je potrebné nanovo definovať v zmysle zákonov moderny. Jedným z najdôležitejších stavebných kameňov pre to je medzináboženský dialóg - vyhlásil Tony Blair. Ako je známe, londýnska Wall Street predstavuje svetový bankový mozgový trust, v Londýne sa definovala myšlienka a organizačné štruktúry slobodomurárstva, v Londýne má sídlo aj „esový tromf New Age“ - „lord“ Maitreya.
Dňa 30. júna 2000 však ešte Tony Blair netušil, ako sa vyvinie nasledujúci The World Peace Summit. Poďme však ďalej:

Vyhlásenie Dominus Iesus

Vatikán nedal na seba dlho čakať. Dňa 5. septembra prezentovali v Ríme nový dokument Kongregácie pre náuku viery, Vyhlásenie Dominus Iesus o jedinečnosti a univerzalite spásy Ježiša Krista a Cirkvi. Dokument prezentoval kardinál Joseph Ratzinger, arcibiskup Tarcisio Bertone, SDB a ďalší.

Reakcie cirkví na Dominus Iesus
Svetová rada cirkví v prvej reakcii na nový vatikánsky dokument Dominus Iesus zdôraznila význam „pravého“ ekumenického dialógu a spoločného svedectva kresťanov dnešného sveta. Podľa nej je „tragédiou“, keď sa toto spoločné svedectvo „zatemňuje“ diskusiami cirkví o ich statuse a autorite. Kritiku vyslovil aj prezident Protestantskej federácie Francúzska pastor JeanArnold de Clermont, ktorý sa dokonca vyjadril, že „sa zľakol, keď čítal takýto text práve v Jubilejnom roku“.
Starokatolícka cirkev hodnotí dokument ako „závažnú prekážku ekumenizmu“, ktorou sú vraj „pochované všetky ekumenické nádeje“. Ako „nebezpečenstvo pre židovsko-kresťanský dialóg“ označil dokument Dominus Iesus predseda Židovskej obce Talianska Amos Luzzatto. „Vyzerá to takmer tak, ako by isté sektory Cirkvi chceli vytvoriť také podmienky, aby sa Židia už nemohli zúčastniť dialógu,“ tvrdí Luzzatto.
K dokumentu sa ozvala aj biskupka luteránskej cirkvi Hannoveru, ktorá dokonca vyhlásila: „Kto je Kristova Cirkev, o tom nerozhoduje vatikánska Kongregácia pre náuku viery, ale to sa riadi podľa evanjeliového chápania Biblie.“
Vatikán sa k reakciám na dokument Dominus Iesus vyjadril okamžite: „Táto najnovšia publikácia Kongregrácie pre náuku viery neobsahuje nič nové, a teda ani nič nemení na ekumenickom dialógu, jeho interpretácii ani jeho realizácii,“ vyhlásil v mene Kongregácie jej poradca Mons. Angelo Amato pre Rádio Vatikán 6. septembra. „Ekumenický dialóg sa týmto dokumentom vžiadnom prípade nezastaví.“
„Dominus Iesus prináša náuku z minulých cirkevných dokumentov v súvislosti s niektorými mylnými teologickými tézami a teóriami na objasnenie katolíckej identity,“ povedal Mons. Amato a pokračoval: „I vzhľadom na dialóg s inými svetovými náboženstvami ide o to, pripomenúť vlastnú katolícku identitu. Dialóg sa zakladá na jednotlivej identite partnerov, to však neznamená, že chýba úcta voči iným náboženstvám. Dialóg sa môže potom zaoberať rôznymi témami: otázkami pokoja, spolupráce, medzinárodnej solidarity, harmónie medzi národmi alebo ochranou životného prostredia.“

Čo bude ďalej?
V jednej línii tu môžeme vidieť horúčkovitý „šprint“ proticirkevných síl, ktoré sa snažia nenápadným spôsobom zovrieť svet do svojich nastražených sietí. Na druhej strane - napriek problémom vo vlastných radoch - je tu uvážený postup Svätého Otca, pápeža Jána Pavla II., ktorý sa spolieha na pôsobenie Božieho milosrdenstva a očakávané víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Nie je nijakou zhodou okolností, že práve v tomto čase svätorečil a blahorečil toľko kandidátov svätosti, najmä Faustínu Kowalskú, Františka a Hyacintu Martovcov z Fatimy, ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva a na Jubileum biskupov v dňoch 7. a 8. októbra obnovuje celosvetové zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Ako vstúpime do tretieho tisícročia? Boj medzi Ženou odetou do slnka a jej protivníkom sa stupňuje. Nespime teda ani my...

Ježiš je Pán (Dominus Iesus)

Mnohí z ľudí zostávajú ešte v temnotách pohanstva, alebo patria ešte k iným náboženstvám, a tak potrebujú byť privedení k plnosti pravdy. Tá sa nachádza len v Katolíckej cirkvi, ktorú založil Ježiš, aby priniesla Evanjelium záchrany všetkým národom.
(Panna Mária Donovi Gobbimu, 3. novembra 1980)

Po slávnostnom založení „United religions Initiative“ (Iniciatíva spojených náboženstiev) v júni v Pittsburghu (USA) sa v New Yorku koncom augusta 2000 uskutočnil Millenium World Peace Summit, kde bola prednesená Charta New Age. 5. septembra 2000 vatikánska Kongregácia viery vydala dokument Dominus Iesus (Ježiš je Pán), v ktorom Svätý Otec, pápež Ján Pavol II., o Ježiš ovi Kristovi zdôrazňuje: „Spolu s apoštolom Petrom vyznávame, že v žiadnom inom mene niet spásy.“
Dokument Dominus Iesus narazil ihneď na nepochopenie a odpor, najmä u evanjelických cirkví a čiastočne i u Židov (Amos Luzzatto). Tento odpor sa nezmenšil ani po promptnom upresnení významu dokumentu Dominus Iesus poradcom Kongregácie viery Mons. Angelom Amatom 6. septembra 2000. Ten uviedol, že „v dokumente Katolícka cirkev nehlása nič nové a dialóg zakladá na jednotlivej identite partnerov, čo neznamená, že tu chýba úcta k iným náboženstvám“.

Reakcia odlúčených bratov
Aj evanjelické kruhy na Slovensku zareagovali na dokument nepriaznivo. Ako uviedol týždenník Evanjelický posol zo 14. 9. 2000, „Vatikán spochybňuje evanjelické cirkvi“. Článok „Sklamanie z vatikánskeho dokumentu“ uvádza reakciu biskupa ZD Ivana Osuského: „Po preštudovaní dokumentu musí naša cirkev verejne reagovať,“ i biskupa VD Igora Mišina: „Toto vyhlásenie ma mimoriadne zarmucuje.“
Generálny biskup ECAV Július Filo vo svojom článku uvádza, že v ňom „vyvolávajú rozpaky a sklamanie“ najmä konštatovania o „jedinečnosti a jednote Cirkvi“, ako aj to, že napriek ekumenickým snaženiam, do ktorých je tiež zapojená, sa opakuje s neskrývanou hrdosťou a vyznaním jedinečnosti, že „Kristova Cirkev napriek rozdeleniam kresťanov pokračuje plne len v Katolíckej cirkvi, na druhej strane viaceré prvky posväcovania a pravdy sa nachádzajú aj mimo jej zväzku“ (s. 27). Preto „existuje teda jediná Kristova cirkev, ktorá je v Katolíckej cirkvi“. Biskup Július Filo však zároveň konštatuje, že „dokument uznáva rozhodujúcu úlohu Ježiša Krista pre budovanie jednoty medzi kresťanmi“.

