Kruciáta oslobodenia človeka
Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej Pokoja:

25. novembra 2021

Počúvajte
Rádio Mária

Dnes je sobota 2. júl 2022 , meniny má Berta , zajtra bude mať meniny Miloslav. Blahoželáme!

LITURGICKÝ KALENDÁR:
Liturgické čítania na dnes


Možnosti pomoci rodinám v reťaziach závislosti

bola hlavná téma Piateho celoslovenského výročného stretnutia Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. októbra 2003 v priestoroch SOU pre zrakovo postihnutú mládež a v minoritskom kostole v Levoči.
Už od rána sa zapĺňala prednášková sála množstvom ľudí, ktorých problematika závislosti i samotná téma stretnutia zaujala natoľko, že prišli získať nové informácie, podeliť sa so svojimi skúsenosťami, ale i svojou účasťou podporiť úsilie všetkých členov, kandidátov a sympatizantov v pomoci ľuďom závislým na alkohole, drogách a p.
Po prezentácii o 9,30 sa stretnutie začalo modlitbou chvál, ktorú viedol rehoľný brat dominikán Kristián . Počas modlitieb a taktiež počas celého programu ho svojim spevom a hudbou sprevádzala hudobná diakonia oázového spoločenstva z Košíc, ktoré viedla Majka Muchová. Prínosom stretnutia bola účasť zástupcov mestskej aj štátnej správy, ktorým problematika závislosti nie je ľahostajná. Najväčší odborný význam, mala účasť takých osôb, ktorí sa profesionálne zaoberajú liečbou závislosti. Boli to najmä: riaditeľ Odborného liečebného ústavu psychiatrického z Prednej Hory MUDr. Oleg Martinove, jeho manželka , primárka uvedeného ústavu MUDr. Mária Martinove, odborný terapeut Juraj Mariáni, ktorý už švrťstoročie sa zaoberá závislosťou, Mgr. Ivana Semzová z Centra pre liečbu drogových závislostí z Bratislavy, PhDr. Šulák, ktorý v Bratislave sa venuje rodinám závislých, Mgr. Michančo z gréckokatolíckej charity Prešov a ďalší.
Po svätej omši v kostole bratov minoritov, nasledoval blok prednášok ktorý otvorila
MUDr. Mária Martinove. V svojej hlboko erudovanej prednáške rozobrala problematiku závislosti, jej dopad na rodinu, možnosti liečby ale aj spôsoby predchádzania vzniku závislosti. Zvlášť sa dotkla dopadu na dospievajúcu mládež, pričom zdôraznila potrebu „tvrdej lásky“ ako jednej z foriem predchádzania závislosti.
V diskusii , ktorá sa na danú tému rozprúdila reagovali prítomní svojimi postrehmi a skúsenosťami. Po obedňajšej prestávke pokračoval seminár
vystúpením p. Juraja Mariániho, ktorý pracuje ako terapeut na Odbornom liečebnom ústave Predná Hora a zároveň vedie celoslovenský Klub abstinujúcich. Ako človek, ktorý má za sebou 25 rokov abstinencie v retrospektívnom pohľade zdôrazňoval potrebu spoločenstva, ktoré závislému môže, ba je priam kresťansky povinné podať pomocnú ruku.
Podobnú myšlienku rozvinul d.p. otec Ján Flajžík, ktorý zdôrazňoval potrebu modlitby spoločenstva ale i nutnosť praktickej pomoci. Apeloval na prítomných bohoslovcov, aby pri svojej budúcej pastoračnej činnosti predchádzali vhodnými formami vzniku závislosti vo farskom spoločenstve. Vo svojom vyznaní vykreslil obrátenie človeka idúceho v hmle, ktorého blížni neopustili ale pomohli sa mu dostať naspäť do svetla. D.p. otec Ján Buc, zaoberajúci sa pastoráciou mládeže priblížil zúčastneným hlavné princípy a zásady práce a pomoci v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Už ako blízky spolupracovník otca M. Kuffu pochopil potrebu spoločenstva a potrebu, ba priam nutnosť podať pomocnú ruku človeku, ktorý je v núdzi, teda aj človeku závislému.
Po diskusii k týmto vystúpeniam dostala priestor Mgr. Ivana Semzová z Bratislavy, kde pôsobí v Centre pre liečbu drogových závislostí. V Svojom vystúpení predstavila organizáciu a formy pomoci v uvedenom zariadení. So svojimi skúsenosťami v liečbe drogovo závislých oboznámila prítomných aj Mgr. Toporcerová, ktorá štvrtý rok pracuje v komunite Jána Pavla v talianskom Rimini. Diskusia pokračovala aj počas večere, po ktorej nasledovala Krížová cesta Kruciáty oslobodenia človeka ulicami mesta Levoča. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty boli obohatené emotívnymi osobnými svedectvami.
Sobotný program vyvrcholil adoráciou v kostole minoritov s aktívnou účasťou hudobnej diakonie oázového spoločenstva z Košíc.
Nedeľný program začal rannými chválami, pokračoval katechézou na tému: “Ruženec ako reťaz pomoci“, po ktorej nasledovala spoločná modlitba ruženca svetla. V kostole minoritov predstavený kláštora minoritov o. Peter Sarnovský viedol Mystérium znakov Kruciáty. Dvojdňové stretnutie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval. levočský dekan d.p ThDr. František Dlugoš, ktorý vo svojej homílii nadväzujúc na evanjelium zdôraznil potrebu zraku, nielen biologického orgánu, ale najmä zraku duchovného, ktorý pomáha človeku orientovať sa za Svetlom.
Počas celého stretnutia vládla jednota duchovného a odborného pohľadu na problematiku závislosti, na potrebu pomoci blížnemu, ktorý je závislý, ale aj pomoci celej rodine, ktorá bez spoločenstva, bez pomocnej ruky trpí najviac.

z tejto akcie ponúkame nasledujúce zábery vo Fotogalérii

Mediahost.sk - webhosting, registrácia domén, webdesign