Dokument Kongregácie viery
Dominus Iesus o jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša Krista a Cirkvi zverejnila Konferencia biskupov Slovenska. Keďže ide o rozsiahlejší text, z priestorových dôvodov uvedieme aspoň niektoré závažné citáty. Pravdaže, záujemcovia si môžu celý text dokumentu obstarať (napr. bol uverejnený na pokračovanie v moravskom Světle).
Na úvod prináša o. i. apoštolské vyznanie viery (I. carihradský koncil), v ktorom sa uvádza: „Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev.“Dokument varovne konštatuje, že „trvalé misionárske ohlasovanie Cirkvi sa dostáva dnes do nebezpečenstva pod vplyvom relativistických teórií, ktoré sa usilujú zdôvodniť náboženský pluralizmus nielen de facto, ale aj de iure (alebo principiálne)“.
Relativistický postoj je ten, podľa ktorého to, čo je pravdou pre jedného, nemusí byť pravdou pre druhého.
Podľa dokumentu Dominus Iesus „sa vypracovávajú niektoré teologické názory, v ktorých kresťanské zjavenie a tajomstvo Ježiša Krista a Cirkvi strácajú svoj charakter absolútnej pravdy“.
Treba predovšetkým zdôrazniť definitívnosť a úplnosť zjavenia Ježiša Krista, ktorý je „Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6). V tajomstve Ježiša Krista sa zjavila plnosť božskej pravdy: „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Mt 11, 27).
Dokument Dominus Iesus konštatuje, že „už nemožno očakávať nijaké nové verejné zjavenie pred slávnym príchodom nášho Pána Ježiša Krista“ (porov. 1 Tim 6, 14 a Tít 2, 13). Okrem toho „Nezriedka sa navrhuje, aby sa teológia vyhýbala výrazom ako jedinečnosť, všeobecnosť a absolútnosť... Práve táto jedinečnosť priznáva Kristovi absolútny a všeobecný význam, pre ktorý, keďže je s účasťou dejín, je stredobodom a cieľom samotnej histórie: „Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ (Zjv 22, 13) Ako uvádza dokument, preto v spojitosti s jedinečnosťou a všeobecnosťou spásonosného prostredníctva Ježiša Krista treba pevne veriť ako pravdu katolíckej viery v jedinečnosť Cirkvi, ktorú On založil. Tak ako je len jeden Kristus, tak je len jedno jeho telo, jedna jeho nevesta: jediná Katolícka a apoštolská Cirkev.
„Toto je jediná Kristova cirkev..., ktorú náš Spasiteľ po svojom zmŕtvychvstaní zveril Petrovi, aby bol jej pastierom“ (porov. Jn 21, 17).
Existuje teda jediná Kristova cirkev, ktorá je v Katolíckej cirkvi vedená Petrovým nástupcom a biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve. Tie cirkvi, ktoré i keď nie sú v dokonalom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, ale zostávajú s ňou spojené prostredníctvom veľmi úzkych zväzkov, ako je apoštolská postupnosť a pravá Eucharistia, sú skutočnými miestnymi cirkvami. Preto Kristova cirkev je prítomná a činná aj v týchto cirkvách, i keď neprijímajú katolícku náuku primátu, ktorý objektívne má a z Božej vôle uplatňuje rímsky biskup.
Naopak, cirkevné spoločenstvá, ktoré si neuchovali platný episkopát a pravú, plnú podstatu eucharistického tajomstva, nie sú cirkvami v pravom slova zmysle. Jednako však pokrstení v týchto spoločenstvách sú krstom začlenení do Krista, a preto sú v určitom, i keď nedokonalom spoločenstve s Cirkvou. Krst totiž smeruje k plnému rozvoju života v Kristovi prostredníctvom úplného vyznania viery, Eucharistie a plného spoločenstva v Cirkvi... Nedostatok jednoty medzi kresťanmi je pre Cirkev istotne ranou, ale nie v tom zmysle, že by bola zbavená svojej jednoty, ale „preto, že rozdelenie je prekážkou plnej realizácie jej všeobecnosti v dejinách“. Dokument Dominus Iesus zohľadňuje, samozrejme, právo vyznávať iné náboženstvo, ale vysvetľuje tento fakt slovami: Príchodom Ježiša Krista Spasiteľa, Boh chcel, aby Cirkev ním založená bola nástrojom pre spásu celého ľudstva. (porov. Sk 17, 30-31) Táto pravda viery neuberá nič na skutočnosti, že Cirkev pozerá na náboženstvá sveta s úprimnou úctou, ale súčasne zásadne odmieta indiferentistickú mentalitu poznačenú náboženským relativizmom, ktorý vedie k mienke, že jedno náboženstvo je ako druhé.
Ak je pravda, že príslušníci iných náboženstiev môžu prijať Božiu milosť , rovnako je pravda aj to, že sa nachádzajú objektívne vo veľmi nevýhodnej situácii, ak ju porovnáme so situáciou tých, ktorí majú v Cirkvi plnosť spásonosných prostriedkov. Predsa však treba pripomenúť všetkým synom a dcéram Cirkvi, aby nezabúdali, že svoje jedinečné postavenie nemajú pripisovať svojim zásluhám, ale majú za ne vďačiť osobitnej Kristovej milosti, s ktorou ak nebudú v súlade naše myšlienky a skutky, nielenže sa nespasíme, ale navyše budeme prísnejšie súdení.
Záverom dokument Dominus Iesus uvádza:
Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu sa pri rokovaní o téme pravého náboženstva vyjadrili takto:
Veríme, že toto pravé náboženstvo sa uskutočňuje v Katolíckej a apoštolskej Cirkvi, ktorú Pán Ježiš poveril, aby ho šírila medzi všetkými ľuďmi. Povedal apoštolom:
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, č č20).
Toľko v skratke citáty z dokumentu Dominus Iesus. Jasne vidíme, že samotné Ježišove slová sú evidentným príkazom evanjelizácie, oproti prvému cieľu tzv. Iniciatívy spojených náboženstiev, ktorým má byť zakázanie evanjelizovania a misijnej činnosti, ktorú odpadnutý biskup Wiliam Swing označil za „dielo fundamentalistov“. Iniciatíva spojených náboženstiev vyjadruje „otvorenosť pre všetky duchovné formy vyjadrovania“, čo je absolútne odklonenie sa od Ježišových slov: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 15-16). Pre evanjelikov zostáva otvorenou otázka rovnosti či nerovnosti s Katolíckou cirkvou - k čomu sa dokument Dominus Iesus jasne vyjadruje.

Slovo pápeža
Pápež Ján Pavol II. sa po prvý raz vyjadril k sporu o vatikánskom vyhlásení v nečakanom príhovore pri modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra 1. októbra 2000. Uviedol, že sa vyskytli početné nesprávne výklady tohto textu, ktorý schválil špecifickou formou a ktorý mu leží na srdci. Svätý Otec povedal, že v dokumente s i želá vyzvať všetkých kresťanov, aby obnovili svoju vernosť Kristovi v radosti viery, s jednoznačným svedectvom, že On je aj dnes a zajtra Cesta, Pravda a Život.
Naše vyznanie Krista ako jediného Syna, skrze ktorého my sami vidíme tvár Otca - povedal Svätý Otec - nie je aroganciou, ktorá pohŕda inými náboženstvami, ale radostným poznaním, že Kristus sa nám zjavil úplne sám bez zásluh z našej strany. S apoštolom Petrom vyznávame, že v žiadnom inom mene niet spásy. To neznamená, že sa spása upiera nekresťanom , ale že jej jediným prameňom je Kristus, v ktorom je zjednotený Boh a človek. Ak dokument spolu s Druhým vatikánskym koncilom vyhlasuje, že jediná Kristova cirkev je uskutočnená v Katolíckej cirkvi, to neznamená, že vyjadruje podceňovanie iných cirkví a náboženských spoločenstiev.
Toto presvedčenie je sprevádzané vedomím, že toto nie je zásluha človeka, ale znamenie Božej vernosti, ktorá je mocnejšia ako všetky ľudské slabosti a hriechy.
Dominus Iesus vyjadruje rovnaké ekumenické zanietenie, na ktorom je založená aj moja encyklika Ut unum sint z roku 1995.
Nech nám Mária, ktorej nás Pán na kríži zveril ako Matke - povedal záverom príhovoru Svätý Otec - pomáha spoločne rásť vo viere v Krista, Vykupiteľa všetkých ľudí, v nádeji na spásu, ktorú Kristus ponúka každému v láske, ktorá je znamením Božích detí.

Zvolia si radšej New Age?
Otcovské a nanajvýš tolerantné stanovisko Svätého Otca k nepochopeniu dokumentu Dominus Iesus sa však opäť nestretlo s uznaním. O mesiac neskôr, 2. novembra 2000, generálny sekretár Svetovej rady cirkví Konrad Raiser ostro kritizoval vatikánske vyhlásenie Dominus Iesus. Tvrdí dokonca, že predstavuje „imperialistické“ chápanie ekumény, pretože vraj robí vlastnú tradíciu mierou pre ekumenizmus. Povedal to pre nemecký týždenník Rheinischer Merkur. Podľa Raisera je pokresťančenie sveta „absolútne iluzórnym cieľom“, pretože „rastúca väčšina ľudí bude žiť v iných náboženstvách...“
Dodajme len, že Konrad Raiser sa zúčastnil koncom augusta 2000 Summitu v New Yorku, kde bola prečítaná Charta New Age.
Podľa správy TK KBS Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) ohlásila ako odpoveď na vatikánske vyhlásenie Dominus Iesus vydanie dokumentu pod názvom „Cirkevné spoločenstvo podľa evanjelického chápania“. Predseda Rady EKD Manfred Kock povedal na otvorení Synody EKD v Braunschweigu, že vo vatikánskom dokumente vidí „menej výraz sebaistoty a sily ako skôr znamenie slabosti a bojazlivosti“. To vraj platí aj pre nótu obsiahnutú v dokumente „Sesterské cirkvi“. Zároveň však dôrazne apeloval na vlastnú cirkev, aby rešpektovala presvedčenie ekumenického partnera. Kardinál Ratzinger na druhej strane potvrdil význam vyhlásenia Dominus Iesus. Text náuky Dominus Iesus - povedal - stavia piliere o obsahu viery, ktoré sa nesmú stratiť. Mocnú reč Učiteľského úradu Cirkvi je však potrebné sprievodným slovom pretlmočiť do ľuďom blízkeho jazyka dialógu.
Zdá sa, že dokument Dominus Iesus svojou evanjeliovou jednoznačnosťou rozvíril pohyb v „sesterských cirkvách“. Ekumenická rada cirkví (ERC) dňa 12. septembra v Ženeve komentovala septembrové stretnutie zástupcov širokého spektra kresťanských tradícií v kalifornskej Pasadene, kde sa radili o založení svetového fóra kresťanských cirkví ekumenických organizácií.
„Toto fórum by malo siahať ponad doterajšie ekumenické štruktúry Svetovej rady cirkví - vyhlásil zástupca ERC Georges Lemopoulos. Výsledok stretnutia privítal ako „vpred nasmerovaný krok pri snahách zhromaždiť rozdielne výrazové formy kresťanstva našej doby pri spoločnom stole dialógu a spolupráci“.
Snaha by to bola pekná. Len si toto vyhlásenie porovnajme s charakteristikou Iniciatívy spojených náboženstiev, ako to formuloval viceprezident tejto organizácie Wiliam Franklin: „ISN bolo založené, aby sa zhromaždili ľudia zo všetkých náboženstiev sveta, aby vytvorili jeden svet, v ktorom už nikto viac nemusí zomrieť skrze Boha alebo pre Boha...“
A Paul Chaffee, člen predstavenstva ISN, vyhlásil už v roku 1997: „V tomto malom svete si nemôžeme dovoliť fundamentalistov.“ Presnejšie povedané: Katolícku cirkev, tak ako je jej úloha vysvetlená v dokumente Dominus Iesus.

Návrat k jednote
Akou cestou sa bude tento vývoj uberať? Je možné na základe uvedeného konštatovať, že pre „sesterské cirkvi“ je len jedna cesta ekumény - a to postupný návrat do lona jednej svätej, všeobecnej Cirkvi. Mnohí jednotlivci už tak urobili, naposledy množstvo pastorov Anglikánskej cirkvi. Bude to ťažký oriešok - vrátiť sa tam, odkiaľ sa protestantské a sesterské cirkvi oddelili a uznať piliere katolíckej viery súčasnosti - božskú a skutočnú prítomnosť eucharistického Ježiša medzi nami, Máriu ako Matku Cirkvi a pápeža ako Kristom ustanovenú hlavu putujúcej Cirkvi. Týmto krokom by mnohí vzácni veriaci z evanjelických cirkví mohli skutočne reformovať Katolícku cirkev, tak ako to mali v pláne ich zakladatelia, a toto bude ich dejinný prínos v tejto situácii.
Podľa už uvedených tendencií, ak sa naši oddelení bratia nevrátia do lona Katolíckej cirkvi, hrozí im, že ich organizačne a ideovo pohltí Iniciatíva spojených náboženstiev. Je však veľmi pravdepodobné, že jednotu Kristovej cirkvi urýchli jej prenasledovanie.
Bolo by však zavádzaním tvrdiť, že v Katolíckej cirkvi je všetko v poriadku. Vôbec nie. Dokument Dominus Iesus mieri presne tak isto aj do vlastných radov. Diabol sa neorientuje len na zvedenie ľudstva ako takého, najviac mu záleží práve na rozložení a likvidácii samotnej Katolíckej cirkvi. Už sme viackrát uviedli, že mnohé teologické prúdy súčasnosti - najmä v Cirkvi západnej Európy - spochybňujú Eucharistiu, úlohu Panny Márie v tomto čas e, zaznávajú dôležitosť individuálnej sviatosti pokánia či oprávnenosť celibátu.

Obeta, láska a vernosť
Práve z týchto dôvodov je aj pre samotného katolíka nevyhnutné zamyslieť sa nad obsahom dokumentu Dominus Iesus a vrátiť sa k základom Evanjelia, ktoré je zrejme pre mnohých tzv. kresťanov len „prekonaným fundamentalizmom“. Aký boj tu prebieha a aký bude mať na tomto poli výsledok - to vieme. Kristovu cirkev ani pekelné brány nepremôžu. Pápež Ján Pavol II. však ako hlava Cirkvi veľmi trpí, že mnohí jeho vlastní spolubojovníci
- biskupi - sa obracajú proti nemu. A predsa 8. októbra Jubilejného roka ich všetkých vyzval k zasväteniu sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Víťazstvo je dané a je daná aj jeho forma. Ježiš povedal: „Ako mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ Fatimské tajomstvo hovorí o mučení Cirkvi na čele so Svätým Otcom. Vyjadruje však krásne víťazstvo Krista cez krv mučeníkov v záchrane duší. Ani Tretie fatimské tajomstvo nezostalo ušetrené od rôznych výkladov. Aj tí, ktorí ho musia uznať pod záštitou Učiteľského úradu Cirkvi, zatláčajú jeho priebeh a význam do minulosti.
Každému z nás zostáva sloboda a viera prijať Božiu vôľu v naš ich životoch a v našej súčasnosti, aby sa každý rozhodol podľa srdca. A srdcia všetkých nás dnes mimoriadne oslovuje Mária, ktorej Nepoškvrnené Srdce Boh ustanovil ako náš vzor, záštitu i útočisko. Mnohí očakávajú udalosti podľa svojich predstáv. Snažíme sa predbiehať udalosti, tipovať ich formu či dátumy. To nie je naša úloha ani starosť. Nikdy nedokážeme do svojho ľudského rozmeru pojať veľkosť Božích zámerov. A ak pred nimi dokážeme byť dosť pokorní, prijmeme všetky prostriedky, ktoré nám Boh poskytol a určil, a ktoré nám majú stačiť. Mária povedala, že zvíťazí prostredníctvom tých najmenších svojich detí. Malosť, pokora a následné odovzdanie sa Bohu mu umožňuje robiť na tomto svete zázraky. Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir 6. decembra 1992 povedala:
Jedine Boh vás môže naplniť - preto verte v jeho silu a v jeho pomoc. A potom všetko, čo sa zrodí vo vás, bude dobré... A zároveň ukazuje aj cestu: Moje drahé deti, vojdite do mojej pokory a ja vás naplním láskou svojho Syna, pretože iba tak dokážete prijať každú m ilosť a dokážete sa modliť každou svojou myšlienkou a skutkom. A tak sa stanete dokonalým obrazom nášho Otca. (3. januára 1993)
Víťazstvom Ježiša, víťazstvom Márie, víťazstvom celej Cirkvi je obeta. Obeta za duše. A to je cesta lásky, cesta vernosti. Nič viac, a nič menej.

Stále očakávajú Mesiáša

Podľa islamských extrémistov niektoré židovské skupiny sa pokúšajú postaviť zbúraný Šalamúnov chrám, ktorý by privítal Mesiáša. Tento spor rozdeľuje náboženské komunity vo východnom Jeruzaleme už niekoľko desiatok rokov. V októbri 1967 dal vrchný rabín izraelskej armády zatrúbiť na rohu na znak znovuzískania západného múru bývalého chrámu, ktorý bol až do šesťdňovej vojny v rukách Arabov. Pre mnohých veriacich Židov išlo nielen o znak konca vojny, ale aj o signál o nadchádzajúcej Mesiášovej ére. Niektorí ortodoxní rabíni odvtedy neustále podsúvajú svojim stúpencom teologické a prorocké argumenty o tom, že Izrael vstúpil do nového historického cyklu. Napriek tomu, že štát Izrael vznikol v r. 1948, veriaci Židia sú presvedčení, že k stretnutiu medzi Bohom a ľudom Izraela nedôjde, dokiaľ sa neobnoví zbúraný Šalamúnov chrám a dokiaľ sa Archa zmluvy nevráti medzi jeho múry. Avšak o tom, či existujú reálne indície, že Izrael sa v tajnosti pokúša obnoviť chrám, máme len dohady. Americký časopis Time uverejnil po skončení dňovej vojny článok o presvedčení mnohých rabínov, že pre Izrael nadišiel čas postaviť v poradí už tretí - Mesiášsky chrám. V roku 1981 oznámil včasopise Newsweek bývalý vrchný rabín izraelskej armády Goren-el, ktorý dal zatrúbiť na shofar - dobytčí roh, že „umiestnenie Archy zmluvy bude oznámené tesne pred postavením Tretieho chrámu“. V roku 1985 odvysielala izraelská televízia 60-minútový dokument o študentoch Yeshivat Torat Cohanin, ktorí sa v tajnosti pripravovali na znovuzavedenie rituálnych úkonov do budúceho chrámu.
Umiestnenie nového chrámu je však stále najväčším problémom. Niektoré prorocké texty, ako napríklad proroka Micheáša, sú pre ortodoxných exegétov (vykladačov biblického textu) jasnou výzvou na znovupostavenie chrámu. V kapitole 4 biblického textu sa píše: „Na konci dní: bude upevnený vrch Pánovho domu na temene vrchov a vyčnievať bude nad pahorky i budú sa naň hrnúť ľudia.“
Podobne píše aj prorok Amos v 9. kapitole, keď necháva takto prehovoriť Jahveho: „V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovu chalupu, zamurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi.“ Náklady na znovuvybudovanie chrámu budú obrovské. Dnes to môže byť niekoľko miliárd dolárov, pretože len na výzdobu bude potrebných niekoľko ton kvalitného zlata.

Politické problémy
Dôležitým a takmer neriešiteľným problémom ostáva fakt, že esplanáda, na ktorej by mal nový chrám stáť, je považovaná islamom za tretie najsvätejšie miesto. Ktokoľvek sa pokúsi porušiť priestorovú alebo architektonickú integritu miesta, automaticky si proti sebe postaví celý arabský svet. Naposledy takéto napätie vyvolalo sprístupnenie tunela Asmoneovcov turistom, počas ktorého došlo ku krviprelievaniu medzi dvoma komunitami.

Akékoľvek stavebné práce by teda mali za dôsledok nepredstaviteľnú eskaláciu rasového a náboženského násilia.

Problémy spojené s obetnými rituálmi
V Prvej knihe kráľov sa píše, že kráľ Šalamún zhromaždil vo s vojom okolí v Jeruzaleme starších Izraela a všetkých predstavených kmeňov, kniežatá izraelských rodov... Spoločne obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ich nebolo možné spočítať alebo odhadnúť. Trochu ďalej sa v knihe píše, že Kráľ a celý Izrael obetovali Pánovi 22 000 kusov hovädzieho dobytka a 120 000 oviec...

Tunely pod chrámom
Už od Šalamúnových čias sa miesto pod chrámom začalo meniť na divokú spleť tajných chodieb a tunelov, ktorých presné umiestnenie nikto presne nepoznal. Asmoneovský tunel však spôsobil, že islamské autority požadovali jeho uzatvorenie pred verejnosťou. Pre ortodoxných rabínov však niet pochýb o tom, že svätyňa je prístupná práve týmto tunelom. Niektorí z nich, organizovaní v bratstve Verných chrámu Nefemanei Har Habayit, už vypracovali podrobnú maketu nového chrámu.

Čakajúc na „pravého“ Mesiáša
Židia sú trpezliví. Na svojho Mesiáša čakajú už celé tisícročia. Proroci a rabíni opakovali svojmu ľudu, že príchodu Mesiáša môže zabrániť iba nerešpektovanie Mojžišových prikázaní. Zničenie chrámu Rimanmi a stratenie Archy zmluvy sú toho dôkazom. Všetko sa teda musí začať odznova. Jahve sa najskôr musí zmieriť s Izraelom, treba však vrátiť Archu na miesto určené Jahvem, ako to bolo povedané Šalamúnovi v Knihe kráľov. Aby sa proroctvo naplnilo, nový chrám musí byť znova postavený. Rasová a náboženská nenávisť vš ak zatiaľ bránia tomu, aby sa podobný akt uskutočnil. (ZATL)

Sväté kulisy pekla

Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“ (Lk 19, 41-44)

Tieto slová Ježiša, ktorého ukrižoval vlastný národ za pomoci Rimanov pohanov, sa naplnili v roku 70 po jeho narodení. Rimania dobyli Jeruzalem a zrúcali aj slávny Šalamúnov chrám. Mraziace výkriky „Jeho krv na nás a na naše deti,“ sa začali plniť a sprevádzajú novodobé dejiny židovského národa do dnešných dní. Avšak aj napriek tomu, že v samotnom Izraeli už mnohí príslušníci židovského národa sa obrátili k uznaniu Ježiša za Mesiáša, väčšina Židov stále očakáva mesiáša podľa svojich predstáv, kráľa, ktorý povedie Izrael k vláde nad svetom.

Masaker 1990
Neuralgickým bodom súčasných udalostí vo Svätej zemi je Chrámová hora, kde stál Šalamúnov chrám, a odkiaľ údajne „vystúpil na nebesia“ islamský prorok Mohamed.
Arabské noviny Al-Quds dňa 4. októbra 1990 priniesli správu, že izraelský Najvyšší súd odmietol požiadavku predloženú advokátom Moše Darúrím menom Stúpencov židovského chrámu o povolenie položiť základný kameň „tretieho židovského chrámu“ a vztýčenie baldachýnu na vstup do posvätného okrsku Al-Magáriba. Predseda senátu Šamgahar vyhlásil, že Stúpenci sa domáhajú krátkodobého úspechu, ktorý môže mať ďalekosiahle následky. Súd taktiež zamietol petíciu, ktorú predložila skupina Stúpencov chrámu. Následky napätia však nedali na seba dlho čakať. Napriek rozhodnutiu súdu a prokuratúry pokračovala uvedená skupina v agitácii medzi židovskými extrémistami. V nedeľu 7. októbra predniesol izraelský premiér Šamír prejav, v ktorom vyjadril odhodlanie vybudovať vo východnom Jeruzaleme židovskú štvrť. Ešte v piatok 5. októbra boli Palestínčania vyzvaní na ochranu mešity, ktorá stojí na mieste bývalého Šalamúnovho chrámu. Údajne mali zabrániť tomu, aby židovské náboženské skupiny nezapálili mešitu v rámci svojho plánu na vybudovanie Tretieho chrámu. Masaker 8. októbra mal za následok desiatky zabitých a ranených Palestínčanov.
Rada bezpečnosti OSN 12. októbra 1990 vyjadrila „znepokojenie“ nad násilím, ku ktorému došlo v posvätnom okrsku a ďalších miestach v Jeruzaleme a vyzvala Izrael ako okupačnú mocnosť, aby striktne dodržiaval svoje zákonné záväzky a povinnosti podľa Štvrtej ženevskej konvencie, ktorá sa vzťahuje na všetky územia okupované Izraelom od roku 1967.

Pápež Ján Pavol II. nemohol obísť tieto udalosti, ktoré komentoval vo svojej kázni v stredu 10. októbra 1990 slovami:
Bratia a sestry! Cítim naliehavú povinnosť vyzvať vás k modlitbám za Svätú zem , za tamojších kresťanov a za všetky národy, obývajúce túto krajinu. Nemožno mlčať k tomu, čo sa stalo. Modlime sa k Bohu, aby vnukol srdciam tých, ktorí sú zodpovední za osudy národov, aby vniesli do oblasti Blízkeho východu požadovaný mier zakladajúci sa na spravodlivosti a zaručujúci bezpečnosť tak, aby sa Sväté mesto Jeruzalem stalo miestom stretnutia tolerancie a pokoja.
Plán mocných
Udalosti z októbra 1990 začali tzv. intifádu, trvalé povstanie Palestínčanov proti Židom na spoločne obývaných územiach až dodnes. Nemožno však nevidieť súčinnosť vlád Izraela a USA v tomto konflikte, ktorý ani zďaleka nie je takým miestnym, ako sa zdá. Stoja tu proti sebe - sila svetového židovstva a v podstate celý arabský svet. A táto skutočnosť nevytvára žiadne príjemné predstavy.
Washingtonský časopis Executive Intelligence Review vo svojom 29. čísle, vydanom 20. 7. 1990, zaoberajúci sa spracovaním a politickou analýzou informácií zhromaždených od spravodajských služieb, uverejnil dlhší materiál o úmysloch USA, týkajúcich sa operácie Púštny štít a rozmiestnenia jednotiek v Perzskom zálive. Materiál bol vydaný 14 dní pred vypuknutím krízy a pol roka pred operáciou Púštna búrka, v ktorej USA letecky napadlo Irak. Pre nedostatok priestoru uvádzame aspoň niekoľko skutočností:
Podľa Executive Intelligence Review Izrael požiadal USA, aby vypracovali konečné riešenie problémov s Arabmi, a to pomocou vojny proti Iraku a úderu proti Jordánsku. Predbežný plán bol odsúhlasený Ruskom(!), Veľkou Britániou, USA a Izraelom. Bushova administratíva mala predstierať, že vojnu nechce, ale že vytvorí politickú situáciu, ktorá ospravedlní vstup USA do tejto vojny. Na napadnutie Iraku mali byť použité aj izraelské jednotky. Podľa článku v Executive Intelligence Review mali byť vytvorené podmienky na to, aby cena ropy vzrástla v prospech Ruska, ako „odmena“ za jeho súhlas s týmto plánom. Zo zvýšenia cien ropy mala mať taktiež úžitok Veľká Británia, ktorá ťaží v Severnom mori. V dôsledku tohto zámeru sa mali zvýšiť ceny japonských a nemeckých priemyselných výrobkov, aby tie nemohli konkurovať americkým a britským výrobkom.
Dôsledkom vojny malo byť: zlikvidovanie OOP (Organizácie pre oslobodenie Palestíny), zlikvidovanie Saddáma Husajna, rozbitie vojenskej sily a pozície Iraku ako opory východného frontu.
Plán uvádza, že je najvyšší čas definitívne vyriešiť palestínsku otázku bez ohľadu na politickú scénu. Izrael mal vypracovať zámienku na uskutočnenie vojenskej akcie - a to pomocou rozsiahleho teroristického masakra izraelských civilistov.
Z textu izraelsko-ruskej zmluvy plynie, že Izrael sa vzdáva spolupráce s NATO výmenou za to, že ruským Židom bude povolené vysťahovať sa do Izraela a za nadviazanie hospodárskej a obchodnej spolupráce prostredníctvom tzv. Miliardárskeho klubu, ovládaného najsilnejšími predákmi svetového sionistického hnutia. Patria k nim napr. Bronfman a Hollingerova skupina, ktorá sa zaviazala financovať ruské hospodárske reformy a za ktorej člena je považovaný aj Henry Kissinger (bývalý minister zahraničných vecí USA).
Ako vieme, začiatkom roka 1991 vypukla kríza v Perzskom zálive, keď USA odpovedalo na anexiu Kuvajtu Irakom leteckou operáciou „Púštna búrka“, ktorá načas „spacifikovala“ irackú armádu. Počas desiatich rokov relatívneho pokoja prebiehali na diplomatickom poli viaceré rokovania, ktoré mali usporiadať palestínsko-židovské vzťahy (Camp David a pod.).

Druhý polčas nenávisti

Presne o desať rokov, na záver druhého tisícročia, sa situácia akoby opakuje. V júni r. 2000 sa izraelský vrchný rabín po prvý raz vyslovil za to, aby tzv. Chrámová hora bola v palestínskej správe. To má platiť aj po vyjasnení konečného statusu Jeruzalema - povedal Eliahu Bakši Doron v posolstve pre medzináboženské stretnutie v Miláne. Izraelská delegácia na kongrese ďalej navrhla, aby bola založená medzináboženská rada, ktorá by bola kompetentná pre sväté miesta v Jeruzaleme, najmä pre Chrámovú horu. Vatikán sa snaží o medzinárodný status Jeruzalema. Začali sa však šíriť správy, že v dohľadnom čase vznikne palestínsky štát bez ohľadu na stav mierového procesu a Jásir Arafat, predstaviteľ OOP, vyhlásil, že hlavným mestom bude Jeruzalem!
Ešte koncom marca pápež svoju plánovanú návštevu Izraela začal výzvou na ukončenie predsudkov medzi kresťanmi a Židmi. Vyzval Židov, kresťanov i moslimov, aby sa v regióne poznačenom konfliktmi a náboženskou rivalitou spoločne usilovali o mier a spravodlivosť. Pápež konštatoval, že legitímne palestínske ašpirácie sa môžu naplniť jedine prostredníctvom trvalého mieru. Podľa slov izraelského premiéra Ehuda Baraka Ján Pavol II. vztýčil vlajku bratstva aj medzi kresťanmi a Židmi.
Dňa 28. septembra 2000 Ariel Šaron, vodca izraelského opozičného bloku Likud, vystúpil na Chrámovú horu v Jeruzaleme, aby „demonštroval svoj názor, že Izrael by sa nemal vzdať zvrchovanosti nad posvätnými miestami, na ktoré si zároveň robia nárok aj Palestínčania“.
Demonštratívne vystúpenie A. Šarona rozpútalo vlnu nepokojov vo Svätej zemi. Aby sa zabránilo nepokojom zo strany Palestínčanov, dal izraelský premiér Ehud Barak palestínskemu vodcovi Jásirovi Arafatovi ultimátum, v ktorom sa okrem iného hovorilo, že by stačilo len jedno Arafatovo slovo, aby sa násilie zastavilo.
Izraelská vláda prvé ultimátum na ukončenie násilia v pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu palestínskemu predákovi Jásirovi Arafatovi predĺžila o jeden až dva dni. O predĺžení ultimáta rozhodol kabinet premiéra Ehuda Baraka na päťhodinovom zasadnutí v budove ministerstva obrany v Tel Avive. Jeruzalem je pripravený na všetko, čo by mohlo prispieť k ukončeniu násilia, zdôraznil izraelský premiér.

Desivé vyhliadky
Svetové denníky sa začiatkom októbra predbiehali v prognózach vývoja situácie v Izraeli, z ktorých sme vybrali najzaujímavejšie. Konflikt na Blízkom východe prerastá v sektársku vojnu, v ktorej sa navzájom zabíjajú dobre ozbrojené izraelské jednotky s Palestínčanmi. „Takýto scenár už nemá ďaleko k desivým vyhliadkam na nekonečné židovsko-arabské krviprelievanie, ktoré sa úplne vymkne spod kontroly politikov,“ varoval britský denník Independent. Guardian si zobral na mušku palestínskeho vodcu Jásira Arafata a kládol si otázku, či má ešte vôbec nejaký vplyv na vývoj udalostí. Zjavne totiž nedokázal zabrániť násilným demonštráciám, ktoré si vyžiadali život vyše 80 Palestínčanov. Ak Arafat nedokáže ovládať svojich ľudí, nemá americká a izraelská vláda už žiaden dôvod na to, aby s ním diskutovali, pripomenul Guardian.
Daily Telegraph sa v komentári pozastavil nad tým, prečo sa aj Británia pridala k ostatným štátom Európskej únie a podporila rezolúciu OSN, ktorá z násilností obviňovala Izrael. Odpoveď je jednoduchá - preto, aby to všetko ešte viac pokazila, nazdáva sa Daily Telegraph.
Tvrdenie o použití neprimeranej sily je totiž prinajmenšom nepodložené, konštatoval tento denník. V Izraeli máme do činenia s ozbrojenou rebéliou, na ktorú 40-tisícová palestínska polícia zareagovala - jemne povedané – dosť rozpačito. Nijaký európsky štát, ani Británia, by niečo podobné na svojom území nestrpel, uzatvoril Daily Telegraph. Rozhodnutiu predĺžiť termín ultimáta predchádzalo päťhodinové mimoriadne zasadanie izraelskej vlády, čo bol podľa pozorovateľov dramatický zvrat vyvolaný aj intenzívnym medzinárodným tlakom.

Atentát cez sviatok zomrelých
Krátko pred zverejnením dohody o ukončení viac ako mesiac trvajúcich krvavých násilností medzi Izraelom a Palestínou, otriasol Jeruzalemom silný výbuch nálože uloženej v aute v blízkosti trhoviska Machane Jehuda. Jednou z obetí bola podľa polície dcéra predsedu izraelskej Národnej náboženskej strany Jicchaka Levyho. Útok uskutočnil Islamský Džihád. Dohoda o prímerí, ktorú však podpísal bývalý izraelský premiér Šimon Peres a palestínsky vodca Jásir Arafat v noci z 1. na 2. novembra 2000 - na sviatok Dušičiek, platí. (tasr)

Napätie medzi arabským svetom a Izraelom teda trvá. A tak táto vojna dejín, vojna bez vyhliadok, pokračuje. Jej nábožensko-politické aspekty takmer nemožno od seba oddeliť. Je to tým zvláštnejšie, že práve v tzv. Organizácii pre svetové náboženstvo, ktorá sa údajne snaží o potlačenie všetkých náboženských nepokojov, ustanovenej v lete roku 2000 v USA, aby „sa už nikdy nezabíjalo v mene Boha“, sú mnohí predstavitelia židovského a islamského sveta. Obidva tábory argumentujú svätými miestami, ktoré však vytvárajú len kulisy pekelnej scény diania. Otázka znie čo sú z toho všetkého iba manévre skrytých osobností, ktoré poťahujú nitky udalostí, aby všetko ukončili „novým svetovým poriadkom“? Vchádzame do tretieho tisícročia. Možno tieto otázky nebudú príliš dlho záhadnými.
[ [ [
„Je mi ľúto, že sa moje deti navzájom vraždia, hoci ja som vaša milujúca Matka, Matka všetkých ľudí. Táto katastrofa v Perzskom zálive vôbec nie je vôľa Božia, pretože nad svetom vládne už niekoľko rokov diabol.“Panna Mária na hore Zvir,
20. januára 1991

Zodpovednosť a múdrosť

V dňoch 6. až 8. októbra 2000 prebiehali v Ríme oslavy Veľkého jubilea biskupov s mottom:
Biskup - sluha Evanjelia Ježiša Krista pre nádej sveta.
Z približne 4200 biskupov sveta, aktívnych i emeritných, prišlo do Ríma osláviť svoje Jubileum 1500, hoci pôvodne bolo prihlásených 1300. Bolo to najväčšie zhromaždenie biskupov od Druhého vatikánskeho koncilu. Zo Slovenska sa na týchto oslavách zúčastnil arcibiskup Alojz Tkáč a pomocní biskupi Štefan Vrablec, František Rábek a Tomáš Galis.
Oslavy Jubilea biskupov sa začali v piatok 6. októbra slávením obradu pokánia s možnosťou individuálnej spovede v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Počas tohto obradu sa konala zbierka pre najchudobnejšie cirkevné spoločenstvá sveta. V sobotu 7. októbra sa konalo misionárske slávenie Euntes docete v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Za ním nasledovala audiencia u pápeža Jána Pavla II. v Aule Pavla VI.
Svätý Otec na nej vyzval biskupov, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za jasnosť náuky Cirkvi. „Uprostred mnohých protirečivých hlasov, ktoré dnes vyvolávajú medzi veriacimi zmätok a bezradnosť, pripadá biskupovi vážna zodpovednosť postarať sa o jasnosť,“ povedal 1500 predstaviteľom miestnych cirkví zo 150 krajín. Súčasne biskupov vyzval, aby pri hlásaní kresťanského posolstva opäť objavili nadšenie sviatkov zoslania Svätého Ducha.„V dnešnom svete s jeho infláciou slov sa môže posolstvo evanjelia presadiť , iba ak sa bude prezentovať s elánom a v jeho životnej sile,“ zdôraznil Svätý Otec. Vyzval biskupov k mimoriadnemu zasadzovaniu sa za chudobných a nešťastných na základe spravodlivosti a lásky.
Večer sa konala modlitba svätého ruženca so Svätým Otcom pred sochou Fatimskej Panny Márie. Procesia sa začala o 17.45 h v Chráme sv. Petra so sochou Panny Márie. V sprievode so Svätým Otcom išla na Námestie sv. Petra, kde o 18.00 h pápež viedol meditácie o tajomstvách ruženca. Pripojili sa k nemu kardináli, biskupi i päť rodín z rôznych svetadielov. Meditáciu o piatom tajomstve viedla sr. Lucia - karmelitánka z kláštora v Coimbre v Portugalsku, ktorá jediná doteraz žije z troch vizionárov, ktorým sa v roku 1917 zjavila Panna Mária vo Fatime.
V nedeľu 8. októbra o 10.00 h pápež Ján Pavol II. predsedal sláveniu Eucharistie na Námestí sv. Petra, počas ktorého zveril svet v treťom tisícročí do ochrany Panny Márie. Sv. omše sa zúčastnilo 80 000 prítomných. Z homílie Svätého Otca pri tejto slávnostnej svätej omši pre biskupov sveta uvádzame:

Daj nám, Bože, múdrosť srdca
„Dnes sa Námestie svätého Petra podobá veľkému večeradlu, lebo sa tu zišli biskupi z každého kúta sveta, aby v Ríme oslávili svoje Jubileum. Spomienka na svätého apoštola Petra tu pri jeho hrobe pod oltárom veľkej vatikánskej baziliky nás pozýva, aby sme sa v duchu vrátili do prvého sídla apoštolského kolégia, do jeruzalemského Večeradla, kde som s radosťou m ohol sláviť Eucharistiu počas mojej púte do Svätej zeme.“
„Dnes akoby most, prechádzajúci cez stáročia a svetadiely, spájal Večeradlo a toto námestie, kde sa vo Svätom roku 2000 stretli tí, ktorí sú nástupcami nových Kristových apoštolov. Všetkých vás, najdrahší ctihodní bratia, srdečne objímam. Zahŕňam svojou láskou aj tých, ktorí nemohli prísť, ale v duchu sú s nami spojení vo svojich diecézach.“
„Spoločne vyznávame: Daruj nám, Bože, múdrosť srdca. Do tejto múdrosti srdca, ktorá je Božím darom, môžem zhrnúť ovocie nášho jubilejného stretnutia. Je to práve vnútorné pripodobenie sa Kristovi, Otcovej Múdrosti, skrze dielo Ducha Svätého. Aby sme tento dar, ktorý je nevyhnutným pre dobré vedenie Cirkvi mohli dostať, musíme my ako prví prejsť cez neho, ktorý je bránou pre ovce (Jn 10, 7). Musíme nasledovať jeho, Dobrého pastiera (Jn 10, 11, 14), pretože keď veriaci počujú nás, počúvajú Krista, a keď nasledujú nás, nasledujú jeho, jediného Spasiteľa včera, dnes a naveky.“
Pozri, my sme opustili všetko a šli sme za tebou. (Mk 10, 28) Toto je spôsob, ako sa stať apoštolom. Toto je cesta, pri ktorej možno zakúsiť Kristov prísľub ohľadom stonásobnej odmeny. Apoštol, ktorý zanechal všetko, aby nasledoval Krista, už tu na tejto zemi prežíva vo svojom živote radostné dôkazy. Pre biskupa ako nástupcu apoštolov Kristus je všetkým. Spolu s apoštolom Pavlom môže opakovať každý deň: Pre mňa žiť je Kristus (Fil 1, 21). Biskup musí o tom svedčiť celým svojím správaním.

Druhý vatikánsky koncil učí: Biskupi musia si plniť svoju apoštolskú povinnosť ako Kristovi svedkovia pred všetkými ľuďmi. (ChD 11)
Keď hovoríme o biskupoch ako o svedkoch, musím tu pri tejto slávnostnej príležitosti Jubilea spomenúť aj mnohých biskupov, ktorí počas dvoch tisícročí vydali Kristovi najvyššie svedectvo mučeníctva, pripodobnili sa tak príkladu apoštolov a posilnili Cirkev vyliatím vlastnej krvi. Dvadsiate storočie bolo mimoriadne bohaté na takýchto svedkov. Niekoľkých z nich som s radosťou pozdvihol k úcte oltára.
„Drahí spolubratia, obklopení takým oblakom svedkov (Hebr 12,1), obnovme svoju odpoveď na Boží dar, ktorý sme dostali biskupskou vysviackou. Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša (Hebr 12,1), Pastiera pastierov.“
„Pastier je prvým, ktorý nesie zodpovednosť a oživuje spoločenstvo v jeho poslaní. Zoči-voči relativizmu a subjektivizmu, ktoré znečisťujú veľkú časť súčasnej kultúry, biskupi sú povolaní brániť jednotu náuky svojich veriacich. V každej situácii, kde sa viera stráca, alebo sa o nej nechce počuť, biskupi musia zo všetkých svojich síl podporovať evanjelizáciu a pripravovať na to aj kňazov, rehoľníkov i laikov, dajúc im k tomu všetky potrebné možnosti (por. Christus Dominus č. 6).“
„Pripomínajúc si náuku Koncilu, chceme dnes z tohto námestia vyjadriť našu bratskú solidaritu s biskupmi, ktorí sú prenasledovaní, nachádzajú sa vo väzení alebo nemôžu vykonávať svoju službu. V mene sviatostného spojenia do toho zahrňujeme aj našich bratov kňazov, nachádzajúcich sa v tých istých skúškach. Cirkev im je vďačná za ich svedectvo modlitby a obety, ktoré vydávajú jej mystickému telu.“

Žena, hľa, tvoj syn! (Jn 19, 26)

(obnovenie zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie) Tebe, Zore spásy...

V priebehu sv. omše dňa 8. októbra 2000 na Námestí sv. Petra v Ríme slávnostným aktom zasvätil pápež Ján Pavol II. budúcnosť ľudstva Panne Márii. Urobil tak pred jej sochou, dovezenou na túto príležitosť z portugalskej Fatimy, a spolu s 1500 prítomnými biskupmi touto modlitbou:
Keď sa blíži ku koncu Jubilejný rok, v ktorom si nám ty, ó, Matka, znovu darovala Ježiša, požehnaný plod tvojho najčistejšieho lona, Slovo, ktoré sa stalo Telom, Vykupiteľa sveta, osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval tebe, a ktorým ťa urobil našou matkou: Žena, hľa, tvoj syn! (Jn 19, 26)
Keď ti zveril apoštola Jána a s ním deti Cirkvi, ba všetkých ľudí, Kristus nezmenšil, ale skôr zdôraznil svoje výlučné poslanie Spasiteľa sveta. Ty si leskom, ktorý nič neberie Kristovmu svetlu, pretože jestvuješ v ňom a skrze neho.
Všetko v tebe je Fiat - Staň sa!
Ty si Nepoškvrnená, si priezračnosť, si plnosť milosti.
Hľa, tvoje deti, ktoré sa zhromaždili okolo teba na úsvite nového tisícročia. Cirkev dnes hlasom Petrovho nástupcu, ku ktorému sa pridáva hlas mnohých pastierov, zhromaždených tu zo všetkých kútov sveta, hľadá útočište pod tvojou materinskou ochranou a s dôverou prosí o tvoju pomoc zoči-voči výzvam, ktoré v sebe skrýva budúcnosť.
Mnohí v tomto milostivom roku prežili a prežívajú štedrú radosť z milosrdenstva, ktorú nám v Kristovi daroval Otec. V jednotlivých cirkvách, roztrúsených po svete a ešte viac v tomto centre kresťanstva, prijali tento dar najrozličnejšie kategórie osôb.
Tu bolo cítiť chvenie nadšenia mladých, tu sa dvíhali prosby chorých. Tu boli kňazi a rehoľníci, ľudia práce a vedy, deti a dospelí a všetci v tvojom milovanom Synovi spoznali Božie slovo, ktoré sa stalo telom v tvojom lone. Vypros nám, ó, Matka, aby na tvoj príhovor plody roku nevyšli nazmar, aby sa semená milosti rozvili až do plnej miery svätosti, ku ktorej sme všetci povolaní.
Chceme ti dnes zveriť budúcnosť, ktorá nás čaká a prosíme ťa, aby si nás sprevádzala na našej ceste.
Sme muži a ženy mimoriadnej doby, vznešenej, ale zároveň aj bohatej na protirečenia.
Ľudstvo dnes vlastní nástroje neslýchanej sily: môže z tohto sveta urobiť záhradu, alebo ho zredukovať na hŕbu trosiek.
Nadobudli sme mimoriadnu schopnosť dostať sa k samotným prameňom života: môžeme ju použiť pre dobro, v rámci hraníc morálneho zákona, alebo aj upadnúť do krátkozrakej pýchy vedy, ktorá neuznáva nijaké obmedzenia až do takej miery, že šliape po úcte, ktorá patrí každej ľudskej bytosti. Dnes ako nikdy v minulosti, ľudstvo sa nachádza na rázcestí.
No spása, tak ako vždy - ó, Presvätá Panna - je celá a jedine iba v tvojom Synovi Ježišovi. Preto, Matka, podobne ako apoštol Ján, aj my ťa chceme zobrať do nášho domu (Jn 19, 27), aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.
Žena, hľa, tvoje deti!
Sme tu pred tebou, aby sme tvojej materinskej starostlivosti zverili seba samých, Cirkev, celý svet.
Vypros nám u svojho milovaného Syna, aby nás štedro obdaroval Duchom Svätým, Duchom pravdy, pravdy, ktorá je prameňom života.
Prijmi ho pre nás a s nami, ako v prvotnej jeruzalemskej komunite, zídenej okolo teba v deň Turíc.
Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske, nech osoby a národy vedie k vzájomnému porozumeniu a pevnej túžbe po mieri.
Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabším i: deti, ktoré ešte neprišli na svet a tých, ktorí sa narodili v chudobných a bolestných podmienkach, mladých, ktorí hľadajú zmysel života, ľudí, ktorí sú bez práce i tých, ktorí trpia hladom a chorobou.
Zverujeme ti zničené rodiny, starých ľudí, o ktorých sa nik nestará i tých, ktorí sú opustení a bez nádeje.
Ó, Matka, ty, ktorá poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta, pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, ktoré život dal každému a urob, aby vďaka úsiliu všetkých tmy nezvíťazili nad svetlom.
Tebe, Zore spásy, odovzdávame našu cestu do nového tisícročia, aby pod tvojím vedením všetci ľudia objavili Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kraľuje s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Všetci prítomní biskupi sa v tomto akte zasvätenia spojili so Svätým Otcom.

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho

Druhé Turíce

Bola som s apoštolmi a učeníkmi vo Večeradle v Jeruzalem e, keď sa uskutočnil zázrak zoslania Ducha Svätého vo forme ohnivých jazykov. Z ustráchaných a bojazlivých, akými boli predtým, vyšli z Večeradla odvážni a neohrození svedkovia Ježiša a jeho Evanjelia.
V duchovnom večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca sa dnes musí uskutočniť zázračná udalosť druhých Turíc, ktoré vzývate a očakávate. Zázračné ohnivé jazyky zostúpia na Cirkev a celé ľudstvo. Ohnivé jazyky zostúpia, aby ožiarili a posvätili Cirkev, ktorá prežíva pochmúrnu hodinu Kalvárie. Bijú jej pastierov, zraňujú jej stádo, opúšťajú a zrádzajú ju jej vlastní, je vystavená búrlivému vetru bludov, preniknutá stratou viery a apostázou. Duch Svätý teda uskutoční nový zázrak univerzálnej premeny v srdci a v živote všetkých. Hriešnici sa obrátia, slabí nájdu oporu, chorí nadobudnú uzdravenie, tí, čo sa vzdialili, sa navrátia do Otcovho domu, tí, čo sú oddelení a rozdelení, dospejú k úplnej jednote.
Takto sa naplní zázrak druhých Turíc. Uskutočnia sa s víťazstvom môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
(Švajčiarsko 4. júna 1995)
slávnosť zoslania Ducha Svätého

Zbraň modlitby

Ja som Kráľovná svätého ruženca. Ja som vašou Vojvodkyňou, ktorá vás vedie v strašnom boji proti Satanovi a všetkým zlým duchom. Ak sa dáte viesť s poddajnosťou, vždy budete pociťovať cennú pomoc, ktorú vám poskytujú Pánovi anjeli, blahoslavení a svätí v nebi, i všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Ja som skutočne Vojvodkyňou celej tejto družiny.
Najnebezpečnejší prostriedok, ktorý Satan v tomto čase používa, spočíva v názore, že je teraz úplne nezmyselné niečo podnikať, že sa už nič nedá zmeniť, že je zbytočná každá námaha priviesť ľudstvo na cestu návratu k Bohu a dobru. Tu vás vaša nebeská Matka uisťuje, že aj toto ľudstvo je cennou súčasťou Božieho ľudu, ktorý Ježiš vykúpil svojou krvou, vyliatou za jeho záchranu až do poslednej kvapky. Preto vás vyzývam, aby ste vždy používali mohutnú zbraň dôvery, detinskej odovzdanosti a bezhraničnej lásky k blížnym. Satanovi sa podarilo priviesť Cirkev do veľkých ťažkostí, keď ju otriasol v základoch búrkou vzbury, nejednotnosti, nevery a odpadlíctva. Mnohí strácajú odvahu, lebo vidia dnes pastierov, ktorí sa dajú oklamať jeho úskočným a nebezpečným vplyvom. Prostriedok, ktorý musíte použiť v boji proti týmto jeho úskokom, je vaše zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Lebo Cirkev, aj keď sa dnes zdá byť rozorvaná, zatemnená a porazená, Ježiš zveril do láskavej starostlivosti vašej nebeskej Matky. V tomto čase to vykonávam celkom osobitným spôsobom skrze môjho pápeža Jána Pavla II., ktorý všade prináša znamenie mojej materinskej prítomnosti. Satanovi sa podarilo všade rozšíriť svoje dielo záhuby a smrti prostredníctvom masmédií. Takto sa rozmnožujú rozkoly, šíri sa nečistota a skazenosť, násilie a nenávisť, vojny sa šíria v znepokojujúcej miere. Aby ste premohli všetko toto zlo, ktoré hrozí zaplaviť celé ľudstvo, musíte siahnuť po mohutnej zbrani modlitby. Celá Cirkev sa musí zhromaždiť vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca a spolu s nebeskou Matkou vyprosovať celkom osobitné vyliatie Ducha Svätého, ktorý ju dovedie k druhým žiarivým Turícam. Preto nikdy viac nehovorte: „Ale veď všade všetko zostáva ako predtým. Nikdy sa nič nemení!“ To nie je pravda, moje milé deti! Každý deň vedie nebeská Matka v tichosti a skrytosti svoj boj proti svojmu odporcovi a mimoriadnymi znameniami a zjaveniami pôsobí, aby sa zmenilo srdce sveta. sviatok Kráľovnej ruženca
7. októbra 1986

Záver

...Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach... Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých... (Ef 6, 12-18)

Vráťme sa na záver tam, kde sme vlastne začali. Keď sa koncom roka 1989 odoberal komunizmus na „smetisko dejín“, takmer sme tomu nechceli veriť . Pracoval som s mnohými ďalšími spolubojovníkmi v katolíckom i občianskom disente (odboji). Nemali sme ani predstavu, koľko to potrvá. Bol to vo svetskom zmysle boj s Goliášom. Pašovali sme náboženskú literatúru. Posielali správy, chodili po výsluchoch na ŠtB, sedeli vo väzniciach, protestovali, prežívali stresy i vieru, únavu i nádej, modlili sa i pomáhali si. Ľudská nádej na zmenu pomerov však bola praminimálna! Áno, bolo tu prisľúbenie Panny Márie vo Fatime: Moje Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí! My sme však o tom nedokázali mať žiadnu predstavu.
V marci 1988 sa veriaci nechali zbiť za verejnú modlitbu so sviečkou v ruke na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dnes viem, že práve vtedy sa „ľady“ pohli. Tento akt lásky, viery a odvahy bol pre Máriu pred naším Nebeským Otcom určite silným argumentom! Samozrejme, „odbojárčili“ sme ďalej, ale v tej dobe mi nijako nešla do hlavy informácia, že páter Pio za svojho života prorokoval pražskému kardinálovi Františkovi Tomáškovi, že sa dožije slobody. Mons. Tomášek mal už vyše deväťdesiat rokov, a režim v Československu sa nám zdal byť prosto železobetónový. A predsa komunizmus - ako to povedala Panna Mária v roku 1991 na Velehrade - už na jej osobné orodovanie odchádzal navždy porazený, ale väčšina z nás si to ani nestihla všimnúť, pretože november 1989 urobil za porážkou komunizmu len definitívnu bodku. Väčšina to pred ním vnímala, mnohí to prosto cítili, a všetko šlo pomimo našej ľudskej logiky. V tomto národe však ľudia verili, na tomto Slovensku sa ľudia modlili - i trpeli a obetovali sa. A zázrak sa stal skutočnosťou. Kardinál Tomášek sa slobody dožil (1899-1992).
Dnes vieme, že Lucia z Fatimy, ktorá má 93 rokov, sa má dožiť víťazstva Máriinho Nepoškvrneného Srdca! Prežívame podobné obdobie. Avšak tak ako vtedy, veci idú mimo našej logiky, i dnes si nevieme Máriino víťazstvo nad celou tou diabolskou mocou ľudsky predstaviť. Ani dnes nebojujú proti slobodomurárom a ich finančnému impériu nejaké transparentné armády a hnutia, ale zasa tí malí, nenápadní a zazaznávaní Máriini „maličkí“ s ružencom v ruke, v pokore a dôvere. A tu sa deje ten zázrak viery, ktorý tak veľmi nemôžu chápať „synovia tohto sveta“. Božia vôľa je Láska - a Mária nás k nej volá vo svojom materinskom Srdci. A cesta k nej?
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Aké jednoduché!
Mária nás potrebuje. Nie kvôli sebe - ale kvôli nám, preto Ju Boh posiela. Prijmime preto jej volanie! Aj keby sme mali prežiť nielen „Hviezdoslavovo námestie“, ale i Ježišovu krížovú cestu. Počas septembra v jubilejnom roku 2000 nám odkázala toto posolstvo:
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Modlitba nech sa stane pre vás radosťou. Obnovte modlitbu vo vašich rodinách a vytvárajte modlitbové skupiny. Tak pocítite radosť v modlitbe a spoločenstvách. Všetci, ktorí sa modlia a sú členmi modlitbových skupín, sú v srdci otvorení Božej vôli a radostne svedčia o Božej láske. Som s vami a všetkých vás nosím vo svojom Srdci a žehnám vás svojím materinským požehnaním.
Svoje víťazstvo nám Panna Mária - Kráľovná pokoja už naznačuje a povzbudzuje nás k tomu osobne. Čo si ešte viac môžeme želať? Drahé deti! Prajem si podeliť sa s vami o svoju radosť. Vo svojom Nepoškvrnenom Srdci cítim, že je mnoho tých, ktorí sa mi priblížili a nosia zvláštnym spôsobom vo svojich srdciach víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca tým, že sa modlia a obracajú. Ďakujem vám a chcem vás povzbudiť , aby ste s láskou a silou Ducha Svätého ešte viac pracovali pre Boha a jeho kráľovstvo...
Medžugorie 25. septembra 2000

Drahé deti! Dnes vám chcem otvoriť svoje materinské Srdce a pozvať vás , aby ste sa modlili na moje úmysly. S vami si prajem obnoviť modlitbu a pozvať vás k pôstu, ktorý si prajem obetovať svojmu Synovi Ježišovi za príchod nového obdobia, obdobia jari. V tomto Jubilejnom roku sa mi otvorilo mnoho sŕdc a Cirkev sa v Duchu obnovuje. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pokiaľ sa vám modlitba nestane radosťou... Medžugorie 25. októbra 2000

A v novembrovom posolstve nám Panna Mária hovorí:
Drahé deti! Dnes, keď je Nebo blízko vás, zvláštnym spôsobom, volám vás k modlitbe, aby ste prostredníctvom nej dali Boha na prvé miesto...

Milí priatelia, milí všetci ľudia dobrej vôle!
Panna Mária nás volá všetkých k modlitbe. My nie sme schopní z vlastných síl niečo zmeniť! Mnohí sa síce modlíme, ale myslíme na seba, svoje problémy či túžby. Nechajme toto všetko na ňu! Ona vie, čo je potrebné! Ona sama vo svojich posolstvách v Medžugorí prízvukuje:
Mám radosť z každého pútnika a z každej modlitebnej skupiny, ale zvlášť je mi milé, keď sa modlitebná skupina modlí za uskutočnenie Božích a mojich plánov... Vy svoje problémy pred modlitbou prenechajte na mňa a potom sa spoločne modlite na úmysel uskutočnenia Božích plánov. Ja viem, čo potrebujete a poznám, aj kedy je ten najvhodnejší moment, keď vám to dám. Priatelia, toto je naša dejinná šanca, také dejinné vyznamenanie byť „pri tom“ a spolupodieľať sa na Božom víťazstve prostredníctvom našej nebeskej Matky!
Anton Selecký

Posolstvá Panny Márie v decembri 2000
Drahé deti!
Dnes, keď mi Boh dal možnosť byť s vami, s malým Ježišom v náručí, radujem sa s vami a vzdávam Bohu vďaku za všetko, čo urobil v tomto jubilejnom roku.
Ďakujem Bohu zvlášť za všetky povolania tých, ktorí vyslovili Bohu Áno v plnosti. Žehnám vás všetkých svojím požehnaním i požehnaním novorodeného Ježiša. Modlím sa za vás všetkých, aby sa vo vašich srdciach narodila radosť, aby ste v radosti i vy nosili radosť, ktorú mám dnes ja. Prinášam vám v tom to dieťati Spasiteľa vašich sŕdc a Toho, ktorý vás pozýva k svätosti života.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!
(Prostredníctvom Marije Pavlovič-Lunetti)

Medžugorie
25. 12. 2000

Jakov Colo obdržal 25. 12. 2000 svoje každoročné zjavenie tak, ako mu to Gospa sľúbila 12. 9. 1998, keď pre neho ukončili každodenné zjavenia. Gospa sa zjavila o 15.20 h, a zotrvala 10 minút. Bola šťastná, s Dieťaťom Ježišom v náručí. Všetkých požehnala a odovzdala nasledujúce posolstvo: „Drahé deti, dnes, keď sa Ježiš narodil a keď svojím narodením prináša nekonečnú radosť, lásku a pokoj, vyzývam vás zvláštnym spôsobom, aby ste Ježišovi povedali svoje Áno. Otvorte svoje srdcia, aby tam Ježiš vošiel, ubytoval sa tam a začal konať cez vás. Len tak budete môcť pochopiť skutočnú krásu Božej lásky, jeho radosti a jeho pokoja.
Drahé deti, radujte sa z Ježišovho narodenia a modlite sa za všetky tie srdcia, ktoré nie sú pre Ježiša otvorené, aby Ježiš mohol vstúpiť do každého z týchto sŕdc a začal cez ne konať, aby každý človek bol príkladom skutočného človeka, prostredníctvom ktorého koná Boh“.

Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Panna Mária vo Fatime, 1917

Výzva!

Na Slovensku je viacero modlitebných spoločenstiev, kde sa môžete prihlásiť . Verím, že nebudete dlho váhať! Staň sa aj Ty vojakom Kráľovnej!

Rodina Nepoškvrnenej, Sr. Bernadetta Pánčiová, Charitný dom, Vrícko (najvhodnejšie pre chorých a zdravotne postihnutých),
Dominikánske mariánske centrum SALVE, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, tel.: 095/622 19 21, e-mail: salve@napri.sk.,
Evanjelizačné centrum, Humenné, Mgr. P. Karoľ, Dargovských hrdinov 5, 066 01 Humenné (Modlitbový zápas Slovenska), Modlitbová tel. linka: 0905-34 63 87,
Rodina Nepoškvrnenej Čistoty, gréckokatolícky farský úrad, 065 31 Litmanová, tel.: 0963/436 72 08
Magnificat o.z., Slovakia, P. O. Box 147, 814 99 Bratislava 1, tel.: 07/52 621133

Svoje postrehy, názory, zážitky či svedectvá môžete posielať na adresu nášho mesačníka:
M ROSA, P. O. Box 147, 814 99 Bratislava 1
prípadne si môžete náš časopis objednať. Cena jedného výtlačku je 37,- Sk, ročné predplatné je 440,- Sk.

V prípade Vášho želania podporiť našu publicistickú
a charitatívnu činnosť, môžete tak urobiť na účte:
Ľudová banka, Bratislava, Magnificat-M ROSA,
č. ú. 4030019018/3100.
Naše tel. č.: 02/52 62 11 33, 02/52 62 11 33,
e-mail:
magnificat@stonline.sk


Použitá literatúra

(*1) Georg Herdsmann: Tajomstvo neprávosti už pôsobí (*2) o. Petr Dokládal: Immaculata, 5/93
(*3) Melvin Sickler: Michael Journal
(*4) Ulrich Bäumer: Wir wollen nur deine Seele
(*5) E. Cahill, SJ: Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie (*6) Elias Vella: Zlých duchov vyháňajte
(*7) Famille Chrétienne č. 1063
(*8) 30 Giorni 1/96
(*9) K. Sanderson: Život a viera, VIII. 1995
(*10) Prof. Abbé René Laurentin: Diabol - mýtus alebo realita?

(*11) František Press: Zápas o nový svet
(*12) Gordoncov: Christijanskaja Rodyna
(*13) Týden 15/2000 (Ivona Holá)

(*14) Medzinárodný katolícky report 12/1999 (CWR) (*15) Il Segno IV. 2000
Periodická tlač (uvedená v texte)
Správy Tlačovej kancelárie KBS
Internet
M ROS A
Kňazom, najmilším synom Panny Márie - „Modrá kniha (posolstvá), imprimatur
Mons. prof. ThDr. František Tondra,
spišský diecézny biskup, č. 48/96 zo dňa 9. 2. 1996 Sväté písmo Staré i Nového Zákona
(Preklad a poznámky podľa vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave: Starý zákon z roku 1955
Nový zákon z roku 1986),
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1995
Sväté Písmo - Nový zákon,
Vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava v CN
Bratislava 1986.

V otázke zjavení a posolstiev Panny Márie, ktoré sú v tejto publikácii spomenuté
(Litmanová, Medžugorie),
sa vydavateľ podriaďuje
konečnému úsudku Cirkvi.

o.z. Magnificat Slovakia

Anton Selecký:
Diaľnica do pekla

Vydal Magnificat o.z. Slovakia v roku 2000
ako svoju III. publikáciu
Grafická úprava: TOMS
Jazyková úprava: Emil Kunovič Vytlačil: JAMEX
ISBN 80-967740-2-6

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign